جواب فعالیت صفحه ۱۱ و ۱۲ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۱ و ۱۲ ریاضی ششم

گام به گام ریاضی ششم صفحه 11 با جواب

جواب فعالیت صفحه ۱۱ و ۱۲ ریاضی ششم

نام درس : درس سوم بخش پذیری | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

گام به گام ریاضی ششم صفحه 11 با جواب

در بخش زیر برای شما جواب صفحه 11 ریاضی ششم را آماده کرده ایم . در آخر مطلب میتوانید نظر خود را در باره این بخش به ما اعلام نمایید. پیشنهاد میشود از فصل اول ریاضی ششم دیدن کنید

جواب فعالیت صفحه ۱۱ و ۱۲ ریاضی ششم

۱- با توجّه به شکل
آیا در تقسیم یک بسته‌ی صدتایی شکلات بین دو نفر، شکلاتی باقی می‌ماند؟
پاسخ: خیر
جواب فعالیت صفحه 11 ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه 11 ریاضی ششم
پس ۱۰۰ بر ۲ بخش‌پذیر است.
آیا در تقسیم هر تعداد بسته‌ی صدتایی بر ۲ نیز باقیمانده صفر است؟
پاسخ: بله
در تقسیم یک بسته‌ی ده‌تایی شکلات بین دو نفر چطور؟
پاسخ: بله

۱۰ بر ۲ بخش‌پذیر است.
در تقسیم هر تعداد بسته‌ی ده‌تایی بر ۲ نیز باقیمانده صفر است.
آیا در تقسیم یک بسته‌ی صدتایی شکلات بین ۵ نفر، شکلاتی باقی می‌ماند؟ با رسم خط نشان دهید.
پاسخ: خیرجواب فعالیت صفحه 11 ریاضی ششم
پس ۱۰۰ بر ۵ بخش‌پذیر است.
آیا در تقسیم هر تعداد بسته‌ی صدتایی بر ۵ نیز باقیمانده صفر است؟
پاسخ:بله
در تقسیم یک بسته‌ی ده‌تایی شکلات بین ۵ نفر چطور؟
پاسخ: بلهجواب فعالیت صفحه 11 ریاضی ششم۱۰ بر ۵ بخش‌پذیر است.
در تقسیم هر تعداد بسته‌ی ده‌تایی بر ۵ نیز باقیمانده صفر است.

۲- با توجّه به فعّالیت ۱، می‌خواهیم بخش‌پذیری عدد ۳۷۸ بر ۲ و سپس بر ۵ را مشخّص کنیم.
۳۷۸ یعنی ۳ صدتایی، ۷ ده‌تایی و ۸ تا یکی.
ابتدا صدتایی‌ها و ده‌تایی‌ها را تا جایی که امکان دارد بر ۲ و سپس بر ۵ تقسیم می‌کنیم.

جواب صفحه ۱۲ ریاضی ششم

آیا در تقسیم صدتایی‌ها بر ۲ چیزی باقی می‌ماند؟ با رسم خط نشان دهید.
پاسخ: خیر
جواب فعالیت صفحه 11 و ۱۲ ریاضی ششمدر تقسیم ده‌تایی‌ها بر ۲ چطور؟
پاسخ: خیردر تقسیم ده‌تایی‌ها بر 2 چطور؟

پس برای تعیین بخش‌پذیری عدد ۳۷۸ بر ۲ کافی است یکان آن را بر ۲ تقسیم کنیم.
چون رقم یکانش …۸… است پس بر ۲ بخش‌پذیر است.
پس بر 2 بخش‌پذیر است.

اگر عددی مانند ۳۷۰، رقم یکانش ۰ باشد آیا بر ۲ بخش‌پذیر است؟ چرا؟
پاسخ: بله چون رقم یکانش بر ۲ بخش‌پذیر است.
چون رقم یکانش صفر است و صدتایی‌ها و ده‌تایی‌ها همیشه بر ۲ بخش‌پذیر‌ند پس …۳۷۰… بر ۲ بخش‌پذیر است.

جدول زیر را کامل کنید.جدول زیر را کامل کنید.

باقیمانده‌ی تقسیم اعداد بر ۲ چه اعدادی می‌توانند باشند؟
پاسخ: ۱ و ۰

آیا در تقسیم صدتایی‌ها بر ۵ چیزی باقی می‌ماند؟ با رسم خط نشان دهید.
پاسخ: خیرجواب صفحه ۱۲ ریاضی ششم

در تقسیم ده‌تایی‌ها بر ۵ چطور؟
پاسخ: خیردر تقسیم ده‌تایی‌ها بر 5 چطور؟پس برای تعیین بخش‌پذیری عدد ۳۷۸ بر ۵ کافی است یکان آن را بر ۵ تقسیم کنیم.
پاسخ:  چون رقم یکانش ۸ است پس بر ۵ بخش‌پذیر نیست.
پس برای تعیین بخش‌پذیری

با چه تغییری در یکان عدد ۳۷۸، عدد حاصل بر ۵ بخش‌پذیر است؟ راه حلّ چند دانش آموز را در زیر می‌بینید.با چه تغییری در یکان عدد 378،

توضیح دهید که چرا با روش حسین، عدد حاصل بر ۵ بخش‌پذیراست؟
پاسخ: زیرا رقم یکان یعنی ۰ بر ۵ بخش‌پذیر است و صدتای‌ها و ده‌تایی‌ها نیز بر ۵ بخش‌پذیر هستند.

جدول زیر را کامل کنید.
جدول زیر را کامل کنید.

باقیمانده‌ی تقسیم اعداد بر ۵ چه اعدادی می‌توانند باشند؟
پاسخ: ۴ و ۳ و ۲ و ۱ و ۰

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *