سوالات درس 13 مطالعات هشتم با جواب

سوالات درس 13 مطالعات هشتم با جواب

سوالات درس سیزدهم مطالعات هشتم

سوالات درس 13 مطالعات هشتم با جواب

نام درس : غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان | موضوع : سوالات متن | پایه هشتم

سوالات درس سیزدهم مطالعات هشتم

در قسمت زیر برای شما عزیزان سوالات متن درس 13 مطالعات هشتم را آماده کرده ایم که امیدوارم دوست داشته باشید. در قسمت زیر میتوانید این سوالات متن مطالعات هشتم را مشاهده کنید

توجه : در این مطلب 2 سری سوالات متن برای شما آماده کرده ایم
سری اول سوالات : تعداد کم تر برای مطالعه سریع تر درس ها میباشد (اکثر دانش آموزان نمره بالای 19 با این سوالات گرفته اند)
سوالات سری دوم : سوالات بیشتر و بروز تر است که با توجه به وقت و یا حوصله شما دانش آموز ؛ هرکدوم رو که راحت تر بودید بخونید . تعداد سوالات سری اول :16 | تعداد سوالات سری دوم 36
درس سیزدهم : غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان

1-سه سلسله ترک تبار که از اواخر قرن 4 تا اوایل قرن 7 در ایران حکومت کردند را نام ببرید.
پاسخ: غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان

2- غزنویان که بودند و چرا به این نام مشهور شدند؟
پاسخ: غزنویان دودمانی تر ک تبار بودند که چون حکومت خود را از شهر غزنین (غزنه)آغاز کردند به این نام مشهور شدند.

3-غزنویان چگونه پس از سامانیان به قدرت رسیدند؟
پاسخ: پس از ضعف سامانیان ، محمود غزنوی که حاکم غزنه بود، خراسان را تصرف کرد. خلیفه عباسی نیز حکومت او را به رسمیت شناخت. سلطان محمود غزنوی به پشتوانه سپاه نیرومند خود در اغلب جنگها، پیروزی هایی به دست آورد و قلمرو غزنویان را تا رِی در مرکز ایران گسترش داد.

4-علت شهرت سلطان محمود غزنوی در تاریخ چیست؟
پاسخ: به سبب لشکرکشی های متعدد سلطان به هندوستان

5-علت اصلی لشکر کشی سلطان محمود غزنوی به هندوستان چه بود؟
پاسخ: به بهانه رواج اسلام اما در اصل به طمع ثروت هنگفتی بود که در این کشور وجود داشت.

6-سلطان محمود غزنوی در حمله به هندوستان چه اقداماتی انجام داد و چه غنایمی به دست آورد؟
پاسخ: وی در این لشکرکشی ها مناطقی از هندوستان را تصرف نمود و معبد سومَنات را خراب کرد. او اسیران زیادی را با خود به سرزمین های دیگر برد و ثروتها و غنائم زیادی به دست آورد که بخشی را به خلیفه عباسی پیشکش کرد.

7-پس از سلطان محمود چه کسی حاکم غزنویان شد و چه تفاوتی با وی داشت؟
پاسخ: پسرش سلطان مسعود -اگر چه، سلطان مسعود فرمانروایی بیباک و جسور بود اما تدبیر پدر را نداشت . او از سلجوقیان شکست خورد و مدتی بعد توسط سپاهیان شورشی خود به قتل رسید.

8-قدرت و حکومت غزنویان بر چه چیزی استوار بود ؟ چرا ؟
پاسخ: بر نیروی نظامی استوار بود و آنها از محبوبیت و مقبولیتی که صفاریان و سامانیان و آل بویه در بین توده مردم داشتند، بی بهره بودند.

9-رابطه غزنویان با خلفای عباسی چگونه بود؟
پاسخ: رابطه حکومت غزنویان با خلفای عباسی دوستانه بود و سلاطین غزنوی به ویژه سلطان محمود،خود را مطیع و تابع خلافت عباسی می دانستند.

10 سلجوقیان چگونه به قدرت رسیدند ؟
پاسخ: سلجوقیان نیز طایفه ای از ترکان بودند که پس از پذیرش اسلام به ماوراءالنهر مهاجرت کردند.
یکی از نوادگان سلجوق (جدّ سلجوقیان) به نام طُغِرل پس از شکست سلطان مسعود غزنوی، در نیشابور بر تخت نشست.

11-چرا خلیفه عباسی به طُغرِل لقب «سلطان رکن الدین» را داد و حکومت او را بر ایران و عراق تأیید کرد؟
پاسخ: الف – براندازی حکومت شیعه مذهب آل بویه
ب – از میان برداشتن خطری که از جانب خلافت فاطمی مصر متوجه خلافت عباسی بود.

12-اوج قدرت سلجوقیان در زمان کدام حاکم سلجوقی بود ؟ چرا؟
پاسخ: آلب ارسلان، برادرزاده و جانشین طُغِرل بود و توانست با راهنمایی خواجه نظام الملک وزیر، رقیبان داخلی را سرکوب کند و بر قدرت و استحکام حکومت سلجوقی بیفزاید. آلب ارسلان همچنین به ارمنستان و گرجستان لشکرکشی کرد. او در نبرد مَلازگِرد در سال 463 ق رومیان را شکست سختی داد و امپراتور روم شرقی را به اسارت گرفت. در نتیجه این پیروزی، بخشهای وسیعی از آسیای صغیر به تصرف سپاهیان سلجوقی درآمد .

13-قلمرو سلجوقیان در زمان چه کسی گسترش پیدا کرد ؟ و به کدام شهر توجه بیشتری کرد؟
پاسخ: ملکشاه، پسر آلب ارسلان، از دیگر پادشاهان مشهور سلجوقی بود. وی مناطقی از ماوراءالنهر و شام را فتح کرد و حکومت سلجوقیان در دوره او به اوج قدرت رسید. به طوری که در آن دوره،محدوده جغرافیایی ایران با زمان ساسانیان برابری می کرد و از ماوراء النهر در شرق تا دریای مدیترانه در غرب گسترش یافته بود. در آن زمان اصفهان که پایتخت سلجوقیان بود به شهری بزرگ و آباد تبدیل شد.

14-از چه زمانی تجزیه و فروپاشی قلمرو سلجوقیان آغاز شد؟
پاسخ: پس از مرگ ملکشاه، شاهزادگان و فرماندهان نظامی برای رسیدن به تاج و تخت به جان یکدیگر افتادند و این اختلافات تا سقوط سلجوقیان، ادامه پیدا کرد.

15- خوارزمشاهیان حاکم کدام منطقه بودند و چه زمانی سلجوقیان را شکست دادند؟
پاسخ: خوارزم، ناحیه ای حاصلخیز و آباد در جنوب دریاچه خوارزم (آرال) بود و از عهد باستان به شاهان آنجا، خوارزم شاه می گفتند. خوارزمشاهیان، نخست دست نشانده سلجوقیان بودند اما وقتی حکومت سلجوقی ضعیف شد، آنها از فرمانبری سرپیچی کردند و سرانجام یکی از فرمانروایان خوارزم آخرین سلطان سلجوقی را شکست داد و بر بخش های زیادی از ایران چیره شد.

16- چرا پایه های حکومت خوارزمشاهیان چندان محکم نبود و این مساله سبب هجوم چه قومی به ایران شد؟
پاسخ: از یکسو، خلیفه عباسی فرمانروایی آنها را به رسمیت نمی شناخت از سوی دیگر، تسلطی بر فرمانروایان محلی نداشتند . در چنین شرایطی بود که چنگیزخان مغول به ایران هجوم آورد

 ❤ همگام درس ❤
سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات

1_ سه سلسله ترک تبار در ایران در چه دوره ای حکومت کردند؟
جواب:  اواخر قرن چهارم تا اوایل قرن هفتم هجری

2_ غزنویان حکومت خود را از چه شهری آغاز کردند؟
جواب:  غزنین

3_ محمود غزنوی کجا را تصرف کرد؟
جواب:  خراسان

4_ پس از سلطان محمود چه کسی حکومت را به دست گرفت؟
جواب:  مسعود

5_ قدرت و حکومت غزنویان بر نیروی نظامی استوار بود.

6_ سلطان مسعود از چه کسانی شکست خورد؟
جواب:  سلجوقیان

7_ سرنوشت سلطان مسعود چه شد؟
جواب:  توسط سپاهیان شورشی خود به قتل رسید.

8_ رابطه حکومت غزنویان با خلفای عباسی چگونه بود؟
جواب:  دوستانه

9_ اولین پادشاه سلجوقیان که بود؟‌
جواب:  طغرل

10_ سلجوقیان کدام سلسله را برانداخت؟
جواب:  آل بویه

11_ سلطان رکن الدین لقب که بود؟
جواب:  طغرل

12_ خلیفه عباسی چه لقبی به طغرل داد؟
جواب:  سلطان رکن الدین

13_ آلب ارسلان که بود؟
جواب:  برادرزاده و جانشین طغرل

14_ آلب ارسلان در چه نبردی امپراتور روم شرقی را به اسارت گرفت؟
جواب:  ملازگرد

15_ بخش های وسیعی از آسیای صغیر در چه دوره ای به تصرف ایران درآمد؟
جواب:  سلجوقیان

16_ چه کسی مناطقی از ماوراءالنهر و شام را فتح کرد؟
جواب:  ملکشاه، پسر آلب ارسلان

17_ ملکشاه که بود؟
جواب:  پسر آلب ارسلان

18_ پایتخت سلجوقیان کجا بود؟
جواب:  اصفهان

19_ تجزیه و فروپاشی از چه زمانی شروع شد؟
جواب:  پس از مرگ ملکشاه

20_ سلجوقیان را چه کسانی شکست دادند؟
جواب:  خوارزمشاهیان

21_ خوارزمشاهیان چرا زود شکست خوردند؟‌
جواب:  خلیفه عباسی فرمانروایی آنها را به رسمیت نمی شناخت – تسلطی بر فرمانروایان محلی نداشتند.

22_ غزنویان که بودند و چرا به این نام مشهور شدند؟
جواب:  غزنویان دودمانی تر ک تبار بودند که چون حکومت خود را از شهر غزنین (غزنه) آغاز کردند به این نام مشهور شدند.

23_ غزنویان چگونه پس از سامانیان به قدرت رسیدند؟
جواب:  پس از ضعف سامانیان، محمود غزنوی که حاکم غزنه بود، خراسان را تصرف کرد. خلیفه عباسی نیز حکومت او را به رسمیت شناخت. سلطان محمود غزنوی به پشتوانه سپاه نیرومند خود در اغلب جنگها، پیروزی هایی به دست آورد و قلمرو غزنویان را تا رِی در مرکز ایران گسترش داد.

24_ علت شهرت سلطان محمود غزنوی در تاریخ چیست؟
جواب:  به سبب لشکرکشی های متعدد سلطان به هندوستان

25_ علت اصلی لشکر کشی سلطان محمود غزنوی به هندوستان چه بود؟
جواب:  به بهانه رواج اسلام اما در اصل به طمع ثروت هنگفتی بود که در این کشور وجود داشت.

26_ سلطان محمود غزنوی در حمله به هندوستان چه اقداماتی انجام داد و چه غنایمی به دست آورد؟
جواب:  وی در این لشکرکشی ها مناطقی از هندوستان را تصرف نمود و معبد سومَنات را خراب کرد. او اسیران زیادی را با خود به سرزمین های دیگر برد و ثروتها و غنائم زیادی به دست آورد که بخشی را به خلیفه عباسی پیشکش کرد.

27_ پس از سلطان محمود چه کسی حاکم غزنویان شد و چه تفاوتی با وی داشت؟
جواب:  پسرش سلطان مسعود – اگر چه، سلطان مسعود فرمانروایی بیباک و جسور بود اما تدبیر پدر را نداشت. او از سلجوقیان شکست خورد و مدتی بعد توسط سپاهیان شورشی خود به قتل رسید.

28_ قدرت و حکومت غزنویان بر چه چیزی استوار بود؟ چرا؟
جواب:  بر نیروی نظامی استوار بود و آنها از محبوبیت و مقبولیتی که صفاریان و سامانیان و آل بویه در بین توده مردم داشتند، بی بهره بودند.

29_ رابطه غزنویان با خلفای عباسی چگونه بود؟
جواب:  رابطه حکومت غزنویان با خلفای عباسی دوستانه بود و سلاطین غزنوی به ویژه سلطان محمود، خود را مطیع و تابع خلافت عباسی می دانستند.

30_ سلجوقیان چگونه به قدرت رسیدند؟
جواب:  سلجوقیان نیز طایفه ای از ترکان بودند که پس از پذیرش اسلام به ماوراءالنهر مهاجرت کردند. یکی از نوادگان سلجوق (جدّ سلجوقیان) به نام طُغِرل پس از شکست سلطان مسعود غزنوی، در نیشابور بر تخت نشست.

31_ چرا خلیفه عباسی به طُغرِل لقب «سلطان رکن الدین» را داد و حکومت او را بر ایران و عراق تأیید کرد؟
جواب:  الف) براندازی حکومت شیعه مذهب آل بویه
ب) از میان برداشتن خطری که از جانب خلافت فاطمی مصر متوجه خلافت عباسی بود.

32_ اوج قدرت سلجوقیان در زمان کدام حاکم سلجوقی بود؟ چرا؟
جواب:  آلب ارسلان، برادرزاده و جانشین طُغِرل بود و توانست با راهنمایی خواجه نظام الملک وزیر، رقیبان داخلی را سرکوب کند و بر قدرت و استحکام حکومت سلجوقی بیفزاید. آلب ارسلان همچنین به ارمنستان و گرجستان لشکرکشی کرد. او در نبرد مَلازگِرد در سال 463 ق رومیان را شکست سختی داد و امپراتور روم شرقی را به اسارت گرفت. در نتیجه این پیروزی، بخشهای وسیعی از آسیای صغیر به تصرف سپاهیان سلجوقی درآمد.

33_ قلمرو سلجوقیان در زمان چه کسی گسترش پیدا کرد؟ و به کدام شهر توجه بیشتری کرد؟
جواب:  ملکشاه، پسر آلب ارسلان، از دیگر پادشاهان مشهور سلجوقی بود. وی مناطقی از ماوراءالنهر و شام را فتح کرد و حکومت سلجوقیان در دوره او به اوج قدرت رسید. به طوری که در آن دوره، محدوده جغرافیایی ایران با زمان ساسانیان برابری می کرد و از ماوراء النهر در شرق تا دریای مدیترانه در غرب گسترش یافته بود. در آن زمان اصفهان که پایتخت سلجوقیان بود به شهری بزرگ و آباد تبدیل شد.

34_ از چه زمانی تجزیه و فروپاشی قلمرو سلجوقیان آغاز شد؟
جواب:  پس از مرگ ملکشاه، شاهزادگان و فرماندهان نظامی برای رسیدن به تاج و تخت به جان یکدیگر افتادند و این اختلافات تا سقوط سلجوقیان، ادامه پیدا کرد.

35_ خوارزمشاهیان حاکم کدام منطقه بودند و چه زمانی سلجوقیان را شکست دادند؟
جواب:  خوارزم، ناحیه ای حاصلخیز و آباد در جنوب دریاچه خوارزم (آرال) بود و از عهد باستان به شاهان آنجا، خوارزم شاه می گفتند. خوارزمشاهیان، نخست دست نشانده سلجوقیان بودند اما وقتی حکومت سلجوقی ضعیف شد، آنها از فرمانبری سرپیچی کردند و سرانجام یکی از فرمانروایان خوارزم آخرین سلطان سلجوقی را شکست داد و بر بخش های زیادی از ایران چیره شد.

36_ پایه های حکومت خوارزمشاهیان چندان محکم نبود و این مساله سبب هجوم چه قومی به ایران شد؟
جواب:  از یک سو، خلیفه عباسی فرمانروایی آنها را به رسمیت نمی شناخت از سوی دیگر، تسلطی بر فرمانروایان محلی نداشتند . در چنین شرایطی بود که چنگیزخان مغول به ایران هجوم آورد.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • هایاح :

  سوالاتتون گاده همیشه برای امتحان همینارو میخونم و زیر 18نمیگیرم.

 • ... :

  خیلی سوالاتش زیاده خیلی

 • Leo_moeinm :

  خوب بود برای امتحان نوبت دوم فقط نمونه سوالات شمارو کار کردم زیر ۱۹ نمیگیرم.

 • A.L.T.A.E.R :

  عالی بود مثل همیشه

 • علی :

  خیلی خوبه ولی ایکاش یه جوری مینوشتید که وقتی میخونیم کسل نشیم من به شخصه وقتی میخونم چشمم درد میگیره از طور نوشته هاش

 • Alireza :

  برنامه ای خوبی هست
  ولی نمیدونم چرا هر چی میخونم سر در نمیارم 😐😂
  خیلی سخته ناموسن 😐💔

  • sana :

   دقیقا

 • sevil :

  به درد شب امتحان میخوره😬ایشالا که فردام سوالا همینجوریه

 • یوسف بهروزیه :

  عالی بود

 • Sayeme :

  ممنون خوب بود

 • حسین محمدیان :

  عالی بود ممنون ازسازنده این برنامه تشکر ویژه💐💐💐💐💐⚘⚘⚘👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻

 • S :

  مرسی عالی بود

 • Diana :

  ممنون خیلی عالی بوددد 🤍❤️

 • amirreza] :

  سوالات خوب بودند ولی سوالات تکراری زیاد داشت

 • Mobin :

  عالی بود مرسی از زحماتتون🌹

 • Ye adam🙃 :

  خیلی عالی بود با این سوالات تونستم نمره کامل از امتحانم بگیرم❤️

 • ...... :

  خیلی عالییییییییی ممنون😍😍🤗🤗

 • Amir/h :

  عالیه . خیلی ممنون !

 • ایلیا :

  عالی بود ممنون😍

 • گل بانو :

  بسیار عالی هست من که از تاریخ خوشم نمیاد این سوالا به دردم می خوره

 • ¿¿ :

  سلام خسته نباشید ممنون از برنامه خوبتون
  در سوال های بخش دوم سوال 13 غلظ املایی وجود داره شما نوشتید آب ارسلان و باید بنویسید آلب ارسلان

  • HamGamDars :

   ممنونم عزیزم ویرایش شد

 • Mahshid :

  واقعا خوبه مصلا برای بقیه ی کسایی که گذاشتن داخل گوگل این بهترین سایت از نظر من
  ممنون از زحماتتون☁️

 • Mahshid :

  واقعا خوبه مصلا برای بقیه ی کسایی که گذاشتن داخل گوگل این بهترین سایته از نظر من
  ممنون از زحماتتون☁️

 • چیه؟ :

  خوبه بد نیست اما سوالات کمن وچه بهتر میشد که آزمون هم میگرفت 🙂

 • :

  👏👌👌👌👏👏

 • م :

  خییلی عالی بود واقعا ممنونم

 • رعنا صفدریان :

  واقعا سوالاش کامل بود جواب های طولانی این جواب ها کامل بودن سوالات رو نشون میده واقعا از طراح این سوالات سپاسگزارم

 • فاطمه :

  خوب نبود،بد هم نبود کامل هم نبود

  • بنده خدا :

   پس چی بود؟؟؟🤣🤣

 • ابوالفضل شهریاری :

  عالی ممنون از سازندش

 • Mohana :

  Thanks a lot 😊

 • امیر :

  خیلی عااااالی بود من امسال دارم سال هشتم رو جهشی می خونم خیلی کمکم کرد و از ۲۰ امتحان مطالعات رو ۱۹و نیم گرفتم خیلی سپاس گزارم بخاطر سوالا

 • Mahak :

  عالی من یک بار برای تقلب استفاده کردم عالی
  ممنونم فردا امتحان دارم برای همین به سوال های شما احتیاج دارم
  عالی واقعا ممنونم از سوال ها

 • پارسا :

  سوالات خیلی خوبی بود

 • محمد پارسا :

  ببین خیلی عالی یعنی بالاتر از عالی من اگه به این سایت ستاره میدادم از ۵ تا ۵۰ تا ستاره میدادم واقعا عالیه ❤️❤️

 • مهشید :

  مثل همیشه عالی

 • هیفا :

  خیلی خوب بود اما کاش به صورت خلاصه بود
  ولی درکل خوب بود عالیه👏🏻

 • فرهود :

  عالی ، من همه سوال هامو از اینجا مینویسم : )

 • آرمین :

  کل پیک نوروزی من از این سوالات بود😂

 • نیما :

  عالیه یعنی تمام سوالات ما از اینا میان

 • ارتین :

  خیلی عالی

 • امیرمحمد :

  متوسط

 • کسری :

  عالی بود من واقعا خوشم اومد👏👏👎👎👌

 • ... :

  خیلی هم خوب😌👍👌حالی بود من که لذت بردم

 • نازنین :

  ممنون خیلی عالیههههههه
  فقط لطفا سوالات گزینه ای و جاخالی هم پزارید

  • عباس گودرت :

   اینا فقط تو امتحان میاد

 • AmirAli :

  بسیار بسیار عالی بود
  شمایی که میگید بد بود و شمایی که میگید سوالاتش رو خلاصه کنید شما یکم زود تر از خواب بیدار شو شروع به حفظ کردن کن
  بعد میبینی سخته یا آسون
  درکل ممنونم از طراح این سوالا
  ⚘⚘⚘⚘⚘

 • Arianna :

  خیلی خوب بود..!
  ممنون
  درکل این سایت خیلی خوبه به همه پیشنهاد میکنم;-)

 • زینب :

  سلام یکم از سوالاتتون پیچیده بود و باید همه چیزش رو حفظ میکردیم اگه میشه سوالاتش و جواب هایش رو به صورت خلاصه بنویسید ممنون میشم

 • Zahra :

  خوب بود(~_^)

 • مریم عباسی :

  بنظر من عالیع😐🙂
  خیلی درس سخته😐
  راسی الب ارسلان
  شمارم یاد ارسلان خودمون😐اکیپ میندازع

  • Hamid :

   😂🤣دقیقا

 • Aboli :

  خیلی عالی بود 👍👍👏👏👌👌
  این درس یه طوریه باید کل درس رو حفظ کنی.

 • Ariyan :

  عالی
  دستتون درد نکنه

 • پویا :

  خوب بود ولی کاشکی سوالات جاخالی و ….عم داشت

 • پیمان :

  خوب بود عالی

 • mobina :

  خیلی خوب بود 👍عالییییی ❤

 • الی :

  بدک نبود

  • Amir :

   خوبه ولی کم

 • فاطمه :

  خوب بود ولی خیلی از سوال هارو نداشت و سوال هاش فرق میکرد ولی واقعا خیلی خوبع

  • یک طفل معصوم :

   بنظر من خیلی کامل و مناسب بود!

 • علی :

  بسیار عالی ممنون

 • مائده :

  عالی عالی واقعا خوب بود👌💞

  • به تو ربطی ندارد :

   عالی بود😐پشمام 😐😂😂😂

 • کامیار :

  نه خیلی خوب بود نه خیلی بد ولی در کل ممنون

 • مهدی :

  عالی مرسی😘😍😍❤️

  • shadi :

   عالیه

 • مهدی :

  عالی مرسی😘😍

  • مهدی کوهه آب :

   عالی بود سوالات ممنون از شما

   • Loan :

    عالی بود ممنونم🙏

  • مهدی :

   عالی🧡🧡😘😘😍😍😍❤️❤️❤️❤️🔪💪

 • ali :

  عالی عالی عالی دمتون گرم

 • سعید :

  بسیار بد بود

  • مِری :

   بد نبود/:
   مرسی💜

  • Mani :

   در سوال 22 غلط املایی وجود داره بهاین:به این

   • HamGamDars :

    ❤❤❤❤

 • فرهانه :

  خوب بود

  • Modir :

   قابل شما را نداشت

   • فاطیما :

    عالی بود ولی جوابش یکم زیادی بود بنظرم😂😬

   • Lona :

    کتاب خو بیشتر نوشته

  • Reza :

   در سوال ۲ و سوال ۸ در جواب هایشان غلط های املایی بهاین /به این/ و بینتوده / بین توده/ وجود دارد لطفا اصلاح کنید مرسی

   • HamGamDars :

    مرسی عزیزم

  • Amirmohammad :

   من پسر زمستانم

   • مهدی :

    خو ادامه بده 😐

   • خودمم :

    با اینکه با من نبودی ولی ممنوووونم😅😎

   • Fifi86 :

    منم ممد دختری در مزرعم🦥

  • Iliya :

   یا خدا

  • ریحانه :

   واقعا خیلی سوال های دقیقی نوشتین مرسی
   خیلی توی خوندن این درس بهم کمک کردن🧡