جواب درس هفدهم فارسی پنجم ( کار و تلاش)

جواب درس هفدهم فارسی پنجم ( کار و تلاش)

گام به گام فارسی پنجم درس 17

جواب درس هفدهم فارسی پنجم ( کار و تلاش)

نام درس : کار و تلاش | موضوع : گام به گام | پنجم ابتدایی

گام به گام فارسی پنجم درس 17

جواب درک مطلب | درست و نادرست | فارسی پنجم

گزارشدرس هفدهم : کار و تلاش

درست نادرست

درست و نادرست صفحه 132 فارسی پنجم

1- بار سنگین، پشت مور را خمیده کرده بود.
جوابدرست.

2- حضرت سلیمان رفتار مورچه را تحسین کرد.
جوابنادرست.

3- مورچه، بُردبار و قانع بود.
جوابدرست

درک مطلب

درک مطلب صفحه 132 فارسی پنجم

1- سلیمان، مور را از چه اتفاقی ترساند؟
جواباز اینکه مردم رهگذر او را لگد کنند.

2- وقتی که سلیمان مور را دید، او به چه کاری مشغول بود؟
جوابدر حال کشیدن یک پای ملخ به سمت لانه‌اش بود.

3- چرا مور دعوت سلیمان را نپذیرفت؟
جوابزیرا می‌خواست مستقل زندگی کند و روی پای خودش بایستد.

4- چه زمانی برای تلاش و کوشش مناسب است؟
جوابدر هنگام جوانی که زمان اوج نیروی فکری و بدنی می‌باشد.

5- مور، چه کاری را بهتر می‌دانست؟
جوابکار و تلاش کردن و قناعت داشتن به جای تن پروری و تنبلی و کار نکردن.

همیار

درک و دریافت (بخوان و بیندیش صفحهٔ 137 فارسی پنجم

1- منظور از «همه چیز را همگان دانند» چیست؟
جوابیعنی هیچ انسانی به طور کامل همه دانش را نمی‌داند و انسان همیشه باید درحال آموختن باشد.

2- مکتب‌خانه‌ها را با مدرسه‌های کنونی مقایسه کنید.
جوابمکتب خانه‌های قدیمی تنوع درس‌های کمتری داشته‌اند. تنها یک معلم داشته‌اند که همه کارها را به تنهایی انجام می‌داده است. شاگردان کم‌تری داشته‌اند. علوم قدیمی‌تر را می‌آموختند و امکانات ناچیزی داشتند. مدرسه‌های امروزی بسیار بزرگ‌تر هستند. معلم‌های بیشتری دارند. علوم جدیدتر و زیادتری را به دانش‌آموزان می‌آموزند و امکانات بسیار بیشتری نسبت به مکتب‌خانه دارند.

3- چه چیزهایی راهنمای ابوریحان برای موفقیت بودند؟
جوابشوق به آموزش و یادگیری، خاطره نخستین روز مدرسه، رفتار پسندیده اولین معلم و لطف خداوند.

4- راه ورود به سرزمین‌های ناشناخته، چیست؟
جوابپرسیدن نادانسته‌ها و شوق و علاقه به یادگیری بیشتر

5- جمله «همه جا محل یادگیری است» یعنی چه؟
جوابیعنی هر جا که باشیم پدیده‌ای هست که نکته‌ای را در خود نهفته دارد و بشود از آن چیزی آموخت.

حکایت صفحه 139 فارسی پنجم

این حکایت با کدام یک از مَثَل‌ها ارتباط دارد؟
– تا تنور گرم است نان را بچسبان.
– تنبل نرو به سایه، سایه خودش می‌آیه.
– سنگ مُفت، گنجشک مُفت.
– تهی پای رفتن، به از کفش تنگ.
– بادآورده را باد می‌برد.
– راستی، راه نجات است.
– داشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حساب است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *