جواب فعالیت های درس 2 قرآن هشتم ؛ صفحه ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۸

جواب فعالیت های درس ۲ قرآن هشتم

درس دوم قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 2 قرآن هشتم

نام درس : درس ۲ | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

درس دوم قرآن هشتم

گام به گام قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 2 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه  ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۸ درس دوم آموزش قرآن پایه هشتم

جواب فعالیت صفحه ۲۱ درس دوم قرآن هشتم

💠آیات 47 و 48 سوره فرقان را همراه با رمزینه سریع پاسخ بخوانید و ترجمه آنها را در بخش درک و فهم آیات این درس کامل کنید.
بر عهده دانش آموز!

تدبر
💠با توجه به آیات به سؤالهای زیر پاسخ دهید:
١ خداوند چه نعمت هایی را در شب و چه نعمت هایی را در روز برای انسان قرار داده است؟
نعمت‌های شب:
زیبای تاریکی شب ، نور ماه و ستارگان ، تغییر هوا ، آرام کردن جانداران ، سکوت شب
نعمت‌های روز:
نور خورشید ، گرمای خورشید ، امکان انجام فعالیت‌های مختلف ، دیدن زیبایی‌های طبیعت

٢ چرا خداوند حرکت بادها را بشارت آفرین معرفی میکند؟
بادها، با وزیدن خود، باعث می شوند که ابرها شکل بگیرند و باران ببارد. باران، باعث رشد گیاهان و میوه ها می شود و به زندگی انسان و سایر موجودات زنده کمک می کند. بنابراین، حرکت بادها، بشارت دهنده زندگی و امید است.

حفظ
💠به انتخاب خود یک جمله (پیام قرآنی) از این آیه را از حفظ بخوانید.
بر عهده دانش آموز!

جواب فعالیت صفحه ۲۳ درس دوم قرآن هشتم

💠 جواب فعالیت اول درس ۲ قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

قرآن، جهانیان، فرزند، همتا، فروفرستاد

۱-نَزَّلَنازل کرد، فرو فرستاد
۲-فُرقانوسیله تشخیص حق از باطل، یکی از نام های قرآن
۳-یَکونُمی باشد
۴-عالَمینَجهانیان، مردم
۵-نَذیرهشداردهنده
۶-وَلَدفرزند
۷-شَریکشریک، همتا
۸-قَدَّرَاندازه گیری کرد

 همگام درس |  HamGamDars

جواب فعالیت صفحه ۲۳ درس دوم قرآن هشتم

فعالیت دوم

💠 جواب فعالیت دوم درس ۲ قرآن هشتم :

ترکیب های زیر را معنا کنید.

۱ .نَزَّلَ الفُرقانَ:
نازل کرد قرآن را

۲ .عَلَی عَبدِهِ:
بر بنده اش

۳ .لِلعالَمینَ:
برای جهانیان 

۴ .شَریکٌ فِی المُلکِ:
شریکی در فرمانروایی

۵ .کُلَّ شَیءٍ:
هر چیزی

۶ .فَقَدَّرَهُ:
پس اندازه گیری کرد آن را

 همگام درس |  HamGamDars

جواب فعالیت صفحه ۲۴ قرآن هشتم

💠 جواب فعالیت سوم درس ۲ قرآن هشتم: همان طور که می دانید «لِ» یعنی «برای»؛ هرگاه این حرف قبل از فعل بیاید به صورت «تا» معنا
می شود و تغییر جزئی در معنای فعل ایجاد می شود؛ مانند:
لِ + یَکونُ (می باشد) لِیَکونَ: (تا باشد)

اینک ترجمه ی این ترکیب ها را کامل کنید.
لِ + یَعلَمُ: می داند لِیَ علَمَ: تا بداند
لِ + یَعلَمُونَ: می دانند لِیَعلَمُوا: تا بدانند
لِ + تَعقِلُونَ: اندیشه می کنید لِتَعقِلُوا: تا اندیشه کنید
لِ + تُؤمِنونَ: (ایمان می آورید) لِتُؤمِنوا: تا ایمان بیاورید

 همگام درس |  HamGamDars

جواب فعالیت صفحه ۲۴ و ۲۵ قرآن هشتم

 🧧 جواب انس با قرآن درس ۲ قرآن هشتم: ترجمه دو آیه ی از سوره ی فرقان را کامل کنید.

۱- تَبَارَکَ الَّذِی نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ
پرخیز است کسی که نازل کرد قرآن را در بنده‌اش

۲- لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا
تا باشد برای جهانیان هشدار دهنده‌ای.

۳- الَّذِی لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ
کسی که برای او فرمانروایی آسمان‌ها و زمین است.

۴- وَلَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا 
و ندارد فرزندی

5- وَلَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ
و نیست برای او همتایی در فرمانروایی

6- وَخَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ 
و آفرید هر چیزی را

7-فَقَدَّرَهُ تَقْدِیرًا
پس اندازه‌گیری کرد آن را به‌طور دقیق.

 

🧧 ب) در صفحه ۳۵۶ قرآن کریم چند پیام کوتاه و پر معنای قرآن آمده است. در دورهٔ ابتدایی نیز با این پیام‌ها آشنا شده‌اید. یکی از آنها را همراه با معنا بنویسید.

 اِنَّ اللهُ خَبیرُ بِما تَعمَلون
 قطعاً خدا به آنچه انجام داده می‌دهید آگاه است.

 همگام درس |  HamGamDars

2- از صفحه ۳۵۶ قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید.
۱- صِراطٍ مُستقیم: راه راست
۲- اِلی الله وَ رَسوله: به سوی خدا و پیامبرش
۳- اُوِلئکَ هُم الظَّمِونَ: آن‌ها همان ستمگرانند.

جواب فعالیت صفحه ۲۸ درس دوم قرآن هشتم

جواب فعالیت اول

💠 جواب فعالیت اول درس دوم قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

بشارت، آب، پوشش، قرارداد، خواب

۱-جَعَلَقرار داد۶-ریاحبادها، جمع ریح
۲-لِباسلباس، پوشش۷-بُشر، بُشری بشارت دهنده، بشارت
۳-نَومخواب۸-ماءآب
۴-سُباتآرامش و استراحت۹-طَهورپاک، پاک کننده
۵-اَرسَلَفرستاد

 همگام درس |  HamGamDars

فعالیت دوم

💠 جواب فعالیت دوم درس دوم قرآن هشتم : معنای ترکیب های زیر را بنویسید.

۱ .وَ هُوَ الَّذی:
و او کسی است که

۲ .جَعَلَ لَکُم:
قرار داد برای شما

۳ .اللَّیلَ لِباساً:
شب را پوششی

۴ .والنَّومَ سُباتًا:
و خواب را (مایه ی) آرامش و استراحت

۵ .وَ جَعَلَ النَّهارَ:
و قرار داد روز را

۶ .اَرسَلَ الرِّیاحَ بُشراً:
فرستاد بادها را بشارت دهنده

۷ .وَ اَنزَلنا مِنَ السَّماءِ:
و فرو فرستادیم از آسمان

۸ .ماءً طَهُوراً:
آبی پاک

 همگام درس |  HamGamDars

جواب فعالیت صفحه ۲۹ قرآن هشتم

🧧 جواب انس با قرآن درس دوم قرآن هشتم: ترجمه این دو آیه شریفه از سوره ی فرقان را کامل کنید.

۱- وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ لِبَاسًا
و او کسی است که قرار داد برای شما شب را پوششی
۲- وَ النَّوْمَ سُبَاتًا
و خواب را (برای) آرامش و استراحت
۳- وَ جَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا
و قرار داد روز را (برای) تلاش و زندگی
۴- وَ هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیَاحَ 
و او کسی است که فرستاد باد را
5- بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ
بشارت دهنده، پیش از رحمت خود (باران).
6- وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا
و نازل کردیم از آسمان آبی پاک کننده

🧧 ب- در دو صفحه آخر سوره فرقان، خداوند ویژگی های بندگان خوب خود را بر شمرده است. آخرین ویژگی ایشان آن است که از خدا می خواهند تا آنها را نمونه، الگو، پیشوا و امام برای متقین قرار دهد. به نظر شما کسی که چنین درخواستی از خدا دارد، باید دوران نوجوانی خود را چگونه بگذارند؟

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا | فرقان ۷۴
(پروردگارا) ما را برای اهل تقوا اما و الگو قرار ده.

2- از صفحه ۳۶۶ قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی را انتخاب و معنا کنید.
عمل عملا صالحا : انجام دهد کار خوب و شایسته
خالدین فیها : جاودان در آن

نکات:
۱ .کلمه «لباس» در اصل دو معنا دارد؛ یکی «لباس» و دیگری «پوشش» که در اینجا به معنای«پوشش» است.
۲ .کلمه «ریاح» به معنای «بادها»، برای باده ایی که رحمت می آورند، بکار می رود؛ ولی کلمه «ریح» به معنای «باد»، برای بادهای عذاب آور بکار می رود.

برای دریافت دیگر مطالب میتوانید با اضافه کردن عبارت “همگام درس” به آخر عبارت جستجو در گوگل آن ها را بیابید. همچنین پیشنهاد می‌ شود از درس ۳ قرآن هشتم و همچنین گام به گام هشتم نیز دیدن فرمایید

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • عرفان :

  عالی بود ایولا

 • arazخفنه :

  عالیییییییییییییی😏😏😏😏😏

 • محدثه :

  عالییی:)

 • Sasuke_uchiha :

  عالی

 • SALEH :

  عالی

  • امیرحسین :

   عالی خیلی عالیه ممنون از برنامه عالیتون

 • سارینا :

  بد نبود

  • امیر :

   بد نبود

 • یزدان قاجار :

  عالی عه برا امتحان من که کتابم خالی عه

 • فردین: :

  عالیه استفاده کنید مرحله به مرحله بنویسید

 • Matin :

  عالی این برنامه عالیه خیلی کمکم کرد

 • ملیکا :

  عالیه، فوق‌العاده برنامه ی خوبیه ممنونم ازتون

 • رها :

  عالی خیلی ممنون

 • رومینا :

  سلام صفحه ۲۶ فعالیت دوم ۶ و۷و۸ رو نزاشتین

 • امیر علی جهانگیری :

  عالی عالی برنامه

 • Amir :

  این برنامه عالی عالی من ازش راضیم بخدا عالی این کتاب هست این برنامه

 • zakeihkhoshbakht@gmail.com :

  عالی و خیلی خوب

 • HAMGAMDARS 💞 :

  تموم تلاشم رو کردم مثلش شه😂😂

 • ی بنده خدا :

  این پیام قرآنیه آخرش بی معنیه انگار

 • محیا :

  عالللللییییی

 • X :

  سلام :
  ممنون از برنامه خوبتون لطفن قسمت ج و د را هم بگذارید
  باتشکر از برنامه خوبتون

  • HamGamDars :

   قرار گرفت

 • Yaser :

  عالی بود

 • SD :

  عالیه ممنونم فقط کاش قسمت ج صفحه ۲۷ هم داشت

 • یکی:/:) :

  خوب بود

 • با هوش :

  عالی عالی

  • ممد :

   🤨🤨🤨🤨🤨🤨

  • Sayeh :

   بسیار عالی

   • عرفان :

    عالللللللییییییییی

 • ابوالفضل :

  امتحان

  • S :

   ممنون