سوالات درس 17 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 17 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس هفدهم مطالعات اجتماعی نهم

سوالات درس 17 مطالعات نهم با جواب

نام درس : فرهنگ | موضوع : سوالات متن | پایه نهم

سوالات درس هفدهم مطالعات اجتماعی نهم

سوالات متن مطالعات نهم / درس هفدهم :: فرهنگ

توجه : در این مطلب 2 سری سوالات متن برای شما آماده کرده ایم
سری اول سوالات : تعداد کم تر برای مطالعه سریع تر درس ها میباشد (اکثر دانش آموزان نمره بالای 19 با این سوالات گرفته اند)
سوالات سری دوم : سوالات بیشتر و بروز تر است که با توجه به وقت و یا حوصله شما دانش آموز ؛ هرکدوم رو که راحت تر بودید بخونید . تعداد سوالات سری اول : 21 | تعداد سوالات سری دوم 34

دانلود PDF سوالات درس 17 (ندافی)مشاهده

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از متن زیر استفاده نمایید.

1- تعاریف فرهنگ چیست ؟
پاسخ: > الف) فرهنگ را می توان شیوه ی مشترک زندگی در یک جامعه دانست .
ب) فرهنگ را آگاهی واندیشه ی مشترک اعضای یک جامعه نیز می گویند .

2- رابطه ی جامعه و فرهنگ را بیان کنید؟
پاسخ: > جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد و فرهنگ هم بدون جامعه به وجود نمی آید .

3- اجتماعی شدن یا جامعه پذیری چیست ؟
پاسخ: > اجتماعی شدن فرایندی طولانی مدت از تولد تا آخر عمر است که افراد از طریق آن ، زندگی در جامعه را می آموزند و خود را با ان منطبق می کنند .

4- چرا اجتماعی شدن فرایندی بسیار مهم در زندگی است؟
پاسخ: > زیرا بدون آن ، افراد نمی توانند به زندگی در جامعه ادامه دهند .در یک جامعه ، هر فرد عقاید و باورها ، رسوم ، قوانین و حتی چگونگی پاسخدادن به غرایز را از دیگران می آموزد و به افراد دیگر یاد می دهد .

5- فرایند اجتماعی شدن نخست در کجا رخ می دهد ؟ چگونه؟ با ذکر مثال؟
پاسخ: > در خانواده – پدر و مادر به کودک یاد می دهند ک چطور صحبت کند ، چگونه غذا بخورد و در نشست و برخاست چه آدابی را رعایت کند ، چگونه به مهمان سلام و تعارف کند ، چگونه در مراسم مختلف مثل جشن ها یا عزاداری ها شرکت کند و چه بپوشد و چگونه رفتار کند ، در موقع خمیازه کشید دست را جلوی دهانش بگیرد یا پاهایش را جلوی افراد بزرگ تر دراز نکند و موقع غذا خوردن ، دهانش صدا ندهد.

6- با بزرگ تر شدن فرد ، علاوه بر خانواده ، چه عوامل دیگری در فرایند اجتماعی شدن فرد موثر است؟
پاسخ: > رسانه های جمعی ، دوستان و گروه همسالان و برنامه های آموزشی و تربیتی مدرسه نیز چگونگی زندگی در جامعه و سازگاری با آن را به تدریج به او می آموزند. این فرایند بعدها با رفتن به دانشگاه ، خدمت سربازی ، محل کار و ….. ادامه پیدا می کند.

7- در فرایند اجتماعی شدن ، مهم ترین لایه های فرهنگ که به افراد آموخته می شوند چیست؟
پاسخ: > نمادها ، هنجارها ، ارزش ها و عقاید .

8- لایه ها و جنبه های فرهنگ یک جامعه چگونه است؟ با ذکر مثال؟
پاسخ: > برخی از لایه های فرهنگ خارجی یا بیرونی (ظاهری) هستند مانند نمادها و هنجارها و برخی عمیق تر هستند مانند ارزش ها و عقاید .

9- کاربرد نماد چیست؟
پاسخ: > هر جامعه ای برای انتقال معانی مورد نظر خود از انواع معینی از نمادها استفاده می کند . برای مثال، علامت «؟» نماد پرسش و علامت «!» نماد تعجب است

10- هنجار چیست؟
پاسخ: > هنجارها ، رفتارهای معینی هستند که در یک گروه یا جامعه پذیرفته شده و متداول اند . به عبارت دیگر به قواعد و شیوه های مورد قبول یک جامعه برای انجام دادن کارها ی مختلف ، هنجار می گویند . برای مثال ، ما وقتی به هم می رسیم سلام می کنیم ، وقتی می خواهیم غذا بخوریم یا وارد جایی شویم به هم تعارف می کنیم .

11- هنجارها شامل چه مواردی می شود ؟
پاسخ: > هنجارها در اقع همه ی عادت ها ، آداب و رسوم اجتماعی ، مناسک مذهبی ، قواعد ، قوانین و مقررات را در بر می گیرد .

12- رابطه ی هنجارها و زندگی اجتماعی چیست؟
پاسخ: > زندگی اجتماعی بدون وجود هنجارها ادامه پیدا نمی کند و هنجارها به روابط اجتماعی سامان می بخشند . افراد یک جامعه خود را ملزم می بینند از هنجارها پیروی کنند تا جامعه آنها را به عضویت بپذیرد .

13- مهم ترین دلایل پیروی از هنجارها را بیان کنید؟
پاسخ: > ارزش دانستن و اعتقاد به آنها ، حفظ آبرو و احترام یا ترس از مجازات .

14- پیروی نکردن از هنجارها ، چه عواقبی برای افراد دارد؟
پاسخ: > اگر افراد از هنجارها یا شیوه های مورد قبول گروه یا جامعه پیروی نکنند ، مجازات می شوند . این مجازات ممکن است به صورت سرزنش خود یا دیگران ، پوزخند ف تمسخر ، طرد کردن و محروم نمودن ، متلک گفتن یا مجازات های رسمی و قانونی باشد.

15- ارزش چیست؟
پاسخ: > ارزش یعنی اینکه ما، اموری را خوب، مطلوب و مثبت تلقی کنیم. هر فرد یا اعضای هر گروه و جامعه، اموری را با ارزش می دانند و امور دیگری را ناپسند تلقی می کنند.

16- رابطه ی ارزش ها و هنجارها را بنویسید ؟ با ذکر مثال؟
ارزش ها به هنجارها جهت می دهند یعنی افراد بر مبنای ارزش هایی که به آنها معتقدند رفتار و عمل می کنند. برای مثال فردی که حفظ محیط زیست برایش یک ارزش است، تلاش می کند در عمل به حفظ محیط زیست کمک کند. چنین فردی در مصرف منابع آب و برق صرفه جویی می کند، زباله ها را از هم تفکیک می کند، در هنگام سفر به همراهانش تأکید می کند از پخش کردن زباله و پلاستیک در طبیعت خودداری کنند

17- منظور از ارزش های اجتماعی چیست؟ با ذکر مثال؟
پاسخ: > انسان ها یا اغلب افراد یک جامعه آن را خوب و مطلوب می دانند ٔ برای مثال ،مانند شجاعت، صداقت، کمک به دیگران، احترام به سالمندان و دفاع از کشور.

18- با ذکر یک مثال توضیح دهید چه رابطه ای بین عقاید و هنجارها و ارزش ها وجود دارد؟
پاسخ: > یکی از عوامل مهمی که در شکل گیری ارزش ها مؤثر است، عقاید دینی است. برای مثال صدقه دادن و انفاق برای فرد مسلمان یک ارزش است و این ارزش ناشی از اعتقادی است که آن فرد به جلب خشنودی خداوند و اطاعت از او دارد.

19- عقاید اسلامی برای مسلمانان چه نقشی دارد؟
پاسخ: > اعتقادات اسلامی ، ملاکی است که با آن هنجارها و ارزش ها را می سنجیم و هر کدام را که با این اصول اعتقادی سازگاری ندارند ، طرد می کنیم.

21- هر یک از هنجارهای زیر مبتنی بر کدام ارزشها و عقاید است؟ توضیح دهید .
پاسخ: > الف) برخی نانوایی ها ، شب ها ی جمعه یک یا چند تنور نان خود را به صورت رایگان و صلواتی به مردم می دهند . ( ارزش های دینی – کمک به دیگران و انسان دوستی)
ب) مردها در هنگام ورود به خانه دیگران با صدای بلند یا االله می گویند . ( ارزش های عرفی و دینی- حفظ حجاب و پوشش)
ج) افراد در موقع دیدن کودک ، ماشااالله می گویند . ( ارزش های دینی- چشم زخم )

*- فرهنگ جامعه شیوه ی…………….. است . ( زندگی آن جامعه)
*- فرهنگ پدیده ای ……………… است ، یعنی از طریق ژن به ارث نمی رسد . ( آموختنی )
*- فرهنگ از راه ………….. از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود . ( آموزش و تربیت )
*- فرهنگ در جریان (فرایند) …………. آموخته می شود . (اجتماعی شدن)
*- فرایند اجتماعی شدن ، نخست در …………………….. رخ می دهد . (خانواده )
*- اولین و مهم ترین کانون اجتماعی شدن فرد …………………….. است . ( خانواده)
*- نماد در جریان …………………………. به وجود می آید . ( روابط اجتماعی)
*- هنجارها به ……………………… سامان می بخشد . ( روابط اجتماعی)

 

 ❤ همگام درس ❤
سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات

1_ انسان ها در چه مواردی اشتراکاتی دارند؟
جواب:  آنها در چگونگی برقراری ارتباط با یکدیگر، آداب و رسوم و پوشاک و تغذیه، باورها و اعتقادات، قوانین و مقررات، نحوه استفاده از محیط طبیعی و … اشتراکاتی با هم دارند.

2_ فرهنگ چیست؟
جواب:  فرهنگ را آگاهی و اندیشه مشترک اعضای یک جامعه می گویند.
یا فرهنگ را می توان شیوه ی مشترک زندگی در یک جامعه دانست.

3_ مورچه ها و زنبورها نیز با هم زندگی می کنند اما فرهنگ ندارند؛ چرا؟
جواب:  چون آگاهی و اندیشه ندارند.

4_ چرا خانواده اولین و مهمترین کانون اجتماعی شدن فرد است؟
جواب:  پدر و مادر به کودک یاد می دهند که چه چیزهایی خوب و چه چیزهایی بد هستند. به عنوان مثال، کودک در خانواده یاد می گیرد: چطور صحبت کند، چگونه غذا بخورد و در نشست و برخاست چه آدابی را رعایت کند، چگونه به مهمان ها سلام و تعارف کند، یا پاهایش را جلوی افراد بزرگتر دراز نکند. همچنین یاد می گیرد چگونه عبادت و دعا کند و در مراسم مختلف، مثل جشن ها یا عزاداری ها چگونه رفتار کند.

5_ هنجارها را تعریف کنید.
جواب:  هنجارها، رفتارهای معینی هستند که در یک گروه یا جامعه پذیرفته شده و متداول‌اند. یا به عبارت دیگر، به قواعد و شیوه های مورد قبول یک جامعه برای انجام دادن کارهای مختلف، هنجار می گویند.
برای مثال، ما وقتی به هم می رسیم سلام می کنیم ، وقتی می خواهیم غذا بخوریم یا وارد جایی شویم به هم تعارف می کنیم.

6_ هنجارها شامل چه چیزهایی هستند؟
جواب:  هنجارها در واقع همه عادت ها، آداب و رسوم اجتماعی، مناسک مذهبی، قواعد، قوانین و مقررات (قوانین ازدواج، قوانین خرید و فروش، قوانین عبور و مرور و …) را در برمی گیرد.

7_ نمونه هایی از ارزش ها را نام ببرید.
جواب:  احترام به سالمندان – شهادت طلبی – مشهور شدن – اهل مطالعه بودن – ساده زیستی – پرهیز از دخانیات – صداقت

8_ فرهنگ جامعه شیوه ی زندگی آن جامعه است .

9_ فرهنگ پدیده های آموختنی است.

10_ خانواده اولین و مهمترین کانون اجتماعی شدن فرد است.

11_ ارزش ها به هنجارها جهت می دهند، یعنی افراد مبنای ارزش هایی که به آنها معتقدند رفتار و عمل می کنند.

12_ هنجارها به روابط اجتماعی سامان می بخشد.

13_ فرهنگ از راه آموزش و تربیت از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.

14_ نماد در جریان روابط اجتماعی به وجود می آید.

15_ فرهنگ در جریان (فرایند) اجتماعی شدن آموخته می شود.

16_ اولین و مهم ترین کانون اجتماعی شدن فرد خانواده است.

17_ فرایند اجتماعی شدن ، نخست در خانواده رخ می دهد.

18_ رابطه ی جامعه و فرهنگ را بیان کنید؟
جواب:  جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد و فرهنگ هم بدون جامعه به وجود نمی آید.

19_ اجتماعی شدن یا جامعه پذیری چیست ؟
جواب:  اجتماعی شدن فرآیندی طولانی مدت از تولد تا آخر عمر است که افراد از طریق آن، زندگی در جامعه را می آموزند و خود را با ان منطبق می کنند.

20_ چرا اجتماعی شدن فرایندی بسیار مهم در زندگی است؟
جواب:  زیرا بدون آن، افراد نمی توانند به زندگی در جامعه ادامه دهند. در یک جامعه، هر فرد عقاید و باورها، رسوم، قوانین و حتی چگونگی پاسخ دادن به غرایز را از دیگران می آموزد و به افراد دیگر یاد می دهد.

21_ فرایند اجتماعی شدن نخست در کجا رخ می دهد؟ چگونه؟ با ذکر مثال؟
جواب:  در خانواده – پدر و مادر به کودک یاد می دهند ک چطور صحبت کند، چگونه غذا بخورد و در نشست و برخاست چه آدابی را رعایت کند، چگونه به مهمان سلام و تعارف کند، چگونه در مراسم مختلف مثل جشن ها یا عزاداری ها شرکت کند و چه بپوشد و چگونه رفتار کند، در موقع خمیازه کشید دست را جلوی دهانش بگیرد یا پاهایش را جلوی افراد بزرگ تر دراز نکند و موقع غذا خوردن ، دهانش صدا ندهد.

22_ با بزرگ تر شدن فرد، علاوه بر خانواده، چه عوامل دیگری در فرایند اجتماعی شدن فرد موثر است؟
جواب:  رسانه های جمعی، دوستان و گروه همسالان و برنامه های آموزشی و تربیتی مدرسه نیز چگونگی زندگی در جامعه و سازگاری با آن را به تدریج به او می آموزند. این فرایند بعدها با رفتن به دانشگاه ، خدمت سربازی ، محل کار و ….. ادامه پیدا می کند.

23_ در فرایند اجتماعی شدن، مهم ترین لایه های فرهنگ که به افراد آموخته می شوند چیست؟
جواب:  نمادها ، هنجارها ، ارزش ها و عقاید

24_ لایه ها و جنبه های فرهنگ یک جامعه چگونه است؟ با ذکر مثال؟
جواب:  برخی از لایه های فرهنگ خارجی یا بیرونی (ظاهری) هستند مانند نمادها و هنجارها و برخی عمیق تر هستند مانند ارزش ها و عقاید.

25_ کاربرد نماد چیست؟
جواب:  هر جامعه ای برای انتقال معانی مورد نظر خود از انواع معینی از نمادها استفاده می کند. برای مثال، علامت «؟» نماد پرسش و علامت «!» نماد تعجب است.

26_ رابطه ی هنجارها و زندگی اجتماعی چیست؟
جواب:  زندگی اجتماعی بدون وجود هنجارها ادامه پیدا نمی کند و هنجارها به روابط اجتماعی سامان می بخشند. افراد یک جامعه خود را ملزم می بینند از هنجارها پیروی کنند تا جامعه آنها را به عضویت بپذیرد.

27_ مهم ترین دلایل پیروی از هنجارها را بیان کنید؟
جواب:  ارزش دانستن و اعتقاد به آنها، حفظ آبرو و احترام یا ترس از مجازات

28_ پیروی نکردن از هنجارها، چه عواقبی برای افراد دارد؟
جواب:  اگر افراد از هنجارها یا شیوه های مورد قبول گروه یا جامعه پیروی نکنند، مجازات می شوند. این مجازات ممکن است به صورت سرزنش خود یا دیگران، پوزخند، تمسخر، طرد کردن و محروم نمودن، متلک گفتن یا مجازات های رسمی و قانونی باشد.

29_ ارزش چیست؟
جواب:  ارزش یعنی اینکه ما، اموری را خوب، مطلوب و مثبت تلقی کنیم. هر فرد یا اعضای هر گروه و جامعه، اموری را با ارزش می دانند و امور دیگری را ناپسند تلقی می کنند.

30_ رابطه ی ارزش ها و هنجارها را بنویسید ؟ با ذکر مثال؟
جواب:  ارزش ها به هنجارها جهت می دهند یعنی افراد بر مبنای ارزش هایی که به آنها معتقدند رفتار و عمل می کنند. برای مثال فردی که حفظ محیط زیست برایش یک ارزش است، تلاش می کند در عمل به حفظ محیط زیست کمک کند. چنین فردی در مصرف منابع آب و برق صرفه جویی می کند، زباله ها را از هم تفکیک می کند، در هنگام سفر به همراهانش تأکید می کند از پخش کردن زباله و پلاستیک در طبیعت خودداری کنند.

31_ منظور از ارزش های اجتماعی چیست؟ با ذکر مثال؟
جواب:  انسان ها یا اغلب افراد یک جامعه آن را خوب و مطلوب می دانند. برای مثال ،مانند شجاعت، صداقت، کمک به دیگران، احترام به سالمندان و دفاع از کشور.

32_ با ذکر یک مثال توضیح دهید چه رابطه ای بین عقاید و هنجارها و ارزش ها وجود دارد؟
جواب:  یکی از عوامل مهمی که در شکل گیری ارزش ها مؤثر است، عقاید دینی است. برای مثال صدقه دادن و انفاق برای فرد مسلمان یک ارزش است و این ارزش ناشی از اعتقادی است که آن فرد به جلب خشنودی خداوند و اطاعت از او دارد.

33_ عقاید اسلامی برای مسلمانان چه نقشی دارد؟
جواب:  اعتقادات اسلامی، ملاکی است که با آن هنجارها و ارزش ها را می سنجیم و هر کدام را که با این اصول اعتقادی سازگاری ندارند، طرد می کنیم.

34_ هر یک از هنجارهای زیر مبتنی بر کدام ارزشها و عقاید است؟ توضیح دهید.
جواب:  الف) برخی نانوایی ها ، شب ها ی جمعه یک یا چند تنور نان خود را به صورت رایگان و صلواتی به مردم می دهند. (ارزش های دینی – کمک به دیگران و انسان دوستی)
ب) مردها در هنگام ورود به خانه دیگران با صدای بلند یا االله می گویند. (ارزش های عرفی و دینی- حفظ حجاب و پوشش)
ج_ افراد در موقع دیدن کودک، ماشااالله می گویند. (ارزش های دینی- چشم زخم )

همچنین پیشنهاد میشود از جواب فعالیت های درس 17 مطالعات نهم نیز دیدن فرمایید. همچنین برای دیگر مطالب از گام به گام مطالعات نهم و گام به گام فارسی نهم نیز میتوانید استفاده کنید.

» سوالات درس 18 مطالعات نهم

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • رهگذر :

  خیلی ممنون از زحمات شما
  خیلی خوب بود

 • Bari :

  مثل درس های قبل عالی ولی سوال ۲۰ نداشت😂

 • مـُـحــي :

  عالی

 • رهگذر :

  تا ب خودتون ایمان نداشته باشید از هیچ چالشی سر بلند بیرون نمیاید امتحان ک سهله

  • درسته! :

   تموم شد خیلی تاثیر گذار بود

  • Sevda :

   عه؟خودم خبر نداشتم مرسی ک گفتی 😂💔

  • Mgj :

   حق گفتی 😎👏👏👏

 • majid :

  عالی

 • پیمان عزتی :

  بسیار عالی👌👌

  • محمد رضا گلزار :

   عالیه حرف نداره ازمون تستی هم اضافه کنید♥️👌

 • gang :

  good
  ❤عالی

 • محمد :

  عالی بود😅..

 • آیدا :

  عالیه سوالات فوق العاده است ممنون

 • ... :

  سوال که نوشتید
  فرهنگ پدیده آموختنی ایست یعنی از طریق زن به ارث نمی رسد
  زن نیست ژن هست درست کنید لطفاً

  • HamGamDars :

   ممنونم ویرایش شد

  • زهرا :

   دیگه ادم خودش سواد داره معلومه که ژنه

   • عرفان :

    ما سواد نداریم ببخشید

 • مهیار :

  خیلی خوبه همه سوالاتم رو از همینجا برمیدارم

 • فاطمه :

  عالی مثل همیشه 😄

 • امیر :

  عالی بود جون دل

 • F :

  بسیار عالی

 • ابوالفضب :

  اقا ممنون سوالات خوبی بود

 • shdyny :

  ممنون
  کل سوالات کتاب بود خیلی کامل

  • Yousefi :

   عالی بود متشکر 🌱🦋