سوالات درس 20 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 20 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس بیستم مطالعات اجتماعی نهم

سوالات درس 20 مطالعات نهم با جواب

نام درس : درس 20 | موضوع : سوالات متن | پایه نهم

سوالات درس بیستم مطالعات اجتماعی نهم

سوالات متن مطالعات نهم / درس  بیست:: –توجه : در این مطلب 2 سری سوالات متن برای شما آماده کرده ایم
سری اول سوالات : تعداد کم تر برای مطالعه سریع تر درس ها میباشد (اکثر دانش آموزان نمره بالای 19 با این سوالات گرفته اند)
سوالات سری دوم : سوالات بیشتر و بروز تر است که با توجه به وقت و یا حوصله شما دانش آموز ؛ هرکدوم رو که راحت تر بودید بخونید . تعداد سوالات سری اول : 31 | تعداد سوالات سری دوم 55

1-منظور از خانواده متعادل چیست؟
پاسخ:  وقتی خانواده ای بتواند وظایف خود را به خوبی و به موقع انجام دهد از آن به خانواده متعادل یاد می شود.

2- اولین گام در تشکیل خانواده متعادل و سالم چیست؟
پاسخ:  دقت در انتخاب همسر

3-اگر خانواده ای نتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد ، چه اثرات زیان باری دارد؟ ؟
پاسخ:  در چنین حالتی ، رابطه ی خانواده با دیگر نهادهای جامعه نیز دچار مشکل می شود و در نهایت آسیب به همه ی جامعه سرایت می کند.

4 -انتخاب صحیح همسر چه نتیجه ای دارد؟
پاسخ:  موجب سازگاری و آرامش در خانواده می شود .

5-اگر افراد در انتخاب همسر به معیارهای نادرستی تکیه کنند چه مشکلی ایجاد می شود؟
پاسخ:  در زندگی خانوادگی با شکست روبه رو می شوند . مثلاً اگر تنها به زیبایی ظاهری یا ثروت همسر توجه شود .

6-عقیده ی صاحب نظران در انتخاب همسر چیست؟
پاسخ:  برخی از صاحب نظران معتقدند که افراد در انتخاب همسر باید به تناسب و همگونی خود با طرف مقابل توجه کنند . هر چقدر افراد از نظر اعتقادات دینی ، تحصیلات ، اخلاق و روحیات و وضعیت خانوادگی با همدیگر هماهنگی داشته باشند ، زندگی شان با دوام تر است.

7-از دیدگاه اسلام برای انتخاب همسر به چه عواملی باید توجه کرد ؟
پاسخ:  از دیدگاه اسلام ،
الف)مهم ترین عاملی که باید در همسر گزینی به آن توجه کرد ، ایمان و اعتقادات دینی افراد است .
ب)اسلام همچنین بر اصالت خانواده تأکید کرده است ، یعنی فردی که به عنوان همسر انتخاب می شود ریال در خانواده ای صالح و اهل ایمان و تقوا پرورش یافته باشد.

8- منظور از اصالت خانواده یعنی چه؟
پاسخ:  یعنی فردی که به عنوان همسر انتخاب می شود در خانواده ای صالح و اهل ایمان و تقوا پرورش یافته باشد.

9-الف) درگذشته خانواده چه نقشی در همسر گزینی داشتند؟
ب) چگونه می توانیم از این شیوه همسر گزینی استفاده کنیم؟

پاسخ:  الف- درگذشته خانواده ها نقش بیشتری در انتخاب همسر داشتند واز خانواده نوپا حمایت بیشتری میکردند.
ب- اگر امروزه جوانان همسر خود را با همفکری و حمایت خانواده ها انتخاب و از تجربه های آنان استفاده کنند ، ار بروز بسیاری از ناسازگاری ها جلوگیری می شود.

10-درآیه21 سوره روم چه چیزی از نشانه های خداوند شمرده شده است؟
پاسخ:  برای شما همسرانی از جنس خودتان افرید تا در کنار آنها آرامش بیابید و انس بگیرید و بین شما رأفت و مهربانی برقرار نمود

11-از دیدگاه قرآن مهم ترین هدف ازدواج چیست ؟
پاسخ:  برقراری آرامش و محبت بین زن و مرد است . زن و مرد یکدیگر را کامل می کنند و می توانند در کنار هم به کمال برسند .

12-حدیث پیامبر در باره رفتار با خانواده چیست؟
بهترین شما کسی است که رفتار او با خانواده اش نیکو تر باشد . و من در نیکی به خانواده ام بهترین هستم .

13مهم ترین عواملی که موجب ناسازگاری زن و مرد می شوند کدام اند ؟
پاسخ:  الف) انتخاب نادرست همسر
ب) برخی زن و شوهرها از حقوق و تکالیف خود در زندگی خانوادگی شناخت کافی و شایستگی لازم را برای انجام تکالیف خانوادگی به دست نیاورده اند .
ج) زن و مرد در دو خانواده و در دو محیط جداگانه تربیت و پرورش یافته اندو ممکن است ارزش ها وهنجارهای متفاوتی داشته باشند
د) بین افراد تفاوت های فردی وجود دارد که ممکن است به مشاجره و اختلافات مخرب تبدیل شود
ه)گاهی بین نقش هایی که فرد باید ایفا کند تعارض به وجود می آید .

14-ازجمله عوامل ناسازگاری بین همسران تعارض در نقش هاست، این عامل را توضیح دهید.
پاسخ:  مثلا” خانمی که شاغل است علاوه بر وظیفه شغلی نقش مادری و نقش همسری و خانه داری نیز دارد که معمولا در انجام بهتر همه این نقش ها دچار مشکل می شود که ازآن به تعارض نقش ها تعبیر میشود.

15-برخی از کارهایی که به سازگاری زن و شوهر کمک می کنند، کدامند؟
پاسخ:  الف) گذراندن آموزش های خانواده قبل از ازدواج
ب)مشاوره با افراد دارای صلاحیت در زمینه ی همسر گزینی
ج) رعایت اخلاق و آداب همسرداری
د)گفت و گوی صمیمانه ی زن و شوهر برای حل مشکلات و پیدا کردن راه حل های مناسب .

16-چند مورد از اخلاق و آداب همسرداری بیان کنید؟
پاسخ:  – خوش خلقی
– احترام گذاشتن به همسر و رعایت ادب
– با الفاظ نیکو وی را صدا زدن
– قدردانی کردن از زحمات همسر-
-گذشت کردن
-بهانه جویی نکردن و نادیده گرفتن مسایل بی اهمیت
-پذیرفتن اشتباه خود
-عذر خواهی کردن و جبران اشتباه .

17-چگونه می توان از بروز ناسازگاری ها جلوگیری کرد؟
پاسخ:  1-گذراندن دوره های آموزش خانواده قبل از ازدواج
2-مشاوره با افراد صلاحیت دار
3-رعایت اداب واخلاق همسرداری
4- پیدا کردن راه حل های مناسب برای مشکلات از طریق گفتگوی های صمیمانه

18-آیا همه اختلاف نظرها و سلیقه ها مخرب هستند؟
پاسخ:  خیر. گاهی جرّ و بحث بین زن ومرد طبیعی است و این امکان وجود ندارد که زن و شوهر کاملا مثل هم باشند، اما مهم تر این است که یاد بگیرند اختلاف هایشان را به روش های درست و منطقی حل وفصل کرده وچاره اندیشی کنند.

19-معایب تک فرزندی را بنویسید ؟ (به نظر صاحب نظران تک فرزندی چه پیامدهای نامطلوب فردی و اجتماعی دارد؟)
پاسخ:  الف) تجربه اجتماعی شدن و رشد اجتماعی کودکان کاهش می یابد .
ب) در این خانواده ها کودکان از داشتن همبازی محروم می شوند و رقابت ها و بازی ها و دعوا های کودکانه و همچنین الگو برداری از رفتارهای خواهر و برادر شکل نمی گیرد و کودکان همواره با افراد بزرگسال ارتباط دارند .
ج) از لذت ارتباطات وسیع تر خانوادگی و حمایت و محبت برادر و خواهر محروم می شوند .
د) فرزندانشان نیز از داشتن عمو و خاله و عمه محروم خواهند بود .

20- خانواده ها در داشتن تعداد مناسب فرزندان به عواملی باید توجه داشته باشند؟
پاسخ:  الف) داشتن توانایی و صبر وحوصله لازم برای تربیت مناسب فرزندان
ب)وضعیت اقتصادی و معیشتی مناسب

21-طبق آیات 23و 24سوره اسرا وظایف فرزندان نسبت به پدرومادر را بنویسید؟
پاسخ:  الف)به پدر و مادر نیکی کنید.
ب) اگر یک از آن دو یا هر دوی آنان به سالخوردگی رسیدند و این در حالی است که نزد تو هستند کوچکترین سخنی که نشانگر ناراحت ی و رنجش است به آنان مگو .
ج) با پرخاشگری آنان را از خود مران .
د) زیبا و شایسته با آنان سخن بگو
ه)از سر عطوفت و دلسوزی با آنان مهربان و فروتن باش
و) بگو پروردگارا همان طور که مرا در کودکی پرورش دادند و با من مهربان بودند به آنان ترحم کن .

22-طبق فرموده پیامبر پدر و مادر نسبت به فرزندشان چه تکالیفی دارند ؟
پاسخ:  به فرزندانتان احترام بگذارید و با آداب و روش پسندیده با آنها معاشرت کنید .

23-اطاعت از والدین چگونه باید باشد؟
پاسخ:  اطاعت از والدین، رعایت اخلاق خوش و خود داری از بی احترامی به آنها درهر شرایطی واجب است مگراین که شما را به گناه و نافرمانی ازخدا دستور دهند.

24-چه عواملی موجب ناسازگاری والدین و فرزندان می شود؟
پاسخ:  الف)گاه در مراحلی از زندگی والدین و فرزندان انتظارات یکدیگر را برآورده نمی کنند زیرا ممکن است پدر و مادر تغییرات فرزندانشان که به سن بلوغ رسیده اند را جدی نگیرند .
ب) فرزندان در دوران زندگی خود با محیط ها و افراد دیگری به جز خانواده آشنا می شوند . این اختلاف ارزش ها و هنجارهای خانه با سایر محیط ها ممکن است موجب ناسازگاری شود .
ج)در جوامع صنعتیِ امروز پدر و مادرهر وقت کمتری را به گفت و گو با فرزندان نوجوان خویش و گذراندن اوقاتی بیشتر با آنان اختصاص می دهند .

25- چرا پدرو مادرحق دارند بر رفت وامد فرزندان و معاشرت های آنها نظارت دقیق داشته باشند ؟
پاسخ:  والدین معمولاً نسبت به روبه رو شدن جوانان با محیط های دیگر حساس اند . آنها از این که بچه ها تجربه ی کافی ندارند و ممکن است به مشکلات اخلاقی دچار شوند نگران اند و حق دارند بر رفت و آمد فرزندان و معاشرت های آنها نظارت دقیق داشته باشند .

26-چگونه می توان از بروز ناسازگاری های والدین و فرزندان جلوگیری کرد ؟
پاسخ:  الف) اختلاف نظر و سلیقه والدین و فرزندان تا حدی قابل قبول است و اگر به خوبی مدیریت شود به رشد و کمال اعضای خانواده می انجامد درغیر این صورت به خانواده و جامعه آسیب می رساند.
ب) پدر و مادرم وظف اند برای گفت و گو با فرزندان وقت بگذارند و یکسره خود ار به کار و فعالیت های روزانه مشغول نکنند .
ج) ترتیب دادن جلساتی با حضور والدین و مشاوران خُبره که در آن فرزندان و والدین بتوانند مسائل خود را بگویند مفید است .

27-کاهش نرخ باروری در کشور ما چه پیامدهای نامطلوبی در آینده به وجود می آورد ؟فعالیت
پاسخ:  الف) خطر پیری و جایگزین نشدن جمعیت
ب) کاهش نیروی جوان و کار
ج) عدم رشد و توسعه اقتصادی.
د) نشاطی جمعیت
ه) آسیب های اخلاقی و تربیتی
و) انقطاع نسل بشر

28-خانواده ها هنگام روبه رو شدن با مشکلات چه وظایفی دارند ؟
پاسخ:  در چنین مواقعی اعضای خانواده باید به خدا ، صمیمیت و همکاری بین خود را بیشتر کنند و با در پیش گرفتن صبر و شکیبایی و دعوت یکدیگر به صبر ، مشکلات و حوادث را مدیریت کنند و نگذارند که خانواده دچار بحران شود وآسیب ببیند .

29-واژه ” صله ” و ” ارحام ” به چه معناست؟
پاسخ:  واژه ی « صله» از وصل گرفته شده و به معنای اتحاد و پیوستگی است و « اَرحام » یعنی خویشان و نزدیکان.

30-منظور از صله اَرحام چیست؟
پاسخ:  این است که افراد به دیدار و بازدید خویشاوندان خود بروند و از حال یکدیگر خبر بگیرند . . این دید و بازدیدها باید با مهر و محبت توأم باشد . کمک مالی به خویشاوندان نیز جزء صله ارحام محسوب می شود .

31-فواید صله ارحام برای خانوادها چیست؟
پاسخ:  الف) مهر و محبت بین اقوام را زیاد می کند
ب) از مشکلات یکدیگر با خبر می شوند
ج) افزایش طول عمر و افزایش روزی
د) پاکی اعمال و دفع بلا
ه) از لحاظ عاطفی و روانی اثرات مثبت زیادی دارد.

* وقتی خانواده ای به خوبی بتواند وظایف خود را اتجام دهد ، می توان از آن به عنوان خانواده ی………….. یاد کرد . ( متعادل)
* اولین گام در راه تشکیل یک خانواده ی متعادل و سالم ……………….. است . ( دقت در انتخاب همسر)
* یکی از عواملی که موجب سازگاری و آرامش در خانواده می شود انتخاب …………… است . (صحیح همسر )
* در گذشته …………….. نقش بیشتری در همسرگزینی فرزندان خود داشتند . ( خانواده ها)
* یکی از عواملی که موجب امنیت و ثبات خانواده و گرمی و نشاط آن می شود وجود………. است . (فرزندان)
* زندگی خانوادگی، یک دوره طولانی یعنی از …………. تا ……………. را در بر می گیرد . (ازدواج – پایان عمر)
* صله به معنای ……………..و …………………. است و اَرحام یعنی …………. و ……………. . ( اتحاد و پیوستگی – خویشان و نزدیکان )
*وقتی زن ومرد باهم ازدواج میکنند، …………….. و …………………… بر روابط آنها حاکم می شود.( حقوق- تکالیف)
* در فقه اسلامی، کمک کردن به …………. نسبت به دیگران اولویت دارد.( ارحام و خویشاوندان)

 

 ❤ همگام درس ❤
سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات 

1_ خانواده متعادل چگونه خانواده ای است؟
جواب:  خانواده ای که بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد.

2_ مهم ترین عواملی که موجب ناسازگاری زن و مرد می شوند، کدام اند؟
جواب:  انتخاب نادرست همسر – عدم آشنایی با حقوق و تکالیف – ناهمگون بودن تربیت و اعتقادات و تحصیلات و اخلاق

3_ چگونه می توان از بروز ناسازگاری ها جلوگیری کرد؟
جواب:  گذراندن آموزش های خانواده قبل از ازدواج
مشاوره با افراد دارای صلاحیت در زمینه همسر گزینی
رعایت اخلاق و آداب همسر داری

4_ خانواده های چند فرزندی چه مزایایی برای کودکان دارد؟
جواب:  افزایش تجربه اجتماعی شدن و رشد اجتماعی کودکان
کودکان همبازی دارند
الگوبرداری از رفتارهای خواهر و برادر
لذت ارتباطات وسیعتر خانوادگی در آینده

5_ چه خانواده هایی بهتر است چند فرزند داشته باشند؟
جواب:  والدین توانایی لازم برای تربیت مناسب فرزندان داشته باشند.
والدین از وضعیت معیشتی مناسبی نیز برخوردارند.

6_ چه عواملی موجب ناسازگاری والدین و فرزندان می شوند؟
جواب:  والدین و فرزندان انتظارات یکدیگر را برآورده نمی کنند.
زندگی فرزندان در محیط های مختلف و تاثیر پذیری از دوستان
زمان کم پدر و مادرها برای صحبت کردن با فرزندان

7_ چگونه می توان از بروز ناسازگاری ها جلوگیری کرد؟
جواب:  پدر و مادر وقت بیشتری برای گفت و گو با فرزندان خود بگذارند.
برگزاری جلساتی با حضور والدین و مشاوران خبره

8_ در شرایط گرفتاری و مشکلات و مصائب اعضای خانواده چه وظایفی دارند؟
جواب:  توکل به خدا
صمیمیت و همکاری با هم
صبر و شکیبایی
مدیریت مشکلات و حوادث

9_ صِله به چه معناست؟
جواب:  اتحاد و پیوستگی

10_ اَرحام به چه معناست؟
جواب:  خویشان و نزدیکان

11_ صله ارحام در دین اسلام چه حکمی دارد؟
جواب:  واجب

12_ صله ارحام به چه معناست؟
جواب:  دید و بازدید با مهر و محبت همراه با کمک

13_ انتخاب همسر با معیارهای نادرست کدام است؟
جواب:  زیبایی ظاهری – ثروت همسر – تناسب قد – تکیه بر آرزوها – حرف های قشنگ

14_ انتخاب همسر با معیاری درست کدام است؟
جواب:  تناسب و همگونی در اعتقادات دینی و تحصیلات، اخلاق و روحیات و وضعیت خانوادگی

15_ این جمله از کیست؟به فرزندانتان احترام بگذارید و با آداب و روش پسندیده با آنها معاشرت کنید.
جواب:  پیامبر

16_ منظور از خانواده متعادل چیست؟
جواب:  وقتی خانواده ای بتواند وظایف خود را به خوبی و به موقع انجام دهد از آن به خانواده متعادل یاد می شود.

17_ اولین گام در تشکیل خانواده متعادل و سالم چیست؟
جواب:  دقت در انتخاب همسر

18_ اگر خانواده ای نتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد ، چه اثرات زیان باری دارد؟
جواب:  در چنین حالتی، رابطه ی خانواده با دیگر نهادهای جامعه نیز دچار مشکل می شود و در نهایت آسیب به همه ی جامعه سرایت می کند.

19_ انتخاب صحیح همسر چه نتیجه ای دارد؟
جواب:  موجب سازگاری و آرامش در خانواده می شود.

20_ اگر افراد در انتخاب همسر به معیارهای نادرستی تکیه کنند چه مشکلی ایجاد می شود؟
جواب:  در زندگی خانوادگی با شکست روبه رو می شوند. مثلاً اگر تنها به زیبایی ظاهری یا ثروت همسر توجه شود.

21_ عقیده ی صاحب نظران در انتخاب همسر چیست؟
جواب:  برخی از صاحب نظران معتقدند که افراد در انتخاب همسر باید به تناسب و همگونی خود با طرف مقابل توجه کنند. هر چقدر افراد از نظر اعتقادات دینی، تحصیلات، اخلاق و روحیات و وضعیت خانوادگی با همدیگر هماهنگی داشته باشند، زندگی شان با دوام تر است.

22_ از دیدگاه اسلام برای انتخاب همسر به چه عواملی باید توجه کرد؟
جواب:  الف) مهم ترین عاملی که باید در همسر گزینی به آن توجه کرد، ایمان و اعتقادات دینی افراد است.
ب) اسلام همچنین بر اصالت خانواده تأکید کرده است، یعنی فردی که به عنوان همسر انتخاب می شود ریال در خانواده ای صالح و اهل ایمان و تقوا پرورش یافته باشد.

23_ منظور از اصالت خانواده یعنی چه؟
جواب:  یعنی فردی که به عنوان همسر انتخاب می شود در خانواده ای صالح و اهل ایمان و تقوا پرورش یافته باشد.

24_ در گذشته خانواده چه نقشی در همسر گزینی داشتند؟
جواب:  در گذشته خانواده ها نقش بیشتری در انتخاب همسر داشتند و از خانواده نوپا حمایت بیشتری می کردند.

25_ چگونه می توانیم از این شیوه همسر گزینی استفاده کنیم؟
جواب:  اگر امروزه جوانان همسر خود را با همفکری و حمایت خانواده ها انتخاب و از تجربه های آنان استفاده کنند ، ار بروز بسیاری از ناسازگاری ها جلوگیری می شود.

26_ در آیه 21 سوره روم چه چیزی از نشانه های خداوند شمرده شده است؟
جواب:  برای شما همسرانی از جنس خودتان آفرید تا در کنار آنها آرامش بیابید و انس بگیرید و بین شما رأفت و مهربانی برقرار نمود.

27_ از دیدگاه قرآن مهم ترین هدف ازدواج چیست؟
جواب:  برقراری آرامش و محبت بین زن و مرد است. زن و مرد یکدیگر را کامل می کنند و می توانند در کنار هم به کمال برسند.

28_ حدیث پیامبر در باره رفتار با خانواده چیست؟
جواب:  بهترین شما کسی است که رفتار او با خانواده اش نیکو تر باشد. و من در نیکی به خانواده ام بهترین هستم.

29_ مهم ترین عواملی که موجب ناسازگاری زن و مرد می شوند کدام اند؟
جواب:  الف) انتخاب نادرست همسر.
ب) برخی زن و شوهرها از حقوق و تکالیف خود در زندگی خانوادگی شناخت کافی و شایستگی لازم را برای انجام تکالیف خانوادگی به دست نیاورده اند.
ج_ زن و مرد در دو خانواده و در دو محیط جداگانه تربیت و پرورش یافته اندو ممکن است ارزش ها و هنجارهای متفاوتی داشته باشند.
د_ بین افراد تفاوت های فردی وجود دارد که ممکن است به مشاجره و اختلافات مخرب تبدیل شود.
ه_گاهی بین نقش هایی که فرد باید ایفا کند تعارض به وجود می آید.

30_ از جمله عوامل ناسازگاری بین همسران تعارض در نقش هاست، این عامل را توضیح دهید.
جواب:  مثلا خانمی که شاغل است علاوه بر وظیفه شغلی نقش مادری و نقش همسری و خانه داری نیز دارد که معمولا در انجام بهتر همه این نقش ها دچار مشکل می شود که از آن به تعارض نقش ها تعبیر می شود.

31_ برخی از کارهایی که به سازگاری زن و شوهر کمک می کنند، کدامند؟
جواب:  الف) گذراندن آموزش های خانواده قبل از ازدواج
ب)مشاوره با افراد دارای صلاحیت در زمینه ی همسر گزینی
ج_ رعایت اخلاق و آداب همسر داری
د_گفت و گوی صمیمانه ی زن و شوهر برای حل مشکلات و پیدا کردن راه حل های مناسب.

32_ چند مورد از اخلاق و آداب همسرداری بیان کنید؟
جواب:  – خوش خلقی
– احترام گذاشتن به همسر و رعایت ادب
– با الفاظ نیکو وی را صدا زدن
– قدردانی کردن از زحمات همسر
– گذشت کردن
– بهانه جویی نکردن و نادیده گرفتن مسایل بی اهمیت
– پذیرفتن اشتباه خود
– عذر خواهی کردن و جبران اشتباه

33_ چگونه می توان از بروز ناسازگاری ها جلوگیری کرد؟
جواب:  1- گذراندن دوره های آموزش خانواده قبل از ازدواج
2- مشاوره با افراد صلاحیت دار
3- رعایت اداب و اخلاق همسرداری
4- پیدا کردن راه حل های مناسب برای مشکلات از طریق گفتگوی های صمیمانه

34_ آیا همه اختلاف نظرها و سلیقه ها مخرب هستند؟
جواب:  خیر. گاهی جرّ و بحث بین زن و مرد طبیعی است و این امکان وجود ندارد که زن و شوهر کاملا مثل هم باشند، اما مهم تر این است که یاد بگیرند اختلاف هایشان را به روش های درست و منطقی حل و فصل کرده و چاره اندیشی کنند.

35_ معایب تک فرزندی را بنویسید ؟ (به نظر صاحب نظران تک فرزندی چه پیامدهای نامطلوب فردی و اجتماعی دارد؟)
جواب:  الف) تجربه اجتماعی شدن و رشد اجتماعی کودکان کاهش می یابد.
ب) در این خانواده ها کودکان از داشتن همبازی محروم می شوند و رقابت ها و بازی ها و دعوا های کودکانه و همچنین الگو برداری از رفتارهای خواهر و برادر شکل نمی گیرد و کودکان همواره با افراد بزرگسال ارتباط دارند.
ج_ از لذت ارتباطات وسیع تر خانوادگی و حمایت و محبت برادر و خواهر محروم می شوند.
د_ فرزندانشان نیز از داشتن عمو و خاله و عمه محروم خواهند بود.

36_ خانواده ها در داشتن تعداد مناسب فرزندان به عواملی باید توجه داشته باشند؟
جواب:  الف) داشتن توانایی و صبر و حوصله لازم برای تربیت مناسب فرزندان
ب)وضعیت اقتصادی و معیشتی مناسب

37_ طبق آیات 23 و 24 سوره اسرا وظایف فرزندان نسبت به پدر و مادر را بنویسید؟
جواب:  الف) به پدر و مادر نیکی کنید.
ب) اگر یک از آن دو یا هر دوی آنان به سالخوردگی رسیدند و این در حالی است که نزد تو هستند کوچکترین سخنی که نشانگر ناراحت ی و رنجش است به آنان مگو
ج_ با پرخاشگری آنان را از خود مران
د_ زیبا و شایسته با آنان سخن بگو
ه_از سر عطوفت و دلسوزی با آنان مهربان و فروتن باش
و_ بگو پروردگارا همان طور که مرا در کودکی پرورش دادند و با من مهربان بودند به آنان ترحم کن

38_ طبق فرموده پیامبر پدر و مادر نسبت به فرزندشان چه تکالیفی دارند؟
جواب:  به فرزندانتان احترام بگذارید و با آداب و روش پسندیده با آنها معاشرت کنید.

39_ اطاعت از والدین چگونه باید باشد؟
جواب:  اطاعت از والدین، رعایت اخلاق خوش و خود داری از بی احترامی به آنها در هر شرایطی واجب است مگر این که شما را به گناه و نافرمانی از خدا دستور دهند.

40_ چه عواملی موجب ناسازگاری والدین و فرزندان می شود؟
جواب:  الف) گاه در مراحلی از زندگی والدین و فرزندان انتظارات یکدیگر را برآورده نمی کنند زیرا ممکن است پدر و مادر تغییرات فرزندانشان که به سن بلوغ رسیده اند را جدی نگیرند.
ب) فرزندان در دوران زندگی خود با محیط ها و افراد دیگری به جز خانواده آشنا می شوند. این اختلاف ارزش ها و هنجارهای خانه با سایر محیط ها ممکن است موجب ناسازگاری شود.
ج_در جوامع صنعتیِ امروز پدر و مادر هر وقت کمتری را به گفت و گو با فرزندان نوجوان خویش و گذراندن اوقاتی بیشتر با آنان اختصاص می دهند.

41_ چرا پدرو مادر حق دارند بر رفت و آمد فرزندان و معاشرت های آنها نظارت دقیق داشته باشند؟
جواب:  والدین معمولاً نسبت به روبه رو شدن جوانان با محیط های دیگر حساس اند. آنها از این که بچه ها تجربه ی کافی ندارند و ممکن است به مشکلات اخلاقی دچار شوند نگران اند و حق دارند بر رفت و آمد فرزندان و معاشرت های آنها نظارت دقیق داشته باشند.

42_ چگونه می توان از بروز ناسازگاری های والدین و فرزندان جلوگیری کرد؟
جواب:  الف) اختلاف نظر و سلیقه والدین و فرزندان تا حدی قابل قبول است و اگر به خوبی مدیریت شود به رشد و کمال اعضای خانواده می انجامد در غیر این صورت به خانواده و جامعه آسیب می رساند.
ب) پدر و مادر موظف اند برای گفت و گو با فرزندان وقت بگذارند و یکسره خود ار به کار و فعالیت های روزانه مشغول نکنند.
ج_ ترتیب دادن جلساتی با حضور والدین و مشاوران خُبره که در آن فرزندان و والدین بتوانند مسائل خود را بگویند مفید است.

43_ خانواده ها هنگام روبه رو شدن با مشکلات چه وظایفی دارند؟
جواب:  در چنین مواقعی اعضای خانواده باید به خدا، صمیمیت و همکاری بین خود را بیشتر کنند و با در پیش گرفتن صبر و شکیبایی و دعوت یکدیگر به صبر، مشکلات و حوادث را مدیریت کنند و نگذارند که خانواده دچار بحران شود و آسیب ببیند.

44_ واژه صله و ارحام به چه معناست؟
جواب:  واژه ی «صله» از وصل گرفته شده و به معنای اتحاد و پیوستگی است و «اَرحام » یعنی خویشان و نزدیکان.

45_ منظور از صله اَرحام چیست؟
جواب:  این است که افراد به دیدار و بازدید خویشاوندان خود بروند و از حال یکدیگر خبر بگیرند. این دید و بازدیدها باید با مهر و محبت توأم باشد. کمک مالی به خویشاوندان نیز جزء صله ارحام محسوب می شود.

46_ فواید صله ارحام برای خانوادها چیست؟
جواب:  الف) مهر و محبت بین اقوام را زیاد می کند.
ب) از مشکلات یکدیگر با خبر می شوند.
ج_ افزایش طول عمر و افزایش روزی.
د_ پاکی اعمال و دفع بلا.
ه_ از لحاظ عاطفی و روانی اثرات مثبت زیادی دارد.

47_ وقتی خانواده ای به خوبی بتواند وظایف خود را انجام دهد، می توان از آن به عنوان خانواده ی متعادل یاد کرد.

48_ در فقه اسلامی، کمک کردن به ارحام و خویشاوندان نسبت به دیگران اولویت دارد.

49_ وقتی زن و مرد باهم ازدواج می کنند، حقوق و تکالیف بر روابط آنها حاکم می شود.

50_ صله به معنای اتحاد و پیوستگی است و اَرحام یعنی خویشان و نزدیکان .

51_ زندگی خانوادگی، یک دوره طولانی یعنی از ازدواج تا پایان عمر را در بر می گیرد.

52_ اولین گام در راه تشکیل یک خانواده ی متعادل و سالم دقت در انتخاب همسر است.

53_ یکی از عواملی که موجب سازگاری و آرامش در خانواده می شود انتخاب صحیح همسر است.

54_ در گذشته خانواده ها نقش بیشتری در همسر گزینی فرزندان خود داشتند.

55_ اولین گام در راه تشکیل یک خانواده ی متعادل و سالم دقت در انتخاب همسر است.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • elina :

  عااالی بود

 • Army :

  برای نوبت دومت بدرد خورد؟
  خوب بود؟
  مثلا تو اینارو خوندی همینا کافی بود تا جواب بدی و راضی بودی.

 • احسان :

  به به به به عاالی خیلی خوب ممنون از زحمات شما

  • elina :

   خوب بود

 • مهسا :

  مشکلی تو امتحان ندارم مرسی از شما

 • مهسا :

  سلام مرسی بابت این سایتتون عالیه من همه سوال وجواب های کتابام رو از این سایت همیار میگیرم

  کاملا همه تو کتابن و داخل امتحانان اومدن چونکه همه سوال هارو از این جا گرفتم

 • آریا :

  سلام خسته نباشید من میخواستم یه پیشنهادی بدم این که ای کاش این همه سوال هارو پیچیده و زیاد نکنید از هر یه متن سه نوع سوال طراحی شده که میبینی اصلا اون متن در مقابل کل درس یه چیز بی اهمیتی هست و اصلا تو امتحان نمیاد ای کاش سوالات اصلی رو همرو قرار میدادید با یه پایه و اصولی که که با خوندن ۱ سوال خیلی چیز هارو در بر بگیری اینجوری خیلی بهتر بود با تشکر از سایت خوبتون 🙏

 • سیده :

  سلام از کسانی که سوال هارو در اختیار ما گذاشتن بسیار ممنونم
  فقط تقاضا دارم سوال هارو جواب هاشو خلاصه کنید چون جواب سوال ها خیلی طولانی هستش اگر کمی مفهوم جواب رو به ما برسونه ممنون تر میشم.
  متشکرم از وقتی که گذاشتین.

 • نوید :

  بعض از سوالاتی رو که اینجا طرح شده ، اصل در کتاب درسی وجود نداره . و من اصلا این شیوه ی سوال درآوردن رو دوست ندارم . کسانی که زحمت میکشن که این سوالات رو در طرح میکنن ، خواهش روی pdf کتاب درسی طرح کنن تا ما به راحتی بتونیم سوالات رو بنویسیم و زحمت شما هم بیهوده نشه . بازم ممنون ، ولی این خواهشا این مشکل ها رو که بند ذکر کردم رو اصلاح کنید .

 • سونیا سلوکی :

  برنامهتون فوق العاده س اما چند تا ایراد داره اگه رفع بشه بنظرم بهترین سایت ایران میشه !
  : 1 _ برای متوسطه دوم بزارید که کارتون گسترش پیدا کنه
  2 _ سعی کنید اشتباهات تایپی تون که همیشه هست رو ( 😅 ) رفع کنین
  3 _ آزمونک های آنلاین برگزار کنین که مطمئنم معلما ازش استقبال میکنن
  4 _ پرسش و پاسخ بین دانش آموزی برگزار کنین یا مطالبی درمورد چگونه درس خوندن و اطلاعات عمومی در حوزه کتابها
  موفق باشید 👌😊

 • mahya :

  خیلی عالیه سوالات ممنونم

 • mahya :

  خیلی ممنون
  واقعا عالیه
  دستتون درد نکنه

 • مینا :

  واقعا برنامتون عالیه

  • Negin :

   سوالا واقعا زیادن.. کاش یکم کمترشون کنین و اونایی که کاربردی ترن فقط گذاشته باشه… به هرحال مرسی ازتون

 • محمد امین محمدی :

  عزیزم سوال هایی که از کتاب حذف شده رو تو تیزهوشان نمیارند
  تو بیکاری برای اطلاعت عمومی بخون

  • سینا :

   جالبیش اینجاش من هر سوالی رو میبینم تو کتاب و فعالیته!
   فکر کنم کلا اجتماعی خوندن برای شما نوعی سرگرمی برای بیکاراست مگر نه برای ما که درسه!

  • Dehgh :

   با شما موافقم
   و صد در صد مخالف با نفری که با شما مخالف بوده

 • fsfsfsfs :

  ممنونواقعا عالی بود

 • Mis.mim :

  چرا بعضی از سوالات توی کتاب نیست؟!🤔

  • Amir hosein :

   سوال ها برای کتاب تا دسته ی اول بودند ولی دسته ی دوم ساخته شده بود که ما بتوانیم کاملا فهیم ترانه درسمون رو بخونیم .

 • Hadi Amjadi :

  خوبه

 • Hadi Amjadi :

  تشکر از برنامه آموزنده همیار

 • Hadi Amjadi :

  خیلی برنامه خوبیه ممنونم از زحمات شما

 • 🅐︎🅡︎🅨︎🅐︎🅝︎ :

  نصف سوالات تو کتاب نیست

 • فرزاد :

  چرا درس ۱۸ به بعد ندافی نداره😥

 • زهرا :

  اصلا به درد نخورد اه
  من سوال متن کتاب میخام اینارو دادین به من؟؟؟
  دوساعته مارو علاف کردین ـ
  برین بابا

  • dariosh.dehi :

   آره بخدا ی ساعته میگردم…

  • M.sh.M :

   سلام ببین تویی ک نمی خوای تیزهوشان بدی برات خوب نیست برو تو همون شاد بگرد دنبال سوال ولی کسایی ک دنبال سوالای تیزهوشان اینا براشون عالی تمامم….

  • melika :

   عمیقا این که یکی اومده سوالارو طرح کرده و زمان گذاشته تا بچه ها بیان و یاد بگیرن بعد تو میای و اینجوری حرف میزنی جای تاسف داره. بعدم همه سوالا توی کتابن. حالا یا توی متن درس یا فعالیت ها بعد تمام سوالات داخل امتحان های نهایی این چند سال اخیر بوده. دیگه لقمه رو گرفتن گذاشتن تو دهنت اینجوری نکن. اگه سوال میخوای که فقط از متن باشه برو معلما میزارن توی کلاساشون

   • کوثری :

    حرف شما درست افرین.. 🌸

   • حدیثه :

    دقیقا با حرفتون موافقم‌ سوال ها بسیار عالی و درجه یک هستند برای من که عالی بود 👌🏻👌🏻👌🏻

   • Mohsen :

    دقیقا حرف شما کاملا ددسته

  • نوید :

   بله موافقم

 • Mobina :

  ولی واقعا ب کار اومد و عالییی بود

 • Saba :

  عالی

  • Abolfazl :

   حرف شما صحیح میباشد

 • ♡دلارام♡ :

  منم موافقم

 • ژول ورن :

  بد نیست …

 • محمد :

  میگم تمام درس ها رو عکس از متن کتاب بگذارید اینطوری خیلی بهتر است

  • Sina :

   راس میگه

  • حمید :

   بله بله ان شاءالله که اینجور بشه

  • رومینا :

   خب چ فایده برو از کتاب بخون دیگه

  • امیر بدون سین :

   آره عالی میشه اینجوری خیلی سخته البته از ما که گذشت😂💔