سوالات درس 15 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 15 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس پانزدهم مطالعات اجتماعی نهم

سوالات درس 15 مطالعات نهم با جواب

نام درس : انقلاب اسلامی ایران | موضوع : سوالات متن | پایه نهم

سوالات درس پانزدهم مطالعات اجتماعی نهم

سوالات متن مطالعات نهم / درس پانزدهم :: انقلاب اسلامی ایرانتوجه : در این مطلب 2 سری سوالات متن برای شما آماده کرده ایم
سری اول سوالات : تعداد کم تر برای مطالعه سریع تر درس ها میباشد (اکثر دانش آموزان نمره بالای 19 با این سوالات گرفته اند)
سوالات سری دوم : سوالات بیشتر و بروز تر است که با توجه به وقت و یا حوصله شما دانش آموز ؛ هرکدوم رو که راحت تر بودید بخونید . تعداد سوالات سری اول : 26 | تعداد سوالات سری دوم 40

در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید.
1. انقلاب اسلامی ایران، با شعار اصلی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی به پیروزی رسید.
2. امام خمینی پس از ترک عراق به ناچار به فرانسه هجرت کرد
3. مردم تبریز به مناسبت چهلم شهدای ۱۹ دی قم، در روز ۲۹ بهمن قیام کردند.
4. رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۶ مقاله توهین آمیزی نسبت به امام خمینی در روزنامه اطلاعات منتشر کردند.
5. محمد رضاشاه در سال ۱۳۴۱ اصول ش ش گانه ای را با عنوان انقلاب سفید به همه پرسی گذاشت.
6. رژیم پهلوی ۷۰ درصد از نفت اسرائیل را تأمین می کرد.

 

درست و یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
7. در حکومت پهلوی روزنامه ها آزادی داشتند و می توانستند از شاه و مقام های حکومتی انتقاد کن ند. نادرست
8. مردم قم در ۱۹ دی ۱۳۵۶ در اعتراض به انتشار مقاله توهین آمیز نسبت به امام خمینی تظاهرات کردند. درست
9. انقلاب اسلامی در ۲ ۲ بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید. درست
10. تبعید امام خمینی به عراق نقطه پایان مبارزات ایشان با رژیم پهلوی بوده است. نادرست
11. پس از لغو کاپیتولاسیون، شاه اعلام کرد که اصول ش ش گانه را به همه پرسی خواهد گذاشت. نادرست
12. محمدرضاشاه با استبداد و سرکوب آشکارا اصول قانون اساسی مشروطه را نادیده می گرفت. درست
13. در سال ۱۳۵۶ کارکنان و کارگران شرکت نفت دست به اعتصاب زدند. نادرست

 

به سؤالات زیر پاسخ کامل دهید.
14. منظور از کاپیتولاسیون چه بود؟
پاسخ: بر اساس کاپیتولاسیون یا مصونیت قضای ی، اگر آمریکای ی ها در ایران مرتکب هر جرمی می شدند دادگاه های ایران حق رسیدگی به جرم آنها را نداشتند.

15.  چرا امام خمینی با انقلاب سفید شاه مخالف بود؟
پاسخ: زیرا معتقد بود اجرای این اصول، موجب افزایش سلطه آمریکا بر ایران و وابستگی بیشتر سیاسی اقتصادی کشور ما به بیگانگان می شود.

16. در رابطه با انقلاب اسلامی به سوال های زیر پاسخ دهید.
الف( هدف آن چه بود؟
پاسخ: از بین بردن وابستگی کشور به بیگانگان و تأمین حقوق ملت در چارچوب قوانین و ارزش های اسلامی بود.
ب( عوامل مؤثر در موفقیت آن چه بود؟
پاسخ: رهبری قاطع امام خمینی، وحدت و استقامت ملت، ایمان و اعتقاد به اسلام.

17. در رابطه با تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی به سؤال های زیر پاسخ دهید.
الف( علت اصلی مخالفت روحانیون با قانون انجمن های ایالتی و ولایتی چه بود؟
پاسخ: زیرا هدف حکومت از این تغی یرات، مخالفت با اسلام و تخریب ارز ش های اسلامی بود.

ب) مواد این لایحه چه بود؟
پاسخ: شرط مسلمان بودن برای انتخاب کن ندگان و انتخاب شوندگان لغو گردید و دیگر آن که شرط سوگند به قرآن یاد کردن انتخاب شوندگان به سوگند به کتاب آسمانی تبدیل شد.

پ) سرانجام این تصویب نامه چه شد؟
پاسخ: در نتیجه مخالفت جدی امام و سایر علما، دولت مجبور شد این تصویب نامه را لغو کند.

18.  بعد از چه حادثه ای نفوذ و سلطه آمریکا بر کشور ما بیشتر شد؟
پاسخ: کودتای 28 مرداد

19.  در آبان ماه ۱۳۵۶ چه حادثه ای موجب برانگیختن خشم و اعتراض مردم شد؟
پاسخ:  شهادت مصطفی خمینی

20. کدام یک از روزهای زیر در تاریخ انقلاب به جمعه سیاه معروف است؟
پاسخ: ۱۷ شهریور ۱۳۵۷

21 . علت قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ چه بود؟
پاسخ:  اعتراض به دستگیری امام خمینی

عبارات ستون الف را با خطی به عبارات ستون ب وصل کنید.

عبارات ستون الف را با خطی به عبارات ستون ب وصل کنید.

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از فایل زیر استفاده نمایید.

دانلود PDF سوالات درس 15 (ندافی)مشاهده

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از متن زیر استفاده نمایید.

 

1-چرا پس از کودتای 28مرداد مردم از وضعیت کشور ناراضی و ناراحت بودند؟
پاسخ:  زیرا نفوذ و سلطه آمریکا بر ایران بیشتر شد. و مردم ایران از شکست نهضت ملی شدن نفت و تسلط دوباره بیگانگان بر کشورشان ناراحت بودند.

2-اهداف امریکایی ها از انجام تغییرات اجتماعی و اقتصادی درایران چه بود؟
پاسخ:  -برای از بین بردن زمینه قیام های مردمی
– حفظ حکومت پهلوی
– مقابله با هویت دینی جامعه اسلامی ایران

3-اساسی ترین تغییرات در لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی چه بود؟
پاسخ:  الف) لغو شرط مسلمان بودن برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان؛
ب) لغو سوگند به قرآن از سوی انتخاب شوندگان و تبدیل آن به سوگند به کتاب آسمانی.

4- درمورد تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی به سوالات زیر پاسخ دهید.
الف) این تغییرات با چه بهانه ای صورت گرفت؟
پاسخ:  در ظاهر به بهانه زمینه سازی برای مشارکت بیشتر مردم در فعالیتهای اجتماعی انجام گرفت.
ب) هدف واقعی آن چه بود؟
پاسخ:  تهاجم آشکاری به هویت دینی جامعه اسلامی ایران بود.
ج) چه کسی به مخالفت با ان برخاست؟ چرا ؟
پاسخ:  امام خمینی(ره)- چون برخلاف ظاهر، حقیقت آن تضعیف ومقابله با هویت دینی جامعه ایران بود.
د) سرانجام این تصویب نامه چه شد؟
پاسخ:  سرانجام در نتیجه مخالفت جدی امام و سایر علما، دولت مجبور شد تصویب نامه مذکور را لغو کند.

5-شاه پس از لغو تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی دست به چه اقدامی زد؟ و به چه علت؟
پاسخ:  اعلام کرد که اصول ششگانه ای را با عنوان «انقلاب سفید» به همه پرسی (رفراندوم) خواهد گذاشت. به علت این که پیروی از سیاستهای آمریکا را برای حفظ حکومت خود ضروری میدانست.

6- علت مخالفت علما و امام خمینی با همه پرسی اصول ششگانه چه بود؟
پاسخ:  امام خمینی و سایر علمای مبارز از اهداف و پیامدهای واقعی این اصول آگاه بودند و یقین داشتند که اجرای این اصول، موجب تحکیم سلطه آمریکا بر ایران و وابستگی سیاسی و اقتصادی کشور ما به بیگانگان میشود.

7-با فرا رسیدن ماه محرم سال1342 امام خمینی به مداحان و سخنرانان مذهبی چه مواردی را یاد آوری نمودند؟
پاسخ:  یادآوری کرد که سکوت در برابر حکومت ستمگر، کمک به دشمنان اسلام است و از آنان خواست که خطر اسرائیل را به مردم گوشزد کنند. در آن زمان، حکومت پهلوی با اسرائیل رابطه برقرار کرده بود.

8-امام خمینی در عاشورای1342 در مدرسه فیضیه شاه را درمورد چه مسائلی بازخواست و محکوم کردند؟
پاسخ:  -دلیل ستمگری
-همکاری با اسرائیل
-وابستگی به آمریکا

9-علت و چگونگی قیام 15خرداد42 را بیان کنید.
پاسخ:  دو روز بعداز سخنرانی تاریخ امام در عاشورای 42، مأموران رژیم شاه شبانه به خانه امام ریختند و ایشان را دستگیر و پس از انتقال به تهران، در یکی از پادگان های نظامی زندانی کردند. دستگیری امام، موجب خشم و اعتراض گسترده مردم مسلمان ایران در شهرهای مختلف شد. شدیدترین اعتراض ها در شهرهای قم، تهران و ورامین صورت گرفت. رژیم شاه که از حرکت سریع و فراگیر مردم به وحشت افتاده بود، به مأموران خود دستور داد که تظاهر کنندگان را به گلوله ببندند و قیام را سرکوب کنند.

10-قیام 15خرداد چه تأثیری در گسترش مبارزات مردم داشت؟
پاسخ:  قیام 15خرداد اگرچه به زور اسلحه و با خشونت مأموران رژیم سرکوب شد، بر خشم و نفرت مردم انقلابی نسبت به شاه و عوامل حکومت او افزود و انگیزهٔ آنان را برای مبارزه تا سرنگونی حکومت پهلوی تقویت کرد.

11-امریکایی ها براساس لایحه کاپیتولاسیون چه حقی(امتیازی) به دست آورده بودند؟
پاسخ:  آمریکا دولت ایران را مجبور کرد که به مأموران نظامی آمریکا مصونیت قضایی یا حق کاپیتولاسیون بدهد. بر اساس این مصونیت، اگر آمریکایی ها در ایران مرتکب جرمی میشدند، دادگاه های ایران حق رسیدگی به جرم آنها را نداشتند.

12- چه کسی با دادن حق کاپیتولاسیون به آمریکایی ها مخالفت کرد؟ به چه علت؟
پاسخ:  امام خمینی دادن مصونیت قضایی به آمریکاییان را اقدامی ذلّت بار و خلاف استقلال کشور شمرد و شاه را به سبب وابستگی به آمریکا به شدت سرزنش کرد.

13-چرا رژیم تصمیم به تبعید امام خمینی از کشور گرفت؟ واین اقدام در چه تاریخی وبه کجا صورت گرفت؟
پاسخ:  حکومت پهلوی دریافت که امام اهل سازش و سکوت نیست، در 13آبان 1343ایشان را به ترکیه تبعید کرد. حدود یک سال بعد، تبعیدگاه امام از ترکیه به نجف در عراق تغییر یافت و تا مهر 1357 امام در آن شهر ساکن بود.

14-آیا مردم ایران پس از تبعید امام خمینی دست از مبارزه کشیدند؟ توضیح دهید.
پاسخ:  خیر- بلکه قشر های مختلف مردم به ویژه روحانیان، فرهنگیان، دانشجویان و بازاریان ، به مبارزه ادامه دادند. آنها به پیروی از امام، مبارزه را وظیفه ای دینی و شرعی میدانستند. علاوه بر یاران و پیروان امام خمینی، گروه های دیگری نیز با عقاید سیاسی متفاوت در مبارزه با حکومت پهلوی شرکت داشتند.

15-روش مبارزاتی افرادی مانند شهید مطهری و دکتر شریعتی چگونه بود؟
پاسخ:  اینگونه شخصیت ها روش مبارزه فرهنگی را برگزیدند و می کوشیدند با سخنرانی، نوشتن کتاب و مقاله و برگزاری کلاس های تفسیر قرآن و نهج البلاغه در مساجد، حسینیه ها و دانشگاه ها، اسلام انقلابی را به جوانان معرفی کنند.

16-اوضاع ایران درآستانه انقلاب اسلامی چگونه بود؟(سال1356 )
پاسخ:  در آن زمان، شاه اکثر مخالفان خود را سرکوب کرده بود. آمریکا و بسیاری از کشورهای قدرتمند نیز از حکومت او پشتیبانی میکردند. با این حال، مردم ایران به دلیل مسائل و مشکلات مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از شاه و سیاستهای او ناراضی بودند؛

17-زمینه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی واقتصادی نارضایتی مردم از حکومت شاه را بیان کنید.
پاسخ:  1-وابستگی سیاسی حکومت پهلوی به بیگانگان
2- نفوذ و دخالت کشورهای خارجی به ویژه آمریکا در امور ایران
3-استبداد و سرکوب توسط ساواک و مأموران نظامی
4-اعدام، زندانی و تبعید بسیاری از مخالفان

18-علت قیام 19 دی ماه مردم قم چه بود؟
پاسخ:  انتشار مقاله توهین آمیز روزنامه اطلاعات به امام در روز17 دی ماه 1356

19-مناسبت روز29 بهمن سال1356 چه بود؟
پاسخ:  مردم تبریز به مناسبت چهلم شهدای 19دی قم، در روز 29بهمن قیام کردند و تعداد زیادی از آنها شهید و زخمی شدند.

20- عکس العمل رژیم شاه درمقابل اعتراض ها وتظاهرات به چند صورت بود؟
پاسخ:  به دو صورت بود:
الف) از یکسو برای فریب ملت، پی درپی نخست وزیران خود را عوض میکرد و به مردم وعده میداد که پیام انقلاب آنان را شنیده است و به خواسته هایشان توجه خواهد کرد.
ب ) از سوی دیگر، به مأموران خود دستور میداد که تظاهرکنندگان را سرکوب کنند.

21-چرا روز17 شهریورسال1357 به «جمعه سیاه» معروف شد؟
پاسخ:  یکی از خونین ترین رویدادهای دوران انقلاب اسلامی در روز 17شهریور 1357در تهران به وقوع پیوست. دارین روز مأموران رژیم به طرز بی رحمانه ای تظاهرات مردم را در میدان ژاله (شهدای کنونی) به خاک و خون کشیدند و عده زیادی را شهید و زخمی کردند.

22-مناسبت تاریخ های زیر را بنویسید.
پاسخ:  26 دی ماه 1357 ( فرار شاه از کشور )
12 بهمن1357(بازگشت باشکوه امام خمینی به میهن بعد از 15 سال تبعید)
22 بهمن 1357 ( پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز عصر جدید در تاریخ ایران)

23-انقلاب اسلامی ایران، انقلابی با ویژگی های …………… بود.( دینی )
24-شعار محوری انقلاب اسلامی ……………………… می باشد.( استقلال آزادی، جمهوری اسلامی )

25-مهم ترین هدف های انقلاب اسلامی چه بود؟
پاسخ:  الف) از بین بردن وابستگی کشور به بیگانگان
ب) تأمین حقوق ملت در چارچوب قوانین و ارزشهای اسلامی بود.

26-سه عامل موثر در موفقیت وپیروزی انقلاب اسلامی را نام ببرید:
پاسخ:  1- ایمان و اعتقاد به اسلام
2- وحدت و استقامت ملت
3- رهبری قاطع و هوشیارانه امام خمینی

 ❤ همگام درس ❤
سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات 

 

1_ تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی چه بود؟
جواب:  شرط مسلمان بودن برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان لغو گردید و دیگر آنکه شرط سوگند به قرآن یاد کردن انتخاب شوندگان به سوگند به کتاب آسمانی تبدیل شد.

2_ چه کسی با تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی مخالفت کرد؟
جواب:  امام خمینی (ره)

3_ اصول شش گانه شاه با چه عنوانی بود؟
جواب:  انقلاب سفید

4_ امام خمینی در سخنرانی 13 خرداد بر چه مواردی تاکید کردند؟
جواب:  شاه را به دلیل ستمگری، همکاری با اسرائیل و وابستگی به آمریکا به شدت محکوم کرد.

5_ پس از سخنرانی 13 خرداد ماموران شاه چه کردند؟
جواب:  شبانه دستگیر شد و در یکی از پادگان های نظامی زندانی کردند.

6_ کاپیتولاسیون چه بود؟
جواب:  بر اساس این مصونیت، اگر آمریکایی ها در ایران مرتکب جرمی می شدند، دادگاه های ایران حق رسیدگی به جرم آنها را نداشتند.

7_ اولین تبعید امام در چه سالی بود؟
جواب:  1343

8_ اولین تبعید امام به کدام کشور بود؟
جواب:  ترکیه

9_ امام بعد از ترکیه به کدام کشور تبعید شد؟
جواب:  عراق

10_ برخی از عالمان و اندیشمندان که می کوشیدند تا به امام در نهضت کمک کنند که بودند؟
جواب:  آیت الله مطهری – دکتر علی شریعتی و آیت الله طالقانی

11_ اوضاع ایران در آستانه انقلاب اسلامی چگونه بود؟
جواب:  برنامه های رادیو و تلویزیون و سینما در جهت بی بند و باری بود.
وابستگی به بیگانگان
استبداد و سرکوب
حیف و میل و غارت ثروت کشور

12_ جمعه سیاه چه روزی بود؟
جواب:  17 شهریور 1357

13_ امام پس از نجف به کدام شهر رفتند؟
جواب:  محله نوفل لوشاتو در فرانسه

14_ تاریخ بازگشت امام پس از تبعید در چه روزی بود؟
جواب:  12 بهمن 1357

15_ تاریخ پیروزی انقلاب در چه روزی بود؟
جواب:  22 بهمن 1357

16_ شعار اصلی انقلاب اسلامی ایران چه بود؟
جواب:  استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی

17_ عوامل عامل مؤثر در موفقیت انقلاب اسلامی چیست؟
جواب:  «ایمان به اسلام»، «وحدت ملت» و «رهبری قاطع امام خمینی» سه عامل مؤثر در موفقیت انقلاب اسلامی بودند.

18_ مردم قم در 19 دی 1356 در اعتراض به انتشار مقاله توهین آمیز نسبت به امام در روزنامه اطلاعات، به تظاهرات پرداختند.

19_ انقلاب اسلامی ایران، با شعار اصلی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی به پیروزی رسید.

20_ رژیم پهلوی 70 درصد از نفت اسرائیل را تأمین می کرد.

21_ محمد رضاشاه در سال 1341 اصول ش ش گانه ای را با عنوان انقلاب سفید به همه پرسی گذاشت.

22_ امام خمینی پس از ترک عراق به ناچار به فرانسه هجرت کرد

23_ مردم تبریز به مناسبت چهلم شهدای 19 دی قم، در روز 29 بهمن قیام کردند.

24_ رژیم پهلوی در سال 1356 مقاله توهین آمیزی نسبت به امام خمینی در روزنامه اطلاعات منتشر کردند.

25_ علت قیام 15 خرداد 1342 چه بود؟
جواب:  اعتراض به دستگیری امام خمینی

26_ در آبان ماه 1356 چه حادثه ای موجب برانگیختن خشم و اعتراض مردم شد؟
جواب:  شهادت مصطفی خمینی

27_ چرا امام خمینی با انقلاب سفید شاه مخالف بود؟
جواب:  زیرا معتقد بود اجرای این اصول، موجب افزایش سلطه آمریکا بر ایران و وابستگی بیشتر سیاسی اقتصادی کشور ما به بیگانگان می شود.

28_ مهم ترین هدف های انقلاب اسلامی چه بود؟
جواب:  الف) از بین بردن وابستگی کشور به بیگانگان
ب) تأمین حقوق ملت در چارچوب قوانین و ارزشهای اسلامی بود.

29_ چرا روز 17 شهریور سال 1357 به «جمعه سیاه» معروف شد؟
جواب:  یکی از خونین ترین رویدادهای دوران انقلاب اسلامی در روز 17 شهریور 1357 در تهران به وقوع پیوست. دارین روز مأموران رژیم به طرز بی رحمانه ای تظاهرات مردم را در میدان ژاله (شهدای کنونی) به خاک و خون کشیدند و عده زیادی را شهید و زخمی کردند.

30_ عکس العمل رژیم شاه در مقابل اعتراض ها و تظاهرات به چند صورت بود؟
جواب:  الف) از یکسو برای فریب ملت، پی درپی نخست وزیران خود را عوض میکرد و به مردم وعده میداد که پیام انقلاب آنان را شنیده است و به خواسته هایشان توجه خواهد کرد.
ب _ از سوی دیگر، به مأموران خود دستور میداد که تظاهر کنندگان را سرکوب کنند.

31_ مناسبت روز 29 بهمن سال 1356 چه بود؟
جواب:  مردم تبریز به مناسبت چهلم شهدای 19دی قم، در روز 29 بهمن قیام کردند و تعداد زیادی از آنها شهید و زخمی شدند.

32_ علت قیام 19 دی ماه مردم قم چه بود؟
جواب:  اعتراض به انتشار مقاله توهین‌ آمیز روزنامه اطّلاعات

33_ اوضاع ایران درآستانه انقلاب اسلامی چگونه بود؟
جواب:  در آن زمان، شاه اکثر مخالفان خود را سرکوب کرده بود. آمریکا و بسیاری از کشورهای قدرتمند نیز از حکومت او پشتیبانی می کردند. با این حال، مردم ایران به دلیل مسائل و مشکلات مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از شاه و سیاستهای او ناراضی بودند.

34_ روش مبارزاتی افرادی مانند شهید مطهری و دکتر شریعتی چگونه بود؟
جواب:  اینگونه شخصیت ها روش مبارزه فرهنگی را برگزیدند و می کوشیدند با سخنرانی، نوشتن کتاب و مقاله و برگزاری کلاس های تفسیر قرآن و نهج البلاغه در مساجد، حسینیه ها و دانشگاه ها، اسلام انقلابی را به جوانان معرفی کنند.

35_ آیا مردم ایران پس از تبعید امام خمینی دست از مبارزه کشیدند؟ توضیح دهید.
جواب:  خیر – بلکه قشر های مختلف مردم به ویژه روحانیان، فرهنگیان، دانشجویان و بازاریان ، به مبارزه ادامه دادند. آنها به پیروی از امام، مبارزه را وظیفه ای دینی و شرعی میدانستند. علاوه بر یاران و پیروان امام خمینی، گروه های دیگری نیز با عقاید سیاسی متفاوت در مبارزه با حکومت پهلوی شرکت داشتند.

36_ چرا رژیم تصمیم به تبعید امام خمینی از کشور گرفت؟ و این اقدام در چه تاریخی و به کجا صورت گرفت؟
جواب:  حکومت پهلوی دریافت که امام اهل سازش و سکوت نیست، در 13 آبان 1343 ایشان را به ترکیه تبعید کرد. حدود یک سال بعد، تبعیدگاه امام از ترکیه به نجف در عراق تغییر یافت و تا مهر 1357 امام در آن شهر ساکن بود.

37_ چه کسی با دادن حق کاپیتولاسیون به آمریکایی ها مخالفت کرد؟ به چه علت؟
جواب:  امام خمینی دادن مصونیت قضایی به آمریکاییان را اقدامی ذلّت بار و خلاف استقلال کشور شمرد و شاه را به سبب وابستگی به آمریکا به شدت سرزنش کرد.

38_ امریکایی ها براساس لایحه کاپیتولاسیون چه حقی (امتیازی) به دست آورده بودند؟
جواب:  آمریکا دولت ایران را مجبور کرد که به مأموران نظامی آمریکا مصونیت قضایی یا حق کاپیتولاسیون بدهد. بر اساس این مصونیت، اگر آمریکایی ها در ایران مرتکب جرمی میشدند، دادگاه های ایران حق رسیدگی به جرم آنها را نداشتند.

39_ قیام 15 خرداد چه تأثیری در گسترش مبارزات مردم داشت؟

جواب:  قیام 15 خرداد اگرچه به زور اسلحه و با خشونت مأموران رژیم سرکوب شد، بر خشم و نفرت مردم انقلابی نسبت به شاه و عوامل حکومت او افزود و انگیزه آنان را برای مبارزه تا سرنگونی حکومت پهلوی تقویت کرد.
40_ علت و چگونگی قیام 15 خرداد 42 را بیان کنید.
جواب:  دو روز بعد از سخنرانی تاریخ امام در عاشورای 42، مأموران رژیم شاه شبانه به خانه امام ریختند و ایشان را دستگیر و پس از انتقال به تهران، در یکی از پادگان های نظامی زندانی کردند. دستگیری امام، موجب خشم و اعتراض گسترده مردم مسلمان ایران در شهرهای مختلف شد. شدیدترین اعتراض ها در شهرهای قم، تهران و ورامین صورت گرفت. رژیم شاه که از حرکت سریع و فراگیر مردم به وحشت افتاده بود، به مأموران خود دستور داد که تظاهر کنندگان را به گلوله ببندند و قیام را سرکوب کنند.

همچنین پیشنهاد میشود از جواب فعالیت های درس 15 مطالعات نهم نیز دیدن فرمایید. همچنین برای دیگر مطالب از گام به گام مطالعات نهم و گام به گام فارسی نهم نیز میتوانید استفاده کنید.

» سوالات درس 16 مطالعات نهم

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • Creator :

  خیلی خوب بود

 • nazi :

  حجم جواباش زیاده یا من فک میکنم زیاده😹

  • s :

   تاریخ کلا حجمش زیاده تو کتاب که ازین بیشتره:)

 • Amirho3ein :

  Very gooooood

 • Sajjax :

  عالییییییی من اصن تو کتاب نمینویسم فقط از اینجا میخونم

 • elinA :

  خوبببببببببببب بود

  • Hamid :

   عالیه دمتون گرم

 • Yasin :

  خوب بود ☺️☺️

 • بی نام :

  سلام خیلی خوبه ممنونم از زحماتتون ♥️
  ولی ببینید سوالات شما خیلی خیلی زیاد هستن ازتون میخوام اگه میشه سوال هارو کم کنین به جای انقد سوال، سوال های مهم و پر کاربرد که زیاد داخل امتحانات میان بنویسید اینجوری خیلی بهتره به نظر من جواب بعضی از سوال ها هم خیلی بزرگه بعضی ها شاید حوصله ی خوندن ندارن پس لطفا اگه میشه جواب سوال هارو هم خلاصه بنویسید و مفهوم شم هم بنویسید اینجوری همه راحت میتونن مطالعه کنند.
  خلاصه عالیی هستین♥️🌷🌷

  • FARAZ.HEDAYATI. :

   خیلی خیلی عالیه🤤😘
   واقعا من اصلا تو کتاب نمینویسم از همین جا میخونم😂😂
   ممنون از برنامتون🤗🤗

 • H :

  واقعا عالیییییییییییییییییییه

  • H :

   با اینا راحت درس میخونم واقعننننن عالییییییییییی هستش

 • مهراد :

  عالی می‌نوازد

 • , ⛔A⛔ :

  خیلی خوبه😘😘

 • , ⛔A⛔ :

  خیلی خوبه😻😻😻😻

 • Zahra :

  خوب🙃

 • ابوالفضل :

  حوصله ندارم بعضی وقتا روی کتاب سوال بگیرم از اینجا میخونم راحت راحت 😂 فقط یه سوال اینها سوالات متن درس هستند دیگه ؟

  • حق نگو :

   نه داداش از متن قرآن هستش😂😂😂❤️

   • ننم حق میگه :

    مث ایدیت انقد حق نگو 😂🗿

 • بیتا :

  عالیییییی واقنننننن عالیه🥰
  ممنووووونم♥️🤙

 • N :

  عالی بود ممنون از شما

 • هیتلر (/_\) :

  رقیب نداره سوالات اضافی برای اگاهی خودمونه

  • شهریار :

   بله دقیقا

 • ناشناس :

  سلام خیلی ممونم از سوالای خوبتون 💜

 • نیما :

  عالی بود

 • TANHA :

  سلام داداش کوچیکه

  • hmjm :

   سلام دوستان من کلاس نهم
   نمره مطالعات نوبت دومم شده ۱۵.۵
   نمره عربی ام شده ۱۸.۵
   فارسی هنوز امتحان ندادم

   به نظرتون میتونم برم رشته انسانی

   • Helia :

    ببین عزیزم بستگی به شهری که توش هستی داره
    اما اگه فکر میکنی که میانگین نمره هات بالای ۱۸ میشه قبولی

   • احمدرضا :

    سلام بستگی داره که مدیر مدرسه تو را قبول کنه یا نه

   • محمد :

    فکر کنم بتونی در صورتی که فارسیت رو بالا بشی

   • Sevda :

    امتحان مطالعاتتو 15.5 ‌شدی؟؟ فکر کنم بتونی بری، ولی مدرسه ی خوبی ثبت نام نمیشی

   • Doniya :

    از کجا فهمیدی نمراتت رو؟

   • (-_-) :

    شدن که میشه ولی معلوم نیست چه مدرسه ای ثبت نام بشی چون همونطور که میدونی اولویت بندی هست برای ثبت نام

   • nazi :

    اره عزیزم چرا نشی😍

    منم خودم معلوم نیست چی بشم😔
    ولی میگن باید معدل بالای17باشه چون خدمم میخوام برم انسانی