جواب درس دوم کتاب کار زبان هفتم

جواب درس دوم کتاب کار زبان هفتم

گام به گام زبان هفتم درس ۲

جواب درس دوم کتاب کار زبان هفتم

نام درس : درس دوم | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

گام به گام زبان هفتم درس ۲

پاسخ و معنی تمرینات کتاب کار زبان هفتم همراه با جواب صفحه های ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ درس دوم کتاب کار زبان هفتم

درس دوم

جواب و معنی صفحه ۳۶ کتاب کار زبان هفتم

1️⃣در کلاس انگلیسی، دانش ّ آموزان برای انجام فعالیت به چند گروه تقسیم شدهاند و اسامی آنها بر روی برگهای روی تابلو به صورت زیر نصب شده است. یکی از هم کلاسی هایتان به نام »امکانیان« که غایب بوده بعد از مدرسه رایانام های داده و میخواهد که او را هم در جریان این موضوع بگذارید. نام گروه و اعضای دیگر را برایش ارسال کنید.

جواب و معنی صفحه ۳۶ کتاب کار زبان هفتم

Group: …Group B ………
1- Kamkar
2- Aram
3- Paknam
4- Behkam

 

جواب و معنی صفحه ۳۷ کتاب کار زبان هفتم

2️⃣ نام های خانوادگی را که در بین بستگان، همسایگان و دوستان شما وجود دارند مشخص کنید.

جواب و معنی صفحه ۳۷ کتاب کار زبان هفتم

 

3️⃣ کتابدار مدرسه از شما خواسته در مرتب نمودن کتابهای انگلیسی که تازه به کتابخانه رسیده به او کمک کنید. با نوشتن عدد، ترتیب آنها را براساس حروف الفبا مشخص کنید. جواب و معنی صفحه ۳۷ کتاب کار زبان هفتم

جواب و معنی صفحه ۳۸ کتاب کار زبان هفتم

4️⃣ نام خانوادگی سه نفر از دبیران خود را بنویسید.

جواب و معنی صفحه ۳۸ کتاب کار زبان هفتم

 

5️⃣  اسامی افراد یا کلمات انگلیسی ای بنویسید که حداقل شامل یکی از حروف p، b، e، m، k و a باشد. 

Male = مذکر (مرد)Make = درست کردن
Babak = نیمKitchen = آشپزخانه

6️⃣ نام خانوادگی این شهدای گران قدر را بنویسید.جواب و معنی صفحه ۳۸ کتاب کار زبان هفتم

 

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.
اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *