سوالات درس 15 پیام آسمانی هفتم با جواب

سوالات درس 15 پیام آسمانی هفتم با جواب

سوالات تشریحی پیام هفتم درس پانزدهم

سوالات درس 15 پیام آسمانی هفتم با جواب

نام درس : مزدوران شیطان | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات تشریحی پیام هفتم درس پانزدهم

سوالات پیام هفتم / درس پانزدهم :: مزدوران شیطان / در این بخش سوالات متن درس پانزدهم 15  پیام های آسمانی هفتم را آماده کرده ایم. حتما سوالات درس پانزدهم دینی هفتم در سایت همگام درس را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خودت را امتحان کن

1 -چرا انسان عجول نمی تواند تصمیم های درستی بگیرد؟
پاسخ: چون نمی تواندخوب فکرکند

2 -دو راه مقابله با عجله و شتاب زدگی را بنویسید.
پاسخ: اندیشیدن به نتیجه و عاقبت کار – حفظ و تقویت صبر و آرامش

3 -توضیح دهید شخص تنبل چگونه هم دنیا و هم آخرت را از دست می دهد؟
پاسخ: چون در درس خواندن کوتاهی می کند ، به نظافت و پاکیزگی کمتر اهمیت می دهد و با بی نظمی اطرافیانش را به زحمت می اندازد ، بنابراین در این دنیا عمر ، سلامتی و بقیه نعمت ها را از دست می دهد و همچنین در کارهای خانه به خانواده اش کمک نمی کند ، نمازش را به موقع نمی خواند و از نعمت های این جهان به درستی استفاده نمی کندآخرت خود را نیز تباه می کند.

همگام درس ، HamGamDars.com

سوالات متن درس پانزدهم پیام هفتم

1ـ سربازان نفوذی شیطان در وجود انسان را نام ببرید.
پاسخ: عجله و تنبلی

2ـ چرا پشیمانی انسان عجول از همه بیشتر است؟
پاسخ: زیرا عقل او وقتی به کمکش می آید که دیگر کار از کار گذشته باشد.

3ـ چرا انسان عجول با مشکلی به نام دوباره کاری روبرو است؟
پاسخ: زیرا کاری که با عجله و بدون دقت انجام می دهد بی نتیجه خواهد بود و دوباره مجبور است وقت و نیروی خود را صرف انجام درست همان کار کند.

4ـ در چه کارهایی عجله وشتاب می تواند خوب باشد؟دومثال بیاورید.
پاسخ: در انجام کارهای نیک ،مثل :صدقه دادن و نماز خواندن.

5 -چرا باید از تنبلی پرهیز کرد؟
پاسخ: زیرا این دو ،هم دنیا را از تو خواهند گرفت و هم آخرت را.

6 -چه کارهایی را برای درمان تنبلی می توان انجام داد؟
پاسخ: الف) آینده نگری ب) دوستی با انسان های کوشا ج) تصمیم قاطع د) برنامه ریزی

7ـ کسی که در کارهایش تنبلی و سستی می کند در آینده به .. غم و اندوه.. مبتلا می شود.

8 ـ نتیجه تحمل سختی های زندگی برای انسان چیست؟
پاسخ: آسایش شیرین و گوارای آینده

9ـ چگونه دوستی با افراد پر تلاش و کوشا می تواند جلوی تنبلی ما را بگیرد؟
پاسخ: همراهی با چنین دوستانی باعث می شود با دیدن سعی و تلاش آنها ،انگیزه ما برای کار وتلاش و فعالیت دو چندان شود.

10ـ بنا به فرموده ی امام علی علیه السلام یکی از راههای درمان تنبلی چیست؟
پاسخ: راه درمان تنبلی ، عزم و اراده محکم و جدی است.

11ـ یکی از گام های اساسی مبارزه با تنبلی .. برنامه ریزی.. است.

12ـ منظور از اولویت بندی چیست؟توضیح دهید.
پاسخ: برای برنامه ریزی ،باید دید کارهایی که در یک شبانه روز باید انجام داد چیست؟سپس کارهای مهم تر را از بقیه جدا کرد. واضح است که باید اول کارهای مهم تر را انجام داد و اگر وقتی باقی ماند به کارهای دیگر پرداخت. به این اصل مهم برنامه ریزی ،اولویت بندی می گویند.ی گویند.

همگام درس ، HamGamDars.com

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید 

سری دوم سوالات این درس

1-چگونه انسان زندگی خود را تباه نموده و به بهشت خدا نمی رسد؟
پاسخ: رفتارهای ناپسند همچون دروغ گویی ، تنبلی، غیبت و…… همانند میکروب به جان اخلاق ما می افتند و اگر دیر بجنبیم و با این عادت ها و رفتارهای نادرست مبارزه نکنیم ممکن است زندگی خود را تباه نماییم و به بهشت زیبای خدا نرسیم .

2 -شیطان چگونه ما را در رسیدن به رستگاری و بهشت جاویدان شکست می دهد؟
پاسخ: به وسیله ی رفتارهای ناپسند اخلاقی ما به درون روحمان نفوذ می کند و در صورت مقابله نکردن ، ما را در دست یابی به رستگاری و بهشت جاویدان شکست می دهد.

3 -حضرت علی )ع(درباره ی انسان عجول چه می فرماید؟
پاسخ:پشیمانی انسان عجول از همه ی مردم بیشتر است؛ زیرا عقل او وقتی به کمکش می آید که دیگر کار از کار گذشته باشد.

4-چرا انسان عجول با مشکل دوباره کاری روبه رو است؟
پاسخ: زیرا کاری که باعجله و بدون دقت انجام می دهد، بی نتیجه خواهد بود و دوباره مجبور است وقت و نیروی خود را صرف انجام درست همان کار کند.

5-وقتی انسان صدای اذان را می شنود بهتر است چه کارکند؟
پاسخ:بهترین کار این است که کارهای دیگر را متوقف نموده و به نماز بایستد ؛ زیرا اگر نماز را برای انجام کارهای دیگر به تأخیر بیندازد ، شیطان به طمع می افتد و انسان را به کارهای دیگر مشغول می کند.

6 -امام صادق )ع( درباره ی تنبلی چه فرموده اند؟
پاسخ: از تنبلی و بی حالی به شدت بپرهیز؛ زیرا که این دو ، هم دنیا را از تو خواهند گرفت وهم آخرت را.

7 -برای درمان تنبلی چه کارهایی می توان انجام داد نام ببرید؟
پاسخ:1 -آینده نگری 2 -دوستی با انسان های کوشا 3- تصمیم قاطع 4 -برنامه ریزی

8 -آینده نگری یعنی چه ؟
پاسخ:یعنی ما الان تلاش کنیم و به فکر آینده باشیم تا در آینده دچار اندوه و حسرت گذشته نشویم.

9-امیرالمؤمنین (ع) درباره ی آینده نگری چه می فرماید؟
پاسخ:هر کس امروز در کارش کوتاهی و سستی کند در آینده به غم و اندوه مبتلا می شود.

10-دوستی با انسانهای کوشا چگونه باعث درمان تنبلی در انسان می شود؟
پاسخ:1 -همراهی با دوستان کوشا و دیدن سعی و تلاش آنها انگیزه بیشتری برای کار و فعالیت ایجاد می کند.
2 -مطالعه ی زندگی انسان های موفق که به دلیل سعی و تلاششان درطول تاریخ درخشیده اند ، می تواند انگیزه ی ما را برای تلاش بیشتر دوچندان کند.

11-چگونه تصمیم قاطع می تواند تنبلی را درمان نماید؟
پاسخ: با آرزو و کاشکی و خیال پردازی کار انجام نمی شود بلکه خیلی جدی باید تصمیم بگیریم و با توکل برخدا وند از همین امروز دست به کار شویم . به این کار تصمیم قاطعانه می گویند که باعث درمان تنبلی می شود.

12-امام علی )ع (درباره درمان تنبلی چه می فرمایند؟
پاسخ: راه درمان تنبلی ، عزم و اراده ی محکم و جدی است .

13-یکی از گام های اساسی مبارزه با تنبلی ، برنامه ریزی است آن را توضیح دهید . برای اجرای این گام ابتدا باید ببینیم کارهایی که باید در شبانه روز انجام دهیم چیست ؟
پاسخ:آنها را در برگه ای یاد داشت می نماییم . سپس کارهای مهم را از بقیه کارها جدا نموده .و ابتدا آنها را انجام می دهیم سپس اگر وقتی ماند به کارهای دیگر می پردازیم .

14-اخلاق ما به وسیله ی برخی رفتارها و عادت های ناپسند تهدید می شود .

15 -عامل اصلی انتشار میکروب های اخلاقی شیطان است.

16 -یکی دیگر از آفت های اخلاق که در قلعه ی روح نفوذ می کند تنبلی و سستی است .

17 -یکی از اصول مهم برنامه ریزی اولویت بندی است .

همگام درس ، HamGamDars.com

⏹ پیشنهاد میشود جهت مشاهده دیگر مطالب مربوط به کتاب پیام های آسمانی هفتم از لینک های روبرو استفاده نمایید: 1- سوالات درس 1 پیام هفتم ؛ 2- سوالات متن پیام هفتم ، 3- نمونه سوالات درس به درس پیام هفتم ، 4- گام به گام پیام هفتم 

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 15 | در انتظار بررسی: 0

 • حسین :

  عالی بود دستتون درد نکنه

 • سینا :

  عالی ولی درس ها کامل نیست

 • هفتمی :

  بازم ممنون

 • محمد مرصاد :

  خیلی خوبه

 • ستاره :

  خوب نبود ولی خب بدم نبود

  بازم ممنون😋

 • مبین :

  عالیه از اول سال دارم از همین برنامه برا درسام استفاده میکنم

 • حسن :

  سلام
  ممنون
  عالی بود
  😘😘😘😘

 • اقایX :

  سلام ای کاش همه سوالات یکجا بود 😪😪

  • اقایy :

   اره واقعا

 • Mamad :

  ممنون عالی بود

 • tahamahmoudi2000@gmail.com :

  من سوالات سری دوم رو دوست دارم

  • tahamahmoudi2000@gmail.com :

   بابا ده

 • سعید :

  عالی بود.دستتون درد نکه.سوالات اول عالی تر بودند

 • این نیز بگذرد.... :

  عالی بود

 • ایسان :

  بد نبود 😐

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.