جواب درس پانزدهم فارسی پنجم (کاجستان)

جواب درس پانزدهم فارسی پنجم (کاجستان)

گام به گام فارسی پنجم درس 15

جواب درس پانزدهم فارسی پنجم (کاجستان)

نام درس : کاجستان | موضوع : گام به گام | پنجم ابتدایی

گام به گام فارسی پنجم درس 15

جواب درک مطلب | درست و نادرست | فارسی پنجم

گزارشدرس پانزدهم :: کاجستان

 

درست نادرست

درست و نادرست صفحه 113 فارسی پنجم

1- باد وقتی دید که ریشه‌های کاج از خاک بیرون هستند، آرام شد.
جوابنادرست

2- دو کاج، سال‌های سال با هم دوست بودند.
جوابدرست

3- در یک روز پاییزی، باد شدیدی وزید.
جوابدرست

درک مطلب

درک مطلب صفحه 113 فارسی پنجم

1- علت آرام شدن باد، چه بود؟
جواببه خاطر مهربانی درخت کاج نسبت به دوست خود.

2- دِه، چگونه به کاجستان تبدیل شد؟
جوابمیوه‌های دو کاج به زمین ریخت و دانه‌های آن‌ها با کمک ابر و باران رشد کردند و درختان کاج زیادی به وجود آمد.

3- کاج همسایه در پاسخ به درخواست کمک دوستش چه گفت؟
جوابدوستی را از یاد نمی‌برم. شاید این اتفاق روزی برای من هم بیفتد.

 

همیار

درک و دریافت صفحه 119 فارسی پنجم

1- کدام مَثَل با محتوای داستان هم خوانی دارد؟
– هر کسی را بهرِ کاری ساختند.
– هر که بامش بیش، برفش بیشتر.
– نابُرده رنج، گنج میسر نمی‌شود.
– درخت تو گر بار دانش بگیرد … به زیر آوری، چرخ نیلوفری را
– پیری و معرکه‌گیری.

2- به نظر شما ثروت پدربزرگ چه بود؟
جوابزندگی

3- منظور حصار از اینکه گفت: «راز زندگی فقط یک چیز نیست» چه بود؟
جوابحصار می‌خواست ارزش و اهمیت همدلی و همدوستی را بیان کند و این که همه چیز در کنار هم معنا پیدا می‌کند.

4- شخصیت‌های داستان را بر اساس شکل زیر بیان کنید:

شخصیت اصلی: نوه، پیرمرد
شخصیت‌های فرعی: خودرو، درخت، کشاورز، ویلون، نردبان، دریا، لاک‌پشت، حصار، تخت خواب

پرسش حکایت صفحه 120 فارسی پنجم

پس از گفت‌وگو درباره مثَل‌های زیر، مشخص کنید، مفهوم حکایت با کدام ضرب المَثَل‌های زیر، تناسب دارد؟
– از هر دست بدهی از همان دست هم می‌گیری.
– هرکه بامش بیش، برفش بیشتر.
– زبان سرخ، سرِ سبز می‌دهد بر باد.
– سواره، خبر از حال پیاده ندارد.
– قدر عافیت، کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.
– خواستن، توانستن است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *