جواب فعالیت های درس ۶ مطالعات چهارم ؛ فعالیت صفحه ۲۴ و ۲۷

جواب فعالیت های درس ۶ مطالعات چهارم ؛ فعالیت صفحه ۲۴ و ۲۷

گام به گام درس ششم مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت های درس ۶ مطالعات چهارم ؛ فعالیت صفحه ۲۴ و ۲۷

نام درس : مطالعات اجتماعی | موضوع : جواب فعالیت ها | چهارم ابتدایی

گام به گام درس ششم مطالعات اجتماعی چهارم

درس 6: جهت‌های جغرافیایی

در سال گذشته با جهت‌های اصلی آشنا شدید و به کمک معلم در حیاط مدرسه جهت‌های شمال، جنوب، مشرق و مغرب را پیدا کردید.

همگام درس Hamgamdars.com

جواب فعالیت صفحه 24 مطالعات چهارم

اکنون بیایید این جهت‌ها را روی نقشه‌ی زیر مرور کنیم.

جواب فعالیت درس ۶ مطالعات اجتماعی چهارم

١- باغ میوه در کدام جهت روستا قرار دارد؟
پاسخ:  شمال شرقی

٢- مسجد در کدام جهت روستا قرار دارد؟
پاسخ:  جنوب

حمام و مدرسه در کدام جهت؟
پاسخ:  غرب

٣- محمد رضا می‌ خواهد از خانه‌اش به مدرسه برود. او باید در چه جهت‌هایی حرکت کند؟ به ترتیب بگویید.
پاسخ:  به ترتریب به جنوب ⇐ غرب ⇐ شمال ⇐ غرب

همگام درس Hamgamdars.com

جواب فعالیت صفحه 27 مطالعات چهارم

1- الف) میلاد و دوستش در مدرسه اند، آنها می‌ خواهند به فروشگاه بروند و خرید کنند. به طرف کدام خیابان و کدام جهت باید حرکت کنند؟
پاسخ:  ابتدا آنها باید به طرف خیابان پرچم و سپس به خیابان فاطمی در جهت شرق بروند.

ب) مریم می‌ خواهد با مادرش به پارک برود. پارک در کدام جهت میدان قرار دارد؟
پاسخ:  پارک در جهت جنوب شرقی میدان قرار دارد.

پ) کدام خیابان‌ها در شرق و غرب بیمارستان قرار دارند؟ مسجد در کدام جهت میدان قرار گرفته است؟
پاسخ:  شرق ⇐ شهید حیدری / غرب ⇐ لاله
مسجد در جهت جنوب غربی میدان قرار دارد.

ت) فرض کنید اکنون در مقابل بانک ایستاده‌اید و می‌ خواهید به خانه‌ی آقای راد بروید. در کدام جهت باید حرکت کنید؟
پاسخ:  به سمت شمال شرق میدان حرکت می‌ کنم.

2- کاربرگه‌ی شماره‌ی ٧ (جهت‌های اصلی و فرعی) را در کلاس انجام دهید.
پاسخ:  خانه (شمال)
  مسجد (شمال شرقی)
  هواپیما (مغرب)
  جاده (جنوب غربی)
  مدرسه (جنوب)
  کوه‌ها (جنوب شرقی)
  درختان (مشرق)
  فیل (شمال شرقی

همگام درس Hamgamdars.com

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *