سوالات درس 18 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 18 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس هجدهم مطالعات اجتماعی نهم

سوالات درس 18 مطالعات نهم با جواب

نام درس : هویت | موضوع : سوالات متن | پایه نهم

سوالات درس هجدهم مطالعات اجتماعی نهم

سوالات متن مطالعات نهم / درس هجدهم :: هویتتوجه : در این مطلب 2 سری سوالات متن برای شما آماده کرده ایم
سری اول سوالات : تعداد کم تر برای مطالعه سریع تر درس ها میباشد (اکثر دانش آموزان نمره بالای 19 با این سوالات گرفته اند)
سوالات سری دوم : سوالات بیشتر و بروز تر است که با توجه به وقت و یا حوصله شما دانش آموز ؛ هرکدوم رو که راحت تر بودید بخونید . تعداد سوالات سری اول : 24| تعداد سوالات سری دوم 45

دانلود PDF سوالات درس 18 (ندافی)مشاهده

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از متن زیر استفاده نمایید.

1-هویت چیست ؟ چه تفاوتی بین انسان و سایر موجودات زنده است؟
پاسخ:  هویت عبارت است از احساس و آگاهی و شناخت از خود .آگاهی انسان از وجود و شخصیت و ویژگی های خود از جمله تفاوت های او با سایر موجودات زنده است و خداوند این امتیاز را به انسان عطا کرده است .

2-شناخت هویت چه اهمیتی دارد؟
پاسخ:  شناخت هویت موجب آگاهی انسان از وجود و شخصیت و ویژگی های خود که از جمله تفاوت های او با سایر موجودات زنده است می شود .

3-هویت فردی چند بخش دارد ؟
پاسخ:  دو بخش ویژگی های جسمانی و روانی .

4-برای هویت جسمانی و روانی مثال بزنید؟ (چه ویژگی هایی هویت جسمانی و هویت روانی را تشکیل می دهد؟)
پاسخ:  الف: ویژگی هایی مانند جنسیت ، قد وزن، سن ، گروه خونی و …… هویت جسمانی را تشکیل می دهد . این ویژگی ها مربوط به بدن و خلقت طبیعی ما هستند .
ب: ویژگی های اخلاقی و روانی همان ویژگی های غیر جسمانی هستند ، مانند صبور بودن ، زودرنج بودن ، داشتن پشتکار و اراده ،امیدوار بودن ، لجوج بودن ف به هنر علاقه داشتن و …..

5-ویژگی های جسمانی چه تاثیراتی بر انسان دارد؟(مثال) ویژگی های جسمانی افراد بر خصوصیت روانی انسان ها اثر می گذارد .
پاسخ:  برای مثال بیماری ها یا اختلالات جسمی تأثیرات نا مطلوبی بر سلامتی روانی انسان دارند .

6-ویژگی های اخلاقی چه تاثیراتی بر انسان می گذارد با ذکر مثال؟
پاسخ:  ویژگی های اخلاقی و روان ی می توانند بر جسم ما تأثیر بگذارند . برای مثال افراد خوش بین و امیدوار و پر تلاش نسبت به ادم های بدبین و منفی باف یا تنبل سلامت جسمانی بیشتری دارند .

7-هویت اجتماعی چیست؟
پاسخ:  افراد با عضویت در گروه های مختلف اجتماعی هویت به دست می آورند. به عبارت دیگر ، هویت اجتماعی ما از طریق ارتباط با جامعه شکل می گیرد . ما عضو گروه های متفاوتی مانند خانواده ، دوستان ، هم کلاسی ها ، همسایه ها و همکاران هستیم و در هر گروه نقش هایی را بر عهده می گیریم .

8-رابطه ی جامعه و هویت افراد را بیان کنید ؟
پاسخ:  جامعه زمینه ی پیدایش برخی ویژگی های روانی و اخلاقی را در فرد به وجود می آورد و از بروز برخی هویت ها نیز جلوگیری می کند .

9-ابعاد مختلف هویت را بنویسید؟
پاسخ:  -ویژگی های اجتماعی
-ویژگی های روانی و اخلاقی
-ویژگی های جسمانی

9-با ذکر مثال تأثیر هویت اجتماعی بر هویت فردی را بیان کنید؟ هویت اجتماعی بر هویت فردی (جسمانی و روانی)تأثیر می گذارد.
پاسخ:  برای مثال وقتی فردی در گروه دوستان و همسالان قرار می گیرد از سلیقه ها و علایق آنها تأثیر می پذیرد و به تدریج ، همان علایق بخش ی ازهویت فردی او می شوند .

10-تأثیر هویت افراد بر هویت جامعه چگونه است؟
پاسخ:  هویت افراد بر هویت جامعه تأثیر می گذارد – برای مثال وجود افراد سالم و پرتلاش و منظم به پیشرفت جامعه کمک می کند و وجود افراد پایبند به اخلاق موجب می شود که جامعه به سمت فضایل اخلاقی پیش برود.

سوالات درس هجدهم مطالعات نهم

11-آیا ویژگی های هویتی ما تغییر می کند؟ با ذکر مثال توضیح دهید؟
پاسخ:  برخی از ویژگی های هویتی تغییر نمی کنند و همیشه ثابت اند . برای مثال ما نمی توانیم سن و تاریخ تولدیا مکان تولد خود را تغییر دهیم . اما برخی از ویژگی های هویتی همواره در حال تغییرند برای مثال ، یک فرد فقیر ممکن است به فردی پر درآمد ، و یک فرد بی سواد به آدم ی با سواد و تحصیل کرده مبدل شود یا فردی کهچندان به اخلاق دینی پایبند نیست با تلاش و کوشش به فردی با تقوا تبدیل گردد .

12-ویژگی های انتسابی را با مثال توضیح دهید ؟
پاسخ:  به ویژگی های هویتی که ما در پیدایش و شکل گیری آنها نقشی نداریم ویژگیهای انتسابی می گویند . برای مثال ، جنسیت ، مکان تولد پدر و مادر و شکل و قیافه ی خود و …

13-ویژگی های اکتسابی را با مثال توضیح دهید ؟
پاسخ:  ویژگی های هویتی که ما در به دست آوردن آنها نقش داریم ویژگی های اکتسابیمی گویند . برای مثال برخی صفات اخلاقی یا ویژگی های اجتماعی را خود انتخاب می کنیم و به آنها شکل می دهیم .

14- چرا شناخت هویت خود و ویژگی های آن اهمیت دارد ؟
پاسخ:  -انسان می تواند استعدادهای خود را کشف کند
-از کیفیت زندگیبهتری بهره مند می شویم
-با توجه به شناخت ویژگی های خود در زمان مناسب تصمیم گیری دقیق تری داریم .

15-به نظر شما آیا صحیح است که خود یا دیگران را به دلیل ویژگی های انتسابی سرزنش کنیم؟ چرا؟
پاسخ:  خیر – زیرا ما درپیدایش ، انتخاب و شکل گیری ویژگی های انتسابی خود مانند جنسیت ، شکل و قیافه خود و مواردی از این قبیل نقشی نداریم .

16-آیا ما در تغییر هویت خود نقش داریم؟ چگونه؟
پاسخ:  بله – از نوع اکتسابی ، زیرا ما در پیدایش ، انتخاب و شگل گیری بسیاری ازویژگی های هویتی خود مانند نظم ، نحوه ارتباط خود نقش داشته و به آنها شکل می دهیم .

17-عناصر هویت یک ملت را نام ببرید؟
پاسخ:  فرهنگ ، تاریخ (زمان) ، سرزمین (مکان) .

18-مهم ترین ویژگی های مشترک جامعه ی ایرانی را که با آنها شناخته می شویم نام ببرید؟
پاسخ:  -ما در سرزمین ایران زندگی میکنیم
-مسلمانیم
-تاریخ طولانی و میراث فرهنگی غنی داریم
-زبان مشترک ما فارسی است
-انقلاب اسلامی نمایانگر آرمان های والای
-جامعه ی ماست
-سرود ملی مشترک و پرچم مشترک

سوالات متن مطالعات نهم درس 18

19-چرا سرزمین از مهم ترین عناصر شکل دهنده ی هویت ملی است؟
پاسخ:  زیرا سرزمین باعث ادامه ی حیات یک ملت می شود . به همین دلیل برای مردمی که در یک سرزمین زندگی می کنند سرزمین یا وطن ارزشی متفاوت با سایر مکان ها دارد و احساس خاصی در آنها بهوجود می آورد ، به گونه ای که وظیفه ی خود می دانند که از آن تا پای جان دفاع کنند .

20-چرا دین از ارکان مهم هویت ما ایرانیان است؟
پاسخ:  فرهنگ ما بر اساس دین اسلام است و عقاید و ارزش ها و حتی نظام سیاسی وقوانین امروز از دین اسلام نشئت می گیرد . زندگی ما ایرانیان با دین اسلام عجین شده است . دین اسلام همچنین موجب پیوند ما با جهاناسلام یعنی مسلمانانی است که در سایر نقاط جهان زندگی می کنند .

21-تاریخ ایران چه تأثیری بر فرهنگ ایرانیان گذاشت؟
پاسخ:  ایران جایگاه تمدن های کهن باستانی بوده است که بیش از پنج هزار سالقدمت دارد . پس از ورود اسلام به ایران عقاید و ارزش های اسلامی ، دگرگونی بزرگی در فرهنگ ایرانیان پدید آورد . پذیرش اسلام ، ایران رابه جهان اسلام پیوند زد و ایرانیان با بهره گیری از تعالیم اسلام در شکوفایی و گسترش تمدن اسلامی نقش مهمی را ایفا کردند .

22-چرا زبان نقش مهمی درتکوین هویت ملی دارد؟
پاسخ:  زیرا زبان مشترک است که میراث فرهنگی با آن آموخته می شود و انتقال می یابد.

23-زبان فارسی به عنوان یکی از ویژگی های مشترک جامعه ی ایرانی ، چه نقشی در هویت ملی دارد؟
پاسخ:  زبان فارسی ریشه درتمدن ایران باستان دارد اما در دوران پس از اسلام نیز تداوم یافت و به عنوان زبان آموزشی و اداری به کار رفت . دانشمندان و بزرگان دوره یاسلامی صدها اثر علمی و ادبی و هنری به این زبان پدید آورده اند . تا جایی که می توان زبان فارسی را زبان دوم جهان اسلام دانست . زبان فارسی همچنین همواره عامل وحدت اقوام ایرانی بوده است .

24-انقلاب اسلامی چه تأثیری بر هویت ملی ایرانیان داشته است؟
پاسخ:  در این انقلاب ، مردم ایران به جای دنباله رویاز فرهنگ بیگانگان به فرهنگ وهویت اسلامی خود بازگشتند و با بهره گیری از ارزش های دینی خود ، خواستار استقلال ، ازادی و جامعه ی اسلامی شدند . امروزه آرمان هایانقلاب اسلامی الهام بخش مسلمانان جهان قرار گرفته است .

-* موضوع هویت در واقع همان پاسخ به پرسش ………….. است . (کیستی)
-* ما داری هویت ……………… و هویت …………. هستیم .( فردی – اجتماعی)
-* افراد با عضویت در گروه های مختلف اجتماهی ………… به دست می آورند.(هویت اجتماعی)
-* هویت اجتماعی ما از طریق ………………. شکل می گیرد .( ارتباط با جامعه)
-* یکی از مراتب هویت اجتماعی هویت ………………… است که به …………………. مربوط می شود .(ملی – یک ملت)

 ❤ همگام درس ❤
سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات

1_ هویت فردی شامل چه قسمت هایی است؟
جواب:  جسمانی و روانی

2_ یک هویت جسمانی نام ببرید.
جواب:  جنسیت

3_ یک هویت غیر جسمانی نام ببرید.
جواب:  صبوری

4_ هر فرد به ترتیب با چه عقاید و ارزش های جامعه آشنا می شود؟
جواب:  خانواده – مدرسه – محله – موسسات و نهادهای اجتماعی

5_ آیا هویت فردی جسمانی و روانی بر هم اثر دارند؟
جواب:  بله اثر دارند.

6_ آیا هویت فردی و اجتماعی بر هم اثر دارند؟
جواب:  بله اثر دارند.

7_ ویژگی های انتسابی چه هستند؟
جواب:  ویژگی های هویتی که ما در پیدایش آنها نقشی نداریم.

8_ ویژگی های اکتسابی چه هستند؟
جواب:  ویژگی هایی که ما در به دست آوردن آنها نقش داریم.

9_ تعریف ملت چیست؟
جواب:  جمعیتی است که در قلمرو یک سرزمین مشخص مستقر شده و دارای اشتراکات تاریخی، زبانی، مذهبی، اقتصادی و آرمان های مشترک است.

10_ مهم ترین ویژگی های مشترک جامعه ایرانی چه هستند؟
جواب:  ما در سرزمین ایران زندگی می کنیم.
ما مسلمانیم
ما تاریخ کهن و میراث فرهنگی غنی داریم.
زبان مشترک ما فارسی است.
انقلاب اسلامی نمایانگر آرمان های والای جامعه ماست.

11_ در متون کهن ایران باستان، از سرزمین ما به چه نامی یاد شده است؟
جواب:  ایران شهر – ایران زمین

12_ ایرانیان از دین اسلام نیرو و حیات گرفتند و هم نیرو و حیات خود را صرف خدمت به آن کردند، این جمله از کیست؟
جواب:  شهید مطهری

13_ موضوع هویت در واقع همان پاسخ به پرسش کیستی است.

14_ هویت عبارت است از احساس و آگاهی و شناخت از خود

15_ ویژگی هایی مانند جنسیت، قد، وزن، سن و گروه خونی هویت جسمانی را تشکیل می دهند.

16_ ویژگی هایی مانند صبور بودن، زود رنج بودن، داشتن پشتکار و اراده، امیدوار بودن، لجوج بودن و به هنر علاقه داشتن هویت غیر جسمانی را تشکیل می دهند.

17_ مثال های ویژگی های انتسابی کدامند؟
جواب:  جنسیت، مکان تولد، پدر و مادر و شکل و قیافه خود

18_ عمده ترین عناصر هویت یک ملت را نام ببرید.
جواب:  فرهنگ ، تاریخ و سرزمین

19_ بیش از 98 درصد مردم ایران مسلمان اند.

20_ می توان زبان فارسی را زبان دوم جهان اسلام دانست.

21_ هویت چیست؟ چه تفاوتی بین انسان و سایر موجودات زنده است؟
جواب:  هویت عبارت است از احساس و آگاهی و شناخت از خود. آگاهی انسان از وجود و شخصیت و ویژگی های خود از جمله تفاوت های او با سایر موجودات زنده است و خداوند این امتیاز را به انسان عطا کرده است.

22_ شناخت هویت چه اهمیتی دارد؟
جواب:  شناخت هویت موجب آگاهی انسان از وجود و شخصیت و ویژگی های خود که از جمله تفاوت های او با سایر موجودات زنده است می شود.

23_ برای هویت جسمانی و روانی مثال بزنید؟ (چه ویژگی هایی هویت جسمانی و هویت روانی را تشکیل می دهد؟)
جواب:  الف) ویژگی هایی مانند جنسیت، قد وزن، سن ، گروه خونی و …… هویت جسمانی را تشکیل می دهد. این ویژگی ها مربوط به بدن و خلقت طبیعی ما هستند.
ب) ویژگی های اخلاقی و روانی همان ویژگی های غیر جسمانی هستند، مانند صبور بودن، زودرنج بودن، داشتن پشتکار و اراده ،امیدوار بودن، لجوج بودنُ به هنر علاقه داشتن و …..

24_ ویژگی های جسمانی چه تأثیراتی بر انسان دارد؟ (مثال)
جواب:  ویژگی های جسمانی افراد بر خصوصیت روانی انسان ها اثر می گذارد.
برای مثال بیماری ها یا اختلالات جسمی تأثیرات نامطلوبی بر سلامتی روانی انسان دارند.

25_ ویژگی های اخلاقی چه تأثیراتی بر انسان می گذارد با ذکر مثال؟
جواب:  ویژگی های اخلاقی و روان ی می توانند بر جسم ما تأثیر بگذارند. برای مثال افراد خوش بین و امیدوار و پر تلاش نسبت به آدم های بدبین و منفی باف یا تنبل سلامت جسمانی بیشتری دارند.

26_ هویت اجتماعی چیست؟
جواب:  افراد با عضویت در گروه های مختلف اجتماعی هویت به دست می آورند. به عبارت دیگر، هویت اجتماعی ما از طریق ارتباط با جامعه شکل می گیرد. ما عضو گروه های متفاوتی مانند خانواده، دوستان، هم کلاسی ها، همسایه ها و همکاران هستیم و در هر گروه نقش هایی را بر عهده می گیریم.

27_ رابطه ی جامعه و هویت افراد را بیان کنید؟
جواب:  جامعه زمینه ی پیدایش برخی ویژگی های روانی و اخلاقی را در فرد به وجود می آورد و از بروز برخی هویت ها نیز جلوگیری می کند.

28_ ابعاد مختلف هویت را بنویسید؟
جواب:  ویژگی های اجتماعی – ویژگی های روانی و اخلاقی – ویژگی های جسمانی

29_ با ذکر مثال تأثیر هویت اجتماعی برهویت فردی را بیان کنید؟
جواب:  هویت اجتماعی بر هویت فردی (جسمانی و روانی) تأثیر می گذارد. برای مثال وقتی فردی در گروه دوستان و همسالان قرار می گیرد از سلیقه ها و علایق آنها تأثیر می پذیرد و به تدریج، همان علایق بخش ی از هویت فردی او می شوند.

30_ تأثیر هویت افراد بر هویت جامعه چگونه است؟
جواب:  هویت افراد بر هویت جامعه تأثیر می گذارد – برای مثال وجود افراد سالم و پرتلاش و منظم به پیشرفت جامعه کمک می کند و وجود افراد پایبند به اخلاق موجب می شود که جامعه به سمت فضایل اخلاقی پیش برود.

31_ آیا ویژگی های هویتی ما تغییر می کند؟ با ذکر مثال توضیح دهید؟
جواب:  برخی از ویژگی های هویتی تغییر نمی کنند و همیشه ثابت اند. برای مثال ما نمی توانیم سن و تاریخ تولد یا مکان تولد خود را تغییر دهیم. اما برخی از ویژگی های هویتی همواره در حال تغییر اند.
برای مثال، یک فرد فقیر ممکن است به فردی پردرآمد، و یک فرد بی سواد به آدم ی با سواد و تحصیل کرده مبدل شود یا فردی که چندان به اخلاق دینی پایبند نیست با تلاش و کوشش به فردی با تقوا تبدیل گردد.

32_ ویژگی های انتسابی را با مثال توضیح دهید؟
جواب:  به ویژگی های هویتی که ما در پیدایش و شکل گیری آنها نقشی نداریم ویژگیهای انتسابی می گویند. برای مثال، جنسیت، مکان تولد پدر و مادر و شکل و قیافه ی خود و …

33_ ویژگی های اکتسابی را با مثال توضیح دهید؟
جواب:  ویژگی های هویتی که ما در به دست آوردن آنها نقش داریم ویژگی های اکتسابی می گویند. برای مثال برخی صفات اخلاقی یا ویژگی های اجتماعی را خود انتخاب می کنیم و به آنها شکل می دهیم.

34_ چرا شناخت هویت خود و ویژگی های آن اهمیت دارد؟
جواب:  انسان می تواند استعدادهای خود را کشف کند – از کیفیت زندگی بهتری بهره مند می شویم – با توجه به شناخت ویژگی های خود در زمان مناسب تصمیم گیری دقیق تری داریم.

35_ به نظر شما آیا صحیح است که خود یا دیگران را به دلیل ویژگی های انتسابی سرزنش کنیم؟ چرا؟
جواب:  خیر – زیرا ما در پیدایش، انتخاب و شکل گیری ویژگی های انتسابی خود مانند جنسیت، شکل و قیافه خود و مواردی از این قبیل نقشی نداریم.

36_ آیا ما در تغییر هویت خود نقش داریم؟ چگونه؟
جواب:  بله – از نوع اکتسابی، زیرا ما در پیدایش، انتخاب و شکل گیری بسیاری از ویژگی های هویتی خود مانند نظم، نحوه ارتباط خود نقش داشته و به آنها شکل می دهیم.

37_ چرا سرزمین از مهم ترین عناصر شکل دهنده ی هویت ملی است؟
جواب:  زیرا سرزمین باعث ادامه ی حیات یک ملت می شود. به همین دلیل برای مردمی که در یک سرزمین زندگی می کنند سرزمین یا وطن ارزشی متفاوت با سایر مکان ها دارد و احساس خاصی در آنها به وجود می آورد، به گونه ای که وظیفه ی خود می دانند که از آن تا پای جان دفاع کنند.

38_ چرا دین از ارکان مهم هویت ما ایرانیان است؟
جواب:  فرهنگ ما بر اساس دین اسلام است و عقاید و ارزش ها و حتی نظام سیاسی و قوانین امروز از دین اسلام نشئت می گیرد. زندگی ما ایرانیان با دین اسلام عجین شده است. دین اسلام همچنین موجب پیوند ما با جهان اسلام یعنی مسلمانانی است که در سایر نقاط جهان زندگی می کنند.

39_ تاریخ ایران چه تأثیری بر فرهنگ ایرانیان گذاشت؟
جواب:  ایران جایگاه تمدن های کهن باستانی بوده است که بیش از پنج هزار سال قدمت دارد. پس از ورود اسلام به ایران عقاید و ارزش های اسلامی، دگرگونی بزرگی در فرهنگ ایرانیان پدید آورد. پذیرش اسلام، ایران را به جهان اسلام پیوند زد و ایرانیان با بهره گیری از تعالیم اسلام در شکوفایی و گسترش تمدن اسلامی نقش مهمی را ایفا کردند.

40_ چرا زبان نقش مهمی در تکوین هویت ملی دارد؟
جواب:  زیرا زبان مشترک است که میراث فرهنگی با آن آموخته می شود و انتقال می یابد.

41_ زبان فارسی به عنوان یکی از ویژگی های مشترک جامعه ی ایرانی، چه نقشی در هویت ملی دارد؟
جواب:  زبان فارسی ریشه در تمدن ایران باستان دارد اما در دوران پس از اسلام نیز تداوم یافت و به عنوان زبان آموزشی و اداری به کار رفت. دانشمندان و بزرگان دوره یا سلامی صدها اثر علمی و ادبی و هنری به این زبان پدید آورده اند. تا جایی که می توان زبان فارسی را زبان دوم جهان اسلام دانست. زبان فارسی همچنین همواره عامل وحدت اقوام ایرانی بوده است.

42_ انقلاب اسلامی چه تأثیری بر هویت ملی ایرانیان داشته است؟
جواب:  در این انقلاب، مردم ایران به جای دنباله روی از فرهنگ بیگانگان به فرهنگ و هویت اسلامی خود بازگشتند و با بهره گیری از ارزش های دینی خود، خواستار استقلال، آزادی و جامعه ی اسلامی شدند. امروزه آرمان های انقلاب اسلامی الهام بخش مسلمانان جهان قرار گرفته است.

43_ یکی از مراتب هویت اجتماعی هویت ملی است که به یک ملت مربوط می شود.

44_ هویت اجتماعی ما از طریق ارتباط با جامعه شکل می گیرد.

44_ افراد با عضویت در گروه های مختلف اجتماعی هویت اجتماعی به دست می آورند.

45_ ما داری هویت فردی و هویت اجتماعی هستیم.

همچنین پیشنهاد میشود از جواب فعالیت های درس 18 مطالعات نهم نیز دیدن فرمایید. همچنین برای دیگر مطالب از گام به گام مطالعات نهم و گام به گام فارسی نهم نیز میتوانید استفاده کنید.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • A :

  همه دروس عالی بود و من برای امتحانم از سوالات همگام‌استفاده کردم ولی اصلا از سوالات مطالعات راضی نبودم🥲

 • حسین حسینی :

  اگه جواب ها کوتاه تر بشه عالی میشه

 • .... بای :

  دوستای گلم خب نگا عزیز من این سوالهایی که میگی پیدا نمیشه باید خودت تو کتاب بنویسی بنا نیست که باشه و فقط بری فسفری بکشی و تموم این سوالات برا مقطع خودت و نمونه و تیزهوشانه

 • زهرا :

  خیلی موافقم باهات

 • امیر محمد :

  اگه بشه جواب ها کوتاه تر بشه بهتره

 • مهدی غفاری :

  بله چون خیلی هاش نبود و بهتر که کم شده چون درس ها زیاده مطالعات و سوالاتشم یکم سخت

  • شایان جدیدی :

   سلام ببخشید کلاس های۱۰و۱۱و۱۲رو برای سال های آینده اضافه میکنین؟؟؟؟

 • سعید :

  هرچی میخونم نمیره تو کلم
  اصلا خودمم نمیدونم دارم چی حفظ میکنم
  الکی یه مشت متن رو میکنن مخمون

  • Yasin :

   درسه که خیلی راحته

 • Reyhan :

  اون سوالاتی ک میگید ت کتاب نبوده فک کنم جزء حذفیات کتاب سال های پیش بوده باشه

 • F, ESMAELY :

  عالی بود ممنون 🔥♥

 • کوثر :

  عالیههه من همیشه از این سایت مینویسم مرسییی🌱🦋

 • Ali :

  من نهم هستم حضوری امتحانی دارم دهنم سر ویسه

  • abbaskhaleqi37@gmail.com :

   از ساعت ۱۲ تو سایتم دارم میخونم هیچی نمیفهمم😞

  • سمانه :

   عاره ما ام حضوری واقعا خیلی بده مطالعات این همه باید حفظ شه رسما دهنون سرویس! 🔪🚶🏾‍♀️😐

   • محمد امین :

    دانش آموزان نمونه باید تلاش کنند

  • Slin :

   ارع اینو خوب اومدی

   • rasoul :

    احسنت بر شما
    یه تیتاب به ایشون بدید 😂🫶

 • مهدی :

  واقعا عاااااااالییییی دمتون گرم‌ 👌👌👌

 • فاطمه :

  عالی بود فقط بعضی از سوالات اضافه بود که ما در کتاب نداشتیم.

 • اهبر :

  عالی ممنون از تیم خوب شما

 • فاطمه :

  خوب بود ولی بعضی از سوالات توی کتاب نبودند

 • امیرحسین :

  با عرض پوزش
  بیشتر سوالات بالا اصلا در کتاب پیدا نمیشه
  ما کل درس رو زیر و رو کردیم ولی بعضی سوالات توی درس وجود نداره

  • پرهام :

   مخصوصا ویژگی های انتسابی و اکتسابی

   • امیر :

    اره ماهم نداشتیم اما معلممون همین سوال رو آورد توی امتحان 😐

  • مهدی :

   حالا تو بخون دوتا سواله