جواب فصل 14 علوم هشتم

جواب فصل 14 علوم هشتم

گام به گام علوم هشتم فصل چهاردهم

جواب فصل 14 علوم هشتم

نام درس : نور و ویژگی های آن | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

گام به گام علوم هشتم فصل چهاردهم

گام به گام علوم هشتم

فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن

جواب فعالیت صفحه 124 علوم هشتم

آزمایشی طراحی و اجرا کنید که به کمک آن بتوان نشان داد نور در خط راست منتشر می‌شود.
هدف آزمایش: نور به خط راست منتشر می‌شود.
وسایل و مواد لازم: سه صفحه مقوایی هم اندازه، چشمه نور (لامپ یا شمع)، یک تکه نخ به طول یک متر

سه مقوا ی مربع شکل یکسان تهیه می کنیم و وسط هر کدام یک سوراخ ایجاد می کنیم و آنها را طوری قرار می دهیم تا نور از هر سه سوراخ پشت سر هم عبور کند ، حال اگر یکی از مقواها را
کمی جابجا کنید نور عبور نخواهد نکرد

آزمایش مقوا

جواب فعالیت های فصل ۱۴ علوم هشتم

 

جواب فعالیت صفحه 125 علوم هشتم

الف) چند جسم مسطح کدر را به طور جداگانه مقابل یک لامپ یا شمع روشن بگیرید و به سایه تشکیل شده توسط هرکدام روی پرده (یا دیوار کلاس) که هم راستا با صفحه جسم باشد، توجه کنید. آیا شکل سایه هر جسم با خود جسم مشابه است؟ برای پاسخ خود دلیل کافی به کلاس درس ارائه دهید.
جواب: بله، از روی سایه حسم میتوانیم بدون نگاه کردن به جسم نوع جسم را تشخیص دهیم
ب) از پشت یک تکه مقوا، یک ورقه شیشه‌ای تمیز و یک کاغذ پوستی به یک شمع یا لامپ روشن نگاه، و نتیجه را به کلاس درس گزارش کنید.
جواب: 1- نور از مقوا عبور نمی‌کند و سایه تشکیل می‌دهد. (جسم کدر)
2- نور از ورقه شیشه‌ای عبور می‌کند. (جسم شفاف)
3- مقداری از نور از کاغذ عبور می‌کند ولی تصویر شمع و نور آن واضح نیست. (جسم نیمه شفاف)

جواب فکر کنید صفحه 126 علوم هشتم

فکر کنید صفحه 126 علوم هشتم

توضیح دهید چگونه تشکیل سایه می‌تواند دلیل انتشار نور به خط راست باشد.
جواب: سایه از قرار گرفتن یک جسم کدر در مقابل چشمه نور ایجاد می‌شود و چون نور به خط راست منتشر می‌شود از جسم کدر عبور نمی ‌کند و منطقه تاریکی به نام سایه روی صفحه یا دیوار می‌افتد.

جواب فکر کنید فصل 14 علوم هشتم

جواب فکر کنید صفحه 127 علوم هشتم

جواب فکر کنید فصل 14 علوم هشتم

با توجه به شکل‌های ۶ و ۷ توضیح دهید پدیده خورشید گرفتگی را افراد بیشتری می‌بینند یا پدیده ماه گرفتگی را؟
چون شعاع زمین بیشتر از ماه است هنگام روی دادن این دو پدیده ، عده ی بیشتری از مردم ماه گرفتگی را خواهند دید.

جواب فعالیت صفحه 127 علوم هشتم

به کمک یک توپ تنیس روی میز (ماه) یک کره جغرافیایی (زمین) و یک لامپ (خورشید)، آزمایش ساده‌ای برای نمایش پدیده‌های خسوف و کسوف طراحی و اجرا کنید.

فعالیت صفحه 127 علوم هشتم

مطالعه بیشتر
جواب: لامپ را در مرکز قرار داده و دایره‌ای دور آن می‌کشیم، کره جغرافیایی را روی این دایره قرار می‌دهیم و دور آن دایره‌ای کوچک‌تر رسم می‌کنیم. سپس توپ تنیس را روی دایره کوچک می‌گذاریم. لامپ را روشن کرده و ضمن حرکت دادن کره روی دایره توپ تنیس را نیز دور آن می‌گردانیم.
مشاهدات: در این جرخش اگر ماه را بین زمین و خورشید (توپ تنیس بین لامپ و کره جغرافیایی) قرار دهیم به طوری که در یک راستا باشند سایه ماه روی زمین می‌افتد و کسوف ایجاد می‌شود. اگر زمین بین ماه (توپ تنیس) و خورشید (لامپ) قرار گیرد سایه زمین روی ماه می‌افتد و خسوف ایجاد می‌شود.

منبع گاما

جواب فعالیت صفحه 128 علوم هشتم

در یک اتاق نسبتاً تاریک، ابتدا نور چراغ قوه یا لیزر را به سطح یک آینه و سپس به سطح دیوار بتابانید، تفاوت بازتاب نور را از این دو سطح باهم مقایسه کنید. این فعالیت را به کمک دو قطعه پوش‌برگ، یکی با سطح کاملاً صاف و دیگری با سطح چروکیده، انجام دهید.
جواب: بازتاب در آینه منظرم و در سطح دیوار نامنظم است

بازتاب پوش برگ نامظم تر از سطح صیقلی است.

جواب آزمایش کنید فصل چهاردهم علوم هشتم

جواب آزمایش کنید صفحه 129 علوم هشتم

جواب آزمایش کنید فصل چهاردهم علوم هشتم

هدف آزمایش: بررسی قانون بازتاب نور
مواد و وسایل: آینه تخت کوچک، باریکه ساز (مانند چراغ قوه یا لیزر مدادی)، مقوا و نقّاله
روش اجرا
۱- تصویری از نقاله‌ای که در اختیار دارید، روی یک مقوا به دقت رسم کنید.
۲- آینه را عمود بر مقوا و مماس بر سطح صاف نقاله قرار دهید.
۳- باریکه نور با زاویه تابش دلخواهی به آینه بتابانید به طوری که پرتو بازتاب بر سطح مقوا دیده شود. در این وضعیت زاویه‌های تابش (زاویه A) و بازتاب (زاویه B) را باهم مقایسه کنید. آیا این دو زاویه با هم برابرند؟
جواب: باریکه نور را با زاویه 15 درجه می‌تابانیم، مشاهده می‌شود پرتو بازتاب با همان زاویه باز می‌گردد.

۴- آزمایش را به ازای چند زاویه تابش دیگر (مثلاً ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۵ و۶۰ درجه) تکرار کنید و نتیجه را در گروه خود به بحث بگذارید.

زاویه‌ی تابش (A)زاویه بازتاب (B)
11010
22020
33030
44545

نتیجه گیری: بر طبق قانون بازتاب نور، زاویه تابش و زاویه بازتاب در همه سطوح با هم برابرند.

جواب خود را بیازمایید صفحه 130 علوم هشتم

خود را بیازمایید صفحه 130 علوم هشتم

در هریک از شکل‌های زیر پرتو نوری نشان داده شده است که به سطح یک آینه تخت تابیده است. با توجه به قانون بازتاب نور، پرتو بازتاب را از هر آینه رسم کنید.
بر طبق قانون بازتاب نور زاویه تابش همواره با زاویه بازتاب برابر است. i = r 

جواب فعالیت صفحه 131 علوم هشتم

فعالیت صفحه 131 علوم هشتمجواب الف) بین دو شمع یک اندازه ، شیشه شفافی را قرار میدهیم
سپس خودمان هم جلوی یکی از شمع ها قرار میگیرم و با روشن کردن شمع رو به رویی ، شمع پشتی که خاموش است را روشن می بینیم.
این در صورتی بود که فاصله دو شمع تا شیشه برابر باد و با جابجا کردن یکی از آنها فاصله آنها به هم میخورد و شمع خاموش را دیگر روشن نمیبینیم .
جواب سوال آخر فعالیت بالا  » در زیر دریایی ها و سنگر ها ی دیده بانی

جواب آزمایش کنید صفحه 132 علوم هشتم

هدف آزمایش: یافتن کانون آینه کاو
مواد و وسایل: آینه کاو و یک تکه مقوا یا ورقه کاغذ
روش اجرا
۱- آینه کاو را مقابل پرتوهای نور خورشید بگیرید.
۲- صفحه کاغذ را جلوی آینه جابه‌جا کنید تا لکه روشنی روی آن مشاهده کنید.
۳- صفحه کاغذ را به آرامی حرکت دهید تا لکه نورانی تشکیل شده روی صفحه کاغذ، به بیشترین درخشندگی و کوچک‌ترین اندازه ممکن برسد. در این حالت تصویر حقیقی خورشید روی سطح کاغذ و در کانون آینه کاو تشکیل شده است.
جواب: نتیجه گیری مشاهدات: هر گاه جسمی در بی‌نهایت دور باشد (مثل خورشید) در این حالت پرتوهایی که از جسم به آینه مقعر می‌رسند، تقریباً موازی‌اند و تصویر حقیقی روی کانون، کوچک‌تر از جسم و وارونه تشکیل می‌دهند.

جواب آزمایش کنید صفحه 134 علوم هشتم

آزمایش کنید صفحه 134 علوم هشتم

هدف آزمایش: تشکیل تصویر حقیقی در آینه کاو
مواد و وسایل: آینه کاو، شمع، پرده
روش اجرا
۱- شمع روشنی را بین آینه و پرده قرار دهید.
۲- شمع را آن قدر به آینه نزدیک کنید تا تصویر مجازی شمع را در آینه ببینید؛ در این وضعیت شمع در فاصله کانونی آینه قرار دارد.
۳- اکنون شمع را به آرامی از آینه دور و به پرده نزدیک کنید. شمع را آن قدر جابه‌جا کنید تا تصویر واضحی از آن روی پرده تشکیل شود. به تصویری که روی پرده دیده می‌شود، تصویر حقیقی می‌گوییم.
۴- ویژگی‌های تصویر را در مقایسه با جسم بنویسید.
جواب: وقتی جسم بعد از کانون آینه مقعر باشد تصویر حقیقی، بزرگ ‌تر و وارونه تشکیل می‌شود.

جواب فعالیت صفحه 134 علوم هشتم

آینه کوژی را در برابر صورت خود بگیرید و آن را به آرامی به صورت خود دور و نزدیک کنید. با توجه به ویژگی‌های تصویر تشکیل شده در آینه، عبارت زیر را کامل کنید.
تصویر در آینه‌های کوژ، همواره ..کوچک‌تر.. از جسم،..مجازی.. و ..مستقیم.. است.

جواب فکر کنید صفحه 135 علوم هشتم

فکر کنید صفحه 135 علوم هشتم

آینه‌های کوژ اغلب در وسایل نقلیه استفاده می‌شوند؛ همچنین از این آینه‌ها در فروشگاه‌های بزرگ و پیچ تند جاده‌ها استفاده می‌شود. به نظر شما کدام ویژگی آینه‌های کوژ سبب کاربرد آنها در این موارد می‌شود؟
جواب: میدان دید وسیع آینه کوژ باعث استفاده در این موارد است.

برای دریافت دیگر مطالب میتوانید با اضافه کردن عبارت “همگام درس” به آخر عبارت جستجو در گوگل آن ها را بیابید. همچنین پیشنهاد می‌ شود از گام به گام درس 15 علوم هشتم و سوالات درس 14 علوم هشتم دیدن فرمایید!

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • Iliya :

  همگام درس یکی از سایت های مورد علاقه مه سایت فوق العاده ای هستش دست سازنده اش درد نکنه

 • MmmmM :

  به نظرم میتونه بهتر اژ این باشه ولی خوبه

 • MmmmM :

  خوبه

 • ناشناس :

  ممنون خیلی مفید بود

 • h03eyn :

  اگر جسم رو هوا باشه چی ؟

 • # :

  ممنونم عالی

 • . :

  خوب بود.ممنون.
  ولی چرا آزمایش کنید صفحه ی ۱۲۳ رو نداره؟؟؟
  لطفا این بخش رو هم اضافه کنید

  • HamGamDars :

   جوابی نداره گفته یه چراغ قوه بردارید جلوشو یه مقوا شکاف دار بزارید بعدش بزاریدش لبه میز
   همین

 • Mohammad :

  مرسی از اینکه جواب ها کوتاه و مفید بود .
  یعنی چیز های بی ربط و جا گیر نداده بودین😂👍

 • Mahtab :

  Wow😍عالی👌

 • مبیت :

  باهوش اینجا گام به گام هست فقط جواب فعالیت ها هستن برو برگرد عقب نوشته بخش سوالات اونجا هستن

 • نگار شیری :

  خیلی عالی بود ممنون👌👌👌

 • فاطمه :

  چرا فعالیت صفحه ۱۳۱ قسمت الف جواب نداده ؟ اگه کسی جواب داده بگه من فقط همینجاشو نمیدونستم که جوابشم نبود!

  • HamGamDars :

   قرار دادیم

   • 😳 :

    چرا جواب ازمایش کنید صفحه 123رو نیست

   • HamGamDars :

    جواب نوشتاری نداره

 • هلیا :

  سلام
  شما نوشتید سوالات علوم فصل ۱۴ ولی اصلا اینا سوال نیستن و فقط جواب فعالیت ها هستن
  به هر حال خسته نباشید، ممنون 🌻🌿🌻

  • ملیکا :

   عزیزم نوشتن جواب اول نگاه کن بعد حرف بزن

 • بهار :

  عااالیع👌👌

 • فرهانه :

  خیلی بد چرا سوالات درس نیست ؟! 🙄😕

  • HamGamDars :

   بخش سوالات متن رو باز کنید

  • آرنا :

   عالی بود👌

 • 🌸زهرابانو🌸 :

  مطالب خیلی عالییی بود😍❤

 • R.N :

  عالییییی