جواب فعالیت های درس 9 قرآن نهم

جواب فعالیت های درس 9 قرآن نهم

گام به گام درس نهم قرآن نهم

جواب فعالیت های درس 9 قرآن نهم

نام درس : درس نهم | موضوع : گام به گام | پایه نهم

گام به گام درس نهم قرآن نهم

گام به گام قرآن نهم

جواب فعالیت های درس 9 قرآن نهم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 88 و 89 و 91 و 92 درس نهم آموزش قرآن پایه نهم

جواب صفحه ۸۸ قرآن نهم

جواب انس با قرآن و فعالیت های درس نهم جلسه اول

جواب فعالیت های قرآن نهم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

توکّل می کند، اندازه، قرار می دهد، محل خروج

1-یَتَّقِ(یَتَّقی)تقوا داشته باشد5-یَحتَسِبگمان می کند
2-یَجعَلُقرار می دهد6-یَتَوَکَّلُتوکّل می کند
3-مَخرَجراه نجات، محل خروج7-حَسبُکافی است
4-حَیثُجا، هرکجا8-قَدراندازه

 

جواب فعالیت های قرآن نهم

جواب فعالیت دوم درس ۹ قرآن نهم: ترکیب های زیر را معنا کنید.
1 .وَ مَن یَتَّقِ الله: و هرکس تقوا خدا را پیشه کند
2 .یَجعَل لَهُ مَخرَجًا: قرار دهد برای او راه نجاتی

3 .وَ یَرزُقهُ: و روزی دهد او را
4 .مِن حَیثُ الیَحتَسِبُ: از جایی که گمان نمی کند

5 .وَ مَن یَتَوَکَّل عَلَی الله: و هر کس توکل کند بر خدا
6 .فَهُوَ حَسبُهُ: پس او کافی است وی را

7 .قَد جَعَلَ الله: قطعاً قرار داد خدا
8 .لِکُلِّ شَیءٍ قَدرًا: برای هر چیزی اندازه ای

جواب انس با قران در خانه صفحه ۸۹ قرآن نهم 

جواب فعالیت های قرآن نهم
جواب انس با قرآن درس ۹ قرآن نهم: ترجمه این عبارت ها از سوره ی طلاق را کامل کنید.

1 .وَ مَن یَتَّقِ الله یَجعَل لَهُ مَخرَجًا:

و هرکس تقوای خدا را پیشه کند، قرار دهد برای او راه نجاتی.

2 .وَ یَرزُقهُمِن حَیثُ الیَحتَسِبُ:

و روزی دهد او را از جایی که گمان نمی کند.

3 .وَ مَن یَتَوَکَّل عَلَی الله فَهُوَ حَسبُهُ:

و هرکس توکل کند بر خدا، پس او کافی است وی را.

4 .إِنَّ الله بالِغُ اَمرِهِ:

قطعاً خداوند کار و خواست خود را به انجام می رساند.

5 .قَد جَعَلَ الله لِکُلِّ شَیءٍ قَدرًا:

قطعاً قرار داد خدا برای هر چیزی اندازه ای.

جواب صفحه ۹۱ قرآن نهم

جواب انس با قرآن و فعالیت های درس نهم جلسه دوم

جواب فعالیت های قرآن نهم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

می شنیدیم، دست، اندیشه و درک می کنیم، یا، مرگ

1-یَددست، جمع: اَیدی5-کُنّا نَسمَعُ گوش شنوا داشتیم، می شنیدیم
2-مَوتمرگ6-اَویا
3-یَبلومی آزماید7-نَعقِلُ اندیشه و درک می کنیم
4-اَیّکدام، کدام یک8-سَعیردوزخ، آتش فروزان

 

جواب فعالیت های قرآن نهم

جواب فعالیت دوم درس 9 قرآن نهم: ترکیب های زیر را معنا کنید.
1 .بِیَدِهِ المُلکُ: به دست اوست فرمانروایی
2 .خَلَقَ المَوتَ وَ الحَیوهَ: آفرید مرگ و زندگی را

3 .لِیَبلُوَکُم: تا بیازماید شما را
4 .اَیُّکُم: کدام یک از شما

5 .العَزیزُ الغَفُورُ: شکست ناپذیر و بسیار آمرزنده
6 .لَو کُنّا نَسمَعُ: اگر می شنیدیم 

7 .اَو نَعقِلُ: یا اندیشه و درک می کردیم
8 .ما کُنّا: نبودیم

9 .اَصحابِ السَّعبرِ: اهل دوزخ

جواب انس با قران در خانه صفحه ۹۲ قرآن نهم 

جواب فعالیت های قرآن نهم
جواب انس با قرآن درس 9 قرآن نهم: ترجمه آیات سوره ی ملک را کامل کنید.

1 .تَبارَکَ الَّذی بِیَدِهِ:

پر خیر و برکت است کسی که به دست اوست فرمانروایی.

2 .وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ:

و او بر هر چیزی تواناست.

3 .اَلَّذی خَلَقَ المَوتَ وَ الحَیوهَ:

کسی که آفرید مرگ و زندگی را.

4 .لِیَبلُوَکُم اَیُّکُم اَحسَنُ عَمَلًا:

تا بیازماید کدام یک از شما عمل بهتری دارد.

5 .وَ هُوَ العَزیزُ الغَفُورُ:

و او شکست ناپذیر و بسیار آمرزنده است.

6 .قالُوا لَو کُنّا نَسمَعُ اَو نَعقِلُ:

گفتند اگر می شنیدیم یا اندیشه و درک می کردیم.

7 .ما کُنّا فِی اَصحابِ السَّعیرِ:

نبودیم در(میان) اهل دوزخ.

 

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *