معنی درس دوم فارسی نهم + شعر پرواز

معنی عجایب صنع حق تعالی فارسی نهم (درس 2)

معنی درس دوم فارسی نهم

معنی عجایب صنع حق تعالی فارسی نهم (درس 1)

نام درس : عجایب صنع حق تعالی | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | پایه نهم

معنی درس دوم فارسی نهم

🧧 معنی فارسی نهم  / درس دوم :: عجایب صنع حق تعالی

معنی عجایب صنع حق تعالی

معنی عجایب صنع حق تعالی

معنی: آگاه باش که هرچه در جهان هستی وجود دارد ، همه را خداوند بلند مرتبه ، آفریده است. آسمان و آفتاب و ماه و ستارگان و زمین و آنچه بر روی زمین است مانند کوه و بیابان و رودخانه و آنچه در کوه هاست از سنگ های قیمتی و معدن ها و آنچه بر روی زمین وجود دارد از گیاهان گوناگون و آنچه در خشکی و دریا وجود دارد از انواع حیوانات و آنچه که در میان آسمان و زمین است ، مانند ابر و باران و برف و تگرگ و رعد و برق و رنگین کمان و نشانه هایی که در هوا آشکار می شود ، همه ، شگفتی های آفرینش خداوند بلند مرتبه است و این ها نشانه هایی از خداوند بلند مرتبه است که به تو فرمان داده است که در آنها نگاه کنی . پس در این نشانه های خداوند ، فکر و اندیشه کن.

معنی کلمات عجایب صنع حق تعالی

لغت : بدان : آگاه باش / صنع : آفرینش ، احسان / تعالی : بلند مرتبه / نهرها : جوی ها ، رودخانه ها / جواهر : جمع جوهر ، گوهر ها /معادن : جمع معدن / نباتات : جمع نبات ، گیاهان / بر : خشکی / بحر : دریا / میغ : ابر / رعد : صدای ابرها / قوس و قزح : رنگین کمان / علامات : جمع علامت ، نشانه ها / عجایب : جمع عجیبه ، شگفتی ها / آیات : جمع آیه ، نشانه ها / تفکر : فکر کردن .

آرایه ها کلمات عجایب صنع حق تعالی

معنی: آسمان ، آفتاب ، ماه و ستارگان : مراعات نظیر ( در این قسمت ، شبکه معنایی ، پشت سر هم به کار رفته اند.) / آسمان و زمین و بر و بحر : تضاد / این عبارت تلمیح دارد به آیه های 6 تا 11 سوره « ق » ترجمه : آیا منکران حق ، آسمان را فراز خود نمی نگرند که ما چگونه بنای محکم اساس نهادیم و آن را به زیور ستارگان درخشان آراستیم که هیچ خللی در آن راه ندارد .(6) و زمین را نمی نگرند که آن را بگستردیم و در آن کوه های استوار بیافکندیم و هر نوع گیاه با حسن و طراوت در آن برویانیدیم (7) این دلالیل قدرت در آسمان و زمین ، موجب بصیرت و تذکر هر بنده است…

معنی عجایب صنع حق تعالی

معنی: به زمین نگاه کن که { خداوند } چگونه آن را مانند فرشی برای تو ساخته و اطراف آن را وسیع ، گشترده است و از زیر سنگها محکم ، آبهای گوارا ، جاری کرده است ، که بر روی زمین ، جاری می شود و اندک اندک از زیر زمین بیرون می آید و به هنگام بهار ، نگاه کن زمین ، چگونه زمین زنده و شاداب می شود همانند پارچه ای ابریشمی ، رنگارنگ و زیبا می شود . بلکه هزار رنگ می شود.

 

لغت : بساط : فرش ، گستردنی ، هر چیزی گستردنی مانند فرش و سفره / جوانب : جمع جانب ، اطراف ، کناره ها / فراخ : گشادی ، وسعت ، گسترده / سخت : محکم / لطیف : خوش گوار / روان : جاری / دیبا : پارچه ی ابریشمین رنگین / بلکه : اضافه بر این ، علاوه بر این

 

 

معنی: : اگر داخل خانه ای بروی که نقّاشی و گچ بری کرده باشند ، زمان زیادی ، آن را وصف می کنی و ز آن کار ف تعجّب می کنی در حالی که همیشه در خانه ی خدا ( دنیا ) هستی و اصلاً عجّب نمی کنی و این دنیا ، خانه  خداست و فرش آن ، زمینی است و سقف بی ستون آن آسمان است که این ، بسیار عجیب است و چراغ آن ف ماه است و شعله ی آن ، خورشید و چراغدان هایش ستارگان هستند و تو از شگفتی های این دنیا ، بی خبری ، زیرا دنیا بسیار بزرگ اس و تو کوتاه نظری و زیبایی ها و بزرگی های آن را ، درک نمی کنی.

لغت : شوی : بروی / نقش : نقّاشی / کنده کرده باشند : کنده کاری کرده باشند / ضفت : وصف کردن / قندیل : چراغ آویز ، چراغدان / غافل : بی خبر / مختصر : کم و کوتاه ، ناچیز

آرایه ها : خانه ی خدا ( در خانه ی خدایی ) : استعاره از دنیا / سقف : استعاره از آسمان / بزرگ و مختصر : تضاد / عالم به خانه ، زمین به فرش ف ماه به چراغ و آفتاب به شعله و قندیل به ستاره ، تشبیه شده است.

معنی: : به پرندگان آسمان و حشره های روی زمین نگاه کن که هر یک را با شکل و ظاهیری متفاوت آفریده و هر کدام از دیگری بهتر و زیبا تر است . آن چه که لازم بود به هر یک (موجودات ) داده و به هر کدام  ، یاد داده که چگونه غذا به دست بیاورد و بچّه را نگاه دارد تا بزرگ بشود و چگونه لانه ی خود را بسازد . به مورچه نگاه کن که چگونه در زمان مناسب غذایش را جمع می کند.

لغت : مرغان هوا : پرندگان آسمان / نیکوتر : زیبا تر ، خوب تر / آشیان : لانه

معنی: : ی انسان ، مثل تو در این دنیا ، مثل مورچه ای است که در قصر پادشاهی ، لانه دارد و جز غذا و یارن خویش به چیز دیگری فکر نمی کند و از زیبایی قصر و غلامان و تخت پادشاه ، باخبر نیست . اگر می خواهی در حدّ و اندازه ی مورچه باشی ، در همان حد باقی بمان و اگر نمی خواهی مثل مورچه باشی به تو اجازه داده اند که در باغ شناخت خداوند بلند مرتبه ، تماشا کنی و از …پس از چشم باز کن تا شگفتی های جهان را ببینی که شگفت زده و حیران شوی

لغت : مثل : وصف حال ، داستان ، به عنوان مثال / مَلِک : پادشاه / جمال : زیبایی / سریر : تخت ، اورنگ / مُلک : پادشاهی ، مملکت / مدهوش : سرگشته ، سرگردان / متحیّر : حیران ، سرگردان

آرایه های : مثل تو : شبیه و تمثیل / قصر و مَلِک و غلام : مراعات نظیر / بستان معرفت : تشبیه / بستان معرفت : استعاره از دنیا

جواب درس 2 فارسی نهم

معنی شعر پرواز فارسی نهم

✅ در پیله تا به کی، در خویشتن تنی؟‌ *** پرسید کرم را، مرغ از فروتنی
معنی: مرغ با فروتنی از کرم پرسید:‌ تا کی در پیله خودت می‌مانی و تا می‌بافی؟

✅ تا چند منزوی، در کنج خلوتی؟ *** در بسته تا به کی، در محبس تنی؟
معنی: تا کی می‌خواهی گوشه‌گیر و در کنج خلوت خودت باشی؟ تا کی در زندان بسته تن (پیله کرم ابریشم) می‌مانی؟

✅ در فکر رستنم -پاسخ بداد کرم- *** خلوت نشسته‌ام زین روی، منحنی
معنی: کرم پاسخ داد: من در فکر رها شدن هستم، به همین دلیل به حالت خمیده در پیله خودم خلوت کرده و نشسته‌ام.

✅ همسال‌های من، پروانگان شدند *** جستند از این قفس، گشتند دیدنی
معنی: هم سن و سال‌های من پروانه شدند،از این قفس پرواز کردند و رفتند و دیدنی و زیبا شدند.

✅ در حبس و خلوتم، تا وارهم به مرگ *** یا پر برآورم، بهر پریدنی
معنی: من در زندان و تنهایی نشسته‌ام تا بمیرم و یا پر و بالی برای پرواز درآورم و پروانه شوم.

✅ اینک تو را چه شد، کای مرغ خانگی *** کوشش نمی‌کنی، پری نمی‌زنی؟
معنی: اکنون ای مرغ خانگی چه به سر تو آمده است که هیچ تلاشی نمی‌کنی و پرواز نمی‌کنی؟

شعر پرواز فارسی نهم

جهت مشاهده دیگر کتاب ها میتوانید از سایت همگام درس استفاده کنید. همچنین پیشنهاد میشود از جواب درس 3 فارسی نهم و همچنین معنی 3 فارسی نهم نیز دیدن فرمایید.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه های تایید شده : 19 | در انتظار بررسی: 26

 • اتنا🦄 :

  خوب عالی الان ساعت ۵ صبحه من دارم برای امتحان فارسیم میخونم

 • مهدیه :

  خیلی خوب و کامل بود ممنون

 • ARMY♡ :

  واقا توضیح ها کامله و خوب مرسی

 • Amir :

  نکنه تو ام فردا امتحان داری؟

 • Meti :

  به خدا که ادبیات سخت تر از ریاضیه…

  • MÆHĐİ :

   آره بابا خیلی سخته
   منم امروز اومدم بخونم دیدم واقعا از علوم و ریاضی هم سخت تره
   همش معنی شعره 🥴

 • فاطمه :

  عالی بود👌✨

 • حسین همتی :

  معنی شعر پرواز کاملا صحیحه اگر دقت کنید

 • امیر :

  سلام خیلی عالی بود فقط لطفا معنی شعر پرواز را بهتر بنویسید

  باتشکر🌹❤️

 • علی :

  سلام . معنی کلمات شعر پرواز رو نگذاشتید . اگر اجازه بدید یک چند تایی من بگم
  منزوی : گوش نشین / خلوت : تنهایی / مبحس : زندان / رستن : رها شدن / همسال : هم سن و سال / جَستن : پریدن / بهر : به خاطر ، برای

  • نازی :

   سلام مرسی قشنگم💋

   • علی :

    خواهش❤️

  • Sina :

   دمت گرم داداش ❤️👌🏻

 • من :

  لطفا معنی شعر پرواز و بهتر بنویسید
  بقیه هم عالی هس ممنون 🦭🤍

 • Amin :

  عالی بود ممنون❤

 • هاجر :

  عالی بود 💞💞💞💞👏👏👏👏👏

 • دانش آموز :

  سلام خسته نباشید
  معنی شعر پرواز خیلی بد نوشته شده است
  بی‌زحمت اصلاح کنید

  • علی :

   سلام خوبه متنش اگه به متن نگاه کنی میفهمی

 • رستا :

  عالی فقط همه ی کتاب هارونداره