سوالات درس 19 مطالعات هشتم با جواب

سوالات درس 19 مطالعات هشتم با جواب

سوالات درس درس نوزدهم مطالعات هشتم

سوالات درس 19 مطالعات هشتم با جواب

نام درس : ویژگیهای منطقه جنوب غربی آسیا | موضوع : سوالات متن | پایه هشتم

سوالات درس درس نوزدهم مطالعات هشتم

در قسمت زیر برای شما عزیزان سوالات متن درس 19 مطالعات هشتم را آماده کرده ایم که امیدوارم دوست داشته باشید. در قسمت زیر میتوانید این سوالات متن مطالعات هشتم را مشاهده کنید

توجه : در این مطلب 2 سری سوالات متن برای شما آماده کرده ایم
سری اول سوالات : تعداد کم تر برای مطالعه سریع تر درس ها میباشد (اکثر دانش آموزان نمره بالای 19 با این سوالات گرفته اند)
سوالات سری دوم : سوالات بیشتر و بروز تر است که با توجه به وقت و یا حوصله شما دانش آموز ؛ هرکدوم رو که راحت تر بودید بخونید . تعداد سوالات سری اول : 6 | تعداد سوالات سری دوم 23

درس نوزدهم: ویژگیهای منطقه جنوب غربی آسیا

1-حدود و موقعیت مثلث شکل منطقه جنوب غربی آسیا را ذکر کنید.

پاسخ: این مثلث از تنگهٔ ٭ بُسفر و داردانل در ترکیه تا کوه های پامیر در مشرق و از آنجا تاخلیج٭ عَدَن و بابُ المَندَب را دربر می گیرد.

2- سرزمین ها ی بلند و سرزمین های پست و هموار منطقه جنوب غربی آسیا
پاسخ: الف ) سرزمین ها ی بلند!    کوه های بلند ایران که به ارتفاعات ترکیه و قفقاز می پیوندند
ب ) سرزمین های پست و هموار شامل:
1- پست جلگه ای : جلگه بین النهرین (از آبرفت رود دجله و فرات) در غرب ایران   و جلگه سند(از آبرفت رود سند)  در شرق ایران
2- پست و خشک: بیابان بزرگ عربستان( رَبع الخالی 2/5برابر انگلستان) ، دشت کویر و دشت لوت

3-منطقه جنوب غربی آسیا چند نوع آب وهوا دارد؟

نام آب و هوامنطقه تحت پوشش آب و هواویژگی
سرد کوهستانینواحی مرتفع کوهستانی  زمستان سرد و تابستان معتدل

(وجود پوشش گیاهی فراوان در دامنه کوه ها)

گرم و خشک یا نیمه خشک نواحی بیابانی  کمبود آب شیرین مسئله ی مهم ساکنان این      منطقه
گرم و شرجیسواحل خلیج فارس و

دریای عمان و اقیانوس هند

  گرما همراه با رطوبت
مدیترانه ای سواحل مدیترانه   زمستان معتدل و پرباران و تابستان گرم و خشک

4-پرجمعیت ترین کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا را نام ببرید.
پاسخ: پاکستان – ایران – ترکیه

5-پر تکلم ترین گروه های زبانی در منطقه جنوب غربی آسیا را نام ببرید.

عربیفارسیترکیاردو
عربستانایرانترکیهپاکستان

6-وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا چگونه است؟
پاسخ: الف)) کشورهای این منطقه دارای ذخایر نفت وگاز و وابسته به صادرات نفت هستند و انواع کالاهای مصرفی را از کشورهای پیشرفته وارد می کنند . درآمد عربستان علاوه بر صادرات نفت از طریق مراسم حج می باشد .

ب )) کشورهایی مانند ترکیه وامارات متحده عربی از طریق گردشگری یا تجارت و بازرگانی اقتصاد خود را متحول کرده اند .

ج)) کشور های مانند عراق و افغانستان به دلیل اشغال نظامی و نبودن امنیت از نظر اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند.

 

 ❤ همگام درس ❤
سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات

1_ کوه های بلند ایران به کجا می پیوندند؟‌
جواب:  ارتفاعات ترکیه و قفقاز

2_ سرزمین های مرتفع منطقه جنوب غربی آسیا کجاست؟
جواب:  کوه های بلند ایران – ارتفاعات ترکیه و قفقاز

3_ سرزمین های پست و جلگه ای پهناور در جنوب غربی آسیا کدام است؟
جواب:  جلگه بین النهرین در غرب ایران و جلگه سند در شرق ایران

4_ نواحی پست و خشک جنوب غربی آسیا کدام است؟‌
جواب:  بیابان بزرگ عربستان – دشت کویر و دشت لوت

5_ بیابان بزرگ عربستان چه نام دارد؟
جواب:  رَبع الخالی

6_ نواحی مرتفع و کوهستانی منطقه جنوب غربی آسیا چه آب و هوایی دارد؟
جواب:  در زمستان آب و هوای سرد و در تابستان آب و هوای معتدل

7_ کمبود آب شیرین یکی از مسائل منطقه جنوب غربی آسیا است که گاهی باعث اختلافات و نزاع هایی بین کشورها بر سر منابع آبی رودخانه ها شده است.

8_ سواحل دریاهای جنوب غربی آسیا چه آب و هوایی دارد؟
جواب:  آب و هوای گرم دارند، رطوبت هوا زیاد و شرجی

9_ آب و هوای مدیترانه ای چگونه است؟
جواب:  زمستان ها معتدل و پر باران و تابستان ها گرم و خشک

10_ پر تکلم ترین گروه های زبانی در آسیای جنوب غربی چیست؟
جواب:  زبان های عربی، فارسی، ترکی و اردو

11_ منطقه جنوب غربی آسیا ، کانون ظهور ادیان توحیدی بوده است.

12_ ادیان الهی یهود، مسیحیت و اسلام در کدام منطقه ظهور کرده اند؟
جواب:  جنوب غربی آسیا

13_ این منطقه قلب تمدن اسلامی محسوب می شود.
جواب:  جنوب غربی آسیا

14_ بیش از 90 درصد مردم منطقه، مسلمان هستند.
جواب:  جنوب غربی آسیا

15_ فعالیت های اقتصادی منطقه جنوب غربی آسیا چگونه است؟
جواب:  به صادرات نفت وابسته هستند و ماشین آلات، مواد غذایی، دارو و انواع کالاهای مصرفی را سایر کشورهای پیشرفته وارد می کنند.

16_ درآمد کشور عربستان چگونه است؟
جواب:  صادرات نفت – مراسم حج

17_ کشورهای جنوب غربی آسیا که با رونق گردشگری یا تجارت و بازرگانی درآمد زیاد دارند کدامند؟
جواب:  ترکیه و امارات متحده عربی

18_ کشورهایی که به دلیل جنگ، اشغال نظامی توسط آمریکا و نبودن امنیت، نتوانسته اند از نظر اقتصادی پیشرفت کنند و وضعیت چندان مناسبی ندارند کدامند؟
جواب:  عراق و افغانستان

19_ حدود و موقعیت مثلث شکل منطقه جنوب غربی آسیا را ذکر کنید.
جواب:  این مثلث از تنگه بُسفر و داردانل در ترکیه تا کوه های پامیر در مشرق و از آنجا تاخلیج عَدَن و بابُ المَندَب را دربر می گیرد.

20_ سرزمین ها ی بلند و سرزمین های پست و هموار منطقه جنوب غربی آسیا را نام ببرید
جواب:  الف_ سرزمین ها ی بلند: کوه های بلند ایران که به ارتفاعات ترکیه و قفقاز می پیوندند
ب_ سرزمین های پست و هموار شامل:
1_ پست جلگه ای: جلگه بین النهرین (از آبرفت رود دجله و فرات_ در غرب ایران و جلگه سند (از آبرفت رود سند_ در شرق ایران
2_ پست و خشک: بیابان بزرگ عربستان ( رَبع الخالی 2/5 برابر انگلستان_، دشت کویر و دشت لوت

21_ منطقه جنوب غربی آسیا چند نوع آب و هوا دارد؟

نام آب و هوامنطقه تحت پوشش آب و هواویژگی ها
سرد کوهستانینواحی مرتفع کوهستانی  زمستان سرد و تابستان معتدل(وجود پوشش گیاهی فراوان در دامنه کوه ها_
گرم و خشک یا نیمه خشک نواحی بیابانی  کمبود آب شیرین مسئله ی مهم ساکنان این      منطقه
گرم و شرجیسواحل خلیج فارس ودریای عمان و اقیانوس هند  گرما همراه با رطوبت
مدیترانه ای سواحل مدیترانه   زمستان معتدل و پرباران و تابستان گرم و خشک

22_ پرجمعیت ترین کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا را نام ببرید.
جواب:  پاکستان – ایران – ترکیه

23_ وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا چگونه است؟
جواب:  الف_ کشورهای این منطقه دارای ذخایر نفت و گاز و وابسته به صادرات نفت هستند و انواع کالاهای مصرفی را از کشورهای پیشرفته وارد می کنند. درآمد عربستان علاوه بر صادرات نفت از طریق مراسم حج می باشد .
ب_ کشورهایی مانند ترکیه و امارات متحده عربی از طریق گردشگری یا تجارت و بازرگانی اقتصاد خود را متحول کرده اند.
ج_ کشور های مانند عراق و افغانستان به دلیل اشغال نظامی و نبودن امنیت از نظر اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • Tire Hill :

  سخت ترین و مزخرف ترین دست همین اجتماعی هست😂

 • یه بدبخت که هنوزم داره میخونه :

  و منی که هنوز دارم میخونم و هیچی توی مخم نمیره 😐👍

 • ❤️. :

  فردا امتحان مطالعات دارم ترم 2 از درس 12تا آخر
  امید وارم سوالات کامل باشه ❤️

 • محمد :

  سوال های عالی و خوبی دارد ممنون هستم که انقدر برنامه عالی درست کردین 😘😘

 • محدثه مهدوی خواه :

  ممنون عاااالی بود

 • فاطمه :

  سلام ممنونم از سازنده ی این سایت

 • ب طُ ربطی نداره :

  حالا همه امتحانا یادشون اومد😂💔

 • حامد :

  خیلی ممنون از شما و سایت عالیتون بی نظرید♥🙁

 • مهدی :

  من وقتی که همیار را نصب کردم خیلی پیشرفت کردم

 • مهدی :

  منم فردا انگلیسی و عربی دارم امید من شما هستید لطفاً دعام کنید

 • :

  امتحان مطالعات هم دعا داره درسا به این آسونی کلا کلاس هشتم خیلی آسونه🙂

  • hesambahale :

   احتمالا معلم اجتماعی شما معلم قرآن کلاس اول بوده قبلا که اونقدر بهتون آسون گرفته که میگی امتحان راحته
   معلم ما های بد بخت استاد دانشگاه هم هست😭😭

   • ی بنده خدا :

    دادا بدبختی ما اینه که

    معلم ما ارتشی بوده 💔💔😭😭

    نمی‌ذاره ی کلمه حرف بزنیم تو کلاس

 • علی :

  سلام این برنامه برای امتحانات خیلی به من کمک کرده واقعا ممنونم

 • محمد :

  فردا امتحان مطالعات دارم…
  دعا کنید برام…

 • فاطمه :

  امتحان مطالعات دینی🗿☹️😖

  • Hossein :

   عالی بود من امتحان رو 20 شدم

 • Mahi :

  خیلی خوب و کاربردی هست از همه بخش‌های کتاب سوال داره و برای امتحانات راحتتره😃🫂

 • Mobina :

  قران، مطالعات، وبد بختی ورزش ما پرسش و پاسخ داره 🤦🏻‍♀️

 • مهدی آرکو :

  خیلی خوبه حال کردم

 • Fatemeh :

  عالیییییییییییی دمتون گرم

 • Julia :

  very good

 • ارسلان :

  عالیییی خیلی خوبه

 • امیرمحمد :

  عالیست
  بهترین

 • برنامه‌نویس فول استک 💻💻 :

  عالی واقعا خیلی خوبه ممنون از سازنده❤️❤️
  شیر مادر نان پدر حلالت دلاور 💎💎

 • آیدا :

  سوالات متن درس خیلی خوب هستن ممنونم ♥️♥️🙏

  • Ýøųñą :

   بله خیلی خوبه من برای نوبت دوم که فردا مطالعات فقط از رو این میخونم 🤝🏻

 • سازنده :

  ممنون بابت نظرات

 • امیرمحمد :

  ممنون،واقعا خیلی عالیه🙂🙏

 • M :

  عالیییییی

 • kookie113 :

  عالیییی

 • بانوی مصر :

  عالییییییی♥️

 • بانوی مصر :

  صفحه هاش به ترتیبه

  • سازنده :

   بله

 • علی اکبر :

  وای من امروز امتحان دارم بد بخت شدم ۸درسو نخوندم😭

  • ( :

   تسلیت عرض میکنم 😂😂

 • .. :

  خیلی ممنون خدا اجرتان را بنویسید واقعا این سایت خیلی کمک میکند

 • عاشق درس :

  عالی حرف نداره واقعا فوق العاده س
  Bravo👏👏

 • اخگر :

  Tank you wear Machممنون عالی بود ❤️❤️❤️

 • اخگر :

  Tank you wear Machممنون عالی بود ❤️❤️❤️

 • محمد زرقانی :

  عالی فقط اگر سوالات جزعی ناشند کلی اشند

 • Melika :

  ممنون میشیم سوالات را کامل بنویسد
  شما خیلی خیلی عالی هستید
  ممنون برای این همه زحمت🙂♥️

  • یه بابایی :

   همه سوالات کامله چون من از متن درس که میخوندم دیدم از خط به خط کتاب سوال گفته 🤝🏼🖤 ممنون از اپلیکیشن عالیییییی تون 💯

 • Sara :

  خیلی سوالاتتون کامله اگر شماره صفحه هم بنویسید کامل تر میشه

  • A.j :

   راست میگه

  • Hesam :

   آره خیلی خوب میشه

  • زهرا :

   ممنون از سازنده

 • دینا :

  بسیار خوب ممنون از سازنده

 • دینا :

  بسیار خوب ممنون از سازنده عالیه عالییییییی👌🏻👌🏻👌🏻

 • سارا :

  عالی و کاربردی

  • سلطان محمد الدین خان :

   سوالات خوبیه کاش 《《《《《شماره صفحه میزدی》》》》》

 • حنانه :

  اپلیکیشن همیار خیلی خوبه

  • edris :

   اون 8 درس خونده خخخخخ

 • پوریا :

  عالی

  • محمد :

   بد بخت شودم
   امتحان دارم فردا عربی قرآن مطالعات 😐🙂🥲

   • نوشین :

    منم فردا امتحان دینی قران مطالعات دارم 🤕💔🗿👩‍🦯

   • Aisan :

    من معارف مطالعات فارسی 🤦‍♀️🙁

   • Soltsn :

    ریاضی مطالعات فارسی قرآن

   • Army girl :

    من مطالعات زبان علوم

   • .. :

    منم امتحان علوم و اجتماعی دارم😐😪

   • .. :

    :/ واقعا همتون این امتحانارو دارین یا بلف زدین ؟ من مطالعات و زبان
    چه درسای زیبایی😂🥲🤌🏻

   • :

    منم مطالعات علوم فارسی دارم🙃

   • :) :

    مطالعات زبان🥲

   • زهرا :

    منم فردا مطالعات دارم دو درس ۱۸ و ۱۹

   • حامد :

    منم فردا مطالعات از 12 درس تاریخ و جغرافی 🙁😐
    پس فرداش فارسی امتحان دارم 😐🤦‍♂️
    روز بعدش زبان 7 و 8 😐😐😂

   • بدبختی که هیچی نخونده که از صبح از مدرسه امده بیرونه و داره کامنت مینویسه :

    فردا مطالعات از درس 13تا23😭😭

   • Omid :

    چ عجیب همتون ۳ تا امتحان دارید👎🙄🤣🤣🤣

   • fatemenaqdi.s@gmail.com :

    حامد زبان کلاً 7تا درسه تو چطوری تا درس 8 امتحان داری

   • Y :

    حاجی جدی سه تا امتحان تو یهروز؟ به مدرسه مون امیدوار شدم😐🤝🏿

   • دنبال ارامش نگرد، ارامش تو تنهاییه... :

    ما مطالعات داریم💔💔💔💔

   • احمد :

    همیشه بخش دومی رو بخونید چون اکثرا جوابا خلاصه است و خیلی کوچیک هستند و خیلی بهتر یاد میگیرید