جواب فعالیت های درس 10 قرآن نهم

جواب فعالیت های درس 10 قرآن نهم

گام به گام درس نهم قرآن دهم

جواب فعالیت های درس 10 قرآن نهم

نام درس : درس دهم | موضوع : گام به گام | پایه نهم

گام به گام درس نهم قرآن نهم

گام به گام قرآن نهم

جواب فعالیت های درس 10 قرآن نهم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 97 و 98 و 99 و 101 و 102 درس دهم آموزش قرآن پایه نهم

جواب صفحه ۹۷ قرآن نهم

جواب انس با قرآن و فعالیت های درس دهم جلسه اول

جواب فعالیت های قرآن نهم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

به تأخیر می اندازد، هشدار ده، داخل شد به

1-اَنذِرهشدار ده4-دَخَلَداخل شد به، وارد شد به
2-یَأتیمی آید5-لاتَزِدنیفزای، زیاد نکن
3-یُؤَخِّرُبه تأخیر می اندازد، مهلت می دهد به6-تَبارهلاکت، نابودی

جواب فعالیت های قرآن نهم

جواب فعالیت دوم درس ۱۰ قرآن نهم: ترکیب های زیر را معنا کنید.

1 .إِنّا اَرسَلنا نُوحًا: قطعاً ما فرستادیم نوح را
2 .اَن اَنذِر قَومَکَ: که هشدارده قومت را

3 .اَن یَأتِیَهُم عَذابٌ اَلیمٌ: که می آید برایشان عذابی دردناک
4 .قالَ یا قَومِ: گفت ای قوم من

5 .اَنِ اعبُدُوا الله: که عبادت کنید خدا را
6 .وَاتَّقُوهُ: و تقوای او را پیشه کنید

7 .وَ اَطیعُونِ: و اطاعت کنید مرا
8 .یَغفِر لَکُم مِن ذُنُوبِکُم: می آمرزد برای شما از گناهانتان

9 .وَ یُؤَخِّرکُم إِلَی اَجَلٍ مُسَمًی: و مهلت می دهد به شما تا مدتی معین
10 .لَو کُنتُم تَعلَمُونَ: اگر می دانستید

11 .رَبِّ اغفِر لِی وَ لِوالِدَیَّ: پروردگارا بیامرز مرا و پدر و مادرم را
12 .وَ لِمَن دَخَلَ بَیتِیَ مُؤمِنًا: و هرکسی که داخل شد به خانه ام با ایمان

13 .وَ لِلمُؤمِنینَ وَ المُؤمِناتِ: و مردان و زنان مؤمن را
14 .وَ لاتَزِدِ الظّالِمینَ اِلّا تَبارًا: و نیفزای ستمگران را مگر هلاکت و نابودی

جواب انس با قران در خانه صفحه ۹۸ قرآن نهم 

جواب فعالیت های قرآن نهم

جواب انس با قرآن درس ۱۰  قرآن نهم: ترجمه ی آیات سوره نوح را کامل کنید.

1 .إِنّا اَرسَلنا نُوحًا إِلَی قَومِهِ:

قطعاً ما فرستادیم نوح را به سوی قومش.

2 .أن اَنذِر قَومَکَ:

که هشدار ده قومت را.

3 .مِن قَبلِ اَن یَأتِیَهُم عَذابٌ اَلیمٌ:

قبل از اینکه بیاید برایشان عذابی دردناک.

4 .قالَ یا قَومِ إنّی لَکُم نَذیرٌ مُبینٌ :

گفت ای قوم من قطعاً من برای شما هشداردهنده ای آشکار هستم.

5 .اَن اعبُدُوا الله وَاتَّقُوهُ وَ اَطیعُونِ:

که عبادت کنید خدا را و تقوای خدا را پیشه کنید و پیروی کنید مرا.

6 .یَغفِر لَکُم مِن ذُنُوبِکُم:

می آمرزد برای شما گناهانتان را.

7 .وَ یُؤَخِّرکُم إِلَی اَجَلٍ مُسَمًی: و مهلت می دهد به شما تا مدتی معین.

8 .إِنَّ اَجَلَ الله إِذا جآءَ الیُؤَخَّرُ لَو کُنتُم تَعلَمُونَ:

قطعاً مهلت خداوند هنگامی که بیاید تأخیر نمی افتد اگر می دانستید.

9 .رَبِّ اغفِر لِی وَ لِوالِدَیَّ :

پروردگارا بیامرز مرا و پدر و مادرم را.

10 .وَ لِمَن دَخَلَ بَیتِیَ مُؤمِنًا وَ لِلمُؤمِنینَ وَ المُؤمِناتِ:

و کسی که داخل شد به خانه ام با ایمان و مردان و زنان مؤمن را.

11 .وَ لاتَزِدِ الظّالِمینَ اِلّا تَبارًا:

و نیفزای ستمگران را مگر هلاکت و نابودی.

جواب ج و د صفحه ۹۹ قرآن نهم 

ج- از صفحه 571  قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت آشنا بیابید و معنای هریک را همراه آن بنویسید.

یَجعَل لَکُم اَنهاراً:قرار دهد برای شما رودهایی

سَبعَ سَماواتِ: هفت آسمان

پیام قرآنی صفحه 108 قرآن نهم درس دهم 

 درخواست آمرزش

درخواست آمرزش

جواب صفحه ۱۰۱ قرآن نهم

جواب انس با قرآن و فعالیت های درس دهم جلسه دوم

جواب فعالیت های قرآن نهم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

طولانی، نیم، بگیر، اندک، یادکن، کم

1-قُمبرخیز، به پا خیز6-سَبحکار و تلاش
2-قَلیلاندک، کم7-طَویلطولانی، بسیار
3-نِصفنصف، نیم8-اُذکُریاد کن
4-رَتِّلآرام و با دقت بخوان9-اِتَّخِذبگیر، قرار بده
5-ثَقیلسنگین، گران بار، با ارزش

 

جواب فعالیت های قرآن نهم

جواب فعالیت دوم درس 10 قرآن نهم: ترکیب های زیر را معنا کنید.

1 .قُم الَّیلَ: برخیز شب را
2 .اِلّا قَلیلًا: مگر اندکی

3 .نِصفَهُ: نیمی از آن
4 .وَ رَتِّلِ القُرءانَ: و آرام و با دقت بخوان قرآن را

5 .قَولًا ثَقیلًا: سخن ارزشمند
6 .إِنَّ لَکَ فِی النَّهارِ: قطعاً برای تو در روز

7 .سَبحًا طَویلًا: کار و تلاش بسیار
8 .وَاذکُرِ اسمَ رَبِّکَ: و یاد کن نام پروردگارت را

9 .رَبُّ المَشرِقِ وَ المَغرِبِ: پروردگار مشرق و مغرب
10 .فَاتَّخِذهُ وَکیلًا: پس قرار بده او را مدافع(پشتیبان)

جواب انس با قران در خانه صفحه ۱۰۲ قرآن نهم 

جواب فعالیت های قرآن نهم

جواب انس با قرآن درس 10 قرآن نهم: ترجمه آیات سوره ی مزمل را کامل کنید.

1 .یآاَیُّهَا المُزَّمِّلُ * قُم الَّیلَ إِلّا قَلیلًا:

ای جامه به خود پیچیده * برخیز در شب مگر اندکی.

2 .نِصفَهُ اَوِ انقُص مِنهُ قَلیلًا:

نصفی از آن را یا اندکی از آن کم کن.

3 .اَو زِد عَلَیهِ وَ رَتِّلِ القُرءانَ تَرتیلًا:

یا بر آن بیفزای و کاملاً قرآن را آرام و با دقت بخوان.

4 .إِنّا سَنُلقِی عَلَیکَ قَولًا ثَقیلًا:

قطعاً ما نازل خواهیم کرد بر تو سخن ارزشمندی را.

5 .إِنَّ ناشِئَهَ الَّیلِ هِیَ اَشَدُّ وَطًا وَ اَقوَمُ قیلًا:

قطعاً عبادت در شب استوارتر، خالصانه تر و از لغزش دورتر است.

6 .إِنَّ لَکَ فِی النَّهارِ سَبحًا طَویلًا:

قطعاً برای تو در روز کار و تلاش بسیار است.

7 .وَاذکُرِ اسمَ رَبِّکَ وَ تَبَتَّل اِلَیهِ تَبتیلًا:

و یاد کن نام پروردگارت را و تنها به او دل ببند.

8 .رَبُّ المَشرِقِ وَ المَغرِبِ لا اِلهَ اِلّا هُوَ:

پروردگار مشرق و مغرب که نیست معبودی جز او.

9 .فَاتَّخِذهُ وَکیلًا:

پس قرار بده او را مدافع (پشتیبان).

از صفحه 575 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید.

أَقیمُوالصَّلوهً وَ ءاتُوا الزَّکوهَ: برپا دارید نماز را و بدهید زکات را

– جَعَلتُ لَهُ: قرار دادم برای او

جواب انس با قرآن کریم صفحه 111 قرآن نهم (پیام قرآنی درس دهم)

فَاقرَءوا مَا تَیَسَّرَمِنه

پس آنچه از آن (قرآن) ممکن است بخوانید

جواب انس با قرآن کریم صفحه 111 قرآن نهم (پیام قرآنی درس دهم)

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 4 | در انتظار بررسی: 0

 • محمد مهدی :

  عالی بود دمت گرم.

 • ابوالفضل :

  عالی دمتون گرم خیلی کمکم کرد

 • سارا :

  عالیییبیییییییی

 • امیر :

  بسیار عالی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *