سوالات درس 14 مطالعات هشتم با جواب

سوالات درس 14 مطالعات هشتم با جواب

سوالات درس چهاردهم مطالعات هشتم

سوالات درس 14 مطالعات هشتم با جواب

نام درس : میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی | موضوع : سوالات متن | پایه هشتم

سوالات درس چهاردهم مطالعات هشتم

در قسمت زیر برای شما عزیزان سوالات متن درس 14 مطالعات هشتم را آماده کرده ایم که امیدوارم دوست داشته باشید. در قسمت زیر میتوانید این سوالات متن مطالعات هشتم را مشاهده کنید

توجه : در این مطلب 2 سری سوالات متن برای شما آماده کرده ایم
سری اول سوالات : تعداد کم تر برای مطالعه سریع تر درس ها میباشد (اکثر دانش آموزان نمره بالای 19 با این سوالات گرفته اند)
سوالات سری دوم : سوالات بیشتر و بروز تر است که با توجه به وقت و یا حوصله شما دانش آموز ؛ هرکدوم رو که راحت تر بودید بخونید . تعداد سوالات سری اول : 17 | تعداد سوالات سری دوم 34

درس چهاردهم : میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی

1-چرا از میان سه سلسله ترک تبار ، سلجوقیان مهم تر بودند؟
پاسخ: تأثیر در تحولات ایران و سایر سرزمین های اسلامی
ب – وسعت قلمرو
ج) گسترش علم و دانش هنر و معماری

2-تشکیلات اداری و حکومتی سلجوقیان برگرفته از کدام سلسله ها بود؟
پاسخ: برگرفته از سامانیان و غزنویان – البته تشکیلات آن دوره ها نیز برگرفته از نظام اداری و حکومتی ایران باستان بود

3-در دوره سلجوقیان چه کسی قدرت معنوی و چه کسی قدرت سیاسی و نظامی داشت؟
پاسخ: در رأس حکومت سلجوقی، سلطان قرار داشت. در آن دوره، خلیفه عباسی بیشتر ریاست معنوی و دینی داشت و قدرت سیاسی و نظامی در اختیار سلاطین بود.

4- چرا سلاطین سلجوقی سعی می کردند خود را مطیع و پشتیبان خلیفه نشان دهند؟
پاسخ: سلاطین سعی می کردند برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود و جلب نظر مردم، خود را مطیع و پشتیبان دستگاه خلافت نشان دهند.

5- ویژگی شاهان دوره سلجوقی چه بود؟
پاسخ: اگرچه شاهان در امور مختلف با وزرا مشورت می کردند اما رأی و نظر آنها مافوق همه بود. در این دوره نیز سلاطین با ظلم و خودکامگی حکومت می کردند و منتقدان و مخالفان خود را به سختی مجازات می کردند. سلاطین زندگی پرتجملی داشتند صاحب املاک و ثروت زیادی بودند.

6-چرا سلجوقیان به وجود وزیران ایرانی برای اداره کشور نیازمند بودند ؟
پاسخ: سلجوقیان، مردمانی گله دار(دامدار) و بیابان گرد بودند که با زور شمشیر، امور سیاسی و نظامی را در اختیار گرفتند، آنها از شهرنشینی و کشورداری بی خبر بودند و برای اداره قلمروِ پهناور خود ناگزیر شدند از وزیران ایرانی استفاده کنند.

7-دو تن از وزیران مهم سلجوقیان را نام ببرید.
پاسخ: عمیدالملک کُندری – وزیر سلطان طغرل نقشی مؤثر در موفقیت های این سلطان داشت.
خواجه نظام الملک – وزیر آلب ارسلان و ملکشاه نیز چنان قدرت و نفوذی داشت که کمتر کاری بدون صلاحدید و مشورت او انجام می گرفت.

جواب درس 14 مطالعات هشتممشاهده
8- تنظیم رابطه سلطان با خلیفه ودیگر فرمانروایان از وظایف چه کسی بود؟
پاسخ: از وظایف وزیران

9-دوره سلجوقیان از چه نظر از دوره های برجسته تاریخ ایران محسوب می شود؟
پاسخ: از نظر گسترش دانش و هنر و ادب

10-خواجه نظام الملک چه مدارسی را بنیان گذاشت ؟ مهمترین آنها در کدام شهرها بودند؟
پاسخ: مدارس نظامیه مهم ترین آنها نظامیه های نیشابور، اصفهان و بغداد بودند. او اموال و املاک زیادی را وقف این مدارس کرد.

11-ویژگی مدارس نظامیه چه بود؟
پاسخ: به مدرسان، مدیران و کارکنان نظامیه ها، حقوق پرداخت می شد. این مدارس، مقررات خاصی داشتند و استادان و شاگردان با دقت خاصی گزینش می شدند و رقابت شدیدی برای رسیدن به مقام استادی در این مدارس وجود داشت.

12-دو تن از اساتید و دانش آموختگان مدارس نظامیه را نام ببرید.
پاسخ: اما م محمد غزالی، عاِلم بزرگ ایرانی از استادان نظامیه بود. سعدی، شاعر معروف نیز از دانش آموختگان مدارس نظامیه بود.

13-در آستانه هجوم مغول ها کدام منطقه بزرگترین مرکز علمی و ادبی و مذهبی ایران بود ؟ چرا؟
پاسخ: خراسان – زیرا در آن زمان در شهرهای خراسان بیش از سایر مناطق ایران مدرسه وجود داشت؛

14-زبان و ادب فارسی در دوران غزنویان ، سلجوقیان و خوارزمشاهیان چه جایگاهی داشت؟
پاسخ: در هر سه دوره زبان و ادب فارسی مورد توجه و حمایت قرار گرفت و روز به روز علاقه به گسترش این زبان بیشتر شد زبان فارسی با حمله محمود غزنوی در هند، و با توسعه قلمرو توسط سلجوقیان در آسیای صغیر رواج یافت .
به دنبال تغییر زبان از عربی به فارسی برای نوشتن نامه ها و فرمانهای حکومتی در دوره سلجوقی تعداد بیشتری از مورخان و دانشمندان علا قه مند به نوشتن کتاب های خود به زبان فارسی شدند.
( در قرن های پنجم و ششم هجری، زبان ترکی که زبان فرمانروایان بود، نیز در ایران رواج پیدا کرد و برخی از واژ ه های آن به زبان فارسی راه یافت.)

15-چه چیز سبب گسترش شهر و شهرنشینی در دوره سلجوقی شد ؟ و کدام شهرها پایتخت سلجوقیان بودند؟
پاسخ: آرامش و رونق بازرگانی، سبب گسترش شهر و شهرنشینی و به وجود آمدن شهرهای بزرگ و پرجمعیت شد. پایتختهای سلجوقیان : ری، نیشابور و اصفهان

16-ویژگی معماری در دوره سلجوقی چه بود و چگونه به اوج شکوفایی خود رسید؟
پاسخ: در ساختن مساجد ایرانی، ابتکار خاصی به کار رفت و حیاط و چهار ایوان اطراف آن معمول گردید.
در ساختن انواع گنبدها، برجها و منار ه ها، کاروانسراها و مدارس نیز الگوهای جدیدی در معماری به کار گرفته شد .
در قرنهای پنجم تا هفتم هجری، «آجرکاری » و «کاشی کاری » در بناها به اوج زیبایی و شکوفایی رسید. کاشی کاری از ابتکارات مهم معماران ایرانی برای تزئین بناها بود.

17-نمونه هایی از نشانه های گسترش هنر در دوره سلجوقی را ذکر کنید .
پاسخ: – ظروف زرین فام یا طلایی که با نقش و نگا رهای مختلف تزئین شده
– ساختن جلد کتاب از چرم و نقش انداختن بر روی آن
– ساختن ظروف سفالین لعابدار و بدون لعاب
– خوشنویسی
– فلز کاری
– تذهیب

 ❤ همگام درس ❤
سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات

1_ در راس حکومت سلجوقی، سلطان قرار داشت.

2_ در دوره سلجوقی، خلیفه عباسی بیشتر ریاست معنوی و دینی داشت.

3_ در دوره سلجوقی رفتار سلطان چگونه بود؟
جواب:  با ظلم و خودکامگی حکومت می کردند.
منتقدان و مخالفان خود را به سختی مجازات می کردند.
زندگی پرتجملی داشتند و صاحب املاک و ثروت زیادی بودند.

4_ عمیدالملک کندری وزیر که بود؟
جواب:  طغرل

5_ عمیدالملک کندری وزیر چه دوره ای بود؟
جواب:  سلجوقیان

6_ خواجه نظام الملک وزیر که بود؟
جواب:  آلب ارسلان

7_ وظیفه مهم سلجوقیان چه بود؟
جواب:  تنظیم رابطه سلطان با خلیفه و دیگر فرمانروایان
تدبیر و مدیریت در اداره حکومت سلجوقی

8_ مدارس نظامیه در چه دوره ای به وجود آمد؟
جواب:  سلجوقیان

9_ مدارس نظامیه را چه کسی ایجاد کرد؟
جواب:  خواجه نظام الملک

10_ مهمترین نظامیه های ما در کدام شهر بودند؟
جواب:  نیشابور، اصفهان و بغداد

11_ ویژگی های نظامیه ها چه بود؟
جواب:  به مدرسان، مدیران و کارکنان نظامیه ها، حقوق پرداخت می شد.
استادان و شاگردان با دقت خاصی گزینش می شدند.
رقابت شدیدی برای رسیدن به مقام استادی در این مدارس وجود داشت.

12_ امام محمد غزالی ، عالم بزرگ ایرانی از استادان نظامیه بود.

13_ سعدی شاعر معروف نیز از دانش آموختگان مدارس نظامیه بود.

14_ در ابتدای دوره سلجوقی، نامه ها و فرمان های حکومتی و دفترهای دیوانی از عربی به فارسی تغییر کرد.

15_ پایتخت های سلجوقیان کدام شهرها بودند؟
جواب:  ری، نیشابور و اصفهان

16_ قرن های پنجم تا هفتم هجری چه اتفاقی افتاده است؟
جواب:  آجر کاری و کاشی کاری در بناها به اوج زیبایی و شکوفایی رسید.

17_ جلوه های مهم هنر دوره سلجوقی چه بود؟
جواب:  ساختن ظروف سفالین لعاب دار و بدون لعاب و ظروف زرین فام یا طلایی

18_ هنر در دوره سلجوقی چگونه بود؟
جواب:  ساختن ظروف سفالین – فلز کاری – خوشنویسی – تذهیب – ساختن جلد کتاب از چرم

19_ چرا از میان سه سلسله ترک تبار ، سلجوقیان مهم تر بودند؟
جواب:  الف) تأثیر در تحولات ایران و سایر سرزمین های اسلامی
ب_ وسعت قلمرو
ج_ گسترش علم و دانش هنر و معماری

20_ تشکیلات اداری و حکومتی سلجوقیان برگرفته از کدام سلسله ها بود؟
جواب:  برگرفته از سامانیان و غزنویان – البته تشکیلات آن دوره ها نیز برگرفته از نظام اداری و حکومتی ایران باستان بود

21_ در دوره سلجوقیان چه کسی قدرت معنوی و چه کسی قدرت سیاسی و نظامی داشت؟
جواب:  در رأس حکومت سلجوقی، سلطان قرار داشت. در آن دوره، خلیفه عباسی بیشتر ریاست معنوی و دینی داشت و قدرت سیاسی و نظامی در اختیار سلاطین بود.

22_ چرا سلاطین سلجوقی سعی می کردند خود را مطیع و پشتیبان خلیفه نشان دهند؟
جواب:  سلاطین سعی می کردند برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود و جلب نظر مردم، خود را مطیع و پشتیبان دستگاه خلافت نشان دهند.

23_ ویژگی شاهان دوره سلجوقی چه بود؟
جواب:  اگر چه شاهان در امور مختلف با وزرا مشورت می کردند اما رأی و نظر آنها مافوق همه بود. در این دوره نیز سلاطین با ظلم و خودکامگی حکومت می کردند و منتقدان و مخالفان خود را به سختی مجازات می کردند. سلاطین زندگی پرتجملی داشتند صاحب املاک و ثروت زیادی بودند.

24_ چرا سلجوقیان به وجود وزیران ایرانی برای اداره کشور نیازمند بودند؟
جواب:  سلجوقیان، مردمانی گله دار (دامدار) و بیابان گرد بودند که با زور شمشیر، امور سیاسی و نظامی را در اختیار گرفتند، آنها از شهرنشینی و کشورداری بی خبر بودند و برای اداره قلمروِ پهناور خود ناگزیر شدند از وزیران ایرانی استفاده کنند.

25_ دو تن از وزیران مهم سلجوقیان را نام ببرید.
جواب:  عمیدالملک کُندری – وزیر سلطان طغرل نقشی مؤثر در موفقیت های این سلطان داشت.
خواجه نظام الملک – وزیر آلب ارسلان و ملکشاه نیز چنان قدرت و نفوذی داشت که کمتر کاری بدون صلاحدید و مشورت او انجام می گرفت.

26_ تنظیم رابطه سلطان با خلیفه ودیگر فرمانروایان از وظایف چه کسی بود؟
جواب:  از وظایف وزیران

27_ دوره سلجوقیان از چه نظر از دوره های برجسته تاریخ ایران محسوب می شود؟
جواب:  از نظر گسترش دانش و هنر و ادب

28_ خواجه نظام الملک چه مدارسی را بنیان گذاشت؟ مهمترین آنها در کدام شهرها بودند؟
جواب:  مدارس نظامیه مهم ترین آنها نظامیه های نیشابور، اصفهان و بغداد بودند. او اموال و املاک زیادی را وقف این مدارس کرد.

29_ ویژگی مدارس نظامیه چه بود؟
جواب:  به مدرسان، مدیران و کارکنان نظامیه ها، حقوق پرداخت می شد. این مدارس، مقررات خاصی داشتند و استادان و شاگردان با دقت خاصی گزینش می شدند و رقابت شدیدی برای رسیدن به مقام استادی در این مدارس وجود داشت.

30_ دو تن از اساتید و دانش آموختگان مدارس نظامیه را نام ببرید.
جواب:  امام محمد غزالی، عاِلم بزرگ ایرانی از استادان نظامیه بود. سعدی، شاعر معروف نیز از دانش آموختگان مدارس نظامیه بود.

31_ در آستانه هجوم مغول ها کدام منطقه بزرگترین مرکز علمی و ادبی و مذهبی ایران بود؟ چرا؟
جواب:  خراسان – زیرا در آن زمان در شهرهای خراسان بیش از سایر مناطق ایران مدرسه وجود داشت.

32_ زبان و ادب فارسی در دوران غزنویان ، سلجوقیان و خوارزمشاهیان چه جایگاهی داشت؟
جواب:  در هر سه دوره زبان و ادب فارسی مورد توجه و حمایت قرار گرفت و روز به روز علاقه به گسترش این زبان بیشتر شد زبان فارسی با حمله محمود غزنوی در هند، و با توسعه قلمرو توسط سلجوقیان در آسیای صغیر رواج یافت.
به دنبال تغییر زبان از عربی به فارسی برای نوشتن نامه ها و فرمانهای حکومتی در دوره سلجوقی تعداد بیشتری از مورخان و دانشمندان علاقه مند به نوشتن کتاب های خود به زبان فارسی شدند.
(در قرن های پنجم و ششم هجری، زبان ترکی که زبان فرمانروایان بود، نیز در ایران رواج پیدا کرد و برخی از واژه های آن به زبان فارسی راه یافت.)

33_ چه چیز سبب گسترش شهر و شهرنشینی در دوره سلجوقی شد ؟ و کدام شهرها پایتخت سلجوقیان بودند؟
جواب:  آرامش و رونق بازرگانی، سبب گسترش شهر و شهرنشینی و به وجود آمدن شهرهای بزرگ و پرجمعیت شد. پایتختهای سلجوقیان: ری، نیشابور و اصفهان

34_ ویژگی معماری در دوره سلجوقی چه بود و چگونه به اوج شکوفایی خود رسید؟

جواب:  در ساختن مساجد ایرانی، ابتکار خاصی به کار رفت و حیاط و چهار ایوان اطراف آن معمول گردید.
در ساختن انواع گنبدها، برج ها و مناره ها، کاروانسراها و مدارس نیز الگوهای جدیدی در معماری به کار گرفته شد.
در قرنهای پنجم تا هفتم هجری، «آجرکاری» و «کاشی کاری» در بناها به اوج زیبایی و شکوفایی رسید. کاشی کاری از ابتکارات مهم معماران ایرانی برای تزئین بناها بود.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • fati :

  خیلی ممنونم بابت سوالات خوبتون🖤
  من دیروز امتحان داشتم بعد فهمیدم معلممون همه سولات رو از اینجا درمیاره😎😎😎

 • بی خود :

  چرا این درس مثل هندسه بدرد نخوره؟

 • Danial :

  خیلی برنامتون عالی هرچی درمورد این برنامه بگم کم گفتم خدایییش عالیه

 • ابولفضل :

  سلام خیلی ممنون از برنامتون
  کاش زودتر این برنامه رو پیدا میکردم

 • ♡◇ :

  به نظرتون سوال های سری دوم رو بخونم برای امتحان 🥲خداییی درسش سخته 🥲💔

 • Melika :

  ذهن ما محدود شده به چهار پنج تا کتاب مسخره که آگه اینا رو بخونید بیست میشید آگه اونو بخونید کنکور زیر هزار میزنید و از این چرت و پرت ها هیچکدومشون تا حالا نیومدن درس زندگی بدن اگر بدن همشون با توجه به قوانین چرت ذهن خودشون یه جوری میریزنش تو مغزمون که قبولش کنیم

  • علی :

   خدایی قبول دارم .
   الان ما داریم درباره سلجوقیان ، خوارزمشاهیان و …. می‌خونیم.
   چه کمکی به آینده ما میکنه.
   فقط وقت مون رو صرف این درس های مضخرف میکنیم.
   بعد میگن به فکی آینده باشید ، گذشته‌ها گذشته.🥲😞

 • هومن :

  خوبه و عالی 🤙🏻😈

 • ماهد میری :

  سلام خسته نباشید، اگر براتون امکان داده برای تمامی درس ها سوالات رو به صورت پی دی اف بدید، مثل مثلا برا علوم دادید که سوالات روی همون متن درسه. باتشکر

 • ماهد میری :

  سلام خسته نباشید، میخواستم بهتون بگم تنها ایرادتون از نظر من اینه که خیلی کامل توضیح میدید خود کتابه توضیحات تون منظورم اینه که اگر توضیح کتاب رو میزارید خلاصشم بزارید که ما راحت تر یاد بگیریم مثلا اگر توضیح کتاب درمورد یک سوال 4 خط هست شما اون رو کلا 2خط به طور خلاصه توضیح بدین، باتشکر

 • ناشناس :

  واقعا اینکه سلجوقیان چی بودن کی بودن چکار کردن در آینده ی من چه تااااااثیری داره؟؟؟

  • نمد :

   نمدونم ولی دوس دارم.:\

  • عاریا¹⁴ :

   اینکه ایرانی باشی ولی زورت بیاد درمورد تاریخ ایران چند خط بخونی واقعا جای تاسف داره

  • Elahiy :

   راست میگی
   ب ماچه ک تو اون دوران چ کار هایی کردن الان کار های اونا چ تاثیری ت زندگی من یا دیگران داره
   فقط تنها چیزی ک داره این ک ما باید مثل چیزی این مطالعات (تاریخ ) فلان فلان شده رو بخونیم

  • ارتمیس :

   دوست عزیزم یه جمله ی خیلی قشنگی هست ( الان خیلی ربطی نداره ولی دقیقا عین حقیقته )
   《هر ملتی که تاریخ نخواند باید ان را تجربه کند》
   من به شخصه عاشق قسمت های تاریخی کتاب ها هستم و از نظر من تاریخ مثل یک رمان طولانیه که میشه از توش هزاران هزار نتیجه گرفت و به زیبایی از اون لذت برد . اگر به این موضوع عشق بورزید و افتخار کنید به ایران گذشتتون و برای اینکه اون اتفاقات گذشته الان تکرار نشه حتما تاریخ بخونید . نزارید هویتمون پنهون بشه زیر گرد و خاک . بیاید یکم هویتمون رو بیشتر بشناسیم و بزارید درک کنیم که ما از نسل چه کسانی هستیم و جدمان چه افرادی بوده اند . اگر از تاریخ بدتون میاد فقط درس ۳ کتاب فارسیتون رو بخونید فاقد از هر دیدگاهی . امیدوارم روزی من و هم نسلانم بتونیم ایران رو به همان گذشته ی روشن و پر افتخار پیوند بزنیم و به راحتی کشور باء و اجدادیمون رو به دست بیگانگان نسپاریم . بیایید اریایی باشیم نه عروسک خیمه شب بازی

  • ناشناس :

   حالا خوبه که سلجوقیان ایرانی نبودن و ترک بودن وفقط اومدن ایران رو فثح کردن اصلا سلجوقیان به ما چه

  • فاطمه :

   عزیزم منم از مطالعات خیلی خوشم نمیاد ولی خب تاریخ برای زندگیمون بدرد هم نخوره به درد خوندنش برای سال های بعدیت و قبول شدن کنکورت که میخوره

 • 【AMIR】 :

  دس خوش خوشم اومد واقعا به درد میخوره مخصوصا اون جا که نوشته سوال سری دوم خیلی خوبه برای امتحان واقعا دمتون گرم👌

 • ریحانه :

  خیلی خوبه عالیههه ما معلممون فکر کنم ازین سایت سوال درمیاره چون همه ی سوالاش اینجا هست

  • ASHKAN :

   سلام عالییییییییی

 • شهاب :

  میتونید برای بهتر بودن سوالا رو همه تو یک ویس بزارید تا ادم بتونه تو هنسفری هم گوش بده

 • شهاب :

  خوب بود

 • به شما چه؟ :

  دقیقا ، منم

 • Artin :

  واقعا برنامه عالی ایه

 • یه نفر :

  اصلا حوصلم نمی گیره از رو کتاب بخونم،همیشه از رو همین سایتتون میخونم چون مطالب رو به طوره خلاصه گذاشته بهتره و ادم حوصلش می گیره بخونه✨مرسی🤝🌷

 • احمدرضا :

  برنامتون عالیه حرف نداره
  در سوال ۷ سری دوم هم نوشته شده مهم ترین وظیفه سلجوقیان درحالی که باید مهم ترین وظیفه وزیر میبود
  سپاس…

 • Sayeme :

  خوب بود 💜

 • مهیار :

  خیلی خوبه

 • هگام :

  عالیه

 • امیر :

  خیلی خوب امید وارم امتحان نمره خوبی بگیرم

 • Narges :

  من با اینکه این ها رو خوندم هنوز هم استرس دارم که یادم بره 😑

 • Ali :

  سلام. اگر همین سوالات کوتاه. بخونم.

  نمره ی خوبی میگریم؟

 • عاشق همگامم :

  سلام برنامه خیلی خوبیه من خیلی ازش استفاده میکنم

  • nazi.. :

   حاجی واقعا به منچه که حکومت سلجوقیان چیکار کرد من حالم از تاریخ به هم میخوره گیرم یکی بخواد دکتر بشه اخه تاریخ چه بدردش میخوره یهو دیدی موقع امپول زدن یادش میاد سلاطین ظالم بودن اینم میگیره با ظلم امپول محکم میزنه ناموسا بد اموزی داره.. 😂😂😂

 • diyana :

  خیلی سوالات خوبی بودن من اینارو ک خوندم امتحانمو بیست شدم ♥

 • ناشناس ناشناسی :

  سلام ممنون بابت این مطالبی که میذارید

  ولی ای کاش….

 • نوید :

  سلام من اگه کتعب رو نخانم همینو بخانم 20 میشم؟؟؟؟؟

  • عرشیا :

   ببین داداش من فقط اینارو خوندم ترم یک شدم ۱۹

 • امیرمحمد :

  برنامه خوبییه🤩🤩🤩 سوالات رو خیلی ساده میکنه ولی کتاب مدرسه طوری طراحی شده که بخواهیم سوالات را بنویسیم سوالات خیلی طولانی میشن!!!!

 • شئهق :

  خلی بد بودند

 • Arusha :

  عالی

 • محمد جواد حبیبی :
 • Mahshid :

  من همیشه گفتم این بارم میگم بهترین سایت دنیاست
  استفاده کنید👌🏼

 • ارشیا :

  عالی بود

 • امیر :

  واقعا نمیدونم این سوالات به چه دردی میخوره. اخه به من چه ویژگی شاهان چه بود. اه اه اه واقعا در اینده به کار ادم نمیاد.نمیدونم فازشون چی بوده اومدن این کتاب مسخره رو ساختن که مثلا ازش درس بگیریم. اقا اوکی مثلا بعضی درس ها به کار میاد ولی بعضی ها مثل دفاعی ادم حالش بهم میخوره😐

  • ی‌ بنده خدا :

   واقعا حق گفتی😐👏

  • محمدرضا :

   بسیار حق😐👍

  • ... :

   آقا گیرم من دکتر شدم کی میاد ازم بپرسه
   خانم دکتر حکومت سلجوقیان چگونه تاسیس شد

  • سینا :

   داداش مجبوری بخونی هیچکی دوست ندارم اما باید بخونی

  • هستی :

   حرف شما حقه ولی خب این بخشی از تاریخ ایرانه اگه ما ایرانیا نخوایم تاریخمون رو بدونیم پس کی باید بدونه در ضمن فقط ما نیستیم که این کتابو داریم بلکه خارجی ها هم کتاب تاریخ و جغرافی خودشون رو دارن

 • :

  صحیح🥲🖇

 • Ali :
 • یسنا :

  خوب بود به دردم خورد ممنونم🌹

 • علی :

  عالی هست

 • علی :

  عالی هست

 • محمد :

  ممنون مطالبتون خیلی خوب بود

 • مهدی :

  واقعا که یدونه هستید

 • امیرمهدی :

  همه سوال ها نیستن همه شو بزارید ممنون
  ولی برنامه تون در کل متوسط است

  • ت :

   جا شکرش باقیه

 • AmirAli :

  ببخشید اپلیکیشن نسخه ویندوزی داره
  ؟

  • HamGamDars :

   با مرورگر میتونید توی سایت مطالب رو ببینید

  • Alimo :

   سلام.اره میتونی با نصب کردن شبیه ساز بلو استکس خیلی راحت هر برنامه اندرویدی رو بالا بیاری من الان نسخه اندرویدی همیار رو تو ی ویندوز دارم واقعا عالیه شما هم میتونید این کارو بکنید

   • HamGamDars :

    میتونید از خود سایت همگام درس در ویندوز استفاده کنید

 • AmirAli :

  سلام برنامه تون بد نیست چرا میگم چون اگه وارد صفحه اصلی تون میشیم درسی که میخوایم باید دنبال بگردین که شما میتونید خیلی راحت این کار رو اسون کنید بالای صفحه پایه های درسی رو بزارید بعد از اون تو هر پایه کتاب ها رو اسم هاشون رو بزارید بعد از اون تو هر کدوم درس ها شو بزارید خییلی خوب میشه ایا میخواهید این طوری سایت رو ویرایش کنید؟

  • HamGamDars :

   سلام
   متاسفانه برای اینکه شلوغ نشه نمیشه این کار رو کرد
   به زودی نسخه جدید برنامه منتشر میشه یکم تغییرات دادیم

   • XXX.TENTACION :

    ❤🤙🏻