سوالات درس 19 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 19 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس نوزدهم مطالعات اجتماعی نهم

سوالات درس 19 مطالعات نهم با جواب

نام درس : درس 19 | موضوع : سوالات متن | پایه نهم

سوالات درس نوزدهم مطالعات اجتماعی نهم

سوالات متن مطالعات نهم / درس نوزدهم :: –توجه : در این مطلب 2 سری سوالات متن برای شما آماده کرده ایم
سری اول سوالات : تعداد کم تر برای مطالعه سریع تر درس ها میباشد (اکثر دانش آموزان نمره بالای 19 با این سوالات گرفته اند)
سوالات سری دوم : سوالات بیشتر و بروز تر است که با توجه به وقت و یا حوصله شما دانش آموز ؛ هرکدوم رو که راحت تر بودید بخونید . تعداد سوالات سری اول : 26 | تعداد سوالات سری دوم 27

1-ازدواج(نکاح) چه نوع پیمانی است ؟ و برای رفع کدام نیاز انسان است؟
پاسخ:  ازدواج پیمانی است که به موجب آن یکی زن و مرد در زندگی با هم شریک و متحد می شوند و خانواده ای را تشکیل می دهند . تمایل به تشکیل خانواده و داشتن فرزند در نهاد انسان گذاشته شده و تشکیل زندگی خانوادگی ، امری طبیعی و فطری و بر اساس نظام خلقت است.

2-حدیثی از پیامبر را درباره اهمیت تشکیل خانواده بنویسید؟
پاسخ:  هیچ بنیادی در نزد خدا ، پسندیده تر از بنیاد ازدواج و خانواده نیست.

3- کارکرد های خانواده را نام ببرید؟
پاسخ:  الف) فرزند آوری و تجدید نسل
ب) کارکرد حمایتی(محبت ، مراقبت و رفع نیازهای مادی)
پ) جامعه پذیری و تربیت اعضا ی خانواده

4- اهمیت فرزند آوری در خانوداده چیست؟
پاسخ:  یکی از مهم ترین کارکردهای خانواده در طول تاریخ ، فرزند آوری بوده است . فرزند آوری علاوه بر تقویت بنیان خانواده موجب می شود که نسل انسان باقی بماند و تداوم پیدا کند . با تولد فرزندان ، خانواده توسعه و استحکام می یابد . به دنیا آمدن فرزندان ، موجب نشاط و سرزندگی اعضای خانواده و دلگرمی پدر و مادر می شود . تولد فرزند ، برکت ها و فواید زیادی برای اعضای خانواده و خویشاوندان به ارمغان می آورد .

5-اولین شرط بقای هر جامعه ای ، چیست؟ و چرا؟
پاسخ:  جمعیت، زیرا بدون وجود جمعیت کافی در یک جامعه ، فعالیت های آن دچار اختلال می شود . در صورتی که جمعیت یک جامعه منقرض گردد ، آن جامعه نابود می شود و از بین می رود .

6-یکی از کارکردهای خانواده مهر و محبت است؟ مختصر توضیح دهید؟ ( مهر و محبت والدین به یکدیگر و والدین به کودکان چه اثراتی دارد؟)
پاسخ:  مهر ومحبت ونیاز عاطفی یکی از نیاز های اساسی انسان است . مهر و محبت والدین به یکدیگر و والدین به کودکان موجب آرامش در کانون خانواده می شود .کودکان از نخستین سالهای زندگی خود در آغوش گرم پدر و مادر با مهربانی و محبت آشنا می شوند و با پرورش یافتن در دامان آنها ، مهربانی و از خود گذشتگی و نیکوکاری را می آموزند.

7-در چه دوره هایی انسان ها به مراقبت خانواده نیاز دارند؟
پاسخ:  -نوزادی
-سالمندی
-در شرایط مختلف مانند بیماری یا حوادث .

8-مراقبت از اعضای خانواده را به عنوان یکی از کارکردهای خانواده توضیح دهید ؟
پاسخ:  کودک برای ادامه ی زندگی خود به مراقبت نیاز دارد . از سوی دیگر ، انسان ها در دوره ی سالمندی نیز دچار ضعف و ناتوانی می شوند و بدون مراقبت ، قادر نیستند خود را به خوبی اداره کنند . علاوه بر دوره کودکی و سالمندی ، در میانه ی این دو دوره نیز اعضای خانواده در شرایط مختلف مانند بیماری یا حوادث به مراقبت از یکدیگر نیاز پیدا می کنند.

9-خانواده چگونه به رفع نیازهای مادی اعضای خود کمک می کند؟ شرح دهید.
پاسخ:  اعضای خانواده به خوراک و پوشاک ، مسکن و وسایل زندگی نیاز دارند . رفع این نیازها بر عهده ی سرپرست خانواده یعنی پدر است . هر چند امروزه در شهرها و روستاها ، عده ای از زنان نیز دوش به دوش مردان با فعالیت های اقتصادی و کسب درآمد در رفع نیازهای مادی خانواده مشارکت و همراهی می کنند.

10-چرا اجتماعی شدن هم نیاز فرد هست و هم نیاز جامعه ؟
پاسخ:  زیرا هم باعث شکل گیری هویت و شخصیت افراد می شود و هم موجب تداوم جامعه می گردد .

11- اجتماعی شدن درچه مرحله ای از زندگی فرد رخ میدهد؟
پاسخ:  اجتماعی شدن در سراسر زندگی فرد رخ می دهد اما مهم ترین مرحله ی آن دوران اولیه ی زندگی افراد در خانواده است .

12-رایند اجتماعی شدن به چند صورت انجام می گیرد؟ توضیح دهید؟
پاسخ:  به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم . فرزندان در جریان فعالیت های روزانه ، برخی رفتارها را به طور تقلیدی و بدون آن که آگاهی و توجه داشته باشند ، از پدر و مادر و اعضای خانواده می آموزند(غیرمستقیم) ،اما برخی رفتارها و عقاید و هنجارها را نیز خانواده به طور مستقیم به فرزندان آموزش می دهند.

13-طبق فرموده ی امام سجاد(ع)نقش والدین در تربیت اعضای خانواده چیست ؟( حقوق فرزندان بروالدین)
پاسخ:  حق فرزند این است که بدانی خوبی و بدی او به تو ارتباط دارد . در تربیت و ادب آموزی و خداشناسی او مسئولیت داری ، باید او را در محبت و اطاعت از خدا کمک کنی و وسایل ایمان و پاکی او را فراهم سازی .

14-والدین در تربیت اعضای خانواده چگونه مسئول هستند؟ وانجام این وظیفه چه تأثری درجامعه دارد؟
پاسخ:  والدین نه تنها مسئول رفع نیازهای عاطفی و زیستی و معیشتی فرزندان هستند بلکه وظیفه ی مهم تربیت اخلاقی ، معنوی و دینی آنها را بر عهده دارند ؛ یک خانواده ی سالم می تواند در دامان خود فرزندانی مومن ، پرهیز گار و پایبند به اصول اخلاقی تربیت کند .وبه سلامت جامعه کمک کند.

15-خانواده ها به چه روش هایی اعضای خانواده را اجتماعی می کند؟
پاسخ:  الف) دلایل خوبی و بدی رفتارها را برای فرزندان خود بازگو می کند (گفت و گو)
ب)رفتارهای پسندیده ی فرزندان را تشویق و تحسین می کنند (تشویق)
ج) با نشان دادن نارضایتی ، بی اعتنایی ، خودداری از صحبت کردن با محبت و یا محروم کردن فرزندان از برخی مزایاو… ( تنبیه)

-* بنیان خانواده بر …………………………. استوار است . (ازدواج)
-* واحد بنیادین جامعه و کانون رشد و تعالی انسان ………………………… است . (خانواده)
-* اولین شرط بقای هر جامعه ای …………………….. است . (جمعیت)
-* از نیازهای اساسی انسان ، نیاز به ……………………. است . (مهر و محبت یا نیاز عاطفی )
-* مهم ترین کانون حمایت و مراقبت عاطفی از افراد …………………. است . (خانواده)
-* رفع نیاز های مادی و اقتصادی خانواده بر عهده ی ……………….. یعنی ……………….. است . (سرپرست خانواده – پدر)
-* اجتماعی شدن هم نیاز ………………. و هم نیاز …………………. است . (فرد – جامعه )
-* فرایند اجتماعی شدن هم به طور ………………… و هم به طور …………………… صورت می گیرد .(مستقیم – غیر مستقیم)
* اجتماعی شدن در……… زندگی فرد رخ می دهد اما مهم ترین مرحله ی آن دوران ………….. افراد در خانواده است .(سراسر- اولیه زندگی )

 

 ❤ همگام درس ❤
سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات

 

1_ فرزند آوری چه فایده ای دارد؟
جواب:  فرزند آوری علاوه بر تقویت بنیان خانواده موجب می شود که نسل انسان باقی بماند و تداوم پیدا کند.

2_ تشویق چگونه می تواند باشد؟‌
جواب:  ابراز علاقه – قدردانی – خرید هدیه

3_ تنبیه چگونه می تواند باشد؟
جواب:  نارضایتی – بی اعتنایی – خودداری از صحبت کردن با محبت – محروم کردن فرزندان از برخی مزایا

4_ خانواده مهم ترین کانون حمایت و مراقبت عاطفی از افراد است.

5_ رفع نیازهای مادی و اقتصادی خانواده بر عهده سرپرست خانواده، یعنی پدر است.

6_ ازدواج (نکاح) چه نوع پیمانی است؟ و برای رفع کدام نیاز انسان است؟
جواب:  ازدواج پیمانی است که به موجب آن یکی زن و مرد در زندگی با هم شریک و متحد می شوند و خانواده ای را تشکیل می دهند. تمایل به تشکیل خانواده و داشتن فرزند در نهاد انسان گذاشته شده و تشکیل زندگی خانوادگی، امری طبیعی و فطری و بر اساس نظام خلقت است.

7_ حدیثی از پیامبر را درباره اهمیت تشکیل خانواده بنویسید؟
جواب:  هیچ بنیادی در نزد خدا، پسندیده تر از بنیاد ازدواج و خانواده نیست.

8_ کارکردهای خانواده را نام ببرید؟
جواب:  الف) فرزند آوری و تجدید نسل
ب) کارکرد حمایتی (محبت، مراقبت و رفع نیازهای مادی)
پ_ جامعه پذیری و تربیت اعضای خانواده

9_ اهمیت فرزند آوری در خانواده چیست؟
جواب:  یکی از مهم ترین کارکردهای خانواده در طول تاریخ، فرزند آوری بوده است. فرزند آوری علاوه بر تقویت بنیان خانواده موجب می شود که نسل انسان باقی بماند و تداوم پیدا کند. با تولد فرزندان، خانواده توسعه و استحکام می یابد. به دنیا آمدن فرزندان، موجب نشاط و سرزندگی اعضای خانواده و دلگرمی پدر و مادر می شود. تولد فرزند، برکت ها و فواید زیادی برای اعضای خانواده و خویشاوندان به ارمغان می آورد.

10_ اولین شرط بقای هر جامعه ای، چیست؟ و چرا؟
جواب:  جمعیت، زیرا بدون وجود جمعیت کافی در یک جامعه، فعالیت های آن دچار اختلال می شود. در صورتی که جمعیت یک جامعه منقرض گردد، آن جامعه نابود می شود و از بین می رود.

11_ یکی از کارکردهای خانواده مهر و محبت است؟ مختصر توضیح دهید؟ (مهر و محبت والدین به یکدیگر و والدین به کودکان چه اثراتی دارد؟)
جواب:  مهر و محبت و نیاز عاطفی یکی از نیاز های اساسی انسان است. مهر و محبت والدین به یکدیگر و والدین به کودکان موجب آرامش در کانون خانواده می شود. کودکان از نخستین سال های زندگی خود در آغوش گرم پدر و مادر با مهربانی و محبت آشنا می شوند و با پرورش یافتن در دامان آنها، مهربانی و از خود گذشتگی و نیکوکاری را می آموزند.

12_ در چه دوره هایی انسان ها به مراقبت خانواده نیاز دارند؟
جواب:  – نوزادی
– سالمندی
– در شرایط مختلف مانند بیماری یا حوادث.

13_ مراقبت از اعضای خانواده را به عنوان یکی از کارکردهای خانواده توضیح دهید؟
جواب:  کودک برای ادامه ی زندگی خود به مراقبت نیاز دارد. از سوی دیگر، انسان ها در دوره ی سالمندی نیز دچار ضعف و ناتوانی می شوند و بدون مراقبت، قادر نیستند خود را به خوبی اداره کنند . علاوه بر دوره کودکی و سالمندی، در میانه ی این دو دوره نیز اعضای خانواده در شرایط مختلف مانند بیماری یا حوادث به مراقبت از یکدیگر نیاز پیدا می کنند.

14_ خانواده چگونه به رفع نیازهای مادی اعضای خود کمک می کند؟ شرح دهید.
جواب:  اعضای خانواده به خوراک و پوشاک، مسکن و وسایل زندگی نیاز دارند. رفع این نیازها بر عهده ی سرپرست خانواده یعنی پدر است. هر چند امروزه در شهرها و روستاها، عده ای از زنان نیز دوش به دوش مردان با فعالیت های اقتصادی و کسب درآمد در رفع نیازهای مادی خانواده مشارکت و همراهی می کنند.

15_ چرا اجتماعی شدن هم نیاز فرد هست و هم نیاز جامعه؟
جواب:  زیرا هم باعث شکل گیری هویت و شخصیت افراد می شود و هم موجب تداوم جامعه می گردد.

16_ اجتماعی شدن در چه مرحله ای از زندگی فرد رخ می دهد؟
جواب:  اجتماعی شدن در سراسر زندگی فرد رخ می دهد اما مهم ترین مرحله ی آن دوران اولیه ی زندگی افراد در خانواده است.

17_ فرایند اجتماعی شدن به چند صورت انجام می گیرد؟ توضیح دهید؟
جواب:  به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم. فرزندان در جریان فعالیت های روزانه ، برخی رفتارها را به طور تقلیدی و بدون آن که آگاهی و توجه داشته باشند ، از پدر و مادر و اعضای خانواده می آموزند (غیر مستقیم)، اما برخی رفتارها و عقاید و هنجارها را نیز خانواده به طور مستقیم به فرزندان آموزش می دهند.

18_ طبق فرموده ی امام سجاد (ع) نقش والدین در تربیت اعضای خانواده چیست؟ ( حقوق فرزندان و روالدین)
جواب:  حق فرزند این است که بدانی خوبی و بدی او به تو ارتباط دارد. در تربیت و ادب آموزی و خداشناسی او مسئولیت داری، باید او را در محبت و اطاعت از خدا کمک کنی و وسایل ایمان و پاکی او را فراهم سازی.

19_ والدین در تربیت اعضای خانواده چگونه مسئول هستند؟ و انجام این وظیفه چه تأثری در جامعه دارد؟
جواب:  والدین نه تنها مسئول رفع نیازهای عاطفی و زیستی و معیشتی فرزندان هستند بلکه وظیفه ی مهم تربیت اخلاقی، معنوی و دینی آنها را بر عهده دارند؛ یک خانواده ی سالم می تواند در دامان خود فرزندانی مومن، پرهیز گار و پایبند به اصول اخلاقی تربیت کند و به سلامت جامعه کمک کند.

20_ خانواده ها به چه روش هایی اعضای خانواده را اجتماعی می کند؟
جواب:  الف) دلایل خوبی و بدی رفتارها را برای فرزندان خود بازگو می کند (گفت و گو)
ب) رفتارهای پسندیده ی فرزندان را تشویق و تحسین می کنند (تشویق)
ج_ با نشان دادن نارضایتی، بی اعتنایی، خودداری از صحبت کردن با محبت و یا محروم کردن فرزندان از برخی مزایا و… ( تنبیه)

21_ بنیان خانواده بر ازدواج استوار است.

22_ واحد بنیادین جامعه و کانون رشد و تعالی انسان خانواده است.

23_ اولین شرط بقای هر جامعه ای جمعیت است.

24_ از نیازهای اساسی انسان ، نیاز به مهر و محبت یا نیاز عاطفی است.

25_ اجتماعی شدن در سراسر زندگی فرد رخ می دهد اما مهم ترین مرحله ی آن دوران اولیه زندگی افراد در خانواده است.

26_ فرایند اجتماعی شدن هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم صورت می گیرد.

27_ اجتماعی شدن هم نیاز فرد و هم نیاز جامعه است.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • امیر حسین :

  واقعا عالی بود تمام سوالات در کتاب بود و همچنین سوالات خوبی برای امتحان هستن و هیچ نقصی ندارند واقعا از طراح سوالات سازنده برنامه و دیگر عوامل سپاس گذاریم🌹🥀🌹

 • سنگچال :

  بسیار عالی ولی ای کاش پایه های بالاتر هم بزارین

 • .... :

  شما ک دارین زحمت میکشین سوال میزارین حداقل سوالات قدیمی نباشه😂🤍

 • 🖤Alone🖤 :

  خیلی عالیه ممنونم🌹🌹

 • 11228 :

  سوالات خوبه حرفی نمیمونه واسه گفتن 👍🌹

 • سیده :

  سلام سوالات خیلی خوبه اما چرا جواب حارو کمی خلاصه نمیکنید برای تمام درس ها کل سولات طولای و از خود اصل کتاب هستش لطفا کمی جواب سوال های همه ی درس هارو خلاصه کنید برای بهتر حفظ کردن سوال ها
  متشکرم

 • Türkam :

  سلاملیکم
  باتشکر از شما

 • MELIKA :

  khob bood

 • P.A :

  سلام خیلی ممنون از زحماتتون فقط نصف این سوالا اصلا تو کتاب نیست سوالا قدیمی هستند لطفا سوالات جدید رو بزارید اگر امکان داره 🙏🏽♥️

 • محمد عرفان خدیوی :

  عالییییییییییییییییی،❤️♥️👍👏👏

 • Nahal :

  این برنامه عالیه من به این برنامه ⭐⭐⭐⭐ ستاره میدم
  اما سوالاتش قدیمی هســـــــــــــــت

 • سبحان توکیویی :

  عالی 🙂

 • امیرحسین :

  عالی خسته نباشید

 • Sajad.sabzalizadeh :

  خوب بود ولی ۵ سوال آخر اصلا تو کتاب نبودن

  • هستی :

   گل گفتی

  • مهلا مومنی :

   اگه میشه بعضی کلمات رو به زبون ساده تری بنویسید بعضی کلمات سختن ادم تو حافظش نمیمونه

 • Mobina :

  خیلی خوب بود خسته نباشین

 • 🏴🏳 :

  در کل عالی بود ، اما بعضی جواب ها توی متن درس نبود

 • فرهاد :

  Lotfan az aghaye nadafi ham pdf baraye in dars bezarin

 • فرهاد :

  عالیست فقط چرا از درس ۱۹ به بعد از آقای ندافی سوال نیست؟
  لطفا برای همه درس ها از اقای ندافی هم بگذارید

 • فرهاد :

  عالیست فقط چرا از درس ۱۹ به بعد از آقای ندافی سوال نیست؟

  • HamGamDars :

   هنوز ارسال نکردند

   • a :

    میشه گید کی میخوان ارسال کنن؟ سال تموم شد امتحانا رسید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ولی سوال ها نرسید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   • HamGamDars :

    سلام عزیزم
    هنوز آقای ندافی برای ما ارسال نکردند

  • Ritaj :

   عالی بودن💛

  • Ritaj :

   درس ۹ فقط دو صفحه هست

 • hasti :

  بسیار عالی بود منون بابت سوالات مطالعات نهم

 • زهرا نخعی :

  سلام خسته نباشید چرا درس های بعدی سوال ندارد یه درس بعدی رو اصلا سوال نزاشتید؟؟؟

  • HamGamDars :

   داریم ارسال میکنیم عزیز

   • محمد :

    ببخشید سوالات آقای ندافی را کی ارسال میکنید.ما امیدمون به شماست.لطفا زود تر بفرستید.

   • ابوالفضل :

    داخل سایت نمره برتر کامل هست😉😅