جواب درس پنجم نگارش چهارم ابتدایی

جواب درس پنجم نگارش چهارم ابتدایی

گام به گام درس 5 نگارش چهارم ابتدایی

جواب درس پنجم نگارش چهارم ابتدایی

نام درس : نگارش | موضوع : گام به گام | چهارم ابتدایی

گام به گام درس 5 نگارش چهارم ابتدایی

گام به گام نگارش چهارم / درس پنجم / در این قسمت برای شما عزیزان جواب سوالات درس پنجم نگارش چهارم دبستان را آماده کرده ایم. شما میتوانید در بخش زیر جواب املا و واژه اموزی و هنر و سرگرمی و درک متن و نگارش درس 5 چهارم را مشاهده نمایید.

🍁 جواب املا و واژه آموزی صفحه 31 نگارش چهارم

1- بیت هایی که این کلمه های زیر در آن ها به کار رفته است از متن درس پیدا کنید و بنویسید.
طوطیان، شادکام، ارمغان، خطه
پاسخ: گفت آن طوطی که آن جا طوطیان چون ببینی کن ز حال ما بیان
کرد بازرگان تجارت را تمام / باز آمد سوی منزل شادکام
هر غلامی را بیاورد ارمغان/ هر کنیزک را ببخشید او نشان
گفت طوطی را چه خواهی/ ارمغان کارمت از خطه ی هندوستان

2- جدول زیر را با استفاده از کلمه های متن درس کامل کنید.

خطه**
خوش**
خوبی*
خنده*
خواجه
خواست

خطه
خوش
خوبی
خنده
خواجه
خواست

3 با کلمه های زیر متن را کامل کنید. توجه کنید که یکی از کلمه ها یکبار و بقیه دو بار به کار میروند.
سالنامه، هفته نامه، قولنامه، کتابنامه

پدرم گفت:« دخترم، لای ..سالنامه… یک کاغذ است؛ آن را برایم بیاور.» وقتی به اتاق کار پدرم رفتم، روی میز کارش …هفته نامه... کودک و نوجوان را دیدم. خواندن مطالب این …هفته نامه… برایم بسیار جالب بود. پدرم همیشه آن را برای من میخرید. آن را برداشتم و با سرعت صفحاتش را ورق زدم و رسیدم به آخر مجله؛ شروع کردم به مرور کتاب هایی که فهرست آنها در …کتابنامه…. آمده بود. ناگهان با صدای پدرم به خودم آمدم و تازه یادم افتاد دنبال یک کاغذ آمده بودم. کاغذ را از لای …سالنامه.. برداشتم. بالای کاغذ کلمه ی ….قولنامه… دیده می شد. کاغذ را به پدرم دادم و از او سؤال کردم:« ….قولنامه.. یعنی چی؟» پدرم لبخندی زد و گفت:« آفرین دخترم، مثل همیشه چیزی را که نمیدانی، میپرسی. این کاغذ نوشتهای است که هنگام خرید خانه نوشتیم و یک نوع قول و قرار بین فروشنده و خریدار است».

🍁 جواب املا صفحه 33 نگارش چهارم

1- با کنار هم گذاشتن کلمه های داخل کادر، مانند نمونه، کلمه ی جدید بسازید.
شیرین، شاد، حال، شکر، خوش، تنگ، کام، سخن، شگفت، زبان، دل، زده
گران+ بها= گرانبها

جواب املا صفحه 33 نگارش چهارم
پاسخ: خوش + حال= خوشحال
پاسخ: شکر +سخن= شکرسخن
پاسخ: شاد+کام=شادکام
پاسخ: دل +تنگ= دلتنگ
پاسخ: شیرین+ زبان= شیرین زبان
پاسخ: شگفت +زده = شگفت زده

٢-کلمه های زیر را در جدول پیدا کنید و با مداد رنگی دور آن ها را خط بکشید.

کلمه های زیر را در جدول پیدا کنید و با مداد رنگی دور آن ها را خط بکشید.

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.