جواب کار در کلاس و فعالیت صفحه ۱۳ و ۱۴ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس و فعالیت صفحه ۱۳ ریاضی ششم

گام به گام ریاضی ششم صفحه 13 با جواب

جواب کار در کلاس و فعالیت صفحه ۱۳ ریاضی ششم

نام درس : درس سوم بخش پذیری | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

گام به گام ریاضی ششم صفحه 13 با جواب

در بخش زیر برای شما جواب صفحه ۱۳ ریاضی ششم را آماده کرده ایم . در آخر مطلب میتوانید نظر خود را در باره این بخش به ما اعلام نمایید. پیشنهاد میشود از فصل اول ریاضی ششم دیدن کنید

کار در کلاس صفحه ۱۳ ریاضی ششم

۱- دور اعدادی که بر ۲ بخش‌پذیرند، خط بکشید.جواب کار در کلاس صفحه 13 ریاضی ششم

۲- دور اعدادی که بر ۵ بخش‌پذیرند، خط بکشید.
2- دور اعدادی که بر 5 بخش‌پذیرند، خط بکشید.

۳- با کارت‌های ۹ ، ۰ ، ۵ عددی سه رقمی بسازید که:

الف) بر ۲ بخش‌پذیر باشد.
پاسخ: ۵۹۰ – ۹۵۰
ب) بر ۵ بخش‌پذیر باشد.
پاسخ: ۹۰۵ – ۹۵۰
پ) بر ۵ بخش‌پذیر باشد ولی بر ۲ بخش‌پذیر نباشد.
پاسخ: ۹۰۵
ت) بر ۲ و بر ۵ بخش‌پذیر نباشد.
پاسخ: ۵۰۹3- با کارت‌های 9 ، 0 ، 5 عددی سه رقمی بسازید که:

۴- جاهای خالی را پرکنید.
– بزرگ‌ترین عدد سه رقمی بخش‌پذیر بر ۲، …۹۹۸… است.
– کوچک‌ترین عدد سه رقمی بخش‌پذیر بر ۵، …۱۰۰… است.

۵- دور اعدادی که هم بر ۲ و هم بر ۵ بخش‌پذیرند خط بکشید.
دور اعدادی که هم بر 2 و هم بر 5 بخش‌پذیرند خط بکشید

– آیا اعدادی که دورشان خط کشیدید بر ۱۰ بخش‌پذیرند؟
پاسخ: بله
– رقم یکانشان چه عددی است؟
پاسخ: صفر
– آیا می‌توانید عددی مثال بزنید که بر ۱۰ بخش‌پذیر باشد و رقم یکانش صفر نباشد؟
پاسخ: خیر

۶- چرا اعدادی که بر ۱۰ بخش‌پذیرند، رقم یکانشان صفر است؟
پاسخ: چون همه‌ی آنها ترکیبی از یک یا چند بسته‎‌ی ۱۰ تایی ، ۱۰۰تایی ، ۱۰۰۰تایی و… است.

جواب فعالیت صفحه ۱۳ ریاضی ششم

۱- اگر شکل‌های زیر نشان دهنده‌ی کلوچه‌های یک کارتن باشند،
– در تقسیم هر بسته‌ی صدتایی کلوچه به سه قسمت مساوی، چند کلوچه باقی می‌ماند؟
پاسخ: یکی

جواب فعالیت صفحه 13 ریاضی ششم

در تقسیم هر بسته‌ی ده‌تایی کلوچه به سه قسمت مساوی چطور؟
پاسخ: یکی باقی می‌ماند.
جواب فعالیت صفحه 13 ریاضی ششم

بنابراین در تقسیم هر بسته‌ی صدتایی و ده‌تایی بر ۳ باقیمانده …۱… است.

– در تقسیم ۲ بسته‌ی صدتایی بر ۳، باقیمانده چند است؟
پاسخ: ۲
– در تقسیم ۲ بسته‌ی ده تایی چطور؟
پاسخ: ۲
– در تقسیم هر بسته‌ی صدتایی کلوچه به نه قسمت مساوی، چند کلوچه باقی می‌ماند؟ با رسم خط نشان دهید.
پاسخ: یکی

جواب فعالیت صفحه 13 ریاضی ششمدر تقسیم هر بسته‌ی ده‌تایی کلوچه به ۹ قسمت مساوی چطور؟
پاسخ: یکی باقی می‌ماند.جواب فعالیت صفحه 13 ریاضی ششمبنابراین در تقسیم هر بسته‌ی صدتایی و ده‌تایی بر ۹ باقیمانده …۱… است.

– در تقسیم ۲ بسته‌ی صدتایی بر ۹، باقیمانده چند است؟
پاسخ: ۲
– در تقسیم ۲ بسته‌ی ده‌تایی چطور؟
پاسخ: ۲
– در تقسیم ۳ بسته‌ی صدتایی بر ۹، باقیمانده چند است؟
پاسخ: ۳
– در تقسیم ۳ بسته‌ی ده‌تایی چطور؟
پاسخ: ۳

جواب صفحه ۱۴ ریاضی ششم

۲- چاپخانه‌ای می‌خواهد ۲۸۲ جلد کتاب را صحافی کند. اگر مدیر این چاپخانه بخواهد این تعداد کتاب را بین ۳ نفر کارگر چاپخانه به طور مساوی تقسیم کند آیا کتابی باقی می‌ماند؟
پاسخ: خیر
جواب صفحه ۱۴ ریاضی ششم 

۲۸۲ یعنی …۲… صدتایی، …۸… ده‌تایی و …۲… تا یکی
با توجّه به شکل، در تقسیم صدتایی‌ها به سه قسمت مساوی چند کتاب باقی می‌ماند؟
پاسخ: ۲ کتاب
در تقسیم ده‌تایی‌ها چطور؟
پاسخ: ۸ کتاب

همه‌ی کتاب‌ها به سه قسمت مساوی تقسیم شده‌اند به غیر از:
جواب صفحه ۱۴ ریاضی ششم 
چه ارتباطی بین ۲+۸+۲ و رقم‌های عدد ۲۸۲ وجود دارد؟
پاسخ: ۲+۸+۲ همان مجموع رقم‌های ۲۸۲ است.
– آیا می‌توانید روشی ساده برای تعیین بخش‌پذیری عدد ۲۸۲ بر ۳ پیشنهاد کنید؟
پاسخ:جواب صفحه ۱۴ ریاضی ششم 

چون جمع رقم‌های عدد …۲۸۲… بر …۳… بخش‌پذیر است، پس عدد …۲۸۲… نیز بر …۳… بخش‌پذیر است.

آیا در تقسیم کتاب‌ها بین ۳ نفر برای صحافی، کتابی باقی می‌ماند؟
پاسخ: خیر

اگر پس از صحافی برای حمل آسان کتاب‌ها، بخواهند آنها را به طور مساوی در ۹ کارتن قرار دهند، آیا کتابی باقی می‌ماند؟
با توجّه به فعّالیت ۱، از تقسیم صدتایی‌ها به ۹ قسمت مساوی …۲… و از تقسیم ده‌تایی‌ها به ۹ قسمت مساوی …۸… باقی می‌ماند.
بنابراین همه‌ی کتاب‌ها به طور مساوی بین ۹ کارتن تقسیم می‌شوند به غیر از :جواب صفحه ۱۴ ریاضی ششم 

که اگر ۱۲ را بر ۹ تقسیم کنیم، باقیمانده ۳ می‌شود. پس ۳ کتاب باقی می‌ماند.
آیا از روشی که برای تعیین بخش‌پذیری اعداد بر ۳ گفته شد، برای تعیین بخش‌پذیری بر ۹ نیز می‌توان استفاده کرد؟
پاسخ:  بله

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *