سوالات درس 11 پیام آسمانی هفتم با جواب

سوالات درس 11 پیام آسمانی هفتم با جواب

سوالات تشریحی پیام هفتم درس یازدهم

سوالات درس 11 پیام آسمانی هفتم با جواب

نام درس : نماز جماعت | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات تشریحی پیام هفتم درس یازدهم

سوالات پیام هفتم / درس یازدهم :: نماز جماعت / در این بخش سوالات متن درس یازدهم 11 پیام های آسمانی هفتم را آماده کرده ایم. حتما سوالات درس یازدهم دینی هفتم در سایت همگام درس را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید.

سوالات درس یازدهم « نمازجماعت» پیام آسمان هفتم

امام علی علیه السلام فرمودند: حضور در نماز جمعه هم زیارت است و هم زیبایى.

خودت را امتحان کن

1 ـ نماز جمعه چگونه خوانده می شود؟( شیوه اقامه نماز جمعه چگونه است؟)
پاسخ: دو رکعت نماز جمعه همانند دو رکعت نماز جماعت (مثلاً نماز صبح) است .فقط فرق آن این است که پیش از نماز دو خطبه خوانده می شود .امام جمعه در صورت توانایی می ایستد و خطبه را با ستایش خداوند و صلوات بر پیامبر(صلی الله علیه و آله ) و آل و اصحاب او شروع کرده و با سفارش مردم به تقوی و خواندن آیاتی از قرآن و دعا برای مؤمنان تمام می کند . او در خلال مواردی که ذکر شد، براساس نیازهای مردم در مورد مسائل عقیدتی ، اخلاقی و اجتماعی ، صحبت می کند.
ـ درنماز جماعت مأموم باید غیر از ..حمد .. و ..سوره .. همه چیز نماز را خودش بخواند.

2 ـ شیوه انجام غسل را توضیح دهید.
پاسخ: غسل چهار مرحله دارد:
اول:نیت می کنیم یعنی قصد می کنیم برای خشنودی خداوند ،غسل می کنیم.
دوم: سر و گردن خود را می شوییم. سوم: طرف راست بدن را شست و شو می دهیم.
چهارم: و در پایان سمت چپ بدن را می شوییم.

همگام درس ، HamGamDars.com

سوالات متن درس یازدهم پیام هفتم

1ـ امام رضا علیه السلام درباره ارزش نماز جماعت چه می فرماید؟
پاسخ: هر رکعت نماز جماعت به اندازه دو هزار رکعت نماز که به تنهایی خوانده می شود ،ارزش دارد.

2ـ .. نماز جماعت.. یکی از زیباترین و ارزشمند ترین نمونه های همدلی مسلمانان با یکدیگر است.

3 ـ فوایدنماز جماعت را بنویسید.
پاسخ: یکی از زیباترین و ارزشمندترین نمونه همدلی است. ـ به صورت هماهنگ با خدا به راز ونیاز پرداخته می شود. ـ قلب های مؤمنان به خدا توجه پیدا می کند. ـ خدا بنده هایش را بیشتر دوست دارد. ـ از حال همدیگر بیشتر مطلع می شوند.

4 ـ چرا مستحب است نمازهای واجب به جماعت خوانده شود؟
پاسخ: زیرا در این حالت قلب هایمان بیشتر به خداوند توجه پیدا می کند، خداوند ما را بیشتر دوست می دارد و ما بهتر از حال همدیگر مطلع می شویم.

5 ـ پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله  همواره  نماز را به .. جماعت .. اقامه می کرد.

6 ـ چرا خداوند نماز جماعت را بیشتر از نمازهای فردی دوست دارد؟
پاسخ: زیرا نماز جماعت یکی از زیباترین و ارزشمند ترین نمونه های همدلی مسلمانان با یکدیگر است .وقتی ما همگی در صف های منظم و شانه به شانه یکدیگر می ایستیم و به راز و نیاز با معبود خود می پردازیم ، قلب هایمان بیشتر به خداوند توجه پیدا می کند و خدا همه ما را مورد لطف و رحمت بیشتری قرار می دهد.

7ـ اهمیت و ارزش نماز جماعت تا چه حدی است؟
پاسخ: آن قدر ارزشمند است که مستحب است برای شروع نماز جماعت صبر کرد و اگر کسی نمازش را به تنهایی خوانده باشد و بعد نماز جماعت شروع شود، بهتر است نمازش را دوباره به جماعت بخواند.

8ـ دو مورد از احکام نماز جماعت را بیان کنید؟
پاسخ: 1)مأموم نباید تکبیره الاحرام را پیش از امام بگوید.
2)مأموم باید غیر از حمد و سوره همه چیز نماز را خودش بگوید ،ولی اگر در رکعت سوم یا چهارم به نماز جماعت برسد ،باید حمد و سوره را بخواند.

9 ـ اگر موقعی که امام در رکوع است و ذکر امام تمام شده باشد، مأموم اقتدا کند و به رکوع برسد، نمازش به جماعت.. صحیح.. است.

10 ـ مأموم اگر در رکعت دوم به امام اقتدا کند ،نمازش را باید چگونه ادامه دهد.
پاسخ: قنوت و تشهد را با امام می خواند و احتیاط آن است که موقع خواندن تشهد انگشتان دست و سینه پا را به زمین بگذارد و زانوها را بلند کند، سپس با امام برخیزد و حمد و سوره را بخواند و در رکعت دوم که رکعت سوم امام است بعد از دو سجده ،تشهد بخواند و برخیزد.

11ـ اگر مأموم به اشتباه پیش از امام سر از رکوع بردارد ،وظیفه اش چیست؟
پاسخ: باید به رکوع برگردد و با امام سر بر دارد و در این صورت زیاد شدن رکوع که رکن است نماز را باطل نمی کند.

12ـ مأموم پیش از امام می تواند تکبیره الاحرام را بگوید .
پاسخ:  غلط است

13 ـ اگر مأموم به رکوع امام جماعت برسد، اگر چه ذکر رکوع تمام شده باشد، نمازش به جماعت چه حکمی دارد؟
پاسخ: نمازش به جماعت صحیح است.

14 ـ اگر مأموم به اشتباه پیش از امام سر از رکوع بردارد، باید به رکوع برگردد و با امام سربردارد در این صورت زیادشدن رکوع که رکن نماز است نماز را .. باطل نمی کند .. .

15ـ یکی از کارهایی که مستحب است قبل از ظهر نماز جمعه انجام شود،.. غسل جمعه.. است.

16 ـ تفاوت غسل های واجب و مستحب ..تنها در نیت آنها.. است.

17ـ مستحب است قبل از نماز جمعه نمازگزار چه عملی را انجام دهد؟
پاسخ: غسل جمعه

18 ـ آیا شیوه انجام غسل ها متفاوت است ؟
پاسخ: خیر ، فقط نیت آنها فرق دارد.

19 ـ در هنگام غسل اگر چیزی به بدن چسبیده باشد چه باید کرد؟
پاسخ: قبل از غسل باید آن را برطرف کرد چون در غسل آب باید به تمام قسمت های بدن برسد.

20 ـ درغسل ، هنگام شستشوی یک طرف از بدن اگر آب به طرف دیگر بدن برسد اشکالی دارد؟
پاسخ: خیر ، برای اینکه مطمئن شویم هرطرف کاملاً شسته شده ، لازم است کمی از طرف دیگر را نیز در هر مرحله شستشو دهیم.

21 ـ نیت چیست ؟
پاسخ: یعنی قصد داشته باشیم برای خشنودی خداوند، کاری یا عبادتی را انجام دهیم.

22 ـ نماز جمعه چند رکعت است؟
پاسخ: دورکعت

23 ـ در شستن سر در غسل کدام قسمت ها شسته می شوند؟
ج ـ شستن همان مقدار از سرو صورت که دیده می شود، برای غسل کافی است و لازم نیست که داخل گوش ها و بینی و دهان شسته شود.

24 ـ اگر در غسل چیزی به بدن چسبیده باشد که نگذارد آب به بدن برسد ،چه باید کرد؟
پاسخ: باید قبل از شروع ،آن را برطرف کنیم.

25 ـ آیا در غسل لازم است کمی از طرف دیگر را در هر مرحله شست و شو دهیم ؟توضیح دهید.
پاسخ: بلی،برای اینکه مطمئن شویم هر طرف کاملاً شسته شده است.

همگام درس ، HamGamDars.com

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید 

سری دوم سوالات این درس

1 – دین اسلام از مؤمنان چه می خواهد؟
پاسخ: از مؤمنان می خواهد نه تنها در کارهایشان همیاری و اتحاد داشته باشند، بلکه بسیاری از عبادتهایشان را نیز به صورت گروهی انجام دهند .

2 – امام رضا)ع(درباره ارزش نماز جماعت چه می فرماید؟
پاسخ:هر رکعت نماز جماعت به اندازه دو هزار رکعت نماز که به تنهایی خوانده می شود ،ارزش دارد.

3-چرا مستحب است نماز به صورت جماعت خوانده شود؟
پاسخ: وقتی ما همگی در صف های منظم و شانه به شانه یکدیگر می ایستیم و به راز و نیاز با معبود خود می پردازیم، قلب هایمان بیشتر به خداوند توجه پیدا می کند و خداوند همه ما را مورد لطف و رحمت بیشتری قرار می دهد.

4 – ارزش نماز جماعت چگونه است ؟
پاسخ:نماز جماعت آن قدر ارزشمند است که مستحب است برای شروع نماز جماعت صبر کرد و اگر کسی نماز را به تنهایی خوانده باشد و بعد نماز جماعت شروع شود ، بهتر است نمازش را دوباره به جماعت بخواند .

5-نماز جمعه چند خطبه و چند رکعت دارد؟
پاسخ:دو خطبه و دو رکعت دارد.

6 -خطبه اول نماز جمعه چگونه خوانده می شود و درباره چیست ؟
پاسخ: پس از ستایش خداوند و صلوات بر پیامبر اکرم اهل بیت او )ع( مردم را به تقوا دعوت می کند و سپس درباره مسائل اخالقی و اجتماعی صحبت می کند .آن گاه سوره ی کوچکی از قرآن را می خواند و روی صندلی می نشیند.

7 -موضوع خطبه ی دوم چیست و چگونه خوانده می شود؟
پاسخ:امام جمعه در خطبه دوم هم به ستایش خداوند و صلوات بر پیامبر و دعوت مردم به پرهیزکاری می پردازد و سپس درباره مسائل مختلف ایران وجهان صحبت می کند و در آخر هم با خواندن سوره ا ی کوتاه از قرآن خطبه را تمام می کند.

8-شیوه ی اقامه نمازجمعه چگونه است؟
پاسخ:نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت دارد . در رکعت اول پس از حمد و سوره امام، قنوت می خوانیم و سپس به رکوع می رویم و سجده ها را بجا می آوریم .) حمد و سوره + قنوت +رکوع+ دو سجده (
در رکعت دوم: بعد از حمد و سوره امام به رکوع می رویم و سپس قنوت را خوانده و بعد از آن به سجده رفته و دو سجده به جا آورده و در آخر تشهد و سلام نماز را می خوانیم .) حمد و سوره+رکوع +قنوت + سجده+تشهد و سلام (

9-یکی از کارهایی که مستحب است قبل از ظهر روز جمعه انجام شود چیست ؟
پاسخ:انجام غسل جمعه

10 -مأموم در نماز جماعت چه موقع باید حمد و سوره را بخواند ؟
پاسخ: اگر در رکعت سوم یا چهارم به نماز جماعت برسد.

11 -یکی از زیباترین و ارزشمند ترین نمونه های همدلی مسلمانان با یکدیگر نماز جماعت است .

12-پیامبر اکرم (ص) همواره نمازش را…………… اقامه می کرد.
پاسخ:1) تنها
2 )در خانه
3 )جماعت ✅
4)فرادی

13 -مأموم کدام ذکر را نباید پیش از امام بگوید؟

پاسخ:1)حمد
2 )قنوت
3)رکوع
4 ) تکبیره الاحرام ✅

14– در غسل اگر چیزی به بدن چسبیده چگونه باید عمل کرد؟
پاسخ:باید قبل از شروع غسل آن مانع را برطرف کرد.

همگام درس ، HamGamDars.com

⏹ پیشنهاد میشود جهت مشاهده دیگر مطالب مربوط به کتاب پیام های آسمانی هفتم از لینک های روبرو استفاده نمایید: 1- سوالات درس 12 پیام هفتم ؛ 2- سوالات متن پیام هفتم ، 3- نمونه سوالات درس به درس پیام هفتم ، 4- گام به گام پیام هفتم 

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • مرسانا :

  عالیه ممنونم💛✨

 • Amir rz :

  عالی من ۲۰ شدم

 • حسنا :

  واقعا اگه کسی جواب این سوالو میدونه بگه … لطفا

  سوال:یکی از بهترین حالتهای مستجاب شدن نماز چیست؟

  توروخدا اگه کسی جواب این سوالو میدونه بگه معلممون گفته تو امتحان سه نمره داره

 • ایلیا :

  وای خیلی درس طولانی بود ولی خداروشکر همه رو بلد بودم چون آسون بود ممنونم از سایت خوبتون.

 • پسر تنها :

  خخخخخخخخخخخخخییییییییلی خوبه

 • یاسمن :

  همیار عالی هست….😃

 • حق گو :

  ببخشید شما اپیکیشن دارید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • Samira_gholami :

  عالی✨⁦💅🏻⁩

 • Arya :

  ای کاش مال اهل سنت هم میگذاشتید.

 • ممد :

  همش توی امتحانم اومد ممنون از سایت خوبتون

 • 💜علیرضا💜 :

  طراحی عالی بود فقط ای کاش سری دوم نزارید همرو تو یک سری سوالات بزارید.

 • امیرعلی حیدری فرد :

  عالیه من به همه رفیقام گفتم بیان نصب کنن💙🤍

  • None :

   اگه یکم کوتاه بود عالی بود ولی به هر حال خوبه

 • آرمی :

  عالی بود واقعاً دستتون در نکنه واسه من که راحت بود واسه عزیز هایی هم که سخته لطفاً به آینده خودتون فکر کنید و از کسایی که این اطلاعات رو در دسترس ما قرار می‌دهند تشکر کنید اینطوری خیلی بهتره

 • رایان :

  خیلی زیاده تا بیام همشو بخونم شدم ۶۰ ساله🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 • ناشناس :

  سوال پنج یک اشتباه تایپی ای وجود داره که جای همواره نوشتید همولره

 • Meli :

  برنامه ی خوبیه مخصوصا واسه من که تیزهوشانم با این اپلیکیشن همه نمره هام یا 19 هستن یا 20 خیلی ممنون

 • ... :

  سایت خوبیه ولی بعضی وقتا سوالاش خیلی زیاده

  • بردیا :

   واقعا سوالا عالی بود البته مقداری زیاد بود ولی اگر نماز جماعت خونده باشید راحته بعد وقتی سوالا کمه میگید چرا کمه وقتی سوالا زیاده میگین چرا زیاده خواهشا شکایت نکنید اگر واقعا خوب نیست خودتان بیایید ببینیم میتونید ۱۰ سوال بنویسید توی سایت؟واقعا ممنونم از سازنده این سایت که این سایت رو درست کرد و کار ما رو راحت کرد

 • 🗿 :

  سایت بسیار خوب و کاملی هست

  • امین خالقی :

   عالی ممنون🎇✨

 • Amir :

  خیلی خوبه

 • علی سعیدی بقا :

  بسیار سوال های خوبی داشت

 • ..... :

  خیلی خوبه ممنون معلم ما می خواد از مون بورسه خدا کنه همینا رو بپرسم ولی سری قبل که از سایت شما خوندم تازه وقت نداشتم امتحان نوبت اول هم بود ولی یه دور خوندم منی که هیچی بلد نبودم یه دور خوندم کلا حفظ شدم ولی نمره هدیم شد ۱۸همینم خوبه

 • Arshida :

  خیلی سوالاش راحته

 • نیلوفر :

  عالی مطالبش حرف نداره 👌🏻

 • امیر :

  عالی عالی عالی ❤❤❤❤❤

 • ناشناس :

  خیلی عالی ممنونم

 • نفی مادمازل :

  خب خیلی سخت بود و بعضی از سوالات داخل کتاب نبود 😐

 • Amir Hossein Yari :

  This app is good, I’m satisfied with this app

 • amir mahdi :

  سوال 12 جوابش غلط است

 • هستی :

  خیلی خوب بود خیلی بهم کمک کرد ممنون

 • ناشناس :

  عالییییییبییی

 • PÀاÀ :

  فارسیتو قوی کن

  • PÀاÀ :

   اشتب شد

 • ارسام یادگاری :

  خیلی سخته لطفاً کمی کنید

 • محمد مهدی :

  عالی هستش بهترین سوالات این درس رو در اختیارم گذاشت 🌹🌹🌹😘😘😘

 • ندونی بهتره :

  سوالات خوبین ولی بخش اول همون بخش دوم سوال هم بیشتر داره شما همون بخش اول رو بخون

 • jamaljamadi@gmail.com :

  سوالات خوبین ولی بخش اول همون بخش دوم سوال هم بیشتر داره شما همون بخش اول رو بخون

 • بی نام و نشون :

  مرسی سوال ها عالی هستن
  سوال های سری دوم جواب هاشون زیادتره اما سوال های سری اول جواب هاشون کم تعدادشون زیاد به نظرم من سوال های سری اول بهتره

 • Amir :

  خوب نیست

 • پارسا... :

  سوال ۱۱ سری ۱ سوالات :
  غلط املایی داره
  رکوع غیر رکنه نه رکن
  اگه ناراحت نمیشین بگین تا غلط ها یا سوالاتی که بهتره درست بشن رو هم بگم
  چون خودم دانش‌آموزم میدونم که اکثر دانش‌آموزا کجا ها اشکال دارن
  …………….
  یه تعدادی میگن تعداد سوالات زیاده
  ولی اینطوری نیست
  بیشتر سوالا در سری ۱ و ۲ تکراریه و باعث تاکید میشه و درس رو بهتر میفهمیم
  هر سری یه نکات جدیدی هم داره که بنظرم باید خونده بشه
  واقعا هرچی بگم بازم کمه ……این اپلیکیشن عالیه

  • HamGamDars :

   ممنون میشم بگید
   چون مطالب بعد از نوشتن توسط ربات ها غلط املایی شون گرفته میشه و کامل نیستن یا واژه ها رو عوض میکنن

  • amir mahdi :

   نایس گفتی

   • Arshia :

    بله شما درست میگید حالا غلط املایی ها آنقدر مهم نیستن مهم این است که سوال را ما بتوانیم بفهمیم ولی این دوست عزیز ما درست میگن رکوع رکن نیست غیر رکن است ولی درکل سایت خوبی است سوالاتش بسیار کامل است من برای امتحان اول سوالات معلم رو میخونم بعدش میام اینجا این سایت بیسته.

 • سودابه :

  واسه من که مدرسه تیزهوشان هستم عالیه بود تا حالا که من خیلی از این سایت کمک گرفتم و نمرات 20 گرفتم واقعا ممنون۰❤❤

 • یاسمن :

  خوب بیشتر سوال های توی کتاب رو نداره

 • سید عباس :

  در یک کلام عالی

 • پارسا... :

  فوق العاده
  برای من که مدرسه تیزهوشانم واقعا عالیه
  این نرم افزار بنظر من جای رشد داره و میتونه بخش ویژه برای مدارس استعدادهای درخشان درست کنه
  اون طوری عالی میشه
  تا اینجا که با این نرمافزار همه نمراتم یا بیسته یا نوزده
  دست سازندش دردنکنه.

  • رضا :

   آره منم تیرهوشانی ام اگه بخش مدارس تیزهوشان هم اضافه بشه این اپلیکیشن بهترین می سه

   • آریان :

    بله من هم مثل شما تیزهوشانی هستم و به نظر من اگه بخش مدرسه ی استعداد های درخشان اضافه بشه خیلی بهتر میشه

  • پارسا... :

   آدرس سایت رو لطف کنید بدین
   میخوام اول سایت رو به دوستام معرفی کنم بعد اگه خوشون اومد اپ رو

   • HamGamDars :

    همگام درس

   • پارسا... :

    ممنون🙏🙏

 • االفضل خشایی :

  ایول دستتون درد نکنه واقعا سایت عالی دارین خدا هر چی میخواین هتون ده عالیی ود درس سختیه ولی ا سوالای شما دیگه سخت نیست ایول دمتون گرم

 • Mohsen zrby :

  خوب بود ولی خیلی دیگه هم سوال داره ک شما نزاشتین .بنظر من هر دو سری سوال ها رو بخونید چون بعضی نکته های مهم ک تو سری دوم هست تو اول نیست و برعکس

  • negar :

   خوب بود

 • َAK :

  خدایا آسفالت شدم چقدر زیاد و سختهههههه
  سری اول سوالت عالیه سری دومم یه پله پایین تره

  • Reyhaneh :

   نه اینکه خیلی درس خونی، نماز جماعتم که تا حالا نخوندی، انتظار داری آسون باشه😶
   خیلی عالی و راحتـه

  • Reyhaneh :

   نه اینکه خیلی درس خونی
   خیلی عالی و راحتـه

  • Parham &! 'H :

   چرت پرت نگید خیلی عالی بود مفید بود همه ی سوالات توی امتحان اومد

   • . :

    اره خیلی خوب بود

 • سیده زینب معنوی :

  عالی 🌸🌸

 • محدثه :

  واقعا عالی بود ولی بسیاری از این سوالات رو نداشت
  با تشکر

 • احسان :

  خوب بود

 • حسین :

  سلام خوب بود ولی اگه واقعا میخوای درس بخونی پیشنهاد من سری اول سوالات هست حالا نمیگم سری دوم سوالات بد هستن ولی به پای سری سوالات اول نمی رسند.🤗🤗

  با تشکر از شما⚘⚘

  • tahamahmoudi2000@gmail.com :

   دهنم سرویس شده

  • tahamahmoudi2000@gmail.com :

   خیلی تولانی هست و خیلی سخت ولی سری دوم سوالات خوب تر هست

   • PÀاÀ :

    فارسیتو قوی کن

   • .... :

    عزیزم شما ادبیات رو چن شدی امسال؟
    تولانی آخه

  • محمدطاها موسوی :

   اگر میخوای نمره خوب بیاری هز دو سری رو بخون

   • .. :

    اره واقعا:)
    ولی نسبت به درس های قبل یکمی زیادن:(

 • نیایش دختری از تپه ی پریان :

  عالی بودن سوالات ولی بسیاری از سوالات رو نداشتید برای مثال ماموم کیست که پاسخش میشه ماموم به کسی میگویند که به امام جماعت اقتدا می کند و خیلی سوالات مهم دیگه ولی باز هم کمکم کرد تشکر 🍁✨

 • رعنا :

  دهنم سرویس شد😐چه خبره اینقد طولانی😫ای خِدا

  • Jt :

   سلام،درس طولانی و سختی هستش.

   • مریم :

    واقعاً درس سختی بود و طولانی با مفاهیم نسبتا سخت

   • mrym05332@gmail.com :

    آره دقیقا 👌🏻

   • ریحانه :

    قابل توجه کسانی که نه. مفهوم نماز رو می دونن که چه برسه به جماعت
    اگر یه بار نماز خونده باشی اونم به جماعت ، درس فقط برای یه داستانه ، پس الکی حرف در نیارید، ممنون از سایت با سوالات خوبش

   • Hastigolzar :

    زیاد میدین میگین چرا انقد زیاد کمم که میدن میگین چرا انقدر کمه اتفاقا تمام سوالاتی که از این سایت نوشتم همش در امتحان اومده

  • امیر حسین رمضانی :

   زر نزن خیلی هم خوبه

  • امیرسام :

   اره وقعا خیلی سخت بود

  • امیرعلی :

   خیلی بد بود بعضی از سوالات کلا در کتاب نبود

   • بنیامین :

    خیلی خوب بود،ممنون از سایت خوبه شما

  • فاطمه :

   چرا سوالا تکراری بودند؟

   • Neginpakzadeh :

    سوالات عالی بود یکم زیاد بود ولی خوب بود

   • . :

    اره

  • کوزت دختری بیخانمان :/ :

   خوب بود کع :/

  • محمدطاها موسوی :

   مشکل داری نخون خب

   • چرت و پرت های ترسا شارلوت :

    با سوالات شما درس خوندن خیلی راحت تره3> فقط لطفا بعضی از درس های ناقص رو درست کنید:)

  • مملم®™ :

   خعلی سخته
   یکی کمکم کنه😐🍷🖤