جواب درس ششم نگارش چهارم ابتدایی ؛ آرش کمانگیر

جواب درس ششم نگارش چهارم ابتدایی ؛ آرش کمانگیر

جواب سوالات درس 6 نگارش چهارم دبستان

 جواب درس پنجم نگارش چهارم ابتدایی ؛ آرش کمانگیر

نام درس : آرش کمانگیر | موضوع : گام به گام | چهارم ابتدایی

جواب سوالات درس 6 نگارش چهارم دبستان

درس ششم : آرش کمانگیر / جواب صفحه های 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43

🍁 جواب املا و واژه آموزی صفحه ۳۸ نگارش چهارم

۱- با توجه به متن درس های پنجم و ششم، جدول را کامل کنید.

واب املا و واژه آموزی صفحه 38 نگارش چهارم

 • حال
 • صحبت
 • جیحون
 • خوشحال
 • ناراحت

٢-مانند نمونه کامل کنید .

منتظر: انتظار
 تحقیر: حقارت ، حقیر محکم: تحکیم، استحکام
 ماهر: مهارت نقص: ناقص

۳ جمله های متن زیر را جدا کنید و بنویسید هر جمله چه پیامی دارد. مانند نمونه، عمل کنید.
رنگ سرم، سبز براق است. طوق باریک سفیدی بر زیبایی گردنم افزوده است. من در نیزار ها و علفزار های کنار رودخانه ها و دریاچه ها زندگی می کنم. شناگر ماهری هستم. بازی با امواج آب را دوست دارم. حالا مرا شناختی؟ من مرغابی هستم.

جملهپیام جمله
رنگ سرم، سبز براق است.سبز بودن رنگ سر
من در نیزارها و علفزارهای کنار رودخانه ها و دریاچه ها زندگی می کنم.محل زندگی مرغابی
طوق باریک سفیدی بر زیبایی گردنم افزوده است.داشتن طوق باریک سفید بر روی گردن
بازی با امواج آب را دوست دارم.دوست داشتن بازی با امواج آب
شناگر ماهری هستم.مهارت در شناگری

🍁 جواب صفحه ۴۰ نگارش چهارم

۱- جمله هایی که واژه های زیر در آن ها به کار رفته است از متن درس پیدا کنید .

ایرانایرانیان
هر جا که تیر فرو آید، آن جا مرز ایران و توران باشد.ایرانیان از پیروزی ناامید و از ننگ شکست، اندوهگین شده بودند.
تورانیان پیشنهاد کردند که پهلوانی ایرانی تیری به سوی خاور پرتاب کند.ایرانیان در برابر تورانیان پایداری می کردند.
آرش کمان گیر، تیرانداز ماهر ایرانی، خود را برای پرتاب این تیر آماده کرد.
مرا یاری کن تا سرزمین ایران را از دست دشمنان رها کنم.
آن جا مرز ایران و توران شد.
من جان خود را در تیر خواهم گذاشت و برای سربلندی ایران فدا خواهم کرد

۲- کلمه های داخل شکل را به طور مناسب، کنار هم قرار دهید و ترکیب های جدید بسازید.
نیرو، انداز، روز، بال، سر، اندوه، تیر، گیر، مند، زمین، نیم، تیز

کلمه های داخل شکل را به طور مناسب، کنار هم قرار دهید و ترکیب های جدید بسازید.
پاسخ: تیرانداز – اندوهگین – نیرومند – سرزمین – نیم روز – تیزبال

🍁 جواب هنر و سرگرمی صفحه ۴۱ نگارش چهارم

۲ جدول را کامل کنید. برخی از خانه های جدول، حرف رمز دارند. حروف رمز را به ترتیب شماره های آن در خانه های زیر قرار دهید تا کلمه ی مورد نظر به دست آید.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 41 نگارش چهارم
١ -سختی
پاسخ: دشواری
٢ -مخالف قهر
پاسخ: آشتی
٣ -مانند گل
پاسخ: گل گون
۴ -شکیبایی
پاسخ: بردباری
۵ -کسالت آور
پاسخ: خسته کننده
۶ -صبح زود
پاسخ: بامداد
٧ -از جنس فولاد
پاسخ: فولادین
٨ -غمگین و ناراحت
پاسخ: اندوهگین
٩ -تنومند و قوی
پاسخ: تناور
١٠ -موفقیت
پاسخ: پیروزی
کلمه رمز: آرش کمانگیر

🍁 جواب درک متن صفحه ۴۲ نگارش چهارم

ب) از ده سطر اول متن درس «ارزش علم» جمله هایی را که با نشانهی ربط «و» به هم وصل شده اند، پیدا کنید و بنویسید.

جواب درک متن صفحه 42 نگارش چهارم
پاسخ: چیزی نگذشت که کشتی چند تکه شد و مسافران در میان امواج گرفتار شدند.
حکیم هم به تخته پاره ای چسبید و دل به خدا سپرد.
موج های دریا، یکی بعد از دیگری از راه رسیدند و خود را به کشتی می کوبیدند.
به کنار دریا رفت و سوار بر کشتی شد.
حکیم آرام و شادمان بود و به زندگی و مردمان فکر می کرد.

🍁 جواب نگارش صفحه ۴۳ نگارش چهارم

الف)
جمله ی موضوع :
پاسخ: یکی از بهترین خاطرات ؛اولین روز رفتن به مدرسه است .
موضوع کلی:
پاسخ: اولین روز مدرسه
موضوع کلی کوچکتر:
پاسخ: دلتنگی اولین روز مدرسه

ب) یک بند روایتی درباره ی سفر به مشهد، یا هر موضوع دیگری که می خواهید، بنویسید.
پاسخ: خاطره ی مشهد- تیر ماه سال ٩٨ همراه پدر و مادرم سوار قطار شدیم و راهی مشهد شدیم .قطارش قدیمی بود و صدای خیلی بلندی داشت خوب به خاطر دارم که خوابم نمی برد و پدرم می گفت سعی کن بخوابی . بعد از تقریبا ٨ ساعت گنبد طلایی امام رضا را توانستیم ببینیم. پدرم مسافرخانه ای را برای اقامت سه روزه ی ما گرفت. مادرم خیلی غمگین بود چون این سفربا همه ی سفرها فرق داشت گفته بودند که پدرم به خاطر بیماری چند ماهی بیشتر زنده نخواهد بود من به مادرم گفتم من تنهایی برای زیارت ضریح می روند و مادرم اجازه داد تقریبا نزدیک اذان ظهر نزدیک ضریح بودم و ساعت ها گریه کردم .

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • سارینا :

  سلام عالی است ممنون

 • اسرا :

  ممنونم واقعا خوب هستش