سوالات درس 11 پیام آسمانی هفتم با جواب

سوالات درس 11 پیام آسمانی هفتم با جواب

سوالات تشریحی پیام هفتم درس یازدهم

سوالات درس 11 پیام آسمانی هفتم با جواب

نام درس : نماز جماعت | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات تشریحی پیام هفتم درس یازدهم

سوالات پیام هفتم

گزارشدرس یازدهم :: نماز جماعت

سوالات درس یازدهم « نمازجماعت» پیام آسمان هفتم

امام علی علیه السلام فرمودند: حضور در نماز جمعه هم زیارت است و هم زیبایى.

خودت را امتحان کن

1 ـ نماز جمعه چگونه خوانده می شود؟( شیوه اقامه نماز جمعه چگونه است؟)
جواب دو رکعت نماز جمعه همانند دو رکعت نماز جماعت (مثلاً نماز صبح) است .فقط فرق آن این است که پیش از نماز دو خطبه خوانده می شود .امام جمعه در صورت توانایی می ایستد و خطبه را با ستایش خداوند و صلوات بر پیامبر(صلی الله علیه و آله ) و آل و اصحاب او شروع کرده و با سفارش مردم به تقوی و خواندن آیاتی از قرآن و دعا برای مؤمنان تمام می کند . او در خلال مواردی که ذکر شد، براساس نیازهای مردم در مورد مسائل عقیدتی ، اخلاقی و اجتماعی ، صحبت می کند.
ـ درنماز جماعت مأموم باید غیر از ..حمد .. و ..سوره .. همه چیز نماز را خودش بخواند.

2 ـ شیوه انجام غسل را توضیح دهید.
جواب غسل چهار مرحله دارد:
اول:نیت می کنیم یعنی قصد می کنیم برای خشنودی خداوند ،غسل می کنیم.
دوم: سر و گردن خود را می شوییم. سوم: طرف راست بدن را شست و شو می دهیم.
چهارم: و در پایان سمت چپ بدن را می شوییم.

سوالات متن

1ـ امام رضا علیه السلام درباره ارزش نماز جماعت چه می فرماید؟
جواب هر رکعت نماز جماعت به اندازه دو هزار رکعت نماز که به تنهایی خوانده می شود ،ارزش دارد.

2ـ .. نماز جماعت.. یکی از زیباترین و ارزشمندترین نمونه های همدلی مسلمانان با یکدیگر است.

3 ـ فوایدنماز جماعت را بنویسید.
جواب یکی از زیباترین و ارزشمندترین نمونه همدلی است. ـ به صورت هماهنگ با خدا به راز ونیاز پرداخته می شود. ـ قلب های مؤمنان به خدا توجه پیدا می کند. ـ خدا بنده هایش را بیشتر دوست دارد. ـ از حال همدیگر بیشتر مطلع می شوند.

4 ـ چرا مستحب است نمازهای واجب به جماعت خوانده شود؟
جواب زیرا در این حالت قلب هایمان بیشتر به خداوند توجه پیدا می کند،خداوند ما را بیشتر دوست می دارد و ما بهتر از حال همدیگر مطلع می شویم.

5 ـ پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله همولره نماز را به .. جماعت .. اقامه می کرد.

6 ـ چرا خداوند نماز جماعت را بیشتر از نمازهای فردی دوست دارد؟
جواب زیرا نماز جماعت یکی از زیباترین و ارزشمندترین نمونه های همدلی مسلمانان با یکدیگر است .وقتی ما همگی در صف های منظم و شانه به شانه یکدیگر می ایستیم و به راز و نیاز با معبود خود می پردازیم ، قلب هایمان بیشتر به خداوند توجه پیدا می کند و خدا همه ما را مورد لطف و رحمت بیشتری قرار می دهد.

همیار

7ـ اهمیت و ارزش نماز جماعت تا چه حدی است؟
جواب آن قدر ارزشمند است که مستحب است برای شروع نماز جماعت صبر کرد و اگر کسی نمازش را به تنهایی خوانده باشد وبعد نمازجماعت شروع شود، بهتر است نمازش را دوباره به جماعت بخواند.

8ـ دو مورد از احکام نماز جماعت را بیان کنید؟
جواب 1)مأموم نباید تکبیره الاحرام را پیش از امام بگوید.
2)مأموم باید غیر از حمد و سوره همه چیز نماز را خودش بگوید ،ولی اگر در رکعت سوم یا چهارم به نماز جماعت برسد ،باید حمد و سوره را بخواند.

9 ـ اگر موقعی که امام در رکوع است و ذکر امام تمام شده باشد،مأموم اقتدا کند و به رکوع برسد،نمازش به جماعت.. صحیح.. است.

10 ـ مأموم اگر در رکعت دوم به امام اقتدا کند ،نمازش را باید چگونه ادامه دهد.
جواب قنوت و تشهد را با امام می خواند و احتیاط آن است که موقع خواندن تشهد انگشتان دست و سینه پا را به زمین بگذارد و زانوها را بلند کند، سپس با امام برخیزد و حمد و سوره را بخواند و در رکعت دوم که رکعت سوم امام است بعد از دو سجده ،تشهد بخواند و برخیزد.

11ـ اگر مأموم به اشتباه پیش از امام سر از رکوع بردارد ،وظیفه اش چیست؟
جواب باید به رکوع برگردد و با امام سر بر دارد و در این صورت زیاد شدن رکوع که رکن است نماز را باطل نمی کند.

12ـ مأموم پیش از امام می تواند تکبیره الاحرام را بگوید .
جواب ص غ

13 ـ اگر مأموم به رکوع امام جماعت برسد، اگر چه ذکر رکوع تمام شده باشد، نمازش به جماعت چه حکمی دارد؟
جواب نمازش به جماعت صحیح است.

14 ـ اگر مأموم به اشتباه پیش از امام سر از رکوع بردارد، باید به رکوع برگردد و با امام سربردارد در این صورت زیادشدن رکوع که رکن نماز است نماز را .. باطل نمی کند .. .

15ـ یکی از کارهایی که مستحب است قبل از ظهر نماز جمعه انجام شود،.. غسل جمعه.. است.

16 ـ تفاوت غسل های واجب و مستحب ..تنها در نیت آنها.. است.

17ـ مستحب است قبل از نماز جمعه نمازگزار چه عملی را انجام دهد؟
جواب غسل جمعه

18 ـ آیا شیوه انجام غسل ها متفاوت است ؟
جواب خیر ، فقط نیت آنها فرق دارد.

19 ـ در هنگام غسل اگر چیزی به بدن چسبیده باشد چه باید کرد؟
جواب قبل از غسل باید آن را برطرف کرد چون در غسل آب باید به تمام قسمت های بدن برسد.

20 ـ درغسل ، هنگام شستشوی یک طرف از بدن اگر آب به طرف دیگر بدن برسد اشکالی دارد؟
جواب خیر ، برای اینکه مطمئن شویم هرطرف کاملاً شسته شده ، لازم است کمی از طرف دیگر را نیز در هر مرحله شستشو دهیم.

21 ـ نیت چیست ؟
جواب یعنی قصد داشته باشیم برای خشنودی خداوند، کاری یا عبادتی را انجام دهیم.

22 ـ نماز جمعه چند رکعت است؟
جواب دورکعت

23 ـ در شستن سر در غسل کدام قسمت ها شسته می شوند؟
ج ـ شستن همان مقدار از سرو صورت که دیده می شود، برای غسل کافی است و لازم نیست که داخل گوش ها و بینی و دهان شسته شود.

24 ـ اگر در غسل چیزی به بدن چسبیده باشد که نگذارد آب به بدن برسد ،چه باید کرد؟
جواب باید قبل از شروع ،آن را برطرف کنیم.

25 ـ آیا در غسل لازم است کمی از طرف دیگر را در هر مرحله شست و شو دهیم ؟توضیح دهید.
جواب بلی،برای اینکه مطمئن شویم هر طرف کاملاً شسته شده است.

 

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید 

سری دوم سوالات این درس

1 – دین اسلام از مؤمنان چه می خواهد؟
جواب از مؤمنان می خواهد نه تنها در کارهایشان همیاری و اتحاد داشته باشند، بلکه بسیاری از عبادتهایشان را نیز به صورت گروهی انجام دهند .

2 – امام رضا)ع(درباره ارزش نماز جماعت چه می فرماید؟
جوابهر رکعت نماز جماعت به اندازه دو هزار رکعت نماز که به تنهایی خوانده می شود ،ارزش دارد.

3-چرا مستحب است نماز به صورت جماعت خوانده شود؟
جواب وقتی ما همگی در صف های منظم و شانه به شانه یکدیگر می ایستیم و به راز و نیاز با معبود خود می پردازیم، قلب هایمان بیشتر به خداوند توجه پیدا می کند و خداوند همه ما را مورد لطف و رحمت بیشتری قرار می دهد.

4 – ارزش نماز جماعت چگونه است ؟
جوابنماز جماعت آن قدر ارزشمند است که مستحب است برای شروع نماز جماعت صبر کرد و اگر کسی نماز را به تنهایی خوانده باشد و بعد نماز جماعت شروع شود ، بهتر است نمازش را دوباره به جماعت بخواند .

5-نماز جمعه چند خطبه و چند رکعت دارد؟
جوابدو خطبه و دو رکعت دارد.

6 -خطبه اول نماز جمعه چگونه خوانده می شود و درباره چیست ؟
جواب پس از ستایش خداوند و صلوات بر پیامبر اکرم اهل بیت او )ع( مردم را به تقوا دعوت می کند و سپس درباره مسائل اخالقی و اجتماعی صحبت می کند .آن گاه سوره ی کوچکی از قرآن را می خواند و روی صندلی می نشیند.

7 -موضوع خطبه ی دوم چیست و چگونه خوانده می شود؟
جوابامام جمعه در خطبه دوم هم به ستایش خداوند و صلوات بر پیامبر و دعوت مردم به پرهیزکاری می پردازد و سپس درباره مسائل مختلف ایران وجهان صحبت می کند و در آخر هم با خواندن سوره ا ی کوتاه از قرآن خطبه را تمام می کند.

8-شیوه ی اقامه نمازجمعه چگونه است؟
جوابنماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت دارد . در رکعت اول پس از حمد و سوره امام، قنوت می خوانیم و سپس به رکوع می رویم و سجده ها را بجا می آوریم .) حمد و سوره + قنوت +رکوع+ دو سجده (
در رکعت دوم: بعد از حمد و سوره امام به رکوع می رویم و سپس قنوت را خوانده و بعد از آن به سجده رفته و دو سجده به جا آورده و در آخر تشهد و سلام نماز را می خوانیم .) حمد و سوره+رکوع +قنوت + سجده+تشهد و سلام (

9-یکی از کارهایی که مستحب است قبل از ظهر روز جمعه انجام شود چیست ؟
جوابانجام غسل جمعه

10 -مأموم در نماز جماعت چه موقع باید حمد و سوره را بخواند ؟
جواب اگر در رکعت سوم یا چهارم به نماز جماعت برسد.

11 -یکی از زیباترین و ارزشمند ترین نمونه های همدلی مسلمانان با یکدیگر نماز جماعت است .

12-پیامبر اکرم (ص) همواره نمازش را…………… اقامه می کرد.
جواب1) تنها
2 )در خانه
3 )جماعت ✅
4)فرادی

13 -مأموم کدام ذکر را نباید پیش از امام بگوید؟

جواب1)حمد
2 )قنوت
3)رکوع
4 ) تکبیره الاحرام ✅

14– در غسل اگر چیزی به بدن چسبیده چگونه باید عمل کرد؟
جوابباید قبل از شروع غسل آن مانع را برطرف کرد.

دیدگاه : 29

 • رعنا :

  دهنم سرویس شد😐چه خبره اینقد طولانی😫ای خِدا

  • Jt :

   سلام،درس طولانی و سختی هستش.

   • مریم :

    واقعاً درس سختی بود و طولانی با مفاهیم نسبتا سخت

  • امیر حسین رمضانی :

   زر نزن خیلی هم خوبه

  • امیرسام :

   اره وقعا خیلی سخت بود

 • نیایش دختری از تپه ی پریان :

  عالی بودن سوالات ولی بسیاری از سوالات رو نداشتید برای مثال ماموم کیست که پاسخش میشه ماموم به کسی میگویند که به امام جماعت اقتدا می کند و خیلی سوالات مهم دیگه ولی باز هم کمکم کرد تشکر 🍁✨

 • حسین :

  سلام خوب بود ولی اگه واقعا میخوای درس بخونی پیشنهاد من سری اول سوالات هست حالا نمیگم سری دوم سوالات بد هستن ولی به پای سری سوالات اول نمی رسند.🤗🤗

  با تشکر از شما⚘⚘

  • tahamahmoudi2000@gmail.com :

   دهنم سرویس شده

  • tahamahmoudi2000@gmail.com :

   خیلی تولانی هست و خیلی سخت ولی سری دوم سوالات خوب تر هست

 • احسان :

  خوب بود

 • محدثه :

  واقعا عالی بود ولی بسیاری از این سوالات رو نداشت
  با تشکر

 • سیده زینب معنوی :

  عالی 🌸🌸

 • َAK :

  خدایا آسفالت شدم چقدر زیاد و سختهههههه
  سری اول سوالت عالیه سری دومم یه پله پایین تره

 • Mohsen zrby :

  خوب بود ولی خیلی دیگه هم سوال داره ک شما نزاشتین .بنظر من هر دو سری سوال ها رو بخونید چون بعضی نکته های مهم ک تو سری دوم هست تو اول نیست و برعکس

 • االفضل خشایی :

  ایول دستتون درد نکنه واقعا سایت عالی دارین خدا هر چی میخواین هتون ده عالیی ود درس سختیه ولی ا سوالای شما دیگه سخت نیست ایول دمتون گرم

 • پارسا... :

  فوق العاده
  برای من که مدرسه تیزهوشانم واقعا عالیه
  این نرم افزار بنظر من جای رشد داره و میتونه بخش ویژه برای مدارس استعدادهای درخشان درست کنه
  اون طوری عالی میشه
  تا اینجا که با این نرمافزار همه نمراتم یا بیسته یا نوزده
  دست سازندش دردنکنه.

  • رضا :

   آره منم تیرهوشانی ام اگه بخش مدارس تیزهوشان هم اضافه بشه این اپلیکیشن بهترین می سه

  • پارسا... :

   آدرس سایت رو لطف کنید بدین
   میخوام اول سایت رو به دوستام معرفی کنم بعد اگه خوشون اومد اپ رو

   • HamGamDars :

    همگام درس

   • پارسا... :

    ممنون🙏🙏

 • سید عباس :

  در یک کلام عالی

 • یاسمن :

  خوب بیشتر سوال های توی کتاب رو نداره

 • سودابه :

  واسه من که مدرسه تیزهوشان هستم عالیه بود تا حالا که من خیلی از این سایت کمک گرفتم و نمرات 20 گرفتم واقعا ممنون۰❤❤

 • پارسا... :

  سوال ۱۱ سری ۱ سوالات :
  غلط املایی داره
  رکوع غیر رکنه نه رکن
  اگه ناراحت نمیشین بگین تا غلط ها یا سوالاتی که بهتره درست بشن رو هم بگم
  چون خودم دانش‌آموزم میدونم که اکثر دانش‌آموزا کجا ها اشکال دارن
  …………….
  یه تعدادی میگن تعداد سوالات زیاده
  ولی اینطوری نیست
  بیشتر سوالا در سری ۱ و ۲ تکراریه و باعث تاکید میشه و درس رو بهتر میفهمیم
  هر سری یه نکات جدیدی هم داره که بنظرم باید خونده بشه
  واقعا هرچی بگم بازم کمه ……این اپلیکیشن عالیه

  • HamGamDars :

   ممنون میشم بگید
   چون مطالب بعد از نوشتن توسط ربات ها غلط املایی شون گرفته میشه و کامل نیستن یا واژه ها رو عوض میکنن

 • Amir :

  خوب نیست

 • بی نام و نشون :

  مرسی سوال ها عالی هستن
  سوال های سری دوم جواب هاشون زیادتره اما سوال های سری اول جواب هاشون کم تعدادشون زیاد به نظرم من سوال های سری اول بهتره

 • jamaljamadi@gmail.com :

  سوالات خوبین ولی بخش اول همون بخش دوم سوال هم بیشتر داره شما همون بخش اول رو بخون

 • ندونی بهتره :

  سوالات خوبین ولی بخش اول همون بخش دوم سوال هم بیشتر داره شما همون بخش اول رو بخون

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *