سوالات درس 21 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 21 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی نهم

سوالات درس 21 مطالعات نهم با جواب

نام درس : درس 21 | موضوع : سوالات متن | پایه نهم

سوالات درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی نهم

سوالات متن مطالعات نهم

گزارشدرس بیست و یکم :: –

1-در باره ی پیدایش حکومت نظرات مختلفی وجود دارد آن ها را بیان کنید ؟
پاسخ الف) برخی معتقدند عامل زور و قدرت نقش مهمی در فرمانروایی یک فرد یا گروه بر دیگران دارد . حکومت های چنگیز و تیمور مثال روشنی از نقش این عامل هستند
ب) برخی دیگر معتقدند که عامل دفاع و حفاظت از اموال و سرزمین متعلق به ساکنان یک منطقه ، نقش مهمی در ایجاد حک ومت ها داشته است.
ج) برخی نیز می گویند مردم ساکن یک مکان به طور داوطلبانه با هم توافق می کردند که حکومتی را به وجود بیاورند و اداره ی جامعه ی خود را به دست گروه یا افرادی بسپارند .
د) در مقابل این دیدگاه ها ، عده ای از صاحب نظران معتقدند همان طور که زندگی اجتماعی یک ضرورت است و انسان ها نمی توانند به تنهایی زندگی کنند و نیازهای مادی و معنوی خود را برطرف کنند ، داشتن حکومت برای یک جامعه نیازی اساسی و یک ضرورت است.

2-حکومتی که مادها تشکیل دادند جزء کدام گروه از عوامل پیدایش حکومت ها می باشد ؟
پاسخ نظریه ای که معتقد است مردم ساکن یک مکان به طور داوطلبانه با هم توافق می کردند که حکومتی را به وجود بیاورند و اداره ی جامعه ی خود را به دست گروه یا افرادی بسپارند .

3-چرا جامعه به حکومت نیازاساسی دارد و نمی تواند بدون وجود حکومت باقی بماند ؟
پاسخ زیرا در زندگی اجتماعی نیازهای مشترکی پدید می آید و افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند برای تنظیم امور خود به قوانین و مقرراتی نیاز پیدا می کنند . آنها همچنین برای اجرای قوانین و حل اختلافات و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر ، برقراری امنیت و نظم ، تقسیم امور مشترک و ایجاد هماهنگی میان فعالیت های مختلف جامعه ، دفاع از هجوم دشمنان و حفظ سرزمینی که در آن زندگی می کنند و …. ناگزیرند حکومتی تشکیل دهند و اداره ی امور جامعه را به افرادی بسپارند .

4- افراد جامعه برای چه اموری نیاز به حکومت دارند؟
پاسخ الف- برای تنظیم قوانین ومقررات
ب-برای اجرای قوانین ومقررات
ج –حل اختلافات وجلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران
د – برقراری نظم وامنیت
ه – دفاع از کشور درمقابل دشمنان داخلی وخارجی
و – ایجادهماهنگی میان بخش های مختلف جامعه وتقسیم وظایف

5-برخی از مهم ترین وظایف حکومت ها را بنویسید؟
پاسخ الف) وضع قوانین و مقررات لازم در امور مختلف و اجرای قوانین.
ب) برقراری نظم و امنیت و رسیدگی به اختلافات و شکایت ها.
ج) تعلیم و تربیت ، حفظ میراث فرهنگی ، سیاست گذاری فرهنگی.
د) عمران و آبادی کشور.
ر) ایجاد وسایل و امکانات لازم برای رفع.
ز) نیازهای معیشتی ، اجتماعی و اقتصادی مردم.
ه) ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها و بخش های مختلف.
و) دفاع از کشور و حفظ تمامیت ارضی.
ز) مدیریت منابع طبیعی و ثروت هایی که به عموم مردم تعلق دارد.

6-از نظر اسلام حق حاکمیت مطلق برجهان از آن چه کسی است ؟
پاسخ در جهان بینی توحیدی اسلام، حق حاکمیت مطلق همه ی موجودات و پدیده های جهان فقط از آن خداست . انسان ها و همه ی موجودات دیگر تحت حاکمیت خدا قرار دارند و حکومت حق انحصاری خداوند است و با پیروی از دستورات الهی ، به سوی کمال حرکت می کنند .

7-جامعه ای که تحت حاکمیت قوانین الهی است چه ویژگی هایی دارد؟
پاسخ استعدادهای انسان ها در پرتو شناخت حق شکوفا می شود . در چنین جامعه ای مالکیت و سلطه ی اقلیتی بر منابع و ثروت ها و امکانات عمومی و ظلم و تبعیض از میان می رود و عدالت حاکم می شود.

8-خداوند در قرآن در آیه 59 سوره نساء در باره حق حاکمیت الهی چه می فرمایند ؟
پاسخ ای کسانی که ایمان آورده اید ، فرمان برید از خدا و فرمان برید از رسول و اولیای امور از خودتان و اگر در چیزی ستیزه کردید به خدا و رسولش باز گردید .

9-نظر قرآن در باره حق حاکمیت الهی با توجه به ترجمه آیه 257 سوره بقره چیست ؟
پاسخ خداوند ولی و سرپرست کسانی است که ایمان اورده اند . آنها را از ظلمت ها به سوی نور بیرون می برد . اما کسانی که کافر شدند ، اولیای آنها طاغوت ها هستند که آنها را از نور به سوی ظلمت ها بیرون می برد . آنها اهل آتش اند و همیش ه در آن خواهند ماند.

10-از دیدگاه اسلام چه کسانی شایستگی حکومت وقانون گذاری دارند؟
پاسخ فقط آن گروه از مردم شایستگی دارند به نیابت و وکالت از جانب خدا ، مجری قوانین الهی باشند که هم از این قوانین آگاهی و به آن ایمان داشته باشند و هم از نظر تقوا و عدالت از دیگر مردم بالاتر باشند . در رأس این گروه ، پیامبران الهی و سپس جانشینان آنها یعنی امامان معصوم (ع) قرار دارند و در غیاب آنان افراد صالح و متقی ادامه دهنده ی راه آنها هستند .

11-چرا حق حاکمیت بر انسان ها از آن خداست ؟(سوال فعالیت)
پاسخ زیرا خداوند آفریننده ی انسان و مالک حقیقی این جهان هستی است و از همه ی امور آگاهی دارد .

12-در حکومت جمهوری اسلامی ایران کلمه ی «جمهوری » نشانگر چیست ؟
پاسخ کلمه جمهوری اسلامی نشان می دهد که شکل این حکومت ، جمهوری است و در آن حق انتخاب و مشارکت مردم در حکومت به رسمیت شناخته می شود .

13-در حکومت جمهوری اسلامی ایران کلمه ی « اسلامی » نشانگر چیست ؟
پاسخ کلمه ی اسلامی نیزیعنی محتوای این حکومت اسلامی است و کشور با اصول و قوانین اسلامی اداره می شود . زمامداران آن نیز باید مومن و معتقد به اسلام و متعهد به اجرای آن باشند .

14- نوع حکومت ما را چه کسانی تعیین کردند؟
پاسخ به وسیله همه پرسی فروردین ماه 1358 که 98/2درصدمردم به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند.

15- ولایت به چه معنی است ؟ توضیح دهید .
پاسخ ولایت به معنی سرپرستی است .از دیدگاه اسلام فقط خدا می تواند بر انسان ها ولایت و حاکمیت داشته باشد پیامبران و امامان معصوم(ع) نیز از طرف خداوند نمایندگی داشته اند که تا مردم را سرپرستی کنند .

16-برطبق اصل پنجم قانون اساسی، سرپرستی جامعه ی اسلامی در زمان غیبت امام زمان (عج) بر عهده ی چه کسی است ؟
پاسخ سرپرستی جامعه ی اسلامی بر عهده ی فقیه عادل و با تقوا ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است .

17- مهم ترین رکن حکومت جمهوری اسلامی چیست و بر چه پایه ای است؟
پاسخ رهبری – برپایه ولایت فقیه

18-چهار مورد از مهم ترین وظایف و اختیارات رهبرجمهوری اسلامی را بنویسید؟
پاسخ الف) تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها.
ب) فرماندهی کل نیروهای مسلح.ج) نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان ، رئیس قوه قضاییه ، رئیس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان نیروهای نظامی ، انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی …
د) عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی .

19- چرا تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است ؟
پاسخ زیرا که نوع حکومت در کشور ما جمهوری اسلامی است و مردم در همه ی شئون حکومت نقش و مشارکت دارند .

20-هدف از تشکیل شوراهای اسلامی چیست ؟ واعضای آن چگونه انتخاب میشوند؟
پاسخ شوراهای اسلامی با هدف همکاری مردم برای پیشبرد برنامه های اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و عمرانی با توجه به شرایط و مقتضیات هرمنطقه از کشورتشکیل می شوند . – اعضای این شوراهارا مردم منطقه یا محل انتخاب می کنند

21-حکومت جمهوری اسلامی چه ویژگی هایی دارد؟ ویژگی های رهبر درحکومت اسلامی کدام اند؟(فعالیت کتاب)
پاسخ الف)قانون اساسی که مادرهمه قوانین است و هیچ قانونی بر خلاف آن به تصویب نمی رسد. درکشور ما براساس U U احکام قرآن نوشته شده است.
ب) امام خمینی(ره) بنیان گذارحکومت ما شخصیتی: روحانی، آگاه از دین اسلام ، آشنا با امورمردم و جامعه ی خود بودند، به نمایندگی ازطرف مردم حکومت اسلامی را درکشور ایجاد کردند.قسمت دوم : فقیه – اسلام شناس عادل و با تقوا- آگاه به زمان-شجاع- مدیرومدبر .

22-نمودار ارکان حکومت اسلامی و بخش های مختلف هریک را بیان کنید.

23- علاوه بر رهبری وقوای سه گانه ، کدام نهادها در اعمال حاکمیت مشارکت دارند؟ وظایف هریک را بیان کنید .
پاسخ 1-مجلس خبرگان رهبری (انتخاب رهبر و بررسی صلاحیت واجدین شرایط رهبری )
2-مجمع تشخیص مصلحت نظام (ارائه مشاوره به رهبر برای حل مشکلات)
3- شورای عالی امنیت ملی (تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و حفظ تمامیت ارضی٭)
4- شورای عالی انقلاب فرهنگی (تدوین و تصویب اصول و اهداف برنامهریزیهای فرهنگی علمی)

24- عزل، نصب و قبول استعفای چه کسانی با رهبری است؟
پاسخ فقهای شورای نگهبان ،
رئیس قوه قضاییه ،
رئیس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران
فرماندهان نیروهای نظامی ، انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی …

-* وجود حکومت یک امر ……………….. و ………………. است . (ضروری – عقلانی )
-* پس از پیروزی انقلاب اسلامی حکومت ………………. درایران تأسیس و جانشین حکومت شاهنشاهی شد . (جمهوری اسلامی)
-* بنیان گذار حکومت جمهوری اسلامی ایران …………………………….. است . (امام خمینی (ره))
-* دپس از پیروزی انقلاب اسلامی ، بیش از ……….. درصد مردم به جمهوری اسلامی رأی ” آری “دادند (98/2)
-* مهم ترین رکن حکومت جمهوری اسلامی ……………………. آن است . (رهبری)
-* سه قوه مقننه ، قضاییه و مجریه تحت نظارت ……………… به اداره ی امور کشور می پردازند . (رهبری)
-* رهبری جمهوری اسلامی ایران بر پایه ی …………………………….. است . (ولایت فقیه)
-* ولایت به معنای …………………….. است . (سرپرستی)

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 7 | در انتظار بررسی: 0

 • آراد :

  بسیار عالی دستتون درد نکنه

 • آراد :

  عالیه ففط ممنون میشم یکم سوالات رو خلاصه و مختصر کنید

 • آراد :

  واقا فوق العاده است فقط ممنون میشم سوالات رو مختصر کنید مخصوصا مطالعات

 • پری :

  عاولیییییی💕😐

 • yosefiyeganeh748@gmail.com :

  عالییییییی😐💙

 • مبینا :

  تو خر داد این ها هست؟ از اداره میاد هست ؟

 • علیرضا :

  واااای چرا درس زبان نداره😭😭😭

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *