سوالات درس 15 پیام آسمانی هفتم با جواب

سوالات درس 15 پیام آسمانی هفتم با جواب

سوالات تشریحی پیام هفتم درس پانزدهم

سوالات درس 15 پیام آسمانی هفتم با جواب

نام درس : مزدوران شیطان | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات تشریحی پیام هفتم درس پانزدهم

سوالات پیام هفتم / درس پانزدهم :: مزدوران شیطان / در این بخش سوالات متن درس پانزدهم 15  پیام های آسمانی هفتم را آماده کرده ایم. حتما سوالات درس پانزدهم دینی هفتم در سایت همگام درس را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خودت را امتحان کن

1 -چرا انسان عجول نمی تواند تصمیم های درستی بگیرد؟
پاسخ: چون نمی تواندخوب فکرکند

2 -دو راه مقابله با عجله و شتاب زدگی را بنویسید.
پاسخ: اندیشیدن به نتیجه و عاقبت کار – حفظ و تقویت صبر و آرامش

3 -توضیح دهید شخص تنبل چگونه هم دنیا و هم آخرت را از دست می دهد؟
پاسخ: چون در درس خواندن کوتاهی می کند ، به نظافت و پاکیزگی کمتر اهمیت می دهد و با بی نظمی اطرافیانش را به زحمت می اندازد ، بنابراین در این دنیا عمر ، سلامتی و بقیه نعمت ها را از دست می دهد و همچنین در کارهای خانه به خانواده اش کمک نمی کند ، نمازش را به موقع نمی خواند و از نعمت های این جهان به درستی استفاده نمی کندآخرت خود را نیز تباه می کند.

همگام درس ، HamGamDars.com

سوالات متن درس پانزدهم پیام هفتم

1ـ سربازان نفوذی شیطان در وجود انسان را نام ببرید.
پاسخ: عجله و تنبلی

2ـ چرا پشیمانی انسان عجول از همه بیشتر است؟
پاسخ: زیرا عقل او وقتی به کمکش می آید که دیگر کار از کار گذشته باشد.

3ـ چرا انسان عجول با مشکلی به نام دوباره کاری روبرو است؟
پاسخ: زیرا کاری که با عجله و بدون دقت انجام می دهد بی نتیجه خواهد بود و دوباره مجبور است وقت و نیروی خود را صرف انجام درست همان کار کند.

4ـ در چه کارهایی عجله وشتاب می تواند خوب باشد؟دومثال بیاورید.
پاسخ: در انجام کارهای نیک ،مثل :صدقه دادن و نماز خواندن.

5 -چرا باید از تنبلی پرهیز کرد؟
پاسخ: زیرا این دو ،هم دنیا را از تو خواهند گرفت و هم آخرت را.

6 -چه کارهایی را برای درمان تنبلی می توان انجام داد؟
پاسخ: الف) آینده نگری ب) دوستی با انسان های کوشا ج) تصمیم قاطع د) برنامه ریزی

7ـ کسی که در کارهایش تنبلی و سستی می کند در آینده به .. غم و اندوه.. مبتلا می شود.

8 ـ نتیجه تحمل سختی های زندگی برای انسان چیست؟
پاسخ: آسایش شیرین و گوارای آینده

9ـ چگونه دوستی با افراد پر تلاش و کوشا می تواند جلوی تنبلی ما را بگیرد؟
پاسخ: همراهی با چنین دوستانی باعث می شود با دیدن سعی و تلاش آنها ،انگیزه ما برای کار وتلاش و فعالیت دو چندان شود.

10ـ بنا به فرموده ی امام علی علیه السلام یکی از راههای درمان تنبلی چیست؟
پاسخ: راه درمان تنبلی ، عزم و اراده محکم و جدی است.

11ـ یکی از گام های اساسی مبارزه با تنبلی .. برنامه ریزی.. است.

12ـ منظور از اولویت بندی چیست؟توضیح دهید.
پاسخ: برای برنامه ریزی ،باید دید کارهایی که در یک شبانه روز باید انجام داد چیست؟سپس کارهای مهم تر را از بقیه جدا کرد. واضح است که باید اول کارهای مهم تر را انجام داد و اگر وقتی باقی ماند به کارهای دیگر پرداخت. به این اصل مهم برنامه ریزی ،اولویت بندی می گویند.ی گویند.

همگام درس ، HamGamDars.com

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید 

سری دوم سوالات این درس

1-چگونه انسان زندگی خود را تباه نموده و به بهشت خدا نمی رسد؟
پاسخ: رفتارهای ناپسند همچون دروغ گویی ، تنبلی، غیبت و…… همانند میکروب به جان اخلاق ما می افتند و اگر دیر بجنبیم و با این عادت ها و رفتارهای نادرست مبارزه نکنیم ممکن است زندگی خود را تباه نماییم و به بهشت زیبای خدا نرسیم .

2 -شیطان چگونه ما را در رسیدن به رستگاری و بهشت جاویدان شکست می دهد؟
پاسخ: به وسیله ی رفتارهای ناپسند اخلاقی ما به درون روحمان نفوذ می کند و در صورت مقابله نکردن ، ما را در دست یابی به رستگاری و بهشت جاویدان شکست می دهد.

3 -حضرت علی )ع(درباره ی انسان عجول چه می فرماید؟
پاسخ:پشیمانی انسان عجول از همه ی مردم بیشتر است؛ زیرا عقل او وقتی به کمکش می آید که دیگر کار از کار گذشته باشد.

4-چرا انسان عجول با مشکل دوباره کاری روبه رو است؟
پاسخ: زیرا کاری که باعجله و بدون دقت انجام می دهد، بی نتیجه خواهد بود و دوباره مجبور است وقت و نیروی خود را صرف انجام درست همان کار کند.

5-وقتی انسان صدای اذان را می شنود بهتر است چه کارکند؟
پاسخ:بهترین کار این است که کارهای دیگر را متوقف نموده و به نماز بایستد ؛ زیرا اگر نماز را برای انجام کارهای دیگر به تأخیر بیندازد ، شیطان به طمع می افتد و انسان را به کارهای دیگر مشغول می کند.

6 -امام صادق )ع( درباره ی تنبلی چه فرموده اند؟
پاسخ: از تنبلی و بی حالی به شدت بپرهیز؛ زیرا که این دو ، هم دنیا را از تو خواهند گرفت وهم آخرت را.

7 -برای درمان تنبلی چه کارهایی می توان انجام داد نام ببرید؟
پاسخ:1 -آینده نگری 2 -دوستی با انسان های کوشا 3- تصمیم قاطع 4 -برنامه ریزی

8 -آینده نگری یعنی چه ؟
پاسخ:یعنی ما الان تلاش کنیم و به فکر آینده باشیم تا در آینده دچار اندوه و حسرت گذشته نشویم.

9-امیرالمؤمنین (ع) درباره ی آینده نگری چه می فرماید؟
پاسخ:هر کس امروز در کارش کوتاهی و سستی کند در آینده به غم و اندوه مبتلا می شود.

10-دوستی با انسانهای کوشا چگونه باعث درمان تنبلی در انسان می شود؟
پاسخ:1 -همراهی با دوستان کوشا و دیدن سعی و تلاش آنها انگیزه بیشتری برای کار و فعالیت ایجاد می کند.
2 -مطالعه ی زندگی انسان های موفق که به دلیل سعی و تلاششان درطول تاریخ درخشیده اند ، می تواند انگیزه ی ما را برای تلاش بیشتر دوچندان کند.

11-چگونه تصمیم قاطع می تواند تنبلی را درمان نماید؟
پاسخ: با آرزو و کاشکی و خیال پردازی کار انجام نمی شود بلکه خیلی جدی باید تصمیم بگیریم و با توکل برخدا وند از همین امروز دست به کار شویم . به این کار تصمیم قاطعانه می گویند که باعث درمان تنبلی می شود.

12-امام علی )ع (درباره درمان تنبلی چه می فرمایند؟
پاسخ: راه درمان تنبلی ، عزم و اراده ی محکم و جدی است .

13-یکی از گام های اساسی مبارزه با تنبلی ، برنامه ریزی است آن را توضیح دهید . برای اجرای این گام ابتدا باید ببینیم کارهایی که باید در شبانه روز انجام دهیم چیست ؟
پاسخ:آنها را در برگه ای یاد داشت می نماییم . سپس کارهای مهم را از بقیه کارها جدا نموده .و ابتدا آنها را انجام می دهیم سپس اگر وقتی ماند به کارهای دیگر می پردازیم .

14-اخلاق ما به وسیله ی برخی رفتارها و عادت های ناپسند تهدید می شود .

15 -عامل اصلی انتشار میکروب های اخلاقی شیطان است.

16 -یکی دیگر از آفت های اخلاق که در قلعه ی روح نفوذ می کند تنبلی و سستی است .

17 -یکی از اصول مهم برنامه ریزی اولویت بندی است .

همگام درس ، HamGamDars.com

⏹ پیشنهاد میشود جهت مشاهده دیگر مطالب مربوط به کتاب پیام های آسمانی هفتم از لینک های روبرو استفاده نمایید: 1- سوالات درس 1 پیام هفتم ؛ 2- سوالات متن پیام هفتم ، 3- نمونه سوالات درس به درس پیام هفتم ، 4- گام به گام پیام هفتم 

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • یه کسی :

  سلام به اونایی که آزمون دارن
  بگم که این سوالا خیلی میتونن به آدم کمک کنن
  خیل ممنون که گوش کردی 😂
  ولی نه در کل من خوندم واسه آزمون اینارو تقریبا چنتاش اومد یا مشابهه اینا

 • Mkailx14 :

  همگی بیاین واین سرمون درد گرفت پیام های تان تعثیر گذار بود ممنون🤣🤣🤣🤣

  • ۷۸ :

   اول درست بنویس بعد هر چی میخوای بگو

 • هستی بارانی بیرانوند :

  من برای امتحاناتم از این برنامه استفاده خیلی خوب بود شما هم نصبش کنید

 • دهه هشتادی :

  سوالات خوبی هست مخصوصا اینکه دو نمونه هست و ما با هر دو مدل آشنا میشیم تو امتحان هم بهتر عمل می‌کنیم ممنون از تهیه کننده 🥰❤️

 • ساغر :

  خیلی سایت خوبیه ممنونم

 • هفتمی :

  عالی ممنون سوالات سری دوم برای من بهتره چون معلم متن کتاب رو میخواد

 • عه اسمم کوش :

  سوالات این سایت خیلی عالیه ممنونم از شما🥰🥰

 • ناشناس :

  من دیروز از درس دینی نوبت ترم دوم امتحان داشتم اصلا کل سالو هیچی نخونده بودم اومدم از سایتتون همه سوال های درس ب درسو نوشتم و خوندن نمره خوبی اوردم ممنون🤗🖤

 • AMIR :

  خوبه بدک نی چون بعضی از سوال هاش تکراریه🔥🚶

 • Yassin :

  واقعا ممنون بابت این برنامه، تمام چیز های مورد نیازمو بر طرف کرد.

 • سید محمد امین :

  سلام خیلی ممنونم عالی بود

 • ممد :

  عالی بود دستتون درد نکنه 🙏🙏🙏🌺🌺🌺

 • جواد :

  خوب نبود عالی هم نبود

 • Dorsa Shekari :

  عالی ،باسپاس ،من دارم برای فردا که امتحان ترم دوم رو دارم می خوانم 🌹🙏🙏🙏🙏🙏✅✔

 • Asal :

  عالی بود خیلی خوبه همه نمونه سوالات از درس ۱ تا ۱۵ را کامل و با جزئیات داره
  و نمونه سوالات تمام دروس هم داره از ریاضی گرفته فارسی

 • AVATAR :

  Excellent
  Your application is very good

  • Mahdihosseini :

   فهمیدیم انگلیسی بلدی

   • نام :

    یک سری مردم میان میگن فهمیدیم اینکارو بلدی اونو بلدی برادر من خواهرمن اخه به تو چه یارو دوست داره انگلیسی بنویسه

 • aria :

  سلام خیلی عالی من هم از اول سال تا الان دارم از این استفاده میکنم خیلی عالی هس

 • علیرضا :

  سوالات خوبی بود انشاءالله موفق باشید.
  هم سازنده و نویسنده و غیره هم دانش آموزان
  به امید موفقیت

 • ⓜⓐⓛⓐⓚⓔⓗ :

  سوال
  الویت بندی به چه معناست یعنی چی ؟

  • \|/ :

   برای برنامه ریزی ،باید دید کارهایی که در یک شبانه روز باید انجام داد چیست؟سپس کارهای مهم تر را از بقیه جدا کرد. واضح است که باید اول کارهای مهم تر را انجام داد و اگر وقتی باقی ماند به کارهای دیگر پرداخت. به این اصل مهم برنامه ریزی ،اولویت بندی می گویند.

  • Mohammad): :

   ولا خودمون هم نمیدونیم 😔😂

  • Parsa :

   یعنی ببینی چه کاری از همه مهم تره

  • Y○s○i○n○ :

   تورو قرآن بگو چجوری اسمت رو اونجوری نوشتی 😰

 • سهیل :

  خوب بود

 • Yuosef :

  عالییی 😍😍🤩🤩🇮🇷🇮🇷

 • نظر یک فرد :

  خیلی عالی بود ، استفاداه خوبی بردیم

 • FA KH :

  خیلی خوبه من دوسالی هست که این برنامه رو دارم و حرف نداره🤗💝
  ممنونم از سازندش چون دیگه نیاز نیست برم تو گوگل سرچ کنم و بگردم🥰💜

 • Nilay :

  ممنون از برنامه خوبتون خیلی عالی هست
  سوالات من همیشه از این جا سوال های
  درس هامو از اینجا مینویسم و سپاس
  گذارم

 • TABASOM :

  عالی بود

 • Laleh :

  سوالات خوبی بود واقعا
  من همیشه از این سایت کمک میگیرم
  ممنون بابت سایت خوبتون♡

 • Reyhaneh :

  خیلی عالی بود مرسی

 • ملینا :

  خیلی خوبه

 • فاطمه :

  خیلی خوبه

 • soogand :

  چیزی بود که میخواستم..
  سوالات سری دو بیشتر تشریحی بودن
  سوالات سری اولو دوست دارم
  نه بخاطر کم‌ بودن تعدادشون،بلکه بخاطر پاسخ هاشون
  پاسخ هاشون کوتاه و پر مفهوم بود.
  متشکرم بابت زحماتتون

 • مائده :

  عالی بود مرسی

 • سینا :

  خیلی ممنون ام امتحانم حضوری بود و با خواندن درس ۱۵,۱۴,۱۳,۱۲ در این پیج ۱۹/۵ گرفتم

 • mrymsadt71@gmail.com :

  عالی ممنون

 • ایسان :

  بد نبود 😐

  • امیر :

   سلام ممنون از سوالات خوب و اپلیکیشن هم داره خیلی خوبه
   ممنون خیلی به کارم آمد و هروقت که امتحان داشته باشم سوالات به کارم می آید
   و اون دوستمون هم که میگه بخش دوم خوبه هر دو بخش با هم هستن

   • ⓜⓐⓛⓐⓚⓔⓗ :

    ولی بخش یک بعضی از سوالات رو نداشت بخش دو داشت

 • این نیز بگذرد.... :

  عالی بود

 • سعید :

  عالی بود.دستتون درد نکه.سوالات اول عالی تر بودند

 • tahamahmoudi2000@gmail.com :

  من سوالات سری دوم رو دوست دارم

  • tahamahmoudi2000@gmail.com :

   بابا ده

 • Mamad :

  ممنون عالی بود

 • اقایX :

  سلام ای کاش همه سوالات یکجا بود 😪😪

  • اقایy :

   اره واقعا

 • حسن :

  سلام
  ممنون
  عالی بود
  😘😘😘😘

 • مبین :

  عالیه از اول سال دارم از همین برنامه برا درسام استفاده میکنم

  • elyas52havasi@gmail.com :

   خیلی عالی ….. ممنونم از دستن در کاران برنامه

  • یه نفر :

   این برنامه نیست سایته😕و سایت خوبیه ممنون

   • amir :

    هم برنامه است هم سایت
    توی مایکت جستجو کن همیار میاره نصب کن

   • سنیوریتا 🥮✨ :

    برنامه همیارع اسمش

   • محی :

    داشم برنامش هم هس

 • ستاره :

  خوب نبود ولی خب بدم نبود

  بازم ممنون😋

  • ⁦◉‿◉⁩ :

   عالی هست سوالات ✅

 • محمد مرصاد :

  خیلی خوبه

  • سجاد :

   عالی خیلی ممنونم

 • هفتمی :

  بازم ممنون

  • soogand :

   تقریبا یاین دیدگاه مال یه ساله پیشه
   تو دیگه هفتمی نیستی الان هشتمی و داری برای رسیدن به پایه‌ی نهم درس میخونی
   ارزوی موفقیت

   • Amyr :

    ولی منکه هفتی ام و برای شما ارزوی موفقیت دارم

   • امیر :

    داداش اون موقعی که این کامنت رو گزاشته بود پایه هفتم بود الان داره میره نهم از کجا یادش بیاد یه کامنت نوشته بود بیاد مثلا پاکش کنه😑😑

   • پوریا :

    خیلی ممنون ارزوی موفقیت برای شما

   • darya :

    من هفتم هستم و در مدرسه دانشگاه صنعتی درس میخونم و چون با ما سطح بالا کار میشه بد نبود اما برای خود من هم باز خوب بود در کل عالی👌🏽

 • سینا :

  عالی ولی درس ها کامل نیست

  • سلطان بلوچستان محمد خان ریکی :

   تو جای ما باشی چیکار میکنی معلم ما که اصلا سوال نمیده

   • ابوالفضل :

    معلم ما هم همینه 😐

 • حسین :

  عالی بود دستتون درد نکنه