درس هفتم زبان انگلیسی هشتم | درس 7

گام به گام درس هفتم زبان انگلیسی هشتم | درس 7

جواب و معنی درس 7 زبان هشتم

درس هفتم زبان انگلیسی هشتم | درس 7

نام درس : درس هفتم | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

جواب و معنی درس 7 زبان هشتم

گام به گام زبان هشتم

معنی درس 7 زبان انگلیسی پایه هشتم همراه با جواب درس هفتم زبان هشتم در صفحه های 54 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 کتاب زبان انگلیسی هشتم

معنی صفحه 54 زبان هشتم

Listen to two students and their English teacher talking about their hobbies.

به صحبت های دو دانش آموز و معلم انگلیسی آنها درباره سرگرمی های شان گوش دهید.

معنی درس 7 زبان هشتم

1-معلم : زهرا ، آیا هیچ سرگرمی داری؟
2-زهرا : بله دارم. من به عنوان سرگرمی فیلم تماشا میکنم.
3-معلم : جالبه! تو چطور سمیرا؟
4-سمیرا: خب ، من عاشق کتاب خواندن هستم
5-زهرا :واقعا؟ چه جور چیزهایی می خوانی؟
6-سمیرا: کتاب، مجله، اخبار ورزشی در اینترنت و گاهی شعر.
7- زهرا :و شما چطور خانم امامی؟
8-معلم : در واقع، من هیچ سرگرمی ندارم. اما معمولا در وقت آزادم به باشگاه می روم.


 

معنی صفحه 55 زبان هشتم

معنی صفحه 49 زبان هشتم

به مثال ها گوش دهید. سپس از یک دوست بپرسید و پاسخ دهید.

بله گوش دادن به داستان در رادیو
من به عنوان سرگرمی فیلم میبینم
بله خیلی زیاد
من از جستجو کردن در اینترنت لذت می برم
آیا هیچ سرگرمی داری؟
به عنوان سرگرمی چه کاری انجام می دهی؟
آیا کتاب خواندن را دوست داری؟
سرگرمی شما چیست؟

معنی صفحه 49 زبان هشتم

به مثال ها گوش دهید. سپس با یک دوست تمرین کنید

همیار
من به اسب سواری می روم
من به تنیس می روم
من معمولا به خرید می روم
من در پارک پیاده روی میکنم
من دوست دارم بازی های کامپیوتری انجام دهم
در وقت آزادتان چه کاری انجام می دهید؟
در وقت آزادتان دوست داری

 


 

معنی صفحه 56 زبان هشتم

معنی صفحه 56 زبان هشتم

1-به رادیو گوش دادن / 2-قدم زدن در پارک /  3- خواندن

 

معنی صفحه 56 زبان هشتم

4-تنیس بازی کردن /  5-خرید کردن6-تماشای فیلم

 

معنی صفحه 56 زبان هشتم

7-اسب سواری کردن / 8-بازی کامپیوتری کردن


 

معنی صفحه 57 زبان هشتم

معنی صفحه 57 زبان هشتم

املا و تلفظ

به مکالمه بین یک دانش آموز و معلم انگلیسی او گوش دهید

دانش آموز : ببخشید ، چطور  I-N-G را در لغت خواندن ف بازی کردن و جستجو کردن تلفظ کنیم؟

معلم : هیچ صدای “گ” در آخر آنها نیست . بگو “ریدین” ، “پلی این ” و “سرچین”

دانش آموز : ممنون ، لغت جستجو کردن چطور ؟ چگونه آن را میگویید؟

معلم : این ” براوزین” است

 

لغت دیگری با ING پیدا کنید و بگویید

Singing – swimming – jumping


 

به مکالمه گوش دهید و جدول زیر را کامل کنید

معنی صفحه 57 زبان هشتم

 

معنی و جواب صفحه 58 زبان هشتم

Reading, Speaking and Writing

خواندن. صحبت کردن و نوشتن

Group Work

کار گروهی

Your teacher will give you cards about hobbies and free time activities.

معلمتان به شما کارت هایی درباره سرگرمی ها و فعالیت های وقت آزاد می هد.

Ask three classmates what they do or like to do as their hobbies and in

their free time. Then fill out the table below.

از سه همکلاسی خود بپرسید چه کارهایی به عنوان سرگرمی و در وقت آزادشان انجام می دهند یا دوست دارند که انجام بدهند. سپس جدول زیر را پر کنید.

معنی صفحه 58 زبان هشتم


معنی صفحه 59 زبان هشتم

معنی صفحه 59 زبان هشتم

نقش آفرینی
کار دو نفره

دانش آموز الف:
نقش یک شخص معروف را بازی کنید و به سوالات همکلاسی خود درباره سرگرمی ها و فعالیت های وقت آزادتان پاسخ دهید.

دانش آموز ب:
نقش یک مصاحبه کننده را بازی کنید و از همکلاسی تان تعدادی سوال بپرسید. سپس نقش ها را عوض کنید.


 

معنی صفحه 60 زبان هشتم

معنی صفحه 60 زبان هشتم

جواب صفحه 61 زبان هشتم

b) you can describe a village.

It is ……… beautiful ………………………… .

It is famous for ……… ins nature……… .

There is ……… a river……… .

There are ………… gardens ………………. .

c) you can ask where a village is.

Where is ……… your village ………?

d) you can ask others to describe a village.

What is …………your village like ……… ?

جواب صفحه 61 زبان هشتم

a) you can say what the weather is like in your place.

It is …………… Cold and rainy…… .

b) you can ask other people about the weather.

What is the ……………… weather like  ………… ?

Is it ……………… Cold in winter ………… ?

 

جواب صفحه 61 زبان هشتم

a) you can say what hobbies you have.

I ……play computer games as a hobby  .

b) you can ask other people about their hobbies.

What is your ………… hobby ……………… ?

Do you ……………  have any hobbies ……. ?

What do you …………… do as a hobby  ……………. ?

جواب صفحه 62 زبان هشتم

جواب صفحه 62 زبان هشتم

a) you can say what you do in your free time.

I …… read story books ……… .

b) you can ask other people about their free time.

What do you ………… in your free time … ?

What do you like ………… to do in your free time … ?

 

جواب صفحه 62 زبان هشتم

a) you can write the geographical position of 5 places on

the map of Iran.

North-west of Iran Tabriz
Center of Iran Isfahan
south of Iran Hormozgan
North of Iran Amol
North-east of Iran Mashhad

» حتما پیشنهاد میشود از درس اول زبان هشتم نیز دیدن فرمایید.

دیدگاه : 2

  • محمد :

    خیلی عالی است

  • الهام :

    عااالیه
    حرف نداره💚💜

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *