سوالات درس یازدهم دفاعی نهم با جواب

سوالات درس یازدهم دفاعی نهم با جواب

سوالات تشریحی درس 11 دفاعی نهم

سوالات درس یازدهم دفاعی نهم با جواب

نام درس : ایمنی در برابر زلزله | موضوع : سوالات متن | پایه نهم

سوالات تشریحی درس 11 دفاعی نهم

سوالات متن دفاعی نهم

گزارشدرس یازدهم :: ایمنی در برابر زلزله

1 -ارتباط تنگاتنگ کدام عوامل می تواند ایمنی جامعه را در برابر صدمات زلزله افزایش دهد نام ببرید .
جواب آگاهی – آمادگی- همکاری

2-آگاهی چیست ؟
جواب مجموعه ای از دانش و اطالعات افراد جامعه درباره ی زلزله و اقدامات قبل، هنگام و بعد از آن

3 -آمادگی چیست ؟
جواب افزایش توانایی های افراد جامعه برای انجام فعالیت های مناسب در زمان قبل ، هنگام و پس از وقوع زلزله است.

4 -همکاری چیست ؟
جواب مشارکت همه ی افراد جامعه برای دستیابی به ایمنی است.

5-تصور کنید زلزله ای در یک شهر رخ داده است. مردم این شهر پس از وقوع زلزله به چه چیزهایی نیاز دارند؟
جواب آب و مواد غذایی، پوشاک، چادر، وسایل گرم کننده،کمک های امدادی و پزشکی، نیاز به روحیه،امکانات بهداشتی، خدمات شهری)آب ، برق،تلفن و…)

6 -اسامی گروه های چهارگانه ی شورای ایمنی را نام ببرید
جواب 1 -گروه تدارکات 2 -گروه تجسس3 -گروه امداد و نجات 4 -گروه آتش نشان

7-چه عواملی در پیشبرد فعالیت های گروهی امری ضروری و مؤثر است ؟
جواب برنامه ریزی – مشارکت و همکاری و هماهنگی

8 -هدف ازتشکیل گروه تدارکات و پشتیبانی چیست ؟
جواب فراهم کردن امکانات و تجهیزات مورد نیاز و برقراری دوره های آموزشی و پشتیبانی مناسب

9-گروه جستجو با چه هدفی تشکیل می شود ؟
جواب جستجو برای یافتن افرادی که در موقعیت های خطرناک هستند.

همیار

10-گروه امداد و نجات با چه هدفی تشکیل می شود ؟
جواب کمک به مجروحان و مصدومان

11 -گروه آتش نشان با چه هدفی تشکیل می شود ؟
جواب کنترل و نظارت برای افزایش ایمنی

12-هنگام وقوع زلزله در مدرسه چه خطرهایی دانش آموزان را تهدید می کند ؟
جواب 1-سقوط اشیاء سنگین مانند :کمد، بوفه و کتابخانه2-پرتاب شدن چراغ ها و تابلوها 3 -شکستن شیشه ها4 -ریزش دیوار و سقف.

13 -در هریک ازمکان های زیر چه اقدامات ایمنی انجام می دهید؟
جواب کتابخانه :کمدها و قفسه ها را با پیچ هاوبست های مناسب به دیوار محکم می کنیم – جلوقفسه های کتاب محافظ قرار داده تا از افتادن کتاب ها جلوگیری شود.
آزمایشگاه :مواد سمی و شیمیایی در ظرف های در بسته داخل قفسه های قفل دار نگه داری کنیم مواد سمی وشیمیایی را درپایین قرارداده ویا درظروف پالستیکی نگهداری کنیم.

14 -نکات ایمنی خانه در مقابله زلزله را بیان کنید ؟
جواب آبگرمکن به دیوار وصل شود – کابینت ها باید به دیوار محکم شوند- همه ی قفسه ها به دیوار وصل شوند – وسایل نجات مانند کپسول آتش نشانی و جعبه ی کمک های اولیه در دسترس باشد.

15 -نکات ایمنی محیط مدرسه در مقابل زلزله را بیان کنید ؟
جواب تخته به دیوار محکم شود – به شیشه های بزرگ چسب بزنیم ، قفل های خراب را تعمیر کنیم – از لوله کشی آب ، گاز و سیم برق مطمئن باشیم – وسایل نجات مانند کپسول آتش نشانی و جعبه ی کمک های اولیه در دسترس باشد.

16-چهار مورد از وسایل ضروری گروهای آتش نشانی را نام ببرید .
جواب کپسول آتش نشانی ، شلنگ ، نردبان ، طناب ، چراغ قوه.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *