جواب نگارش هفتم درس سوم صفحه ۴۱ ، ۴۲ ، ۴۴ و ۴۷

جواب نگارش هفتم درس  سوم صفحه ۴۲ ، ۴۴ ، ۴۶ و ۵۲

گام به گام درس ۳ نگارش هفتم

جواب نگارش هفتم سوم دوم صفحه ۴۲ ، ۴۴ ، ۴۶ و ۵۲

نام درس : درس سوم نگارش هفتم طبقه بندی موضوع | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

گام به گام درس ۳ نگارش هفتم

گام به گام نگارش هفتم /  درس سوم نگارش هفتم طبقه بندی موضوع

جواب صفحه ۴۱ درس سوم نگارش هفتم

🔶نوشته زیر را بخوانید و موضوع کلّی و ریز موضوع های آن را با رسم نمودار نشان دهید.

موضوع : شگفتی دنیای جانوران
بخش آغازین: در دنیا عجایب و شگفتی های زیادی وجود دارد. یکی از شگفتی های جهان خلقت، جانوران هستند. جانوران، گونههای مختلفی دارند.
بخش میانی:
بند ۱ | با موضوع پرنده ها: پرندگان، جانورانی هستند که پرواز میکنند. پَرو بال برای پرندگان، مهمترین عضو است. پرها اگرچه ظریف اند، قوی نیز هستند. پرو بال پرندگان که در زمان پرواز، گسترده می شوند، در زمان سرما، لحافی گرم و پوشنده و در وقت خطر سپری برای مخفی شدن پرنده است. برخی از پرندگان، مثل تیر پرواز میکنند. بعضی دیگر به راحتی تغییر جهت می ّ دهند و عدهای نیز در آب شیرجه می زنند. شتر مرغ، بزرگترین پرنده است و نمی تواند پرواز کند و مرغ مگس خوار به اندازه سر انگشت است و کوچکترین پرنده جهان است.
بند ۲ | با موضوع خزندگان: خزندگان هم موجودات عجیبی هستند. آنها به روی زمین می خزند. بدنشان فلس دارد و معمولا تخم می گذارند. بزرگترین خزنده، «تمساح»، به طول هفت متر و کوچکترین آنها، مارمولک خانگی است که تنها ۱۸ میلیمتر طول دارد.
بند ۳ | با موضوع آبزیان: آبزیان، بهجای زندگی در خشکی، در آب زندگی میکنند. آنها به جای شش، آبشش دارند؛ به همین خاطر می توانند در زیر آب نفس بکشند. ماهی ها یکی از انواع این آبزیان هستند.
بند ۴ | با موضوع دوزیستان: دوزیستان، جانورانی هستند که قادرند هم در آب و هم در خشکی زندگی کنند. آنها در نوزادی ابتدا، آبشش دارند؛ امّا به تدریج با رشد کردن، صاحب یک جفت شش می شوند و در خشکی، نفس می کشند.
بخش پایانی: این گونه گونی و شگفتی خلقت جانوران، یکی از نشانههای قدرت خداوند است و برای ما درسها و حکمت های زیادی دارد.

انشا صفحه ۴۲ درس ۳ نگارش هفتم

🔶با استفاده از روش طبقه بندی کردن موضوع، متنی با یکی از موضوع های زیر بنویسید.

موضوع: خانه
مقدمه: خانه، سرپناهی برای زندگی؛ جایی که در ان زندگی میکنیم، میخوابیم و ما را از باران و سرما و گرما و چیزهای این چنینی حفظ می کند.
بدنه: خداوند متعال همه چیز را آفریده و عقل استفاده از ان را به انسان داده که چند صباحی که زنده است را بتواند با رفاه و آسایش بیشتری به زندگی خود ادامه دهد. ولی خانه که شامل در و دیوار و سقف نمیشود ؛ خانه وسایل هم دارد، و اگر کسی در ان زندگی نکند و نفس نکشد که دیگر خانه نیست و خرابه ای است. اگر بوی غذا در ان نپیچد خانه ی زندگی کردن نیست. اگر خانه نباشد تو سرپناهی برای زندگی نداری و باید در سرمای سرد زمستان و گرمای گرم تابستان بیرون باشی و روی تکه ای کارتون و یا هزچه بخوابی . موقع بارش باران اول از همه تو خیس میشوی و سرما میخوری. خانه که نباشد زندگی سخت تراز ست تر از سخت است.
نتیجه: و حال باید شکر گزار خدا باشیم گه حداقل سقفی روی سرمان است و با افرادی مثل مادر و پدر و خواهران و برادرانمان زندگی میکنیم و سرپناهی برای زندگی روزمره خود داریم و در برابر هر بالی طبیعی اسیب کمتری می بینیم.

لینک دانلود و دریافتدانلود انشا درمود خانه PDF

 

موضوع: عینک
بخش آغازین: عینک ، وسیله ای برای استفاده ی افراد کم بینا یا دارای اختالل در چشم ، ولی گاهی تمامی افراد چه تیز بین و چه تار بین نیازمند استفاده از عینک هستند!
بخش میانی: شاید بپرسید چرا و چه نوع عینکی !؟ ، عینک مخصوص افراد دوربین یا نزدیک بین ؟ ، فریمش باید گرد باشد یا مستطیلی؟ ، هیچکدا م ، عینک هایی نامرئی ! ، عینک هایی از جنس دوری از زود قضاوت کردن ، بصیرت ، خوش بینی و آینده نگری و غیره…
عینک هایی به قیمت استفاده ی خوب از مغز ، عینک هایی که افراد اندیشمند و پرهیزگار کلکسیون دار آن ها هستند ، عینک هایی که دید شما را نسبت به دنیا و جامعه تغییر خواهند داد ، عینک هایی
که به قول سهراب سپهری باعث می شود جوری دیگر ببینید!
یکی از این عینک ها باعث دوربینی بدی های مردم و نزدیک بینی خوبی های آن ها و باعث ایجاد پیوند دوستی قوی تر می شود ، دیگری باعث عاقبت به خیری بوسیله ی دور اندیشی و آینده نگری می شود و بی شک هرکدام از این عینک ها به ارزش باطنی انسان خواهند افزود .
اما از یاد نبریم که برخی عینک ها نه تنها به ما کمکی نمی کنند بلکه باعث کوری ما خواهند شد ، عینکهایی با برند ها ی بدبینی ، عجله ، ترس و غرور و غیره ولی خوبی این عینک ها مخصوصا عینک هایی با ویژگی مثبت ، ماندگاری و خراب نشدن آن ها است که تا عمر دارید با شماست و اختیار انتخاب آن ها در دستان خود خود شماست!
بخش پایانی : از قدیم گفته اند که اگر عینک های متناسب چشم خود را نزنیم یا در کودکی برای تفریح عینک پدر و مادر خود را استفاده کنیم باعث ضعیف شدن چشمان ما می شود ، پس نباید به جهان پیرامون خود از دیدگاه فردی دیگر نگاه کنیم و در برخی اوقات حسرت زندگی آن ها را بخوریم!

لینک دانلود و دریافتدانلود انشا درباره عینک PDF

 

موضوع: عینک
بخش آغازین: همه ما حیوانی را می شناسیم که که در ادبیاتمان از سیاهی یادش میکنیم و به شومی و نحسی می‌شناسیمش و در عین حال باهوش ترین می‌دانیمش! کلاغ!
بخش میانی:
بند ۱ : کلاغ ها موجودات عجیبی اند! میگویند هر قار قار آنها معنای خاصی دارد و تنها خودشان میفهمند که چه میگویند! بعضی صدا هایشان هشدار است بعضی تقلید صدا و بعضی ارتباط برقرار کردن با دوستانشان ! کلاغ بخاطر عمر طوالنی ای که دارد نقش پررنگی در ادبیات ما ایفا کرده است.
بند ۲ : اما بعضی ها کلاغ را نماد شومی میدانند و اعتقاد بر این دارند که هرکس صبح هنگام بیدار شدن صدای کلاغ را بشنود، مرگش نزدیک است. شیطان پرستان معتقدند کلاغ چشمان شیطان است .
اما با این همه کلاغ ها باهوش ترین پرندگان اند . مثال در افسانه ها گفته شده که انسان ها تشییع جنازه و دفن را از کلاغ ها آموخته اند! بر خالف ایران در هر کشور کلاغ سمبل یک چیز است در چین نماد حق شناسی از والدین در یونان نماد خورشیدی و در ژاپن پیک الهی است .
بند ۳ : کلاغ در داستان ها بیشتر اسطوره هوش و فراست است اما در بیشتر داستان ها دیده ایم که برای مثال زدن حرص و طمع از کلاغ مایه می گذراند. کنایه های بسیاری هستند که با کلمه زاغ یا همان کلاغ ساخته شده اند. مثال زاغ دل یعنی سیاه دل یا زاغ طبع یعنی زشت خویی یا زاغ چهر یعنی سیاه روی!
بخش پایانی : کلاغ بودن کار هر کسی نیست ! چون یک انسان نمی تواند هم شوم باشد هم عاقل هم نحس باشد هم با فراست ! کلاغ بودن دل بی کران می خواهد که بتوانی پا بگذاری روی همه چیز و سفر کنی به هر کجا که می خواهی ! به ناکجا اباد ! کلاغ بودن کار هر کسی نیست!

لینک دانلود و دریافتدانلود انشا درباره کلاغ PDF

 

جواب صفحه ۴۴ درس سوم نگارش هفتم

🔶جمله های زیر را ویرایش کنید:

🔸پروانه در میان گل ها چرخیدند؟
پاسخ: پروانه در میان گل چرخید. / پروانه ها در میان گل ها چرخیدند.

🔸ملکه با زنبورهای عسل به سمت باغ گل ها پرواز کردند.
پاسخ: ملکه با زنبورهای عسل به سمت باغ گل ها پرواز کرد.

🔸دانش آموز و معلم، در کلاس مهارت های نوشتاری می نوشت.
پاسخ: دانش آموز و معلم، در کلاس مهارت های نوشتاری می نوشتند.

جواب باز آفرینی مثل صفحه ۴۶ و ۴۷ نگارش هفتم

🔶 نوشته زیر را بخوانید و اصل ضرب المثل را با شکل گسترش یافته آن مقایسه کنید.   
ما برای ضرب المثل : « هر که بامش بیش ، برفش بیشتر » دو گسترش زیر را آماده کرده ایم که امیدوارم دوست داشته باشید (یکی را بنویسید.)

گسترش شماره ۱

در گذشته مرد فقیری زندگی می کرده است که با کارگری در کاخانه ای امرار معاش می کرده است . مرد فقیر همیشه حسرت ثروت صاحب کارخانه را می خورده است .

صاحب کارخانه بیماری سختی می گیرد و زمان مرگش فرا می رسد . از آنجا که صاحب کارخانه هیچ وارثی نداشته است و مرد فقیر درستکارترین شخص در کارخانه بود . صاحب کارخانه تصمیم می گیرد تا کارخانه را به او بسپارد و راهی دیار باقی شود .

مرد فقیر با وجود اینکه از مرگ صاحب کارخانه ناراحت شده بود اما بسیار از تصمیم صاحب کارخانه خوشنود بود و از مدیریت کارخانه استقبال کرد .

مدتی گذشت و مرد فقیر با مشکلات فراوان مدیریت کارخانه روبرو شد به طوری که گاهی از زندگی جدیدش خسته می شد و آرزو می کرد به زندگی ساده سابقش برگردد.

روزی یکی از دوستان صمیمی مرد فقیر برای عرض تبریک نزد او آمد و به او تبریک گفت . اما مرد فقیر که از وضعیت پرتنش فعلی اش بسیار خسته بود به او گفت : ” ای رفیق بیچاره من ، خوشبختی برای شماست آن زمانی که کارگر کارخانه بودم فقط به فکر اندکی درآمد برای خانواده خودم بودم ولی اکنون باید به فکر صدها کارگر باشم که هر کدامشان از من انتظارهای مختلفی دارند “

 

گسترش شماره ۲

در زمان قدیم پادشاهی زندگی می کرده است که فرزند و جانشینی نداشته است. در هنگام بیماری و نزدیک شدن زمان مرگ پادشاه وصیت می کند اولین نفری که وارد شهر شد را پادشاه جدید شهر معرفی کنند.

فردای آن روز گدایی از دروازه شهر وارد می شود و مردم و وزیران دستور شاه را اجرا کرده و او را بر تخت پادشاهی می نشانند.

بعد از گذشت مدتی شاه جدید که هرگز تجربه پادشاهی را نداشته است با وزیران و زیردستانش دچار مشکل می شود و به ناچار بخشی از قدرت را به آن ها واگذار می کند.

در یکی از روزها یکی از دوستان پادشاه جدید که خیلی هم با او صمیمی بوده است برای دیدار دوست و عرض تبریک نزد پادشاه می رود.

پادشاه جدید در پاسخ تبریک دوستش می گوید : ای رفیق بیچاره من ، اکنون حال تو بسیار از حال من بهتر است من در گذشته فقط غم نانی داشتم و حالا غم جهان را بر دوش می کشم.

دوستش در پاسخ می گوید: “هر که بامش بیش برفش بیشتر”

نتیجه: آدم ها هر چقدر از لحاظ مالی قوی تر باشند همان قدر می بایست سختی های دنیا را هم تحمل کنند.

 

 

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • HamGamDars :

  بروزرسانی شد

 • ستی :

  مرس

 • علی :

  سلام صفحه ۳۶و۳۷ نداره

  • HamGamDars :

   سلام کتاب صفحه ۳۶ و ۳۷ ندارد

 • ناشناس :

  عالی بود من ازش راضیم

 • محمد :

  برنامه ی خوبی است ممنون
  تشکر

 • علی :

  سلام خیلی عالیه❤❤

 • نیکا :

  خوب بود کاش کل درسا همین بود🥴😭😭😭

 • Sarina :

  جواب منو ندادید تاحالاا😁😂
  میخواسم بگم خیلی عالی هستید . میسی از بلنامه خوبتون 🥺💓

  • Kimiya :

   خیلی خوبه 🧑‍🍳

 • ALI :

  عالیییبیییییییییی

 • ALI :

  خیلی خوبه فقط اگه کله درس ها وصقحه ها رو داشت خیلی عالی میشد

 • دنیس :

  سلام همیار خیلی برنامه عالی هستش🤩

 • امیرعلی :

  سلام اگه درس های دیگر فارسی رو هم تا آخر بزارید ممنون میشم

 • مرینت :

  کی تمام دروس رو تکمیل میکنید؟

 • فاطمه :

  سلام عرض ادب ممنون بابت برنامه همیارتون
  لطفا اگر همیشه ورس های دیگر نگارش هم بگذارید ممنونتون می شدم

  • HamGamDars :

   سلام در حال تکمیل مطالب هستیم!

   • میگم 😶 :

    اییی کامل نیس ک☹️