جواب فعالیت های درس 5 قرآن نهم

جواب فعالیت های درس 5 قرآن نهم

جواب انس با قرآن و فعالیت های درس پنجم

جواب فعالیت های درس 5 قرآن نهم

نام درس : درس پنجم | موضوع : گام به گام | پایه نهم

گام به گام درس پنجم قرآن نهم

گام به گام قرآن نهم

جواب فعالیت های درس 5 قرآن نهم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 52 و 53 و 56 و 57 درس پنجم آموزش قرآن پایه نهم

جواب صفحه ۵۲ قرآن نهم

جواب انس با قرآن و فعالیت های درس پنجم جلسه اول

جواب فعالیت های قرآن نهم

جواب فعالیت اول درس ۵   قرآن نهم: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.
استغفار می کنند، بودند، سَحَرها، نیازمند، ثروت

1-کانوابودند4-اَموالثروت، جمع مال
2-اَسحارسحرها، جمع سحر5-سائِلنیازمند، درخواست کننده
3-یَستَغفِرونَاستغفار می کنند، آمرزش می خواهند6-مَحروممحروم، نیازمند

جواب فعالیت های قرآن نهم

جواب فعالیت دوم درس ۵ قرآن نهم: ترکیب های زیر را معنا کنید.
1 .إِنَّ المُتَّقینَ: قطعاً افراد با تقوا
2 .فِی جَنّاتٍ وَ عُیُونٍ: در بهشت ها و چشمه سارها

3 .اِنَّهُم کانُوا: قطعاً آنها بودند
4 .هُم یَستَغفِرونَ: آنها استغفار می کنند

5 .وَ فِی اَموالِهِم: و در مال هایشان
6 .لِلسّائِلِ وَ المَحرُومِ: برای درخواست کننده و محروم

7 .وَ فِی الاَرضِ ءایاتٌ: و در زمین نشانه هایی است
8 .وَ فِی اَنفُسِکُم: و در خودتان

  جواب انس با قران در خانه صفحه ۵۳ قرآن نهم جواب فعالیت های قرآن نهم

جواب انس با قرآن درس ۵ قرآن نهم: ترجمه آیات سوره ی ذاریات را کامل کنید.
1 .إنَّ المُتَّقینَ فِی جَنّاتٍ وَ عُیُونٍ: قطعاً افراد با تقوا در بهشت ها و چشمه سارها هستند.

2 .ءاخِذینَ ما ءاتاهُم رَبُّهُم:

آنچه پروردگارشان به آنها می دهد، می گیرند.

3 .اِنَّهُم کانُوا قَبلَ ذلِکَ مُحسِنینَ:

قطعاً آنها بودند قبل از این نیکوکار.

4 .کانُوا قَلیلاً مِنَ اللَّیلِ ما یَهجَعُونَ:

آنها فقط کمی از شب را می خوابیدند(و بیشتر شب را دردعا و نماز بودند).

5 .وَ بِالاَسحارِ هُم یَستَغفِرونَ:

و در سحرگاهان آنها استغفار می کنند.

6 .وَ فِی اَموالِهِم حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ المَحرومِ:

و در اموالشان سهمی است برای درخواست کننده ونیازمند.

7 .وَ فِی الاَرضِ ءایاتٌ لِلمُؤقِنینَ:

و در زمین نشانه هایی برای اهل یقین است.

8 .وَ فِی اَنفُسِکُم اَفَلاتُبصِرُونَ:

و در خودتان، پس آیا نمی بینید؟

ج ـ از صفحه 523 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و معنا کنید.

از صفحه 523 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید

پیام قرآنی از صفحه ۵۲۳ قرآن نهم درس ۵

پیام قرآنی از صفحه 523 قرآن نهم درس 5

جواب صفحه ۵۶ قرآن نهم

جواب انس با قرآن و فعالیت های درس پنجم جلسه دوم

جواب فعالیت های قرآن نهم

جواب فعالیت اول درس 5 قرآن نهم: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.
پند، خاندان، آسان کردیم

1-یَسَّرناآسان کردیم4مُدَّکِرپند گیرنده
2-ذِکرپند، یاد5-نُذُرهشدارها، هشدار دهندگان
3-ءالآل، خاندان6-اَخَذنامجازات کردیم، گرفتیم

جواب فعالیت های قرآن نهم

جواب فعالیت دوم درس 5 قرآن نهم: ترکیب های زیر را معنا کنید.
1 .وَ لَقَد یَسَّرنَا القُرآنَ: و قطعاً آسان کردیم قرآن را
2 .لِلذِّکرِ: برای پند

3 .وَ لَقَد جاءَ: و قطعاً آمد
4 .ءالَ فِرعَونَ: خاندان فرعون

5 .کَذَّبُوا بِایاتِنا: تکذیب کردند نشانه های ما را
6 .کُلِّها: همه ی آن را

7 .فَاَخَذناهُم: پس مجازات کردیم آنها را

جواب انس با قران در خانه صفحه ۵۷ قرآن نهم جواب فعالیت های قرآن نهمجواب انس با قرآن درس 5 قرآن نهم: ترجمه آیات سوره ی قمر را کامل کنید.
1 .وَ لَقَد یَسَّرنَا القُرانَ لِلذِّکرِ:

و قطعاً آسان کردیم قرآن را برای پند.

2 .فَهَل مِن مُدَّکِرٍ:

پس آیا هیچ پندگیرنده ای هست؟

3 .وَ لَقَد جاءَ ءالَ فِرعَونَ النُّذُرُ:

و قطعاً آمد برای خاندان فرعون هشدارها.

4 .کَذَّبُوا بِایاتِنا کُلِّها:

تکذیب کردند همه ی نشانه های ما را.

5 .فَاَخَذناهُم اَخذَ عَزیزٍ مُقتَدِرٍ:

پس مجازات کردیم آنها را آن گونه که فردی عزتمند و مقتدر مجازات می کند.

ج ـ از صفحه 527 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هر یک بنویسید. 

یَخرُجُ مِنهُمُا اللُؤلُؤ وَ المَرجان : از آنها مروارید و مرجان خارج می شود

هذِه جَهنّمِ الَّتی یِکَذِّبُ بِهَاالمُجرمونَ : این همان جهنمس است که  مجرمان آن را دروغ می پنداشتند

د پیام قرآنی درس 5 قرآن نهم

د پیام قرآنی درس 5 قرآن نهم

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *