جواب فعالیت های درس 7 قرآن نهم

جواب فعالیت های درس 7 قرآن نهم

گام به گام درس هفتم قرآن نهم

جواب فعالیت های درس 7 قرآن نهم

نام درس : درس هفتم | موضوع : گام به گام | پایه نهم

گام به گام درس هفتم قرآن نهم

گام به گام قرآن نهم

جواب فعالیت های درس 7 قرآن نهم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 70 و 71 و 72 و 74 و 75  درس هفتم آموزش قرآن پایه نهم

جواب صفحه ۷۰ قرآن نهم

جواب انس با قرآن و فعالیت های درس هفتم جلسه اول

جواب فعالیت های قرآن نهم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

یاری می کند، پیامبران، فایده ها، قدرتمند، آهن

1-رُسُلپیامبران، جمع رَسول5-بَأسسختی
2-بَیِّناتدلایل روشن، جمع بَیِّنَه6-مَنافِعفایده ها
3-یَقومَ … بِ رفتار کند … به، به پا دارد7-یَنصُرُیاری می کند
4-حَدیدآهن8-قَوِیّ قوی، قدرتمند

 

جواب فعالیت های قرآن نهم

جواب فعالیت دوم درس ۷ قرآن نهم: ترکیب های زیر را معنا کنید.
1 .اَرسَلنا رُسُلَنا: فرستادیم پیامبران ما را
2 .بِالبَیِّناتِ: با دلایل روشن

3 .وَ اَنزَلنا مَعَهُم: و نازل کردیم همراه آنها
4 .لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ: تا به پا دارند مردم عدالت را

5 .وَ اَنزَلنا الحَدیدَ: و نازل کردیم آهن را
6 .بَأسٌ شَدیدٌ: سختی بسیار

7 .مَنافِعُ لِلنّاسِ: فایده هایی برای مردم
8 .لِیَ علَمَ الله: تا مشخص کند خدا

9 .یَنصُرُهُ: یاری می کند او را
10 .قَوِیٌّ عَزیزٌ: قوی و عزتمند

  جواب انس با قران در خانه صفحه ۷۱ قرآن نهم جواب فعالیت های قرآن نهمجواب انس با قرآن درس ۷ قرآن نهم: ترجمه آیه 25 سوره حدید را کامل کنید.

1 .لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ:

قطعاً فرستادیم پیامبرانمان را با دالیل روشن.

2 .وَ اَنزَلنا مَعَهُم الکِتابَ وَ المیزانَ:

و نازل کردیم همراه آنها کتاب و معیار (وسیله سنجش) را.

3 .لِیَقُومَ النَّاسُ بِالقِسطِ:

تا به پا دارند مردم عدالت را.

4 .وَ اَنزَلنَا الحَدیدَ فیهِ بَأسٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ:

و نازل کردیم آهن را که در آن سختی بسیار و فایده هایی است برای مردم.

5 .وَ لِیَعلَمَ الله مَن یَنصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالغَیبِ:

و تا مشخص کند خدا، کسی را که یاری می کند او را و پیامبرانش را در حالی که(خدا از دید او) نهان است.

6 .إِنَّ الله قَوِیٌّ عَزیزٌ:

قطعاً خداوند قدرتمند و عزتمند است.

ج ـ از صفحه 538 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هر یک بنویسید.

1-اذی خلق اسماوات و الارض : کسی که خلق کرد آسمان ها و زمین را

2- ولهُ اجر کریم: و برای او پاداشی ارزشمند است.

د- پیام قرآنی درس هفتم قرآن نهم 

پیام قرآنی درس هفتم قرآن نهم 

جواب صفحه ۷۴ قرآن نهم

جواب انس با قرآن و فعالیت های درس هفتم جلسه دوم

جواب فعالیت های قرآن نهم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

مساوی است، نباشید، شخص، رستگار، آتش، فردا

1-نَفسشخص، انسان5-فاسِقنافرمان، گناهکار، منحرف
2-غَدفردا6-یَستَوی مساوی است
3-لاتَکونوانباشید7-نارآتش
4-نَسوافراموش کردند8-فائِزرستگار، موفّق

 

جواب فعالیت های قرآن نهم

جواب فعالیت دوم درس 7 قرآن نهم: ترکیب های زیر را معنا کنید.

1 .اتَّقُوا الله: تقوای خدا را پیشه کنید
2 .لِغَدٍ: برای فردا

3 .وَ لاتَکُونُوا کَالَّذینَ: و نباشید مانند کسانی که
4 .نَسُوا الله: فراموش کردند خدا را

5 .اُولئِکَ هُمُ الفاسِقُونَ: آنها همان گناهکاران هستند
6 .لایَستَوی: مساوی نیست

7 .اَصحابُ النّارِ: اهل آتش
8 .وَ اَصحابُ الجَنَّهِ: و اهل بهشت

9 .هُمُ الفائِزُونَ: آنها رستگارند

جواب انس با قران در خانه صفحه ۷۵  قرآن نهم 

جواب فعالیت های قرآن نهم
جواب انس با قرآن درس 7 قرآن نهم: ترجمه آیات 18 تا 20 سوره ی حشر را کامل کنید.

1 .یآاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا اتَّقُوا الله:

ای کسانی که ایمان آوردید تقوی خدا را پیشه کنید.

2 .وَلتَنظُر نَفسٌ ما قَدَّمَت لِغَدٍ:

و باید دقت کند هر انسانی آنچه را که از پیش می فرستد برای فردا.

3 .وَاتَّقُوا الله: و تقوای خدا را پیشه کنید.

4 .إِنَّ الله خَبیرٌ بِما تَعمَلُونَ:

قطعاً خدا آگاه است به آنچه انجام می دهید.

5 .وَ لاتَکُونُوا کَالَّذینَ نَسُوا الله فَاَنساهُم اَنفُسَهُم:

و نباشید مانند کسانی که فراموش کردند خدا را پس خدا خود آن ها را از یاد خودشان برد.

6 .اُولئِکَ هُمُ الفاسِقُونَ:

آنها همان گناهکاران هستند.

7 .لایَستَوی اَصحابُ النّارِ وَ اَصحابُ الجَنَّهِ:

مساوی نیستند اهل آتش و اهل بهشت.

8 .اَصحابُ الجَنَّهِ هُمُ الفائِزُونَ:

اهل بهشت همان رستگار هستند.

پیام قرآنی درس هفتم قرآن نهم 

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *