سوالات درس 19 مطالعات هفتم با جواب

سوالات درس 19 مطالعات هفتم با جواب

سوالات متن مطالعات اجتماعی

سوالات درس 19 مطالعات هفتم با جواب

نام درس : آریایی ها | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوال درس ۱۹ مطالعات اجتماعی هفتم

سوالات مطالعات هفتم /  درس نوزدهم :: آریایی ها

توجه : در این مطلب 2 سری سوالات متن برای شما آماده کرده ایم
سری اول سوالات : تعداد کم تر برای مطالعه سریع تر درس ها میباشد (اکثر دانش آموزان نمره بالای 19 با این سوالات گرفته اند)
سوالات سری دوم : سوالات بیشتر و بروز تر است که با توجه به وقت و یا حوصله شما دانش آموز ؛ هرکدوم رو که راحت تر بودید بخونید . تعداد سوالات سری اول : 26 | تعداد سوالات سری دوم 55

1 -آریایی ها که بودند ؟
پاسخ: برخی مورخان معتقدند که حدود چهار هزار سال پیش، مردمانی کوچ نشین که خود را آریایی می نامیدند از مناطق شمال دریای خزر به تدریج به سرزمین ایران مهاجرت کردند.
2-سه قوم بزرگ آریایی چه نام داشتند و هرکدام در کدام بخش ایران ساکن شدند؟
پاسخ: مادها در غرب وشمال غرب
– پارس ها در جنوب
– پارت ها در شمال شرق

3-قبایل ماد در کجا زندگی می کردند و علت ضعف آنها قبل از تشکیل حکومت چه بود؟
پاسخ: قبایل ماد در شمال غرب ایران به صورت پراکنده زندگی می کردند و همین امر موجب شده بود که آنها ضعیف باشند و هر چند وقت یک بار همسایه های قدرتمند شان مانند آشوریها به آنها حمله کنند و اموالشان را به غارت ببرند.

4 -قبایل ماد چه کسی را حاکم خود انتخاب کردند ؟ چرا؟
پاسخ: در یکی از قبایل ماد، فردی به نام دیااکو زندگی میکرد که به دلیل خوش رفتاری و عدالت خواهی بین همه قبیله ها محبوبیت داشت .سرانجام سران قبایل تصمیم گرفتند او را به عنوان فرمانروا انتخاب کنند.

5-اولین حکومت قدرتمند ایران به دست چه کسی تشکیل شد و پایتختش کجا بود؟
پاسخ: دیااکو بر فراز تپه ای در شهر هگمتانه(همدان امروزی) قلعه ای ساخت و آنجا را به پایتختی خود انتخاب کرد. ماد ها به تدریج قدرتمند شدند و بر دشمنان خود غلبه کردند.

6 -هخامنش که بود؟
پاسخ: رئیس یکی از قبایل مهم پارس، فردی به نام هخامنش بود

7 -بنیان گذار سلسله هخامنشیان که بود و کدام حکومت را سرنگون کرد؟
پاسخ: کوروش(از نوادگان هخامنش)کوروش توانست آخرین پادشاه مادها را در جنگی شکست بدهد و حکومت مادها را سرنگون کند.

8 -قلمرو ایران در زمان کوروش تا کجا و با حمله به چه مناطقی گسترش پیدا کرد؟
پاسخ: کوروش در دوران حکومت خود، پیروزی های زیادی به دست آورد .او به باِبل( عراق امروزی )و لیدی( ترکیه امروزی ) حمله کرد و قلمرو ایران را از خلیج فارس تا دریای مدیترانه گسترش داد.

9 -به نظر کوروش با مردم مناطق فتح شده چگونه باید رفتار کرد؟
پاسخ: کوروش معتقد بود باید با مردم سرزمین هایی که فتح می شدند با خردمندی و عدالت رفتار کرد .مورخان این موضوع را از روی منشوری که از وی به جا مانده است دریافته اند.

10 -زمانی که داریوش هخامنشی به قدرت رسید اوضاع در قلمرو هخامنشیان چگونه بود؟
پاسخ: او زمانی به سلطنت رسید که در بیشتر قلمرو هخامنشیان، شورش ها و نابسامانی هایی شکل گرفته بود .داریوش با عزم و اراده با شورشیان جنگید و آنها را شکست داد و موفق شد دوباره حکومت هخامنشیان را قدرتمند سازد.

11 -داریوش پس از پیروزی بر دشمنان خود ، چه دستوری داد؟
پاسخ: داریوش دستور داد تا نقش برجسته ای به یاد پیروزی او در جنگ با دشمنان بر روی کوه بیستون حجّاری کنند.

12-چرا حکومت هخامنشی نخستین امپراتوری جهانی است؟
پاسخ: چون در زمان کوروش و داریوش، قلمرو جغرافیایی هخامنشیان، بیشتر کشور های مهم آن روز را در بر می گرفته است

13 -بهانه حمله اسکندر مقدونی به ایران چه بود ؟
پاسخ: در زمان هخامنشیان، جنگ های متعددی بین ایران و یونان رخ داد در یکی از این جنگ ها سپاهیان هخامنشی آتن را فتح کردند، اما یونانیان آن شهر را باز پس گرفتند .هنگامی که فرماندهی به نام اسکندر مقدونی در یونان به قدرت رسید، حکومت هخامنشی ضعیف و ناتوان شده بود. اسکندر از این موقعیت استفاده کرد و یونانیان را به انتقام جویی از ایرانیان فرا خواند سپاهیان تحت فرمان او در چند جنگ، سپاه هخامنشی را شکست دادند و ایران را فتح کردند. در نتیجه حمله اسکندر، بسیاری از شهرهای ایران از جمله تخت جمشید به آتش کشیده شد.

14 -اسکندر مقدونی کدام مناطق را تصرف کرد؟
پاسخ: اسکندر علاوه بر ایران، مصر و قسمت هایی از هندوستان را تصرف کرد

15 -اسکندر مقدونی چگونه مُرد؟
پاسخ: او سرانجام در جوانی و در اوج کشورگشایی بر اثر بیماری در گذشت.

16-پس از مرگ اسکندر ایران به دست کدام سردار وی افتاد ؟ او چه سلسله ای را تأسیس کرد؟
پاسخ: ایران به دست سلوکوس یکی از سرداران او افتاد . وی سلسله سلوکیان را تأسیس کرد.

17-برخورد ایرانیان با سلوکیان چگونه بود؟
پاسخ: ایرانیان سلوکیان را بیگانه می شمردند و به شکل های مختلف با آنان مخالفت و مبارزه می کردند.

18 -اشک یا ارشک چه اقدامی انجام داد؟
پاسخ: رئیس یکی از قبایل پارت ملقب به اشک یا ارشک با هدف مقابله با سلوکیان، پارتیان و دیگر اقوام ایرانی را متحد کرد . او با استفاده از اختلافات سلوکیان توانست قسمت هایی از ایران را آزاد کند .مورخان وی را مؤسس سلسله اشکانی می دانند.

19 -حکومت اشکانیان از چه زمانی قدرتمند شد ؟ تأثیرات این قدرت چه بود؟
پاسخ: در زمان فرمانروایی مهرداد دوم، حکومت اشکانی به امپراتوری قدرتمند تبدیل شد .اشکانیان پس آن به مدت چندین قرن با تمام توان در برابر هجوم سپاه نیرومند روم ایستادند و اجازه ندادند بار دیگر بیگانگان بر میهن ما مسلط شوند.

20 -آخرین حکومت ایران قبل از اسلام چه نام داشت؟
پاسخ: ساسانیان

21 -مؤسس سلسله ساسانیان که بود؟
پاسخ: اردشیر بابکان از خاندان ساسان مؤسس این سلسله است که بر علیه اشکانیان قیام کرد

22 -در زمان کدام پادشاه ساسانی امپراتور روم ( والریانوس) شکست خورد؟
پاسخ: یکی از مهم ترین پادشاهان ساسانی، شاپور اول است .در زمان او وسعت قلمرو ایران بسیار زیاد شد و او توانست امپراتور روم( والریانوس )را شکست دهد.

23-دوره جدید تاریخ ایران با ورود اسلام به ایران از چه زمانی آغاز شد؟
پاسخ: با حمله اعراب مسلمان و شکست های متعدد سپاهیان ساسانی، سرانجام با قتل یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی، این سلسله در سال 651 میلادی به پایان رسید .با ورود اسلام به ایران دوره جدیدی از تاریخ ایران پایه گذاری گردید.

24 -مبدأ تاریخ هجری چیست؟
پاسخ: مبدأ تاریخ ما مسلمانان هجرت پیامبر اکرم(ص)از مکه به مدینه است و به آن تاریخ هجری گفته می شود

25 -برای تعیین زمان رویدادهای قبل از اسلام از چه تقویمی استفاده می شود؟
پاسخ: مورخان از تقویم مبلادی استفاده می کنند .مبدأ تقویم میلادی تولد حضرت مسیح(ع )است و نشانه اختصاری آن حرف (م ) است

26 -برای تعیین زمان رویدادهای قبل از میلاد حضرت مسیح (ع) از چه تقویمی استفاده می شود؟
پاسخ: تقویم میلادی به صورت معکوس و با علامت اختصاری (ق.م) به کار می رود .برای مثال 800 ق.م، بیانگر هشتصد سال پیش از میلاد مسیح است.

 ❤ همگام درس ❤
سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات

 

1_ آریایی ها چند سال پیش می زیسته اند؟‌
جواب:  چهار هزار سال پیش
2_ -آریایی ها که بودند؟
جواب:  برخی مورّخان معتقدند که حدود چهار هزار سال پیش، مردمانی کوچ نشین که خود را «آریایی» می نامیدند از مناطق شمال دریای خزر به تدریج به سمت جنوب مهاجرت کردند.

3_ سه قوم بزرگ آریایی چه نام داشتند و هر کدام در کدام بخش ایران ساکن شدند؟
جواب:  سه قوم بزرگ آریایی؛ مادها در غرب و شمال غرب، پارت ها در شمال شرق و پارس ها در جنوب بودند.

4_ آریایی از کجا آمدند؟
جواب:  از مناطق شمال دریای خزر به تدریج به سمت جنوب مهاجرت کردند.

5_ قبایل مادها در کجا زندگی می کردند؟
جواب:  در شمال غرب و غرب ایران به صورت پراکنده

6_ کدام قوم به قبایل مادها حمله کردند؟
جواب:  آشوری ها

7_ قبایل ماد در کجا زندگی می کردند و علت ضعف آنها قبل از تشکیل حکومت چه بود؟
جواب:  قبایل ماد در شمال غرب و غرب ایران به صورت پراکنده زندگی می کردند. همین امر موجب شده بود که آنها ضعیف باشند و هر چند وقت یک بار همسایه های قدرتمندشان مانند آشوری ها به آنها حمله می کردند و اموالشان را به غارت می بردند.

8_ قبایل ماد چه کسی را حاکم خود انتخاب کردند ؟ چرا؟
جواب:  در یکی از قبایل ماد، فردی به نام دَهیوکَ (دیاکو) زندگی می کرد که به دلیل خوش رفتاری و عدالت خواهی بین همه قبیله ها محبوبیت داشت. سرانجام سران قبایل تصمیم گرفتند او را به عنوان فرمانروا انتخاب کنند.

9_ دهیوک کجا را پایتخت کرد؟‌
جواب:  هگمتانه

10_ رئیس قبیله پارس که بود؟
جواب:  هخامنش

11_ اولین حکومت قدرتمند ایران به دست چه کسی تشکیل شد و پایتختش کجا بود؟
جواب:  دَهیوکَ بر فراز تپّه ای در شهر هگمتانه (همدان امروزی) قلعه ای ساخت و آنجا را به پایتختی خود انتخاب کرد. مادها به تدریج قدرتمند شدند و بر دشمنان خود غلبه کردند. بدین ترتیب حکومتی قدرتمند در ایران به دست مادها پایه گذاری شد.

12_ هخامنش که بود؟
جواب:  رئیس یکی از قبایل مهم پارس، فردی به نام هخامنش بود.

13_ بنیانگذار سلسله هخامنشیان که بود؟
جواب:  کوروش

14_ کوروش کجاها را فتح کرد؟
جواب:  بابل (عراق امروزی) و لیدی (ترکیه امروزی)

15_ بنیان گذار سلسله هخامنشیان که بود و کدام حکومت را سرنگون کرد؟
جواب:  کوروش بنیان گذار سلسله هخامنشیان از نوادگان هخامنش بود. کوروش توانست آخرین پادشاه مادها را در جنگی شکست بدهد و حکومت آنان را سرنگون کند.

16_ بر دامنه کوه بیستون چه حجاری است؟
جواب:  نقش برجسته ای از پیروزی های داریوش

17_ قلمرو ایران در زمان کوروش تا کجا و با حمله به چه مناطقی گسترش پیدا کرد؟
جواب:  کوروش در دوران حکومت خود، پیروزی های زیادی به دست آورد. او باِبل (عراق امروزی) و لیدی (ترکیه امروزی) را تصرف کرد و قلمرو ایران را از خلیج فارس تا دریای مدیترانه گسترش داد.

18_ به نظر کوروش با مردم مناطق فتح شده چگونه باید رفتار کرد؟
جواب:  کوروش پادشاهی خردمند بود و با مردم سرزمین هایی که فتح می شدند با نرمی و عدالت رفتار می کرد. مورّخان این موضوع را از روی منشوری که از وی به جا مانده است دریافته اند.

19_ در زمان هخامنشیان، یونانیان با چه کسی به ایران حمله کرد؟
جواب:  اسکندر

20_ در زمان حمله چه کسی تخت جمشید به آتش کشیده شد؟
جواب:  اسکندر

21_ اسکندر به غیر از ایران کجا را تصرف کرد؟
جواب:  مصر و قسمت هایی از هندوستان

22_ زمانی که داریوش هخامنشی به قدرت رسید اوضاع در قلمرو هخامنشیان چگونه بود؟
جواب:  او زمانی به سلطنت رسید که در بیشتر قلمرو هخامنشیان، شورش ها و نابسامانی هایی شکل گرفته بود. داریوش با عزم و اراده با شورشیان جنگید و آنها را شکست داد و موفق شد دوباره حکومت هخامنشیان را قدرتمند سازد.

23_ داریوش پس از پیروزی بر دشمنان خود ، چه دستوری داد؟
جواب:  پس از این پیروزی ها، داریوش دستور داد تا نقش برجسته ای به یاد پیروزی های او در جنگ با دشمنان بر دامنه کوه بیستون حجّاری کنند.

24_ چرا حکومت هخامنشی نخستین امپراتوری جهانی است؟
جواب:  چون در زمان کوروش و داریوش، قلمرو جغرافیایی هخامنشیان، بیشتر کشورهای مهم آن روز را در بر می گرفته است.

25_ پس از مرگ اسکندر، قلمرو پهناور او به دست چه کسی افتاد؟
جواب:  سلوکوس

26_ بهانه حمله اسکندر مقدونی به ایران چه بود؟
جواب:  در زمان هخامنشیان، جنگ های متعددی بین ایران و یونان رخ داد. در یکی از این جنگ ها سپاهیان هخامنشی آتن را برای مدت کوتاهی تصرّف کردند. هنگامی که فرماندهی به نام اسکندر مقدونی در یونان به قدرت رسید، حکومت هخامنشی ضعیف و ناتوان شده بود. اسکندر از این موقعیت استفاده کرد و یونانیان را به انتقام جویی از ایرانیان فرا خواند. سپاهیان تحت فرمان او در چند جنگ، سپاه هخامنشی را شکست دادند و ایران را فتح کردند. در نتیجه حمله اسکندر، بسیاری از شهرهای ایران از جمله تخت جمشید به آتش کشیده شد.

27_ اسکندر مقدونی کدام مناطق را تصرف کرد؟
جواب:  اسکندر علاوه بر ایران، مصر و قسمت هایی از هندوستان را تصرف کرد.

28_ اسکندر مقدونی چگونه مُرد؟
جواب:  او سرانجام در جوانی و در اوج کشورگشایی بر اثر بیماری در گذشت.

29_ بعد از اسکندر چه سلسله تاسیس شد؟
جواب:  سلوکیان

30_ پس از مرگ اسکندر ایران به دست کدام سردار وی افتاد ؟ او چه سلسله ای را تأسیس کرد؟
جواب:  ایران به دست سلوکوس، یکی از سرداران او افتاد. وی سلسله سلوکیان را تأسیس کرد.

31_ برخورد ایرانیان با سلوکیان چگونه بود؟
جواب:  ایرانیان سلوکیان را بیگانه می شمردند و به شکل های مختلف با آنان مخالفت و مبارزه می کردند.

32_ بعد از سلوکیان چه سلسله ای تاسیس شد؟
جواب:  اشکانی

33_ اشک یا ارشک چه اقدامی انجام داد؟
جواب:  رئیس یکی از قبایل پارت ملقب به «اشک» یا «اَرْشَک» با هدف مقابله با سلوکیان، پارتیان و دیگر اقوام ایرانی را متحد کرد. او با استفاده از اختلافات سلوکیان توانست قسمت هایی از ایران را آزاد کند. مورخان وی را مؤسس سلسله اشکانی می دانند.

34_ حکومت اشکانیان از چه زمانی قدرتمند شد؟ تأثیرات این قدرت چه بود؟
جواب:  در زمان فرمانروایی مهرداد دوم، حکومت اشکانی به امپراتوری قدرتمندی تبدیل شد. اشکانیان پس از آن به مدت چندین قرن با تمام توان در برابر هجوم سپاه نیرومند روم ایستادند و اجازه ندادند بار دیگر بیگانگان بر میهن ما مسلط شوند.

35_ موسس اشکانیان که بود؟
جواب:  «اشک» یا «اَرْشَک»

36_ اشکانیان در برابر هجوم کدام سپاه قرار گرفتند؟
جواب:  روم

37_ آخرین حکومت ایران قبل از اسلام چه نام داشت؟
جواب:  ساسانیان

38_ مؤسس سلسله ساسانیان که بود؟
جواب:  اردشیر بابکان از خاندان ساسان، مؤسس این سلسله است که بر علیه اشکانیان قیام کرد.

39_ در زمان کدام پادشاه ساسانی امپراتور روم ( والریانوس) شکست خورد؟
جواب:  یکی از مهم ترین پادشاهان ساسانی، شاپور اول است. در زمان او وسعت قلمرو ایران بسیار زیاد شد. او توانست امپراتور روم (والریانوس) را شکست دهد.

40_ آخرین پادشاه ساسانی که بود؟
جواب:  یزدگرد سوم

41_ دوره جدید تاریخ ایران با ورود اسلام به ایران از چه زمانی آغاز شد؟
جواب:  با حمله اعراب مسلمان و شکست های متعدد سپاهیان ساسانی، سرانجام با قتل یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی، این سلسله در سال 651 میلادی به پایان رسید. با ورود اسلام به ایران دوره جدیدی از تاریخ ایران پایه گذاری گردید.

42_ مبدأ تاریخ ما مسلمانان چیست؟
جواب:  هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه

43_ مبدأ تقویم میلادی چیست؟
جواب:  تولد حضرت مسیح

44_ حرف اختصاری تاریخ میلادی چیست؟
جواب:  م

45_ برای تعیین زمان رویدادهای قبل از اسلام از چه تقویمی استفاده می شود؟
جواب:  مورخان برای تعیین زمان رویدادهای پیش از اسلام از تقویم میلادی استفاده می کنند. مبدأ تقویم میلادی تولد حضرت مسیح (علیه السّلام) است و نشانه اختصاری آن حرف «م» است.

46_ برای تعیین زمان رویدادهای قبل از میلاد حضرت مسیح (ع) از چه تقویمی استفاده می شود؟
جواب:  برای تعیین زمان رویدادهای قبل از میلاد حضرت مسیح (علیه السّلام) نیز تقویم میلادی به صورت معکوس و با علامت اختصاری «ق.م» به کار می رود. برای مثال 800 ق.م، بیانگر هشتصد سال پیش از میلاد مسیح است.

47_ حرف اختصاری تاریخ قمری چیست؟
جواب:  ق

48_ 800 ق.م یعنی چه؟
جواب:  هشتصد سال پیش از میلاد مسیح

49_ سلسله ها را به ترتیب نام ببرید.
جواب:  مادها – هخامنشیان – سلوکیان – اشکانیان – ساسانیان

50_ آخرین حکومت پیش از ورود اسلام به ایران کدام است؟
الف) اشکانیان ب) هخامنشیان ج) ساسانیان د) سلوکیان
جواب: 

51_ کوروش با حمله به کدام مناطق توانست قلمرو ایران را از خلیج فارس تا دریای مدیترانه گسترش دهد؟
الف) بابل و لیدی ب) لیدی و فنیقیه ج) بابل و آشور د) آشور و لیدی
جواب:  الف) بابل و لیدی

52_ در زمان هخامنشیان بین ایران و کدام کشور جنگ های متعددی روی داد؟
الف) روم ب) اعراب ج) یونان د) آشوری ها
جواب:  ج) یونان

53_ بنیانگذار سلسله ی هخامنشیان که بود؟
الف) داریوش ب) کوروش ج) اردشیر د) هخامنش
جواب:  ب) کوروش

54_ بنیانگذار سلسله ی اشکانیان که بود؟
الف) اردشیر ب) کوروش ج) اشک د) مهرداد دوم
جواب:  ج) اشک

55_ بعد از کوروش معروف ترین پادشاه هخامنشیان که بود؟
الف) داریوش ب) کوروش ج) دَهیوکَ (دیاکو) د) هخامنش
جواب:  الف) داریوش

» همچنین در ادامه سوالات با پیشنهاد میشود از جواب درس 19 مطالعات هفتم و نیز برای سوالات درس بعدی از سوالات درس 20 مطالعات هفتم دیدن فرمایید

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • Fatemeh Zahra :

  عالی ممنونممم

 • دلی :

  سوال پنجاه جواب نداره

 • ف :

  خیلی خیلی افتزاه

 • دیانا :

  عالییییی۲۰ شدمم

 • taha :

  چرا به دهیوک میگه دیاکو😐

 • Me :

  واقعا ممنونم🤍

 • qadynaznyn189@gmail.com :

  سلام خسته نباشید ببخشید شما برای سوال ۴ نوشتین دیااکو ولی در کتاب هفتم زده دهیوک گفتم بگم که کسی اشتباه نکنه

 • Arash :

  عالی خیلی خوب سوالای این سایت و برنامه رو میخونم 20 میشم

 • کوروش ترابیان :

  خیلی از سوال هایی که مخوام توش نیست

  🗿
  این بده ✋

  • Arash :

   این کامله

 • :

  هی مدیر سایت نمی شه یکم این سوالات رو مرتب تر کنی خیلی پراکندگی داره خیلی تبلیغ توشونه یکم بهتر کنید لطفا خواهشا

 • محمدرضا :

  سلام ، ببخشید در کجای کتاب پایتخت های هخامنشیان را نوشته . در کجا کتاب مکان زندگی ماد ها ، پارت ها و پارس ها را نوشته .

  • علی :

   برای پیدا کردن پایتخت هخامنشی صفحه ی 119 بپرداز .
   برای پیدا کردن مکان های زندگی اقوام اریایی به صفحه ی 119 بپرداز .

  • کالین :

   دیااکو نی دیهوک س
   اینم بگم بهترین برنامه درسیه که تا حالا دیدم خیلی ممنون برنامتون عالیه فردا امتحان اجتماعی دارم الان دارم سوالا رو زود و سریع میخونم

 • Amirali :

  سوال18 پارت رو پار ت نوشته

 • محمد :

  سوال ۴ قسمت اول دهیوک هست نه دیاکو

 • RAnne_Eli :

  عالی بود من واقعا راضی بودم

 • fateme :

  هفته دیگه من امتحان دارم الان باید برای امادگی در امتحانو بخونم یا سوالای معمولی ؟
  معلممون گفته فقط از سوالایی که دادم میاد و سوالای ایشون هم از سوالای شماست

  • RAnne_Eli :

   اینارو بخون هم سوالات باز و گسترده و کامل هست هم با کتاب درسی ها مطابقت داره اینارو بخونی ۲۰ میشی

 • Morteza :

  خوبه ولی درسش خیله طولانی هست با اینکه خلاصه شده
  ولی بازم ممنون از متن سوال هایتون🌹

 • zoharobati :

  عالی بود

 • ASAL :

  خوب بود

 • cvcvco990@ اینو بزنیند توی روبیکا :

  عالی بود

 • NIKRAFTARARASH@GMAIL.COM :

  عالییییی

  • نـَآهِــِیـْٓد :

   خوبه اما یکم توضیح هات زیادی میخواد

 • عالی :

  بسیار بسیار عالی از ۱۰۰
  بهش ۹۹۹

 • هفتمی :

  چرا من هیچی حفظم نمیشهههه سوالات عالیه ولی یکم کمه الته منظورم اون نکته هس تو کتابسول اونجا رو ننوشتین ولی در کل خوبه و لی من نمیره مغزم اشکال نداره یه ساعت بعد تماس تصویری داریم و از من می پرسه چون همیشهههه همیشههع می پرسع ایندفه صفرمو میزاره چون واقعا چنباراز اول خوندم یادم نبود برم بازم بخونم شمام دعام کنین😔😁🔪🤦🏻‍♀️😅

 • مینا :

  کدام حکومت بیگانگان را از ایران بیرون کردند ؟

  • Morteza :

   فکر کنم حکومت اشکانیان

 • Airobix :

  عالی از ۱۰ بهش 9.9/10 میدم چون تو بعضی از بخشاش غلط داره

 • sana :

  Nice.
  very good

 • امیر :

  خط کورش چه خطی هست ممنون میشم جواب بدید

  • آریا آبکار :

   منشور کوروش به خط میخی نوشته شده

  • Morteza :

   خیلی درس سختیه ولی اطلاعات خوبی به ما میده فقط باید برای سوال ها بیشتر وقت بگذارید😅

 • امیرحسین :

  عالیییییییی

 • امیرحسین :

  ببخشید اشتباهی نوشتم عالییییییی

 • nikraftararash@gmail.com :

  ببخشید میشه بگید چرا ماد ها مورد حمله آشوری ها قرار گرفتن

  • کوووروش :

   چون ب صورت پراکنده بودن و همین امر موجب شده بود ک انها ضعیف باشند و مورد حمله اشوری ها ک یکی از همسایگان قدرتمندشان بودند قرار بگیرند

 • nɐɹɓəs :

  خوبه فقط اگه میشه جوابارو خلاصه کنید👌

 • امیر :

  سوالات کامل است ولی اگه میشه خلاصش کنید ممنون 😁😁😁👍👍👍👌👌👌

 • جواب خیلی از سوالام توش نبود😕😤 :

  جواب خیلی از سوالام نبود 😤😕

 • محمد مهدی احمدی :

  لطفا پیگیری کنید

  • پریسا :

   راست میگی

 • محمد مهدی احمدی :

  ببخشید سوال ۹توی کتاب نیست

  • محدثه هراتی :

   هردو قسمت سوال ۹ اش هست درس ۱۹ رو نگاه کن قشنگ

 • faezeh :

  عـ‌الـ‌یـ‌ہـ

 • amir :

  عالی بود

 • Reihaneh park :

  ببخشید برای سوال 4 توی کتاب نوشته شده که فردی به نام دَهیوکَ را به پادشاهی انتخاب کردند ولی تو جواب سوال نوشته شده فردی به نام دیا اِکو توی کلاس چهارم هم دیا اِکو بود الان کدوم درسته؟!؟!؟؟!؟

  • zahra :

   عزیزم اونا یکین فقط اونطوری نوشتن عزیزم

   • reihanehn99@gmail.com :

    بله از خانمم پرسیدم و بهم جواب داد ممنونم لاو🌸🌺

  • کوروش :

   نام دَهیوکَ در برخی از کتاب ها به اشتباه دیااُکو نوشته شده است…
   😂ن دیااِکو

   • ATA :

    عالی که سوالات مهم جدا میکنید