سوالات درس 20 مطالعات هفتم با جواب

سوالات درس 20 مطالعات هفتم با جواب

سوالات متن مطالعات اجتماعی

سوالات درس 20 مطالعات هفتم با جواب

نام درس : امپراتوری های ایران | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوال درس ۲۰ مطالعات اجتماعی هفتم

سوالات مطالعات هفتم /  درس بیستم :: امپراتوری های ایران

توجه : در این مطلب 2 سری سوالات متن برای شما آماده کرده ایم
سری اول سوالات : تعداد کم تر برای مطالعه سریع تر درس ها میباشد (اکثر دانش آموزان نمره بالای 19 با این سوالات گرفته اند)
سوالات سری دوم : سوالات بیشتر و بروز تر است که با توجه به وقت و یا حوصله شما دانش آموز ؛ هرکدوم رو که راحت تر بودید بخونید . تعداد سوالات سری اول : 20 | تعداد سوالات سری دوم 30

1 -در ایران باستان شیوه حکومت چگونه بود؟
پاسخ: در ایران باستان شیوه. حکومت پادشاهی بود. شاهان در ابتدای سلطنت در حضور بزرگان کشور، تاج گذاری می کردند و در کاخ بر تخت می نشستند . شاه قدرت مطلق داشت و همه باید از او فرمان می بردند. حکومت موروثی بود یعنی از پدر به پسر به ارث می رسید. البته گاهی بر سر جانشینی شاه و به دست آوردن قدرت، آن چنان اختلافات شدیدی پیش می آمد که حتی منجر به کشتن افراد و جنگ و خون ریزی می شد.

2-از نظر پادشاهان ایران باستان مقام شاهی چه مقامی بود؟
پاسخ: شاهان ایران باستان خود را برگزیده آسمان و نماینده اهورامزدا می دانستند و معتقد بودند که به حکم او فرمان می رانند . در اغلب کتیبه های به جای مانده، جمله هایی که این موضوع را نشان بدهد، وجود دارد. البته این عقیده هم وجود داشت که اگر شاه از مسیر قانون و عدالت منحرف شود حمایت اهورایی از او گرفته می شود و بزرگان و موبدان می توانستند شاه را عزل یا برکنار کنند.

3-پادشاهان به چه اموری فرمانروایی ومطلق داشتند؟
پاسخ: شاهان بر امور اداری، نظامی و مذهبی فرمانروایی مطلق داشتند

4 -فرمان های پادشاه چه حکمی داشت ؟ و فرمان های مهم چه نشانی داشت؟
پاسخ: این فرمان ها، قانون هایی بودند که باید در سراسر کشور اجرا می شدند و هیچ کس نباید از آنها سرپیچی می کرد .روی فرمان ها و نامه های مهم، مُهرهای مخصوص شاه زده می شد.

5 -چرا در دوره اشکانیان، قدرت و نفوذ پادشاهان مانند سایر شاهان ایران باستان نبود؟
پاسخ: چون در این دوره، خاندان های محلی از نفوذ و قدرت زیادی برخوردار بودند و شاهان مجبور بودند در اداره کشور باآنها مشورت کنند.

6 -در دوره اشکانیان چند مجلس برای تصمیم گیری به وجود آمده بود؟
پاسخ: مجلس شاهی، مجلس بزرگان و مجلس مهستان.

7 -علت وجود شغل ها و مقام های مختلف برای اداره کشور در دولت های ایران باستان چه بود؟
پاسخ: قلمرو وسیع

8-زندگی شاهان چگونه بود و هزینه زندگی آنان چگونه تأمین می شد؟
پاسخ: زندگی شاهان هزینه زیادی داشت .گاهی آنها صدها خدمه را به کار می گرفتند .اینکه درآمد های کشور چگونه خرج بشود بستگی به نظر شاهان داشت .مخارج سنگین دربار، از گرفتن مالیات از مردم تأمین می شد .اغلب شاهان به ثروت اندوزی می پرداختند و نه تنها به فکر آسایش مردم نبودند بلکه به آنها ظلم می کردند.البته گاهی نیز به ندرت شاهانی پیدا می شدند که سعی می کردند با عدالت رفتار کنند.

9 -مقام‌های مهم حکومتی بعد از مقام شاه را نام ببرید و وظایف آنها را ذکر کنید.
پاسخ: وزیر بزرگ مهمترین مقام بعد از شاه و مسئول کار های اداری مملکت بود
رئیس دربار یا تشریفات مسئول رسیدگی به کار های کاخ شاهی(مراسم و جشن های مختلف، انبار و ذخیره کردن محصولات غذایی در کاخ، توزیع جیره ∗ کارکنان، نظارت بر کار هنرمندان، صنعتگران داخل کاخ و ) بود
منشیان و دبیران کارهای اداری و مالی و نوشتن نامه ها بر عهده آنها بود و گاه به چند زبان آشنایی داشتند
مأموران مخفی شاه اولین بار در زمان داریوش افرادی به عنوان مأمور مخفی انتخاب شدند که به آنها چشم و گوش های شاه می گفتند. مأموران مخفی شاهان از قسمت های مختلف کشور گزارش تهیه میکردند و به شاه می دادند

10 -تقسیمات کشوری برای اولین بار توسط چه کسانی اتفاق افتاد و این تقسیمات چگونه بود؟
پاسخ: ایرانیان، برای اولین بار تقسیم سرزمین به بخشهای مختلف را ابداع کردند .برای مثال، داریوش کشور را برای اداره بهتر به 23 قسمت، تقسیم کرده بود که به هر قسمت یک ایالت می گفتند .برای هر ایالت یک شهربان انتخاب می کردند که معمولاً از مقام های حکومتی یا اعضای خانواده شاه بود. هر بخش، از مرکز فرماندهی یا پایتخت، دستور می گرفت و موظف بود همه کا رها را طبق نظر شاه انجام دهد.

11 -پایتخت حکومت های ایران باستان را ذکر کنید.
پاسخ: مادها همدان( هگمتانه)
هخامنشیان شوش( پایتخت زمستانی) – همدان( پایتخت تابستانی) – تخت جمشید – بابل
اشکانیان صد دروازه ( دامغان ) و تیسفون
ساسانیان تیسفون

12 -شهری را که پادشاهان به عنوان پایتخت انتخاب می کردند معمولاً چه ویژگی هایی داشت؟
پاسخ: پایتختها معمولاً شهرهای بزرگ و پرجمعیت بودند و شاهان در آنها کا خهای بزرگ و بناهای عظیم می ساختند.

13 -علت هجوم و حمله پی در پی دشمنان به ایران چه بود؟
پاسخ: سرزمین ایران به دلیل موقعیت مهم جغرافیایی، همواره از شرق و غرب در معرض هجوم دشمنان بود .

14 -چرا حکومت های ایران باستان ، سپاه ونیروی نظامی بزرگ بوجود آوردند؟
پاسخ: در غرب، دولتهای یونان و روم به قلمرو ایران دست اندازی می کردند .به همین دلیل حکومت های ایران باستان سپاه و نیروی نظامی بزرگی به وجود آورده بودند تا از مر زهای ایران دفاع کنند.

15-مردم ایران باستان فرزندانشان را از چه سنی آماده جنگ و شکار می کردند؟
پاسخ: مردم ایران باستان وقتی پسرانشان به نوجوانی می رسیدند زره بر آنها می پوشاندند و کمربند چرمی به کمرشان می بستند تا در جنگ و شکار شرکت کنند.

16 -پادشاهان از چه زمانی آموزش نظامی می دیدند؟
پاسخ: شاهان نیز از دوره نوجوانی، آموزش های نظامی می دیدند و در بیشتر جنگ ها، خودشان فرماندهی جنگ را بر عهده می گرفتند.

17 -چرا در تاریخ جهان ، اشکانیان به جنگاوران مشهور بودند؟
پاسخ: اشکانیان( پارتیان ) در تاریخ جهان به جنگاوران مشهور بودند و مهارت زیادی در سوار کاری و تیراندازی داشتند .سپاه از نیروی پیاده نظام و سواره نظام تشکیل می شد.

18-ابتکار بزرگ داریوش هخامنشی در زمینه تشکیل سپاه وفنون نظامی چه بود؟ و ویژگی آن را ذکر کنید.
پاسخ: علاوه بر سپاه معمولی، یک سپاه جاویدان هم تشکیل داده بود .تعداد افراد سپاه جاویدان د ه هزار نفر بود که به گرو ههای ده نفره تقسیم می شد .به این سپاه، جاویدان یا همیشگی می گفتند چون هرگاه یکی از افراد از بین می رفت یک فرد جنگاور دیگر که ذخیره بود جای او را می گرفت و تعداد کم نمی شد .در آن دوره، خدمت در سپاه جاویدان، بزرگترین آرزوی جوانان پارسی بود.

19 -از ابتکارات ایرانیان در زمان جنگ استفاده از چه وسایل و ابزاری بود؟
پاسخ: یکی دیگر از ابتکارات ایرانی ها، اختراع ارابه دا سدار بود .این ارابه در هر سمت خود به شمشیرهای تیز و در مرکز به کار دهای داس مانند مجهز بود و هنگام حرکت از دو طرف هر چیزی را بر سر راه اسب ها تکه تکه می کرد. همچنین به دستور کوروش گردونه ها یا بر جهای بلند و چوبی و چرخدار ساخته بودند این برج ها متحرک بودند و درداخل آنها کمانداران قرار می گرفتند و از بالای بر جها در موقع لزوم به دشمن تیراندازی می کردند .این برج ها با تعداد زیادی اسب کشیده می شدند.

20 -نیروی دریایی ایرانیان باستان در کدام آبها در رفت و آمد بود؟
پاسخ: ایرانیان باستان نیروی دریایی داشتند و کشتی های آنها از خلیج پارس تا دریای مدیترانه در رفت و آمد بودند .

 ❤ همگام درس ❤
سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات

 

1_ شاهان ایران باستان خود را نماینده چه کسی می دانستند؟
جواب:  اهورامزدا

2_ داریوش کشور را برای اداره بهتر به 23 قسمت، تقسیم کرده بود که به هر قسمت ایالت می گفتند.

3_ پایتخت مادها کجا بود؟
جواب:  همدان یا هگمتانه

4_ در ایران باستان شیوه حکومت چگونه بود؟
جواب:  در ایران باستان شیوه حکومت پادشاهی بود. شاهان در ابتدای سلطنت در حضور بزرگان کشور، تاج گذاری می پکردند و در کاخ بر تخت می نشستند. شاه قدرت مطلق داشت و همه باید از او فرمان می بردند. حکومت موروثی بود و معمولاً از پدر به پسر به ارث می رسید. البته گاهی بر سر جانشینی شاه و به دست آوردن قدرت، اختلافات شدیدی پیش می آمد و حتی منجر به کشتن افراد و جنگ و خون ریزی می شد.

5_ از نظر پادشاهان ایران باستان مقام شاهی چه مقامی بود؟
جواب:  شاهان ایران باستان خود را برگزیده آسمان و نماینده اهورامزدا می دانستند و معتقد بودند که به حکم او فرمان می رانند. در اغلب کتیبه های به جای مانده، جمله هایی که این موضوع را نشان بدهد، وجود دارد. این عقیده هم وجود داشت که اگر شاه از مسیر قانون و عدالت منحرف شود حمایت اهورایی از او گرفته می شود و بزرگان و موبدان می توانستند او را عزل یا برکنار کنند.

6_ پادشاهان به چه اموری فرمانروایی و مطلق داشتند؟
جواب:  شاهان بر امور اداری، نظامی و مذهبی فرمانروایی مطلق داشتند.

7_ پایتخت هخامنشیان کجا بود؟
جواب:  شوش و همدان

8_ پایتخت اشکانیان کجا بود؟
جواب:  صد دروازه یا دامغان

9_ فرمان های پادشاه چه حکمی داشت؟ و فرمان های مهم چه نشانی داشت؟
جواب:  این فرمان ها، قانون هایی بودند که باید در سراسر کشور اجرا می شدند و هیچ کس نباید از آنها سرپیچی می کرد. روی فرمان ها و نامه های مهم، مُهرهای مخصوص شاه زده می شد.

10_ چرا در دوره اشکانیان، قدرت و نفوذ پادشاهان مانند سایر شاهان ایران باستان نبود؟
جواب:  چون در این دوره، خاندان های محلی از نفوذ و قدرت زیادی برخوردار بودند و شاهان مجبور بودند در اداره کشور با آنها مشورت کنند.

11_ در دوره اشکانیان چند مجلس برای تصمیم گیری به وجود آمده بود؟
جواب:  مجلس شاهی، مجلس بزرگان و مجلس مهستان.

12_ پایتخت ساسانیان کجا بود؟
جواب:  گور یا فیروزآباد و تیسفون

13_ سپاه جاویدان ابتکار کدام شاه بود؟
جواب:  داریوش

14_ علت وجود شغل ها و مقام های مختلف برای اداره کشور در دولت های ایران باستان چه بود؟
جواب:  قلمرو وسیع

15_ زندگی شاهان چگونه بود و هزینه زندگی آنان چگونه تأمین می شد؟
جواب:  زندگی شاهان هزینه زیادی داشت. گاهی آنها صدها خدمه را به کار می گرفتند. اینکه درآمدهای کشور چگونه خرج بشود بستگی به نظر شاهان داشت. مخارج سنگین دربار، از گرفتن مالیات از مردم تأمین می شد. اغلب شاهان نه تنها به ثروت اندوزی می پرداختند و به فکر آسایش مردم نبودند بلکه به آنها ظلم می کردند. البته گاهی نیز به ندرت شاهانی پیدا می شدند که سعی می کردند با عدالت رفتار کنند.

16_ مقام های مهم حکومتی بعد از مقام شاه را نام ببرید و وظایف آنها را بنویسید.

مقاموظایف
وزیر بزرگمهم‌ترین مقام بعد از شاه و مسئول کارهای اداری مملکت بود.
رئیس دربار یا تشریفاتمسئول رسیدگی به کارهای کاخ شاهی (مراسم و جشن‌های مختلف، انبار و ذخیره کردن محصولات غذایی در کاخ، توزیع جیره∗ کارکنان، نظارت بر کار هنرمندان، صنعتگران داخل کاخ و.._ بود
منشیان و دبیرانکارهای اداری و مالی و نوشتن نامه‌ها برعهده آنها بود و گاه به چند زبان آشنایی داشتند.
مأموران مخفی شاهاولین بار در زمان داریوش افرادی به عنوان مأمور مخفی انتخاب شدند که به آنها چشم و گوش‌های شاه می‌گفتند. مأموران مخفی شاهان از قسمت‌های مختلف کشور گزارش تهیه می‌کردند و به شاه می‌دادند.

17_ پایتخت حکومت های ایران باستان را ذکر کنید.

نام حکومتنام پایتخت
مادهاهمدان (هگمتانه)
هخامنشیانشوش (پایتخت زمستانی)
همدان (پایتخت تابستانی)
تخت جمشید
باِبل
اشکانیانصد دروازه (دامغان) و تیسفون
ساسانیانگور (فیروزآباد) و تیسفون

18_ شهری را که پادشاهان به عنوان پایتخت انتخاب می کردند معمولاً چه ویژگی هایی داشت؟
جواب:  پایتخت ها معمولاً شهرهای بزرگ و پرجمعیت بودند و شاهان در آنها کاخ های بزرگ و بناهای عظیم می ساختند.

19_ علت هجوم و حمله پی در پی دشمنان به ایران چه بود؟
جواب:  سرزمین ایران به دلیل موقعیت مهم جغرافیایی، همواره از شرق و غرب در معرض هجوم دشمنان بود.

20_ چرا حکومت های ایران باستان، سپاه و نیروی نظامی بزرگ به وجود آوردند؟
جواب:  از سمت غرب، دولت های یونان و روم به قلمرو ایران دست اندازی می کردند و از سمت شرق اقوام بیابانگرد به ایران هجوم می آوردند. به همین دلیل حکومت های ایران باستان سپاه و نیروی نظامی مجهز و نیرومندی به وجود آورده بودند تا از مرزهای ایران دفاع کنند.

21_ پادشاهان از چه زمانی آموزش نظامی می دیدند؟
جواب:  شاهان از دوره نوجوانی، آموزش های نظامی می دیدند و در برخی جنگ ها، خودشان فرماندهی جنگ را بر عهده می گرفتند.

22_ چرا در تاریخ جهان، اشکانیان به جنگاوران مشهور بودند؟
جواب:  چون مهارت زیادی در سوارکاری و تیر اندازی داشتند.

23_ ابتکار بزرگ داریوش هخامنشی در زمینه تشکیل سپاه و فنون نظامی چه بود؟ و ویژگی آن را بنویسید.
جواب:  یکی از ابتکارات بزرگ داریوش هخامنشی این بود که علاوه بر سپاه معمولی، یک «سپاه جاویدان» تشکیل داده بود. تعداد افراد سپاه جاویدان ده هزار نفر بود که به گروه های ده نفره تقسیم می شد. به این سپاه، جاویدان یا همیشگی می گفتند چون هرگاه یکی از افراد از بین می رفت یک فرد جنگاور دیگر که ذخیره بود جای او را می گرفت و تعداد آنان کاسته نمی شد. در آن دوره، خدمت در سپاه جاویدان، بزرگترین آرزوی جوانان پارسی بود.

24_ از ابتکارات ایرانیان در زمان جنگ استفاده از چه وسایل و ابزاری بود؟
جواب:  یکی دیگر از ابتکارات ایرانی ها، اختراع «ارابه داس دار» بود. این ارابه در هر سمت خود به شمشیرهای تیز و کاردهای داس مانند مجهز بود و هنگام حرکت از دو طرف، هر چیزی را بر سر راه اسب ها تکه تکه می کرد. همچنین به دستور کوروش گردونه ها یا برج های بلند و چوبی و چرخدار ساخته بودند. این برج ها متحرّک بودند و در داخل آنها کمانداران قرار می گرفتند و از بالای برج ها در موقع لزوم به دشمن تیراندازی می کردند. این برج ها توسط تعداد زیادی اسب کشیده می شدند.

25_ نیروی دریایی ایرانیان باستان در کدام آبها در رفت و آمد بود؟
جواب:  کشتی های آنها از خلیج پارس تا دریای مدیترانه در رفت و آمد بودند.

26_ پایتخت ساسانیان کدام شهر بود؟
الف) تخت جمشید ب) شوش ج) صد دروازه د) تیسفون
جواب:  د) تیسفون

27_ اشکانیان در تاریخ جهان به آن مشهور بودند؟
الف) معماری ب) جنگاوری ج) کشورداری د) کشاورزی
جواب:  ب) جنگاوری

28_ در ایران باستان چه کسانی می توانستند شاه را عزل یا بر کنار کنند؟
الف) دبیران و موبدان ب) بزرگان و دبیران ج) بزرگان و موبدان د) منشیان و رؤسای دربار
جواب:  ج) بزرگان و موبدان

29_ تهیه گزارش از قسمت های مختلف کشور از وظایف چه کسانی در دوره ی ساسانیان بود؟
الف) وزیر بزرگ ب) رئیس دربار یا تشریفات ج) منشیان و دبیران د) مأموران مخفی شاه
جواب:  د) مأموران مخفی شاه

30_ پایتخت مادها کدام شهر بود؟
الف) صد دروازه ب) همدان (هگمتانه) ج) تیسفون د) تخت جمشید
جواب:  ب) همدان (هگمتانه)

» همچنین در ادامه سوالات با پیشنهاد میشود از جواب درس 20 مطالعات هفتم و نیز برای سوالات درس بعدی از سوالات درس 21 مطالعات هفتم دیدن فرمایید

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • باب اسفنجی گنگ جقی :

  خوبه تجدید نمیشم حداقل

 • Fatemeh Zahra :

  ممنون از برنامه‌ خوبتون
  عالیییی

 • امیر :

  سلام ممنون از اپلیکیشن شما اگه میشه لطفاً جواب های طولانی رو خلاصه نویسی کنید ممنون

 • آیناز :

  خیلی ممنون از برنامه ی خوبتون

 • آیناز :

  یه سوال هخامنشیان در چه کاری مهارت داشتن

 • مهدی :

  جوابارو خلاصه کنید سخته بخوایم همشون رو حفظ کنیم

 • نوقطه :

  سوالای زیادو حفظ کردم🗿
  خواهشا برای سالای دیگه رو درست کنید خیلی جواباش زیاده

 • مبین :

  سلام
  سوال ۲ بخش دوم غلطه جوابش به ۲۳ قسمت تقسیم کرد نه ۲۱۳ قسمت

  • HamGamDars :

   سلام ویرایش شد

 • آتنا :

  تشکر از برنامه ی خوبتون واقعا بدردم خورد تنها یکی خواهش دارم اینکه لطفا جواب هارو خلاصه کنید ♡

 • علی :

  خوبه

 • Elnaz :

  خیلی ممنون از ساخت برنامتون من 3ساله دارمش خیلی برنامه خوبی
  😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌷🌷🌷🌷🌷🤩🤩🤩🤩🤩😻😻😻😻😻

  • Mkashfi :

   اره خوبه من ۱ساله دارمش

 • معید والی :

  برنامه عالی بود خیلی ازش راضیم

 • بدون نام :

  برنامه ی خوبی دارین ولی باید متن سوالات رو کوتاه تر کنید و باید غلط تایپی رو کمتر کنید

 • Elnaz :

  خیلی خوب بود من از کلاس پنجم برنامه را دارم و خیلی از سوالاتش خوشم میاد ممنون♥♥💖💖😘😘🌹🌹

 • ᚺᛰ𐌔ᛀᚔӃᛁᚿᚿ𐌄ᛚ₲ :

  داریوش کشور ۲۳ قسمت کرد شما توی بخش دوم سوالات نوشتید
  ۲۱۳ 😐

  • HamGamDars :

   سلام ویرایش شد

 • سام :

  بسار عالی دستتون درد نکنه😍😍

 • Helia :

  خوب بود فقط جوابش خیلی طولانی بود🌵🙂

  • مبین :

   سلام
   بخش ۲ سوال ۲ غلطه

   • HamGamDars :

    سلام ویرایش شد

 • جانبازی :

  در سوال 2 نمونه سوالات سری دوم ایالات 213 تا نبود 23 بود

  • HamGamDars :

   سلام ویرایش شد

  • ARSHIYA :

   این سایت عالی من همیشه با این سایت نمراتم ۱۴ به پایین میشه🤣🤣
   شوخی کردم همه نمراتم ۱۷.۵ به بالاس

 • ناشناس :

  من که همیشه با این سایت نمره ام 20 میشه خیلی ممنونم

 • .... :

  عالی بود😇🤗🙄🤓💬🏢🎨🖨⌨🎬📕📒📖📃📄📘📜📙📚🗞🔖📰🗓🗒📈📋📉🇮🇷🇮🇷

 • امیر حسین :

  خیلی عالی هست.ممنون از تهیه کننده سایت.

  • آرش :

   عالی بود 😂

 • کاترینا :

  خیلی خوبه

 • سامان سعدونی :

  خوبه عالی خیلی ممنون از شما

 • Shahrouz :

  عالی هستین ممنونم

 • فاطی :

  عالیع واقعا خیلی خبه😜💞💞💞

 • Yasna :

  واقعا عالیه خیلی ممنونم

 • Yasna :

  عالیه واقعا ممنونم

 • SAHAR :

  خیلی خوب بود….ممنون

 • 🖤😊🖤 :

  خیلی خوب بود ممنون

 • Benyamin :
 • ..... :

  مرسی عالیه

 • علی :

  سلام عالی بود و سوالات به اندازه بود من از اول سال تو همین سایت اجتماعی می خونم. واقعا ممنون

 • عرفان :

  خیلی اپلیکیشنتون خوبه به من تو درسم خیلی کمک کرده خیلی ممنون

 • Ali :

  خیلی برنامه خوبیه ممنون آقای ثنایی

 • sina :

  ممنون

 • sina :

  سوالاتش خیلی زیاد هست

  • Fatemeh :

   عزیزم برای آمادگی بیشتر در امتحانات است

   • Ali :

    تو که نمی تونی نخون

  • سولین :

   ممنون میشم جواب ها رو خلاصه کنید

   • ... :

    آره منم همین نظر رو دارم اون سوالاتی که جواب طولانی دارن آخه این سوالا تو امتحان بیاد این هوار باید نوشت توی اون جای کم و فقط این درس نه درس های دیگه هم جواب های طولانی دارند

  • فرزام :

   سینا خودتی

 • سورن اسماعیلی :

  خوب هست ممنون از شما آقای ثنایی