سوالات درس 21 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 21 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی نهم

سوالات درس 21 مطالعات نهم با جواب

نام درس : درس 21 | موضوع : سوالات متن | پایه نهم

سوالات درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی نهم

سوالات متن مطالعات نهم / درس بیست و یکم :: –توجه : در این مطلب 2 سری سوالات متن برای شما آماده کرده ایم
سری اول سوالات : تعداد کم تر برای مطالعه سریع تر درس ها میباشد (اکثر دانش آموزان نمره بالای 19 با این سوالات گرفته اند)
سوالات سری دوم : سوالات بیشتر و بروز تر است که با توجه به وقت و یا حوصله شما دانش آموز ؛ هرکدوم رو که راحت تر بودید بخونید . تعداد سوالات سری اول : 24| تعداد سوالات سری دوم 43

1-در باره ی پیدایش حکومت نظرات مختلفی وجود دارد آن ها را بیان کنید ؟
پاسخ:  الف) برخی معتقدند عامل زور و قدرت نقش مهمی در فرمانروایی یک فرد یا گروه بر دیگران دارد . حکومت های چنگیز و تیمور مثال روشنی از نقش این عامل هستند
ب) برخی دیگر معتقدند که عامل دفاع و حفاظت از اموال و سرزمین متعلق به ساکنان یک منطقه ، نقش مهمی در ایجاد حک ومت ها داشته است.
ج) برخی نیز می گویند مردم ساکن یک مکان به طور داوطلبانه با هم توافق می کردند که حکومتی را به وجود بیاورند و اداره ی جامعه ی خود را به دست گروه یا افرادی بسپارند .
د) در مقابل این دیدگاه ها ، عده ای از صاحب نظران معتقدند همان طور که زندگی اجتماعی یک ضرورت است و انسان ها نمی توانند به تنهایی زندگی کنند و نیازهای مادی و معنوی خود را برطرف کنند ، داشتن حکومت برای یک جامعه نیازی اساسی و یک ضرورت است.

2-حکومتی که مادها تشکیل دادند جزء کدام گروه از عوامل پیدایش حکومت ها می باشد ؟
پاسخ:  نظریه ای که معتقد است مردم ساکن یک مکان به طور داوطلبانه با هم توافق می کردند که حکومتی را به وجود بیاورند و اداره ی جامعه ی خود را به دست گروه یا افرادی بسپارند .

3-چرا جامعه به حکومت نیازاساسی دارد و نمی تواند بدون وجود حکومت باقی بماند ؟
پاسخ:  زیرا در زندگی اجتماعی نیازهای مشترکی پدید می آید و افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند برای تنظیم امور خود به قوانین و مقرراتی نیاز پیدا می کنند . آنها همچنین برای اجرای قوانین و حل اختلافات و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر ، برقراری امنیت و نظم ، تقسیم امور مشترک و ایجاد هماهنگی میان فعالیت های مختلف جامعه ، دفاع از هجوم دشمنان و حفظ سرزمینی که در آن زندگی می کنند و …. ناگزیرند حکومتی تشکیل دهند و اداره ی امور جامعه را به افرادی بسپارند .

4- افراد جامعه برای چه اموری نیاز به حکومت دارند؟
پاسخ:  الف- برای تنظیم قوانین ومقررات
ب-برای اجرای قوانین ومقررات
ج –حل اختلافات وجلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران
د – برقراری نظم وامنیت
ه – دفاع از کشور درمقابل دشمنان داخلی وخارجی
و – ایجادهماهنگی میان بخش های مختلف جامعه وتقسیم وظایف

5-برخی از مهم ترین وظایف حکومت ها را بنویسید؟
پاسخ:  الف) وضع قوانین و مقررات لازم در امور مختلف و اجرای قوانین.
ب) برقراری نظم و امنیت و رسیدگی به اختلافات و شکایت ها.
ج) تعلیم و تربیت ، حفظ میراث فرهنگی ، سیاست گذاری فرهنگی.
د) عمران و آبادی کشور.
ر) ایجاد وسایل و امکانات لازم برای رفع.
ز) نیازهای معیشتی ، اجتماعی و اقتصادی مردم.
ه) ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها و بخش های مختلف.
و) دفاع از کشور و حفظ تمامیت ارضی.
ز) مدیریت منابع طبیعی و ثروت هایی که به عموم مردم تعلق دارد.

6-از نظر اسلام حق حاکمیت مطلق برجهان از آن چه کسی است ؟
پاسخ:  در جهان بینی توحیدی اسلام، حق حاکمیت مطلق همه ی موجودات و پدیده های جهان فقط از آن خداست . انسان ها و همه ی موجودات دیگر تحت حاکمیت خدا قرار دارند و حکومت حق انحصاری خداوند است و با پیروی از دستورات الهی ، به سوی کمال حرکت می کنند .

7-جامعه ای که تحت حاکمیت قوانین الهی است چه ویژگی هایی دارد؟
پاسخ:  استعدادهای انسان ها در پرتو شناخت حق شکوفا می شود . در چنین جامعه ای مالکیت و سلطه ی اقلیتی بر منابع و ثروت ها و امکانات عمومی و ظلم و تبعیض از میان می رود و عدالت حاکم می شود.

8-خداوند در قرآن در آیه 59 سوره نساء در باره حق حاکمیت الهی چه می فرمایند ؟
پاسخ:  ای کسانی که ایمان آورده اید ، فرمان برید از خدا و فرمان برید از رسول و اولیای امور از خودتان و اگر در چیزی ستیزه کردید به خدا و رسولش باز گردید .

9-نظر قرآن در باره حق حاکمیت الهی با توجه به ترجمه آیه 257 سوره بقره چیست ؟
پاسخ:  خداوند ولی و سرپرست کسانی است که ایمان اورده اند . آنها را از ظلمت ها به سوی نور بیرون می برد . اما کسانی که کافر شدند ، اولیای آنها طاغوت ها هستند که آنها را از نور به سوی ظلمت ها بیرون می برد . آنها اهل آتش اند و همیش ه در آن خواهند ماند.

10-از دیدگاه اسلام چه کسانی شایستگی حکومت وقانون گذاری دارند؟
پاسخ:  فقط آن گروه از مردم شایستگی دارند به نیابت و وکالت از جانب خدا ، مجری قوانین الهی باشند که هم از این قوانین آگاهی و به آن ایمان داشته باشند و هم از نظر تقوا و عدالت از دیگر مردم بالاتر باشند . در رأس این گروه ، پیامبران الهی و سپس جانشینان آنها یعنی امامان معصوم (ع) قرار دارند و در غیاب آنان افراد صالح و متقی ادامه دهنده ی راه آنها هستند .

11-چرا حق حاکمیت بر انسان ها از آن خداست ؟(سوال فعالیت)
پاسخ:  زیرا خداوند آفریننده ی انسان و مالک حقیقی این جهان هستی است و از همه ی امور آگاهی دارد .

12-در حکومت جمهوری اسلامی ایران کلمه ی «جمهوری » نشانگر چیست ؟
پاسخ:  کلمه جمهوری اسلامی نشان می دهد که شکل این حکومت ، جمهوری است و در آن حق انتخاب و مشارکت مردم در حکومت به رسمیت شناخته می شود .

13-در حکومت جمهوری اسلامی ایران کلمه ی « اسلامی » نشانگر چیست ؟
پاسخ:  کلمه ی اسلامی نیزیعنی محتوای این حکومت اسلامی است و کشور با اصول و قوانین اسلامی اداره می شود . زمامداران آن نیز باید مومن و معتقد به اسلام و متعهد به اجرای آن باشند .

14- نوع حکومت ما را چه کسانی تعیین کردند؟
پاسخ:  به وسیله همه پرسی فروردین ماه 1358 که 98/2درصدمردم به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند.

15- ولایت به چه معنی است ؟ توضیح دهید .
پاسخ:  ولایت به معنی سرپرستی است .از دیدگاه اسلام فقط خدا می تواند بر انسان ها ولایت و حاکمیت داشته باشد پیامبران و امامان معصوم(ع) نیز از طرف خداوند نمایندگی داشته اند که تا مردم را سرپرستی کنند .

16-برطبق اصل پنجم قانون اساسی، سرپرستی جامعه ی اسلامی در زمان غیبت امام زمان (عج) بر عهده ی چه کسی است ؟
پاسخ:  سرپرستی جامعه ی اسلامی بر عهده ی فقیه عادل و با تقوا ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است .

17- مهم ترین رکن حکومت جمهوری اسلامی چیست و بر چه پایه ای است؟
پاسخ:  رهبری – برپایه ولایت فقیه

18-چهار مورد از مهم ترین وظایف و اختیارات رهبرجمهوری اسلامی را بنویسید؟
پاسخ:  الف) تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها.
ب) فرماندهی کل نیروهای مسلح.ج) نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان ، رئیس قوه قضاییه ، رئیس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان نیروهای نظامی ، انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی …
د) عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی .

19- چرا تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است ؟
پاسخ:  زیرا که نوع حکومت در کشور ما جمهوری اسلامی است و مردم در همه ی شئون حکومت نقش و مشارکت دارند .

20-هدف از تشکیل شوراهای اسلامی چیست ؟ واعضای آن چگونه انتخاب میشوند؟
پاسخ:  شوراهای اسلامی با هدف همکاری مردم برای پیشبرد برنامه های اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و عمرانی با توجه به شرایط و مقتضیات هرمنطقه از کشورتشکیل می شوند . – اعضای این شوراهارا مردم منطقه یا محل انتخاب می کنند

21-حکومت جمهوری اسلامی چه ویژگی هایی دارد؟ ویژگی های رهبر درحکومت اسلامی کدام اند؟(فعالیت کتاب)
پاسخ:  الف)قانون اساسی که مادرهمه قوانین است و هیچ قانونی بر خلاف آن به تصویب نمی رسد. درکشور ما براساس U U احکام قرآن نوشته شده است.
ب) امام خمینی(ره) بنیان گذارحکومت ما شخصیتی: روحانی، آگاه از دین اسلام ، آشنا با امورمردم و جامعه ی خود بودند، به نمایندگی ازطرف مردم حکومت اسلامی را درکشور ایجاد کردند.قسمت دوم : فقیه – اسلام شناس عادل و با تقوا- آگاه به زمان-شجاع- مدیرومدبر .

22-نمودار ارکان حکومت اسلامی و بخش های مختلف هریک را بیان کنید.

23- علاوه بر رهبری وقوای سه گانه ، کدام نهادها در اعمال حاکمیت مشارکت دارند؟ وظایف هریک را بیان کنید .
پاسخ:  1-مجلس خبرگان رهبری (انتخاب رهبر و بررسی صلاحیت واجدین شرایط رهبری )
2-مجمع تشخیص مصلحت نظام (ارائه مشاوره به رهبر برای حل مشکلات)
3- شورای عالی امنیت ملی (تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و حفظ تمامیت ارضی٭)
4- شورای عالی انقلاب فرهنگی (تدوین و تصویب اصول و اهداف برنامهریزیهای فرهنگی علمی)

24- عزل، نصب و قبول استعفای چه کسانی با رهبری است؟
پاسخ:  فقهای شورای نگهبان ،
رئیس قوه قضاییه ،
رئیس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران
فرماندهان نیروهای نظامی ، انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی …

-* وجود حکومت یک امر ……………….. و ………………. است . (ضروری – عقلانی )
-* پس از پیروزی انقلاب اسلامی حکومت ………………. درایران تأسیس و جانشین حکومت شاهنشاهی شد . (جمهوری اسلامی)
-* بنیان گذار حکومت جمهوری اسلامی ایران …………………………….. است . (امام خمینی (ره))
-* دپس از پیروزی انقلاب اسلامی ، بیش از ……….. درصد مردم به جمهوری اسلامی رأی ” آری “دادند (98/2)
-* مهم ترین رکن حکومت جمهوری اسلامی ……………………. آن است . (رهبری)
-* سه قوه مقننه ، قضاییه و مجریه تحت نظارت ……………… به اداره ی امور کشور می پردازند . (رهبری)
-* رهبری جمهوری اسلامی ایران بر پایه ی …………………………….. است . (ولایت فقیه)
-* ولایت به معنای …………………….. است . (سرپرستی)

 ❤ همگام درس ❤
سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات

1_ برخی از مهم ترین وظایف حکومت ها کدامند؟
جواب:  وضع و اجرای قوانین و مقررات
برقراری نظم و امنیت
رسیدگی به شکایت ها
تعلیم و تربیت
عمران و آبادانی کشور
دفاع از کشور و حفظ تمامیت ارضی

2_ پس از رحلت پیامبر به ترتیب چه کسانی زمامداری جامعه را برعهده گرفتند؟
جواب:  ابوبکر – عمر – عثمان و امام علی (ع)

3_ نام جمهوری در کشور ما به چه معناست؟
جواب:  در آن حق انتخاب و مشارکت مردم در حکومت به رسمیت شناخته می شود.

4_ کلمه “اسلامی” در جمهوری اسلامی به چه معناست؟
جواب:  محتوای این حکومت اسلامی است.
کشور با اصول و قوانین اسلامی اداره می شود.
زمامداران آن نیز باید مومن و معتقد به اسلام و متعهد به اجرای آن باشند.

5_ مهمترین رکن حکومت جمهوری اسلامی کدام است؟
جواب:  رهبری

6_ سه قوه اصلی ایران تحت نظر چه کسی اداره می شوند؟
جواب:  رهبری

7_ نام ارکان جمهوری اسلامی چیست؟
جواب:  رهبری – مقننه – قضائیه – مجریه

8_ بر طبق اصل چندم قانون اساسی ولایت جامعه در زمان غیبت با ولی فقیه است؟
جواب:  5

9_ اصل پنجم قانون اساسی چیست؟
جواب:  در زمان غیبت امام زمان سرپرستی جامعه اسلامی، برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.

10_ ویژگی های فقیه چیست؟
جواب:  عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر

11_ قوه مقننه چه بخش هایی دارد؟
جواب:  نمایندگان مجلس شورای اسلامی – اعضای شورای نگهبان

12_ قوه قضائیه چه بخش هایی دارد؟
جواب:  رئیس قوه قضائیه – قضات – دیوان عالی کشور – دادگاه ها – دادسراها

13_ قوه مجریه چه بخش هایی دارد؟
جواب:  رئیس جمهوری – معاونان و وزارت خانه ها

14_ مهمترین وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی کدام است؟
جواب:  – تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها
– فرماندهی کل نیروهای مسلح
– نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان نیروهای نظامی، انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی …
– عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی

15_ هدف تشکیل شوراهای اسلامی چیست؟
جواب:  همکاری مردم برای پیشبرد برنامه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و عمرانی با توجه به شرایط و مقتضیات هر منطقه از کشور

16_ زندگی اجتماعی یک ضرورت است.

17_ ولایت به معنای سرپرستی است.

18_ وجود حکومت یک امر ضروری و عقلانی است.

19_ پس از پیروزی انقلاب اسلامی حکومت جمهوری اسلامی در ایران تأسیس و جانشین حکومت شاهنشاهی شد.

20_ بنیان گذار حکومت جمهوری اسلامی ایران امام خمینی است.

21_ رهبری جمهوری اسلامی ایران بر پایه ی ولایت فقیه است.

22_ سه قوه مقننه ، قضاییه و مجریه تحت نظارت رهبری به اداره ی امور کشور می پردازند.

23_ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، بیش از 98.2 درصد مردم به جمهوری اسلامی رأی آری دادند.

24_ مهم ترین رکن حکومت جمهوری اسلامی رهبری آن است.

25_ در باره ی پیدایش حکومت نظرات مختلفی وجود دارد آن ها را بیان کنید؟
جواب:  الف) برخی معتقدند عامل زور و قدرت نقش مهمی در فرمانروایی یک فرد یا گروه بر دیگران دارد. حکومت های چنگیز و تیمور مثال روشنی از نقش این عامل هستند.
ب) برخی دیگر معتقدند که عامل دفاع و حفاظت از اموال و سرزمین متعلق به ساکنان یک منطقه، نقش مهمی در ایجاد حکومت ها داشته است.
ج_ برخی نیز می گویند مردم ساکن یک مکان به طور داوطلبانه با هم توافق می کردند که حکومتی را به وجود بیاورند و اداره ی جامعه ی خود را به دست گروه یا افرادی بسپارند.
د_ در مقابل این دیدگاه ها ، عده ای از صاحب نظران معتقدند همان طور که زندگی اجتماعی یک ضرورت است و انسان ها نمی توانند به تنهایی زندگی کنند و نیازهای مادی و معنوی خود را برطرف کنند ، داشتن حکومت برای یک جامعه نیازی اساسی و یک ضرورت است.

26_ حکومتی که مادها تشکیل دادند جزء کدام گروه از عوامل پیدایش حکومت ها می باشد؟
جواب:  نظریه ای که معتقد است مردم ساکن یک مکان به طور داوطلبانه با هم توافق می کردند که حکومتی را به وجود بیاورند و اداره ی جامعه ی خود را به دست گروه یا افرادی بسپارند.

27_ چرا جامعه به حکومت نیاز اساسی دارد و نمی تواند بدون وجود حکومت باقی بماند؟
جواب:  زیرا در زندگی اجتماعی نیازهای مشترکی پدید می آید و افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند برای تنظیم امور خود به قوانین و مقرراتی نیاز پیدا می کنند . آنها همچنین برای اجرای قوانین و حل اختلافات و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر، برقراری امنیت و نظم ، تقسیم امور مشترک و ایجاد هماهنگی میان فعالیت های مختلف جامعه ، دفاع از هجوم دشمنان و حفظ سرزمینی که در آن زندگی می کنند و …. ناگزیرند حکومتی تشکیل دهند و اداره ی امور جامعه را به افرادی بسپارند.

28_ افراد جامعه برای چه اموری نیاز به حکومت دارند؟
جواب:  الف) برای تنظیم قوانین و مقررات
ب) برای اجرای قوانین و مقررات
ج_ حل اختلافات و جلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران
د_ برقراری نظم و امنیت
ه_ دفاع از کشور در مقابل دشمنان داخلی و خارجی
و_ ایجاد هماهنگی میان بخش های مختلف جامعه و تقسیم وظایف

29_ از نظر اسلام حق حاکمیت مطلق برجهان از آن چه کسی است؟
جواب:  در جهان بینی توحیدی اسلام، حق حاکمیت مطلق همه ی موجودات و پدیده های جهان فقط از آن خداست. انسان ها و همه ی موجودات دیگر تحت حاکمیت خدا قرار دارند و حکومت حق انحصاری خداوند است و با پیروی از دستورات الهی، به سوی کمال حرکت می کنند.

30_ جامعه ای که تحت حاکمیت قوانین الهی است چه ویژگی هایی دارد؟
جواب:  استعدادهای انسان ها در پرتو شناخت حق شکوفا می شود. در چنین جامعه ای مالکیت و سلطه ی اقلیتی بر منابع و ثروت ها و امکانات عمومی و ظلم و تبعیض از میان می رود و عدالت حاکم می شود.

31_ خداوند در قرآن در آیه 59 سوره نساء در باره حق حاکمیت الهی چه می فرمایند؟
جواب:  ای کسانی که ایمان آورده اید، فرمان برید از خدا و فرمان برید از رسول و اولیای امور از خودتان و اگر در چیزی ستیزه کردید به خدا و رسولش باز گردید.

32_ نظر قرآن در باره حق حاکمیت الهی با توجه به ترجمه آیه 257 سوره بقره چیست؟
جواب:  خداوند ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند. آنها را از ظلمت ها به سوی نور بیرون می برد. اما کسانی که کافر شدند، اولیای آنها طاغوت ها هستند که آنها را از نور به سوی ظلمت ها بیرون می برد. آنها اهل آتش اند و همیشه در آن خواهند ماند.

33_ از دیدگاه اسلام چه کسانی شایستگی حکومت و قانون گذاری دارند؟
جواب:  فقط آن گروه از مردم شایستگی دارند به نیابت و وکالت از جانب خدا، مجری قوانین الهی باشند که هم از این قوانین آگاهی و به آن ایمان داشته باشند و هم از نظر تقوا و عدالت از دیگر مردم بالاتر باشند. در رأس این گروه ، پیامبران الهی و سپس جانشینان آنها یعنی امامان معصوم (ع) قرار دارند و در غیاب آنان افراد صالح و متقی ادامه دهنده ی راه آنها هستند.

34_ در حکومت جمهوری اسلامی ایران کلمه ی «جمهوری» نشانگر چیست ؟
جواب:  کلمه جمهوری اسلامی نشان می دهد که شکل این حکومت، جمهوری است و در آن حق انتخاب و مشارکت مردم در حکومت به رسمیت شناخته می شود.

35_ در حکومت جمهوری اسلامی ایران کلمه ی «اسلامی» نشانگر چیست ؟
جواب:  کلمه ی اسلامی نیزیعنی محتوای این حکومت اسلامی است و کشور با اصول و قوانین اسلامی اداره می شود. زمامداران آن نیز باید مومن و معتقد به اسلام و متعهد به اجرای آن باشند.

36_ نوع حکومت ما را چه کسانی تعیین کردند؟
جواب:  به وسیله همه پرسی فروردین ماه 1358 که 98/2 درصد مردم به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند.

37_ ولایت به چه معنی است؟ توضیح دهید.
جواب:  ولایت به معنی سرپرستی است. از دیدگاه اسلام فقط خدا می تواند بر انسان ها ولایت و حاکمیت داشته باشد پیامبران و امامان معصوم (ع) نیز از طرف خداوند نمایندگی داشته اند که تا مردم را سرپرستی کنند.

38_ بر طبق اصل پنجم قانون اساسی، سرپرستی جامعه ی اسلامی در زمان غیبت امام زمان (عج) بر عهده ی چه کسی است؟
جواب:  سرپرستی جامعه ی اسلامی بر عهده ی فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.

39_ مهم ترین رکن حکومت جمهوری اسلامی چیست و بر چه پایه ای است؟
جواب:  رهبری – بر پایه ولایت فقیه

40_ چرا تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است؟
جواب:  زیرا که نوع حکومت در کشور ما جمهوری اسلامی است و مردم در همه ی شئون حکومت نقش و مشارکت دارند.

41_ هدف از تشکیل شوراهای اسلامی چیست ؟ و اعضای آن چگونه انتخاب می شوند؟
جواب:  شوراهای اسلامی با هدف همکاری مردم برای پیشبرد برنامه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و عمرانی با توجه به شرایط و مقتضیات هر منطقه از کشور تشکیل می شوند.
اعضای این شوراها را مردم منطقه یا محل انتخاب می کنند.

42_ علاوه بر رهبری و قوای سه گانه، کدام نهادها در اعمال حاکمیت مشارکت دارند؟ وظایف هریک را بیان کنید
جواب:  1- مجلس خبرگان رهبری (انتخاب رهبر و بررسی صلاحیت واجدین شرایط رهبری )
2- مجمع تشخیص مصلحت نظام (ارائه مشاوره به رهبر برای حل مشکلات)
3- شورای عالی امنیت ملی (تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و حفظ تمامیت ارضی)
4- شورای عالی انقلاب فرهنگی (تدوین و تصویب اصول و اهداف برنامهریزیهای فرهنگی علمی)

43_ عزل، نصب و قبول استعفای چه کسانی با رهبری است؟
جواب:  فقهای شورای نگهبان
رئیس قوه قضاییه
رئیس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران
فرماندهان نیروهای نظامی ، انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • باران :

  عالی خیلی خوب بود 😊

 • Mr.X :

  سلام
  ببخشید خیلی از سوالات در کتاب موجود نیست/فقط مطالعات/
  ب نظر شما در امتحان نمی آید

  چون سوالات معلم هم تقریبا همین ها بود

  تشکر

  • arshiyamhm :

   اینا تو امتحانات ترم میاد اون یکی سوالا اون قدر هم مهم نیس

 • Mooooo :

  عالییییییییییییییییییییی
  حرفففففففففففففففف
  ندارهههههههههههههه

 • مصیب :

  خیلی خوبه خیلی ممنون انشالله خیر بیبینید ❤🌹🤙

 • مهدیه :

  عالی بود عالیییی

 • شایان :

  سلام سئوالات سری اول از سری دوم سخت تر و وقت بیشتری میبره ولی سری دوم اسون تره و وقت کم تری میبره چرا؟

  • eshqmol_110 :

   چون اونا برای امتحانه

 • Atena :

  این درس و درس های تاریخ مضخرف ترین درس هایی هستن که به عمرم دیدم .💔🚶🏻‍♀️
  ولی به هرحال سوالات خوب بود👌🏼

 • جواد :

  با سلام و عرض خسته نباشید این برنامه واقعا محشره بنظر من میشه این برنامه رو در جایگاه اول برنامه های آموزشی قرار داد ومیشه این برنامه رو تغییرات زیادی ایجاد کرد و کاربرد های بیشتری داشته باشد مثلا نمونه سوالات امتحانی ، و حتی کلاس های بیشتر مثلا دهم ، یازدهم ، دوازدهم ، ممنونم از این برنامه بی نظیرتون من از کلاس ۶ از این برنامه استفاده می کردم الان دهم هستم و درخ است می کنم ایم برنانه رو به جایگاه اول برسانید واقعا حق این برنامه فقط همینه

 • محمد :

  خیلی عالی فقط بعضی سوالات توی درس نیست به طور مثال توی این درس چیزی راجب حکومت مادها گفته نشده است

 • LoRd🌚💕 :

  عاولی بود دستتون طلا 🥲✨

 • Amir :

  سوالات بسیار خوب هستن اما اگه میشه pdfهای ندافی رو هم برای هر درس قرار بدین ممنونم

 • nAzI :

  عالی ایول:)😶

  • Parnia :

   برای امتحانات کدوم سوال بهتره؟

   • امیر :

    سری دوم رو باید خوند چون کامل تره

 • مبینا :

  مرسی در کل خیلی کمکم کرد

 • علیرضا :

  واااای چرا درس زبان نداره😭😭😭

  • ممممم :

   داره برنامه همیار رو نصب کن همه درس ها هست

   • المیرا :

    سوالات میانترم هم لطفا بزارید

 • مبینا :

  تو خر داد این ها هست؟ از اداره میاد هست ؟

 • yosefiyeganeh748@gmail.com :

  عالییییییی😐💙

 • پری :

  عاولیییییی💕😐

 • آراد :

  واقا فوق العاده است فقط ممنون میشم سوالات رو مختصر کنید مخصوصا مطالعات

 • آراد :

  عالیه ففط ممنون میشم یکم سوالات رو خلاصه و مختصر کنید

  • Army :

   دقیقا
   سری دوم کامل تره اونو بخون

 • آراد :

  بسیار عالی دستتون درد نکنه