سوالات درس 17 مطالعات هفتم با جواب

سوالات درس 17 مطالعات هفتم با جواب

سوالات متن مطالعات اجتماعی

سوالات درس 17 مطالعات هفتم با جواب

نام درس : میراث فرهنگی و تاریخ | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوال درس ۱۷ مطالعات اجتماعی هفتم

سوالات مطالعات هفتم /  درس هفدهم :: میراث فرهنگی و تاریخ

توجه : در این مطلب 2 سری سوالات متن برای شما آماده کرده ایم
سری اول سوالات : تعداد کم تر برای مطالعه سریع تر درس ها میباشد (اکثر دانش آموزان نمره بالای 19 با این سوالات گرفته اند)
سوالات سری دوم : سوالات بیشتر و بروز تر است که با توجه به وقت و یا حوصله شما دانش آموز ؛ هرکدوم رو که راحت تر بودید بخونید . تعداد سوالات سری اول : 17 | تعداد سوالات سری دوم 27

1-میراث فرهنگی چیست؟
پاسخ: میراث، یعنی ارث و هر چیزی که از گذشتگان و نیاکان و پدران به ما رسیده باشد .بخشی از چیزهایی که از گذشتگان برای ما به جای مانده است،میراث فرهنگی است .

2-چرا میراث فرهنگی اهمیت دارد؟
پاسخ: میراث فرهنگی همه چیزهای ارزشمندی است که به فرهنگ٭ یک ملت مربوط می شود .این چیز ها، حاصل زندگی و تلاش مردمی است که در گذشته زندگی می کرده اند و از یک نسل به نسل دیگر رسیده است.

3-میراث فرهنگی شامل چه چیزهایی می شود؟
پاسخ: میراث فرهنگی ممکن است چیز های مادی مثل ظرف ها، سکه ها، کتیبه ها، فرش ها، کتا بهای قدیمی و بنا های تاریخی، مساجد و امام زاده ها باشد .همچنین ممکن است چیز های غیرمادی مثل اعتقادات، زبان و آداب و رسومی باشد که از گذشته به ما رسیده است.

4-چرا ایران دارای میراث فرهنگی بسیار زیاد و با ارزش است؟
پاسخ: از آنجا که ایران جایگاه تمدن های کهن و قدیمی ترین سکونتگاه های بشری است، دارای میراث فرهنگی بسیار زیاد و با ارزش است که بخشی از آن در موزه ها نگهداری می شود.

5-چرا باید در حفظ میراث فرهنگی تلاش کنیم؟
پاسخ: میراث فرهنگی به همه مردم یک کشور متعلق است

6-تاریخ چه علمی است؟
پاسخ: علم تاریخ عبارت است از مطالعه زندگی انسان ها در گذشته .

7-فواید مطالعه تاریخ و آشنایی با گذشته چیست؟
پاسخ: آشنایی با گذشته به ما کمک میکند تا زمان حال را بهتر بفهمیم .ما از مطالعه رویدا دها و زندگیِ مردمان گذشته میتوانیم پند بگیریم و از تجربه های آنها در زندگی امروز استفاده کنیم.

8-مورخ کیست؟
پاسخ: به کسانی که درباره زندگی انسان ها و رویدادهایی که در گذشته اتفاق افتاده، مطالعه و تحقیق میکنند، مورّخ می گویند.

9-مورخان در مطالعات خود از چه ابزارهایی استفاده می کنند؟
پاسخ: مورّخان در مطالعات خود از منابع مختلفی مثل کتاب ها و نوشته ها یا کتیبه ها، ابزا رها و وسایل زندگی، بنا ها، سکه ها، سلاح ها، سنگ نگاره ها و هر چیزی که از گذشته باقی مانده است، استفاده میکنند.

10-مورخان چگونه نظر خود درباره یک موضوع تاریخی را بیان می کنند و در چه صورت نظر خود را تغییر میدهند؟
پاسخ: آنها سعی میکنند شواهد و مدارک به جای مانده را با دقت بررسی کنند تا به واقعیت آنچه در گذشته رخ داده، پی ببرند و آنگاه نظر خود را درباره یک موضوع تاریخی بگویند.
گاهی ممکن است مورّخان با دست یافتن متن به شواهد و مدارک جدید، تغییراتی در نظرات خود بدهند.

11-مورخان در کار خود از چه علم و دانشی بهره می گیرند؟
پاسخ: باستان شناسی

12-باستان شناسان چگونه آثار باستانی را پیدا می کنند؟
پاسخ: بعضی از آثار تاریخی مربوط به زمان های بسیار دور، در دل خاک قرار دارند .به همین علت باستان شناسان ابتدا با مشاهده ویرانه ها و خرابه ها یا مطالعه منابع تاریخی حدس میزنند که در یک منطقه، آثار باستانی وجود دارد .سپس به جست وجو و حفاری در آن منطقه می پردازند.

13-باستان شناسان در کار خود از چه ابزارهایی استفاده می کنند؟
پاسخ: باستان شناسان در هر مرحله از ابزار خاصی استفاده میکنند؛ از ابزار های ساده مانند بیل و کلنگ تا میکروسکوپ و دوربین های مخصوص که با آنها الیه های درون خاک را مشاهده میکنند.

14-مورخان کار خود را چگونه آغاز می کنند؟
پاسخ: مورّخان معمولاً کار خودشان را با پرسش هایی درباره گذشته آغاز می کنند . آنها پرسش هایی را طرح و سپس درباره آنها تحقیق میکنند تا پاسخ آنها را پیدا کنند.

15-برخی از پرسش‌هایی را که مورخان با آن کار خود را شروع می کنند را ذکر کنید.
پاسخ: – چه چیزی اتفاق افتاده است؟
– چه کسی یا چه کسانی در این واقعه شرکت داشته اند؟
– در چه زمانی اتفاق افتاده است؟
– علت یا علت های این رویداد چه بوده است؟
– در کجا این اتفاق رخ داده است؟
– چگونه میتوان از این موضوع برای حال و آینده استفاده کرد؟

16-موزه چه مکانی است؟
پاسخ: مکانی است برای حفظ و نگهداری آثار تاریخی وبا ارزش و میراث فرهنگی ، نمایش آنها برای مردم و مطالعه و تحقیق افراد در رشته های تاریخ ، هنر ،معماری و باستانشناسی

17-سازمان میراث فرهنگی چه سازمانی است؟
پاسخ: در کشور ما، یکی از مهم ترین سازمان هایی که مسئولیت حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی را به عهده دارد، سازمان میراث فرهنگی است. موزه ها نیز یکی از بخشهای سازمان میراث فرهنگی هستند.

 ❤ همگام درس ❤
سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات

1_ میراث فرهنگی چیست؟
جواب:  بخشی از آثاری که از گذشتگان برای ما به جای مانده است «میراث فرهنگی» است.

2_ میراث چیست؟
جواب:  میراث، یعنی ارث و هر چیزی که از گذشتگان و نیاکان و پدران به ما رسیده، باشد.

3_ چرا میراث فرهنگی اهمیت دارد؟
جواب:  میراث فرهنگی همه آثار ارزشمندی است که به فرهنگ٭ یک ملت مربوط می شود. این آثار، حاصل زندگی و تلاش مردمی است که در گذشته زندگی می کرده اند. و از یک نسل به نسل دیگر رسیده است.

4_ میراث فرهنگی شامل چه چیزهایی می شود؟
جواب:  میراث فرهنگی ممکن است آثار مادی مثل ظرف ها، سکه ها، کتیبه ها، فرش ها، کتاب های قدیمی و بناهای تاریخی، مساجد و امام زاده ها باشد. همچنین ممکن است چیزهای غیرمادی مثل اعتقادات، زبان و آداب و رسومی باشد که از گذشته به ما رسیده است.

5_ میراث فرهنگی بر چند نوع است؟
جواب:  مادی و غیر مادی

6_ چند نمونه میراث فرهنگی مادی نام ببرید.
جواب:  ظرف ها، سکه ها، کتیبه ها، فرش ها، کتاب های قدیمی و بناهای تاریخی، مساجد و امام زاده ها

7_ چند نمونه از میراث فرهنگی غیر مادی نام ببرید.
جواب:  اعتقادات، زبان و آداب و رسومی باشد که از گذشته به ما رسیده است.

8_ چرا ایران دارای میراث فرهنگی بسیار زیاد و با ارزش است؟
جواب:  از آنجا که ایران جایگاه تمدن های کهن و یکی از قدیمی ترین سکونتگاه های بشری است، دارای میراث فرهنگی بسیار زیاد است که بخشی از آن در موزه ها نگهداری می شود.

9_ چرا باید در حفظ میراث فرهنگی تلاش کنیم؟
جواب:  میراث فرهنگی به همه مردم یک کشور متعلق است.

10_ علم تاریخ چیست؟
جواب:  مطالعه زندگی انسان ها در گذشته

11_ فواید مطالعه تاریخ و آشنایی با گذشته چیست؟
جواب:  آشنایی با گذشته به ما کمک می کند تا زمان حال را بهتر بفهمیم. ما از مطالعه رویدادها و زندگیِ مردمان گذشته می توانیم پند بگیریم و از تجربه های آنها در زندگی امروز استفاده کنیم.

12_ مورخ کیست؟
جواب:  به کسانی که درباره زندگی انسان ها و رویدادهایی که در گذشته اتفاق افتاده، مطالعه و تحقیق می کنند، مورّخ می گویند.

13_ مورخان در مطالعه تاریخ از چه منابعی و ابزارهایی استفاده می کنند؟
جواب:  مورّخان در مطالعات خود از منابع مختلفی مثل کتاب ها و نوشته‌ ا یا کتیبه ها، ابزارها و وسایل زندگی، بناها، سکه ها، سلاح ها، سنگ نگاره ها و هر چیزی که از گذشته باقی مانده است، استفاده می کنند.

14_ مورخان چگونه نظر خود درباره یک موضوع تاریخی را بیان می کنند و در چه صورت نظر خود را تغییر می دهند؟
جواب:  آنها سعی می کنند شواهد و مدارک به جای مانده را با دقت بررسی کنند تا به واقعیت آنچه در گذشته رخ داده، پی ببرند و آن گاه نظر خود را درباره یک موضوع تاریخی بگویند. گاهی ممکن است مورّخان با دست یافتن به شواهد و مدارک جدید، تغییراتی در نظرات خود بدهند.

15_ مورخان در کار خود از چه علم و دانشی بهره می گیرند؟
جواب:  علم باستان شناسی

16_ باستان شناسان چگونه آثار باستانی را پیدا می کنند؟
جواب:  بعضی از آثار تاریخی مربوط به زمان های بسیار دور، در دل خاک قرار دارند. به همین علت باستان شناسان ابتدا با مشاهده ویرانه ها و خرابه ها یا مطالعه منابع تاریخی حدس می زنند که در یک منطقه، آثار باستانی وجود دارد. سپس به جست و جو و حفّاری در آن منطقه می پردازند.

17_ ابزار باستان شناسان را بنویسید. (باستان شناسان در کار خود از چه ابزارهایی استفاده می کنند؟)
جواب:  باستان شناسان در هر مرحله از ابزار خاصی استفاده می کنند؛ از ابزارهای ساده مانند بیل و کلنگ تا ریزبین (میکروسکوپ) و دوربین های مخصوص که با آنها لایه های درون خاک را مشاهده می کنند.

18_ مورخان کار خود را چگونه آغاز می کنند؟
جواب:  مورّخان معمولاً کار خودشان را با پرسش هایی درباره گذشته آغاز می کنند.

19_ برخی از پرسش هایی را که مورخان با آن کار خود را شروع می کنند را بنویسید.
جواب: 
– چه چیزی اتّفاق افتاده است؟
– چه کسی یا چه کسانی در این واقعه شرکت داشته اند؟
– در چه زمانی اتّفاق افتاده است؟
– علت یا علت های این رویداد چه بوده است؟
– در کجا این اتّفاق رخ داده است؟
– چگونه می توان از این موضوع برای حال و آینده استفاده کرد؟

20_ چرا موزه ها وجود دارند؟‌
جواب:  برای حفظ و نگهداری آثار تاریخی با ارزش و میراث فرهنگی

21_ موزه چه مکانی است؟
جواب:  مکانی است برای حفظ و نگهداری آثار تاریخی وبا ارزش و میراث فرهنگی، نمایش آنها برای مردم و مطالعه و تحقیق افراد در رشته های تاریخ، هنر، معماری و باستانشناسی

22_ کاربرد موزه چیست؟
جواب:  از چگونگی زندگی مردم در زمان های مختلف آگاه شویم – برای تحقیق و مطالعه رشته های تاریخ، هنر، معماری و باستان شناسی

23_ سازمان میراث فرهنگی چه سازمانی است؟
جواب:  در کشور ما، مهم ترین سازمانی که مسئولیت حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی را به عهده دارد، «سازمان میراث فرهنگی» است. موزه ها نیز یکی از بخش های سازمان میراث فرهنگی هستند.

24_ حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی به عهده کیست؟
جواب:  سازمان میراث فرهنگی

25_ به کسانی که درباره ی زندگی انسان ها و رویدادهایی که در گذشته اتفاق افتاده، مطالعه و تحقیق می کنند چه می گویند؟
الف) مورخ ب) باستان شناس ج) محقّق د) پژوهشگر
جواب:  الف) مورخ

26_ کدام یک از گزینه های زیر جزء چیزهای غیرمادی میراث فرهنگی نمی باشد؟
الف) اعتقادات ب) زبان ج) آداب و رسوم د) بناهای تاریخی
جواب:  د) بناهای تاریخی

27_ یکی از بخش های سازمان میراث فرهنگی کدام است؟
الف) صنایع دستی ب) موزه ها ج) سازمان گردشگری د) حفاظت از محیط زیست
جواب:  ب) موزه ها

» همچنین در ادامه سوالات با پیشنهاد میشود از جواب درس 17 مطالعات هفتم و نیز برای سوالات درس بعدی از سوالات درس 18 مطالعات هفتم دیدن فرمایید

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • Fatemeh Zahra :

  خیلی ممنون عالیییییی بود👌👌👌👌👌

 • Parnyan :

  عالی بود

 • Arshia :

  عالی بود هر چقدر بگم کمه واقعا ممنونم من امتحاناتم رو با این برنامه بالای 19 شدم ممنون از این سایت هر کی میگه خیلی بده بیاد پایین سرمون درد گرفت

 • سوگند :

  سوال درس بنویس

 • کیانا :

  عالی بود واقعا ممنونم.
  من امتحانات نوبت دومم رو با این ۲۰ گرفتم.❤
  واقعا از همه شما که در طراحی این سوالات زحمت کشیدید ممنونم.🌺

 • اصم ندارم:) :

  خیلی هم عالی و کامل بود اما چجوری وقتی که تا فروردین ماه تمام معلم ها توی کار هاشون کم کاری داشتن و الان دارن به یک باره کل کتاب هارو امتحان میگیرن ای کاش یکی بود بهشون بگه که ما هم انسانیم و وظیفمون فقط درس خوندن نیست

 • امیر حسین :

  عالی بود.. ممنون از زحماتتون🌹.. خداقوت🌹

 • فاطمه :

  عالی بود متشکرم 👌🏻
  فقط عالی تر میشد اگه مثل درس علوم PDF هم داشت که راحت تر بشه جواب سوال رو توی کتاب پیدا کرد و نوشت👍🏻

  • :

   ممنون🫥

 • ماهان :

  من فردا امتحان مستمر ترم دو دارم از بخش بنفش یا همون تاریخ . چجوری بخونم تا امتحانم رو 20 بشم

  دم همتون گرم سایتتون عالیه

 • Aliasghr :

  علی هستش

 • Jin :

  عالییی بود 🐣

 • کاملیا :

  موافقم

 • محمد :

  واقعا عالی است ممنون

 • ریحانه :

  سوالات این سایت جامع و کامل ، از زحماتتون سپاسگزارم، سایت تون رو به دوستانم معرفی کردم😍🧡

  • محمد_لر :

   دمتون گرم عالی بود

 • ناشناس :

  عالی بود من فقط سوالات این سایت را خوندم و امتحاناتم را ۲۰ گرفتم

 • ... :

  سوال ۱۰ دوبار نوشته چگونه😔😂

 • ARMY:)fatemeh :

  مرسیییییی از سایت خوبتون مطالب عالی بود❤️🙏🏻

 • ARMY:) :

  مرسییی خیلی عالی بود

 • رویا :

  عالی😘 از اینکه نمیتونم از چنین سایت هایی برای استفاده بهتر و درک برخی از مطالب کتاب که برام سخته استفاده کنم خیلی خوشحالم
  خیلی ممنون😇 عالی بود👌

 • Miraculous🐞🐾 :

  بعضی از سوال ها شبیه به متن کتاب نیست گیج شدم
  چرا متن رو عوض می کنید؟

 • مرضیه :

  عالیی ممنون 😍

 • مرضیه :

  خیلی ممنون از مطالب مفید تون
  این یایت تک تک عالییییی حرف نداره من نمراتم همیشه ۲۰ یا ۱۹ تمام ♥️

  • یه بدرد نخور :

   خوش به حالت….

 • A.H.M :

  Nice واقعا ازتون ممنونم همیار درس 😙😙😗😗😙😚😜😘😙😗😘😗😚😙😘😗😗😘😙😘😙😗😚😙😙😗😘😗😚😙😚😗😘😙😗😚😘😙😙😘😗😘😗😘😘😘😗😘😗😚😗

 • amirmohamad :

  سلام و خسته نباشید !
  ببخشید یه عرضی داشتم خدمتتون .
  درون سوال 10 یک مشکل تایپی وجود داره که میخواستم برای بهتر شدن سایت اعلام کنم ، دو بار چگونه نوشته شده است
  متشکر از سایت خوبتون

 • مصطفی :

  عالیه واقعا دستتون درد نکنه 😁😁

 • Z.Mohammadi :

  من دارم برای مستمر نوبت دوم میخونم
  بنظرم خیلی سوالات خوبی بودن
  ب امید موفقیت!

 • محمد مهدی :

  خیلی خوبه عالی هست

 • ستایش :

  سلام ممنون عالیه خیلی خوبه اولین چیزی که تو ایران آنقدر خوب می بینم
  نمیدونم اینو دولت ساخته یا یک گروهی ولی ممنون ازشون

 • ایران دخت :

  واقعا عالی هستش من تمام نمراتم رو به خاطر این سایت۲۰گرفتم واقعا ممنون طراحش هستم🌹🌹🎀🎀

  • :/ :

   واقعا عالی و کامل بود مرسی از سایت خوبتون

 • علی خرسند :

  عالی ممنون از شما

 • Ali :

  یعنی عالی حرف نداره بعضی ها یاد ندارن بخونن میندازن گردن سوال ها

 • رها :

  خعلی خوبه 👍
  ملسی از طراحش 😊

 • Nili :

  عالی بود هرچند من پایه هفتم نیستم اما دارم مرور میکنم و خیلی عالی هستش میسی(:

 • amir :

  ببخشید یک سوال ؟ فواید علم تاریخ چیست

 • سوفیا :

  خیلی عالیه
  منم امروز امتحان ترم دو مطالعات دارم وازش استفاده کردم خیلی خوب بود♥♥♥

  • ندوتی بهتره:( :

   من فقط از ده بالا تر بیارم برام کافیه تمام 😂😁

  • :

   میگم چجوری تو آبان ماه ازتون امتحان مستعمر و نوبت دوم گرفتن😐😐😐😐😐؟!؟!!؟

 • Iman :

  واقعا ممنون که رایگان گذاشتید این سوال هارا هر جا این سوال هارا می‌خواستیم باید پول میدادیم

 • طاها :

  عالی بود من خیلی خوشم اومد

 • مهدیس :

  عالی ممنون رایگان این سوالات رو در اختیار ما میگذارید من هر جلسه با خوندن سوالات شما سر کلاس اجتماعی حاضر میشم و موفقم هستم در پاسخ دادن به پرسش کلاسی خیلی ممنون 😊😊😘😘😙

  • HamGamDars :

   خواهش مهدیس جان

 • النا :

  ممنون واقعا خیلی عالی هست من همه ی سوالات و معنی ها و فعالیت ها رو از سایت شما می نویسم

 • sinake :

  بسیار عالی بود خیلی خوشمان آمد و دمتون گرم و اینکه عالی بود

 • پارسا :

  عالیه ولی من تنبلم🤣🤣

 • Mardin :

  خیلی خوبه

 • 😉🌱 :

  مرسی از سایت و برنامه ی خوبتون
  من برنامه تون رو هم دارم و تمام سوالات
  رو از برنامتون بر میدارم و میخونم
  معلم های ما همه ی درس هارو از سایت شما
  امتحان میگیره🌱

 • سوم :

  بد نبود

 • امیر حسین :

  ممنون از سوالات و سایت بسیار عالی شما😘

 • کیارش :

  عالی دمتون گرم

 • امیر :

  عالی بود

 • امیرحسین :

  خیلی هم عالی دمت گرم

 • Ali :

  من امروز امتحان دارم اجتماعی
  چیکار کنم وقت کم نیارم 15 تا سوال 25 دیقه وقت😔

  • ⒶⓂⒾⓡ ⓗⓞⓢⓔⓘⓝ :

   خوش به حالت من تو مدرسه نمونه ام ۲۰ تا سوال ۵ دقیقه وقت میدن!!!باورت میشه😐

   • محمد :

    دایی چرا غلو میکنی من تو تیزهوشانم سخت ترین امتحان ۲۰ سوال ۱۰ دقیقس

   • •-• :

    برای ما 20 سوال 5 دقیقه

  • Army forever 💜 :

   بمولا خیلی وقتتون خبه🥲
   من نمونه هسم ب ازای هر سوال 1دقیقه

   • طاها :

    داداش نمیدونم کدوم نمونه ای اما اگه برا خودنمایی میگی خب منم تیزهوشان ولی تا حالا اینجور امتحانی ندیدم

 • امیرحسین :

  واقعا از کسی که این سوالات رو طرح کرده است کمال تشکر را دارم 🙏🙏🙏

 • امیرحسین :

  عالی بود 👍👍👍👍

 • امیرحسین :

  عالی بود دمت گرم

  • فرزین :

   واقعا عالی بود و مطالب بسیار خوبی نوشته اید با تشکر

 • سورن :

  ممنون

 • soren :

  ممنون از برنامه خوب

  • سورن :

   سورن یعنی عشق

   • عارف :

    خیلی خوب بود 😘😹😹 چون امتحانم رو ۲۰ گرفتم🤩🤩🤩🤣🤣🤣

   • دلارام :

    خب این چه ربطی به ما داره؟؟؟

 • معاون :

  بسیار عالی ممنون از شما

 • عسل :

  هدایایی😍

 • عسل :

  هدایایی😍😍😍💛

 • Pouya :

  بسیار عالی هستین

 • نازنین :

  بسیار عالیییی ممنونم 😘😘😘

  • محمد حسین کیماسی :

   خیلی عالیه👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻🤩😍😍

 • خیلی خوبه :

  برنامه خیلی خوبی هستش

 • محمد :

  اصلا کامل نبود واقعا متاسفم

  • امیرحسین :

   خیلی هم عالی بود تو درس خون نیستی

   • محمد یوسف :

    تو خواب بد بود من با این سوالات امتحان ۱۹/۵گرفتم

   • فاطمه :

    خیلی خوب و عالی
    ❤️👍

   • من یه منم :

    ببین مهم لذت بردن از درس و فهمیدن مفهومشه نه خر خون بودن
    وقتی خرخون باشی یه هفته بعد ازت سوال کنم نمیدونی چون یادت رفته
    اینو یادت باشه

   • محمد حسین :

    عالیه این حفظ کردن مهمه فهمیدن یا یاد گرفتن مهم نیست

   • یه خر دو خر :

    این ماله ۲ سال پیشه این بنده خدارو ول کنین:/

  • امیرحسین :

   خیلی هم خوبه

  • امیر :

   عالی و بدون نقص

  • النا :

   عالیه

   • امیرحسین :

    👌👌👌

  • عرشیا :

   فکر میکنی

  • آراد :

   اول از همه برای خودت متاسف باش که تلاش ادما در نظر نمی گیری

  • امیر :

   تو بلد نیستی بخونی مشکل مانیست

   خیلی خوب بود من راضی بودم

  • نورا :

   سوالات سری اول مخصوصا برای کسایی مثل من که دم امتحان میخونم عالی

  • اسم ندرم :

   حاجی ت درس خون نیستی چر به سایت گیر میدی
   بعدشم بیا پایین سرمنون درد گرفت

  • اصم ندارم:) :

   خیلی هم عالی و کامل بود شما تنبلی میکنی و نمینویسین الکی نگو چه سوالات کامل نیست

  • برو گمشو :

   برو گمشو
   سوالاتی به این خوبی تو فکرت اینه که بدون تلاش نمره ۲۰ بگیری که غیر ممکنه

 • النا رستاد :

  عالی بود
  دستتون درد نکنه واقعا

  • سمکو :

   خیلی عالی فقط سوال ده دو باره اومده خیلی سولاتش خوبه ازتون ممنون😘😘😍😊

  • امیر :

   وای خدا کی امتحانات تموم میشع:-((