جواب فعالیت های درس ۲ قرآن هفتم ؛ صفحه ۲۴ و ۲۵ و ۲۸ و ۲۹

جواب فعالیت های درس 2 قرآن هفتم

معنی و جواب درس دوم قرآن هفتم

جواب فعالیت های درس ۲ قرآن هفتم

نام درس : درس دوم | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

معنی و جواب درس دوم قرآن هفتم

جواب فعالیت های درس 2 قرآن هفتم – معنی کلمات و متن کتاب قرآن هفتم با جواب همراه با جواب انس با قرآن در خانه و فعالیت صفحه ۲۴ و ۲۵ و ۲۸ و ۲۹  درس اول دوم هفتم

جواب فعالیت جلسه اول درس 2

جواب فعالیت های صفحه ۲۴ درس دوم قرآن هفتم

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

همه، توانا، پروردگار، بگو، چیز

1-قُلبگو7-هاو، شَ، آن
2-اِلیبه، به سوی8-عَلیبر
3-جاءَآمد، آمد برای9-هاآن، شَ، او
4-رَبّپروردگار10-کُلّهر، همه
5-فَپس، و11-شَیءچیز
6-قَدقطعاً12-قَدیرتوانا

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: این ترکیب ها را معنا کنید.
1 .قُل یا أَ یُّهَا النَّاسُ: بگو ای مردم
2 .قَد جاءَکُم: قطعاً آمد برای شما
3 .مِن رَبِّکُم: از سوی پروردگارتان
4 .إِلَی الله: به سوی خدا
5 .عَلَی کُلِّ شَیءٍ: بر هر چیزی

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت سوم: این ترکیب ها را مانند نمونه کامل کنید.

إلَی + ه : إِلَیهِ: به سوی او، به سویش 
إِلَی + ها: إِلَیها: به سوی او، به سویش
إِلَی + کُم : إِلَ یکُم: به سوی شما، به سویتان

عَلَی +هِ : عَلَیهِ: بر او، بر آن
عَلَی+ هِم: عَلَیهِم : بر آنها
عَلَی + کُم : عَلَ یکُم: بر شما
انس با قرآن هفتم

جواب انس با قرآن صفحه ۲۵ درس دوم قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه این آیات و عبارات قرآنی را کامل کنید.

جواب جای خالی ها

1- بگو ای مردم.
– قطعاً آمد برای شما حق از سوی پروردگارتان.
2- به سوی خدا است بازگشت شما؛
3- و او بر هر چیزی توانا است.

نکات:
1 .وقتی کلمه «جاء» همراه با ضمیر بکار رود، به صورت «آمد برای …م معنا می شود.
2 .کلمه «مِنم» به دو صورت «از« و «از سوی» معنا می شود.
3 .کلمه «إلَی» به دو معنای «بهم» و «به سوی» است، که البته دانش آموزان از هر کدام استفاده کنند، صحیح است.
4 .کلمه «کُل» وقتی که بعد از آن اسم مفرد و نکره بیاید، «هر» معنا می شود.

جواب فعالیت های صفحه ۲۸ درس دوم قرآن هفتم

جواب فعالیت جلسه دوم درس 2

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.
عبادت کنید، گفت، برادر، خدا، پاداش

1-اَخ، اَخو، اَخا، اَخیبرادر5-یمن، َم
2-قالَ گفت6-اُعبُدواعبادت کنید
3-یاای7-اَجرپاداش
4-اِلهخدا، معبود8-التَعقِلونَاندیشه نمی کنید

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: این ترکیب ها را معنا کنید.
1 .وَ إِلَی عادِ: و به سوی(قوم) عاد

2 .أَخاهُم هُودًا: برادرشان(حضرت) هود
3 .اِلهُکُم: خدای شما

4 .اعبُدُوا الله: عبادت کنید خدا را
5 .یا قَومِ: ای قومِ من

5 .اَفَلا تَعقِلونَ: پس آیا اندیشه نمی کنید؟

انس با قرآن هفتم

جواب انس با قرآن صفحه ۲۹ درس اول قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه این عبارات قرآنی را کامل کنید و شماره آیه مربوطه را مقابل آن بنویسید.
1 .إِنّی تَوَکَّلتُ عَلَی الله رَبّی وَ رَبِّکُم: قطعاً من توکل کردم بر خدا، پروردگارم و پروردگار شما.هود/61
2 .وَ إِلَی ثَمودَ اَخاهُم صالِحاً: و (فرستادیم) به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را.هود/50
3 .قَالَ یا قَومِ اعبُدُوا الله: گفت ای قومِ من عبادت کنید خدا را. هود/88
4 .عَلَیهِ تَوَکَّلتُ وَ إلَیهِ اُنیبُ: بر او توکل کردم و به سویش روی می آورم.هود/88

نکات:
1 .پیامبر قوم عاد، «حضرت هود» و پیامبر قوم ثمود، «حضرت صالح» است.
2 . «اَفَلا یَعقِلون»، در ترجمه آن حرف «فَ» را قبل از «اَ» پرسشی معنا می کنیم؛ یعنی به صورت «پس آیا…» معنا می کنیم.

پیشنهاد میشود از گام به گام قرآن هفتم و برای درس های بعدی نیز از جواب درس 3 قرآن هفتم و جواب درس 4 قرآن هفتم دیدن فرمایید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 3 | در انتظار بررسی: 3

 • غزل :

  عالییییییییی⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐🌈⭐🌈⭐🌈⭐🌈⭐🌈⭐🌈⭐📄⭐⭐❤️🌈⭐❤️🌈⭐⭐❤️🌈⭐⭐

 • محسن :

  سلام از اونجایی که کتاب ها سال به سال تغییر اینجا با تغییرات بروز میشه یا نه؟

  • HamGamDars :

   بله میشه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *