جواب فعالیت های درس ۴ قرآن هفتم؛ صفحه ۴۱و ۴۳و ۴۴و ۴۵و ۴۸و ۴۹

جواب فعالیت های درس ۴ قرآن هفتم

معنی و جواب درس چهارم قرآن هفتم

جواب فعالیت های درس ۴ قرآن هفتم

نام درس : درس چهارم | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

معنی و جواب درس چهارم قرآن هفتم

جواب فعالیت های درس ۴ قرآن هفتم – معنی کلمات و متن کتاب قرآن هفتم با جواب همراه با جواب انس با قرآن در خانه و فعالیت صفحه ۴۱و ۴۳و ۴۴و ۴۵و ۴۸و ۴۹ درس چهارم پایه هفتم

جواب تدبر صفحه ۴۱ قرآن هفتم

با توجه به آیه به سؤال زیر پاسخ دهید:
نیکوکاران «محسنین» چه ویژگی هایی دارند؟
جواب: با توجه به آیه ؛ افرادی هستند که با انجام اعمال خیر و نیکو، به دیگران کمک می‌کنند و به رفع نیازهای آنان می‌پردازند. و  هر کس تقوا و صبر پیشه کند خداوند به آنها پاداش میدهد.

 جواب فعالیت صفحه ۴۳ قرآن هفتم

جواب انس با قرآن صفحه ۴۲ و ۴۳ درس چهارم قرآن هفتم

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.
این، تو، نیکوکار، شما، بسیار آمرزنده، گفتند، آیا، گناهان، نادان

۱-اَ، هَل آیا۶-مُحسِننیکوکار
۲-اَنتُمشما۷-غَفوربسیار آمرزنده
۳-جاهِلنادان، بی خرد۸-قالواگفتند
۴-اَنتَتو۹-لَ قطعاً
۵-هذااین

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: این ترکیب ها را معنا کنید.
۱ .بِیُوسُفَ وَ اَخیهِ: با یوسف و برادرش.
۲ .اَءِنَّکَ لَاَنتَ یُوسُفُ: آیا قطعاً تو همان یوسف هستی؟
۳ .هذا اَخی: این برادر من است
۴ .اَجرَ المُحسِنینَ: پاداش نیکوکاران.
۵ .قالوا یا اَبانا: گفتند ای پدر ما
۶ .هُوَ الغَفورُ الرَّحیمُ: او بسیار آمرزنده و مهربان است.

 جواب فعالیت صفحه ۴۴ قرآن هفتم

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت سوم: این ترکیب ها را مانند نمونه کامل کنید.

فعالیت سوم درس 3 قرآن هفتم
صادق: راستگو + ینَ : صادِقینَ: راستگویان
مُحسِن: نیکوکار + ینَ: مُحسِنینَ:نیکوکاران
مُؤمِن: مؤمن+ ینَ: مُؤمِنینَ: مؤمنان
عالِم: دانا + ینَ: عالِمینَ: دانایان(دانشمندان)
کافِر: کافر + ینَ: کافرینَ :کافران

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت چهارم: این ترکیب ها را مانند نمونه کامل و ترجمه کنید.

فعالیت چهارم درس 3 قرآن هفتم
خالِق: آفریننده + ونَ: خالِقونَ:آفرینندگان
مُسلِم: مسلمان + ونَ: مُسلِمونَ:مسلمانان
مُهاجِر: هجرت کننده + ونَ: مُهاجِرونَ:هجرت کنندگان
ظالِم: ستمگر+ ونَ: ظالِمونَ:ستمگران
کافِر: کافر + ونَ: کافرونَ:کافران

 جواب فعالیت صفحه ۴۵ قرآن هفتم

فعالیت پنجم) ترجمه این آیات و عبارات قرآنی را کامل کنید.

۱- قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِیُوسُفَ وَ أَخِیهِ إِذْ أَنْتُمْ جَٰهِلُونَ:
گفت: آیا دانستید چه کردید با یوسف و برادرش هنگامی که شما نادان بودید؟!
۲- قالوٓا اَءِنَکَ لَاَنتَ یوسُفُ
گفتند: آیا قطعا تو همان یوسف هستی؟
۳-قالَ اَنَا یوسُفُ و هٰذآ اَخی
گفت: من یوسف هستم و این برادر من است.
۴-… فَاِنَ اللهَ لا یُضیعُ اَجرَ المُحسِنینَ:
پس قطعا خدا از بین نمی‌برد پاداش نیکوکاران را.

ب- از صفحه ۲۴۶ قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی انتخاب کنید.
 وَلَا تَیْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَهِ
از رحمت خدا هرگز مأیوس نشوید.

خانه های نورانی
 ۱-  خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات ۲۴۴ تا ۲۴۹ قرآن کریم را بخوانید.
بر عهده دانش آموز!

 ۲- از صفحه ۲۴۸ قرآن کریم سه اسم که با «ون» یا «ین» جمع بسته شده است، نوشته و معنا کنید.
۱- عَالمین: جهانیان
۲- معرضون: افراد روی گردان
۳- مُشرِکُون: افراد مشرک

 جواب فعالیت صفحه ۴۸ قرآن هفتم

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده ازکلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.
دلها ، سخت ، تاریکی ها ، بی ایمان

۲-ظُلُماتتاریکی ها۶-عزیزعزتمند، شکست ناپذیر
۳-کافِرکافر، بی ایمان۷-وَیلوای بر
۴-اِذناجازه۸-شَدیدسخت
۵-صِراطراه

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.
۱ .کِتابٌ اَنزَلناهُ: کتابی که نازل کردیم آن را
۲ .اِلَیکَ: به سوی تو
۳ .مِنَ الظُّلُماتِ: از تاریکی ها
۴ .اِلَی النُّورِ: به سوی نور
۵ .وَیلٌ لِلکافِرینَ: وای بر کافران
۶ .مِن عَذابٍ شَدیدٍ: از عذابی سخت

جواب فعالیت  صفحه ۴۹ قرآن هفتم

فعالیت سوم ) ترجمه این جمله های قرآنی را که در صفحات ۲۵۰ تا ۲۵۵ آمده است کامل کنید و شماره آیه مربوط را در مقابل آن بنویسید.

۱- قُلِ اللَهُ خَالِقُ کُلِ شَیْءٍ وَ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ
بگو خدا آفریننده‌ی همه چیز است و او یگانه مقتتدر است. (رعد/۱۶)
۲- أَلَا بِذِکْرِ اللَهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ
بدانید (فقط) با یاد خدا آرام می‌گیرد دل‌ها (رعد/۲۶)
۳- الر کِتٰبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْکَ
الف لام را، کتابی که فرو فرستادیم آن را به سو تو
۴- لِتُخْرِجَ النَاسَ مِنَ الظُلُمَاتِ إِلَی النُورِ
تا خارج کنی مردم را از تاریکی‌ها به سوی نور
۵- بِإِذْنِ رَبِهِمْ إِلَیٰ صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ:
به اجازه‌ی پروردگارشان به سوی راه (خداوند) عزتمند ستوده(ابراهیم/۱)

ب) از صفحات ۲۵۰ تا ۲۵۲ قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی انتخاب کنید. (می‌توانید از تمرین‌های قبل نیز استفاده کنید). پیام انتخاب شده خود را با توجه به معنای آن حفظ کنید، درباره آن بیندیشید و نظر خود را در کلاس برای دوستان خود بیان کنید.
جواب: خداوند به هر چیزی دانا است، چه در نهان باشد و چه به‌صورت آشکار، از هر عملی باخبر است. پس ما باید در نهان و آشکار مراقب رفتار و اعمال خود باشیم.
 عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَهَادَهِ الْکَبِیرُ الْمُتَعَالِ
 اوست که آگاه به غیب و آشکار است و بزرگ و برتر است

خانه های نورانی
  ۱- خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات ۲۵۰ تا ۲۵۵ قرآن کریم را بخوانید.
بر عهده دانش آموز!

 ۲- از صفحات ۲۵۱ و ۲۵۳ قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.
۱- استَجابوا: اجابت کرده‌اند.
۲- اُستهُزِیَ: مسخره شدند
۳- لاَ یُخلفُ المیعاد: خلف وعده نمی‌کند.

پیشنهاد میشود از گام به گام قرآن هفتم و برای درس های بعدی نیز از جواب درس ۵ قرآن هفتم و جواب درس ۶ قرآن هفتم دیدن فرمایید.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • A...🤍A... :

  سلام خوبین
  خوشین سلامتین
  خیلی خوبه این مطالب❣️🫶🏻

 • :) :

  خیلی سایت عالی هست
  اما ای کاش برا قران ی بخشی میزاشتین سوالات
  ک هرکس امتحان داره سوالات رو بخونه:)

 • Ali :

  میخواستم یه پیشنها بدم که برای درس هایی مثل علوم مطالعات اگر میشه یک بخش خلاصه هم برای سوالات متن بزارید اینجوری سایت ویا اپ خیلی بازدید و نصب میگیره

 • رعنا :

  عالیه بی نقصع و هیچ کم و کسری نداره ممنونم:)💗

 • Amir :

  عالی است ❤

 • هانیه مرادی :

  سلام سلام رفقا 🤟❤🌹
  عااااالیه حرف نداره دست سازندش درد نکنه

 • ......Mah :

  عالیییییییییییی هست 👌🏻

 • محمد :

  این برمامه باهاله

 • عرفان عبدی 705 باهنر ناصر :

  سلام خسته نباشید
  لطفاً نمونه سوال رو برای تمام دروس بزارید

 • مهدی‌بخشی :

  عالیه‌خیلی‌خوب☺😵😍

 • hosseinparchami87@gmail.com :

  عالی

 • حسین :

  عالییی

 • محمد :

  عتلی

 • امیر محمد سعادت :

  خیلی خوبه

 • حسین نیکنام :

  عالی 😍😍😍😍😍😍😍 ممنون

 • سید شهروز صدیقی :

  عالی عالی عالی خیلی کمک کرد به من ممنون

 • محمد علیپور :

  صفحه ۴۴ ۳ این توشه و من هست پس این رنگی کنید ممنون میشم (من هست تو کتاب)

 • می :

  خیلی عالی بود ولی ای کاش پیام قرآنی آخر رو عوض میکردید

 • عرشیا :

  علیه خیلی کمک کرد

 • عرشیا :

  عایه (◠‿◕)

 • .... :

  مرسی ممنون عالی بود 🌹♥️♥️ این سایت کامل ترین سایت هست ❤️❤️❤️😙😙💐🌸

  • داش مصی :

   عالی.nays

 • AMIN :

  عالی هست ممنونم هرسایتی میرم ناقص میاره ولی این تکمیل تکمیله ممنون از سازنده خیلی دوست دارم

 • .... :

  خیلی عالی

 • Mr.Gold :

  من هر سایتی میرم یا ناقص است یا مشکل دارد ولی شما کامل کامل کامل است عاشق سایتتون هستم با تشکر فراوان خیلی هم خوب نوشته شده😘ماچ به کلتون

  • امیرحسین جابری زاده :

   بله عالیه😍🤣😅

  • یاوری :

   بسیار عالیییییییی

 • ثریا :

  عالی عالی عالی بود⁦♥️⁩⁦♥️⁩

  • امیر :

   عالی است هرچی که بخوای اینجا هست

   • بهنام :

    جااااااااالیه یعنی عالییییییییه عالی عالی از ۲۰
    ۲۰ میدن بهش

   • بنیامین :

    عالی و بی نظیر واقعا ممنونم🥰😍

 • علی الهامیان :

  باسلام عالی بود ممنون.

 • هادی طهماسبی :

  عالی و کامل ممنون از لطف شما💝💖

  • امیرحسین جابری زاده :

   خیلی مطالب عالییییی و درجه یک هست ممنون🙃😘😎👑🤩😍