جواب درس هشتم نگارش پنجم ؛ صفحه ۴۰ ، ۴۱ ، ۴۲ ، ۴۳ ، ۴۴ ، ۴۵ و ۴۶

جواب درس هشتم نگارش پنجم

گام به گام نگارش پنجم درس ۸

جواب درس هشتم نگارش پنجم

نام درس : دفاع زا میهن | موضوع : جواب فعالیت ها | پنجم ابتدایی

گام به گام درس ۸ نگارش پنجم

گام به گام نگارش پنجم / درس هشتم :: دفاع زا میهن / در بخش زیر برای شما عزیزان جواب صفحه ۴۰ ، ۴۱ ، ۴۲ ، ۴۳ ، ۴۴ ، ۴۵ و ۴۶ درس هشتم نگارش پنجم را قرار داده ایم.

جواب املا و واژه آموزی صفحه ۴۰ نگارش پنجم

📘 ۱ الف) جدول زیر را با واژههای درس کامل کنید.املا و واژه آموزی صفحه 34 نگارش پنجمب) یک بار از روی واژههای جدول بالا بنویسید.ب) یک بار از روی واژههای جدول بالا بنویسید.
پاسخ: غرق –  قوت – فروغ
پیغام – مقدونی – غلتیدند

جواب صفحه ۴۱ نگارش پنجم

📘 ۲ در متن درس، جمله هایی را که واژه های زیر در آنها به کار رفته، پیدا کنید و بنویسید.

 سردار شجاع:
ایران میهن عزیز و دوست داشتنی، در دوران ما نیز هزاران سرباز و سردار شجاع به خود دیده است.

خاک وطن:
آیا باید تسلیم شد و چیرگی دشمن را بر خانمان دید و خواری و خفت را به جان خرید، یا جنگید و خاک را از خون خود گلگون کرد؟

شکوه خیره کننده:
تخت جمشید با عظمت و شکوه خیره کننده اش، مرکز فرمانروایی این سرزمین پهناور بود.

سپاه عظیم:
اسکندر که تا آن زمان در هیچ جا مانعی این گونه در برابر سپاه عظیم خود ندیده بود غرق اندوه شد.

📘 ۳ از میان واژههای زیر، واژههایی را که با واژهی «دوست» ترکیب میشوند، پیدا کنید و بنویسید.

جواب صفحه 41 نگارش پنجم

…..کتاب.… دوست: ← به به کسی می گویند که …….. کتاب دوست دارد…………
….. وطن…… دوست: ← به به کسی می گویند که ………..وطن خود را دوست دارد……….
…..مال…….. دوست: ← به به کسی می گویند که …………. پول و ثروت را دوست دارد.………
…..زر………. دوست: ← به به کسی می گویند که …………….طلا دوست دارد.……………

جواب درک متن صفحه ۴۲ نگارش پنجم

📘 ۱ – جمله های زیر  را با دقت بخوانید و آنها را مرتب و شماره گذاری کنید.جواب درک متن صفحه 42 نگارش پنجم٣. و سلام می شنوی.
۷. کارهای خوبمان نتیجهی خوب دارد.
۵. باز همان را به تو بر می گرداند.
۱ . حتما تا بحال، به کوه رفته ای
۹. و اگر کار بدی انجام دهید، به خودتان بدی کرده اید.
٢. اگر آنجا به کوه سلام کنی، صدای سلامت به خودت بر می گردد.
۶. دنیا هم مثل کوه است.
۸. و کارهای بدمان نتیجه ی بد.
۴. اگر هم به کوہ حرف تند و تلخی بزنی.

جواب صفحه ۴۳ نگارش پنجم

📘 ۲ متن را با ترتیب درست بنویسید.جواب صفحه ۴۳ نگارش پنجم
پاسخ: حتماً تا به حال، به کوه رفته ای. اگر آنجا به کوه سلام کنی، صدای سلامت به خودت بر می گردد و سلامی می شنوی. اگر هم به کوه حرف تند و تلخی بزنی، باز همان را به تو بر می گرداند. دنیا هم مثل کوه است. کارهای خوبمان نتیجه‌ی خوب دارد و کارهای بدمان نتیجه‌‌ی بد و اگر کار بدی انجام دهید، به خودتان بدی کرده‌اید.

📘 ۳) با توجه به مفهوم متن، دو سؤال طرح کنید و پاسخ آنها را بنویسید.
💠سوال ۱) چرا دنیا به کوه شبیه است؟
پاسخ: چون بازگشت نتیجه‌ی خوبی وبدی ما به خودمان در دنیا، مانند انعکاس صدا در کوه است.
💠سوال ۲) اگر در زندگی ما، اتفاقی خوبی افتد، نتجیه‌ ی چیست؟
پاسخ:  نتیجه‌ هایی که ما قبلا انجام داده‌ ایم.

جواب نگارش صفحه ۴۴ نگارش پنجم

📘 شرح حال یا خاطره یکی از کسانی را که در راه دفاع از میهن فداکاری کرده اند، بنویسید. یکی را به دلخواه بنویسید

موضوع: شهید فهمیده
متن : شهید فهمیده، نوجوانی خوش برخورد، شجاع، فعال، کوشا بود که به مطالعه علاقه زیادی داشت و با وجود این که به سن تکلیف نرسیده بود، نماز می خواند و احترام خاصی برای والدینش قائل بود و هرگز به آنها بی احترامی نمی کرد. شیفته و عاشق امام خمینی بود و با تمام وجود سعی در اجرای فرامین امام داشت. او می گفت: امام هر چه اراده کند. همان را انجام خواهم داد و من تسلیم او هستم

موضوع : عشق (خاطره ای همسر حاج ابراهیم همّت)
متن : زنگ زده بود که نمی تواند بیاید دنبالم. باید منطقه می ماند. خیلی دلم تنگ شده بود. آن قدر اصرار کردم تا قبول کرد خودم بروم. من هم بلیت گرفتم و با اتوبوس رفتم اسلام آباد، کف آشپزخانه تمیز شده بود. همه‌ی میوه‌های فصل توی یخچال بود؛ داخل ظرف‌های ملامین چیده بودشان. کبابشان هم آماده بود روی اجاق، بالای یخچال یک عکس از خودش گذاشته بود، با یک نامه.
وقتی می آمد خانه، خانه من دیگر حق نداشتم کار کنم. بچّه را عوض می کرد. شیر برایش درست می کرد، سفره را می انداخت و جمع می کرد. پا به پای من می نشست لباس‌ها را می شست، پهن می کرد، خشک می کرد و جمع می کرد. آن قدر محبّت به پای زندگی می ریخت که همیشه بهش می گفتم: «درسته کم میای خونه، ولی من تا محبّت های تو رو جبران کنم، برای یک ماه وقت لازم دارم.» نگاهم می کرد و می گفت: «تو بیشتر از اینا به گردن من ح داری.» یک بار هم گفت: «من زودتر از جنگ تموم می شم وگرنه بعد از جنگ بهت نشون می دادم تموم این روزها رو چطور جبران می کنم.»

موضوع : خاطره شهید ابراهیم هادی
متن: یکم اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۶ در خانواده «هادی» در تهران فرزندی به دنیا می آید که نامش را «ابراهیم» می گذارند. ابراهیم از شعله های آتش بسیاری می گذرد و بیست و دوم بهمن ماه ۱۳۶۱ برای همیشه در فکه می ماند. در نخستین روز اردیبهشت ماه که با شصت و یکمین سالروز ولادت شهید «ابراهیم هادی» تقارن دارد، خاطراتی از این پهلوان بی مزار را مرور می کنیم

جواب صفحه ۴۵ نگارش پنجم

۱- از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسید.
پاسخ: (از روی سر مشق داده شده کتاب خوش خط بنویسید)

📘 ۲) به نظر شما هر یک از جمله های زیر چه پیامی دارد؟
پاسخ: جواب در قسمت زیر قرار داده شده است.جواب صفحه 45 نگارش پنجم

جواب درک متن صفحه ۴۶ نگارش پنجم

جواب درک متن صفحه ۴۶ نگارش پنجم

📘 ۳) با توجه به واژه‌ های داخل جدول، به سؤال‌ های زیر پاسخ دهید.
الف)
کلمه‌ بین کلمه‌ی «حمله‌ور» و «برافراشته» را بنویسید.
تخت جمشید
ب) سمت چپ واژهی «عظیم» چه واژهای است؟
با
پ) واژه‌ ای را که بالای واژه‌ی «گذرگاه» است، بنویسید.
عظمت
ت) زیر واژهی »سپاه« چه واژهای قرار دارد؟
و
ث) بعد از واژه‌ی «برافراشته» چه واژهای است ؟
شکوه
ج) بالای واژه‌ی «یکسان» چه واژهای است؟

خیره کننده‌اش
چ) آخرین واژه‌ی سطر اوّل چیست؟
مرکز
ح) واژه‌ی سمت راست کلمه‌ی «اجازه» را بنویسید.
فرمانروایی
خ) زیر واژه‌ی «لحظه» چه واژه‌ای است؟
این
د) واژهای که با کلمهی «سر» شروع می ‌شود، چیست؟
سرزمین
ذ) فعلی را که داخل جدول وجود دارد، پیدا کنید و بنویسید.
بود

ر) جمله: تخت جمشید با عظمت و شکوه خیره کننده اش مرکز فرمانروایی این سرزمین بود.

📘  ر) واژه‌هایی را که به‌دست آوردید، به ترتیب کنار هم قرار دهید و جمله‌ی به دست آمده را بنویسید.
پاسخ: تخت جمشید با عظمت و شکوه خیره کننده‌اش، مرکز فرمانروایی این سرزمین بود.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ساناز :

  خیلی عالیه
  خدا خیرتون بده

 • به بدبخت که امتحان داره :

  عالی بود خوبه برای تغلب

 • تقلب:/ :

  ممنون 🕳

 • 💫 :

  خیلی عالی هست همیار⚘🌷

 • فاطمه :

  عالی ولی صفحه ی 46 نداشت 😐😍
  ولی من جوابشون میگم 😁👇
  الف:تخت جمشید 🙂
  ب:با🙃
  پ:عظمت🙂
  ت:و 🙃
  ث:شکوه🙂
  ج:خیره کننده اش🙃
  چ:مرکز🙂
  ح:فرمانروایی🙃
  خ:این🙂
  د:سرزمین 🙃
  ذ:بود🙂
  جمله:تخت جمشید با عظمت و شکوه خیره کننده اش مرکز فرامانروایی این سرزمین بود. 😇😇👈👉

 • سارا :

  عالیه ممنون از جواب های خوبتون😍💖

 • Mr.Rais :

  ناقصه

 • یه نفر :

  بسیار عالی و کامل بود ممنون

 • بی نام :

  این کجاش کامل نبود؟؟؟؟؟

 • بی نام :

  بدک نبود

 • ...... :

  عالی مانند همیشه

 • محمدمهدی :

  ممنونم از برنامه خوب همیار عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی💯💯💯💯💯💯💯🤩

 • محمدمهدی :

  کامل بود چرا بعضی ها میگن کامل نیست و همینطور عالی

 • SABZERO :

  👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

 • ناشناس :

  عالی است ممنون از سازندش

 • ریحانه :

  آره والا من همشو نوشتم
  راستش من عادت دارم قبل از این که خانمم بگه بنویسم🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤗😝😝🤪

 • علی اصغر :

  عالی

 • علی اصغر :

  عالی خوب بود💙

 • عالی است💔♥💝💖💝💝🌷🌹 :

  خیلی ممنون از شما عالی بود💖💝💖💝💖💝💖💝💖👌🏼💝😊😭👍🏼😁💔♥💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔

 • بببب :

  برید خودتون فکرکنید

  • بببب :

   بعد برید بنویسید

 • عسل حسینی :

  سلام ممنون از لطف تون که این برنامه رو ساختید

 • ساینا جون :

  عالییییییییییییی بود ممنون خیلی ممنون واقع ممنون عالی بود

 • ساینا جون :

  عالی بود ممنون

 • ساینا جون :

  عالی بود ممنون واقعا معلم هام نمیفهمن 😆😆😆

 • اسما :

  خیلی خوبه ❤❤❤❤❤❤❤❤

 • yasmnfrjy5@gmail.com :

  خوب دوستان جواب ص ۴۶ رو گویا سایت همیار نذاشته بود 💦
  اما من براتون می ذارم 💖💌
  پاسخ سوال الف : تخت جمشید
  پاسخ سوال ب : با
  پاسخ سوال پ : عظمت
  پاسخ سوال ت : و
  پاسخ سوال ث : شکوه
  پاسخ سوال ج : خیره کننده اش
  پاسخ سوال چ : مرکز
  پاسخ سوال ح : فرمانروایی
  پاسخ سوال خ : این
  پاسخ سوال د : سرزمین
  پاسخ سوال ذ : بود
  پاسخ سوال ر : تخت جمشید با عظمت و شکوه خیره کننده اش مرکز فرمانروایی این سرزمین بود .
  💋💋💌
  پاسخ سوال

  • ...... :

   گذاشته

 • yasmnfrjy5@gmail.com :

  ممنون خیلی عالی بود پاسخ هاتون 💖 متچکرم از برنامه ی همیار💜
  جواب سوال ۲ ص ۴۵💌
  جمله ی اول : سرود ملی ، خلاصه ی و فشرده ی افتخارات، عظمت ها و خواسته های یک ملت است
  پیام : مردم باید به سرود ملی کشورشان احترام بگذارند .
  جمله ی دوم : میهن دوستان تا آخرین قطره ی خون ، در برابر دشمن پایداری خواهند کرد .
  پیام : کشور و میهن مهم تر از جان افراد است .
  جمله ی سوم : صدای سرود زاغ بور ها ، سکوت کویر را شکست .
  پیام : وطن هرکس ، عزیزترین جا برای او است حتی اگر به ظاهر شرایط مناسبی نداشته باشد.

  • HamGamDars :

   مرسی عزیز

 • farnoosh.kharazmi89@gmail.com :

  چرا سوال ۳ (ص)۴۶ رو ندارد

 • علی اکرمی :

  ببخشیدخا طره و کامل دستم خورد اشتباه شد

 • YOXIN :

  خوب بود ول ول ول ولی مشکل این بود که ناقص بود و غلط املایی زیاد داشت 😣
  مثلا سلامت را نوشته بود صلاتب را
  ولی در کل خوب بود
  ولی نمیشه گفت عالی
  ممنون که کامنتمو خوندید❤
  😔
  👉👈
  ?is for me

  • HamGamDars :

   ویرایش شد

 • در حال نوشتن :

  عالی

 • مهدی صفری :

  خیییییییلی خییییییییلی خوبه واقعا ممنونم به خاطر وقتی که روش گذاشته اید

 • محمدحسین :

  برای من که آرزوی زیارت ائمه‌ اطهار بدلمان مونده خیلی عالیست
  ممنونم از تهیه این برنامه خوبتون

 • Lisa :

  مرسی از شما.ممنونم خیلی عالی بود

 • Lisa :

  عالی بود خیلی خوبه

 • سعید رضوانی :

  بد بد بد اه

 • مایا :

  پس‌صفحه‌۴۶‌چی‌میشه🙁😔

 • baran.motevaselani@gmail.com :

  خیلی عالی هست ولی کامل نیست مثلا صفحه ۴۶ رو نداره

 • LADY :

  ببخشید شما بدرد نخورید شما که اسمتونو گذاشتید بی ادبی

 • LADY :

  هرکی میگه بده خودش از خودش میگه خیلی بدرد بخوره

 • ayda Sharif :

  خیلی خوب بود ولی حیف کامل نبود

 • عرشیا :

  خیلی خوبه فقط اگر کامل بود دیگه حرف نداشت
  چرا جواب سوال ۲ صفحه ۴۵ و سوال ۳ صفحه ۴۶ نیست ؟؟
  من تازه نصب کردم نمیدونم شاید فقط برای من باشه😔

 • پرنیا :

  کامل نبود حیف اما خوب بود

 • .... :

  سلام
  خوب بود ولی چرا نصفه بود؟؟؟🙄

 • نازنین فاطمه حیدری هایی :

  سلام خیلی عالی چرا نصفه؟؟؟؟؟؟؟؟!!

 • باران امیرخانی :

  عالی بود واقعا دستتون درد نکنه 😘 فقط چرا صفحه ۴۵ رو نداشت ؟؟

 • باران :

  عالی بود واقعا دستتون

 • آیناز :

  کامل نبود لطفا کاملش کنید
  ولی بدک نبود

 • تین :

  من صفحه ۴۵ سوال دو رو می خوام چرا جواب کامل نیست 😐😐

  • LADY :

   وا کامل بود که

 • نوشین شکری :

  🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈

 • نوشین شکری :

  عالی است

 • نوشین شکری :

  عالی عالی خیلی خوبه ممنون😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚

 • Samy :

  عالیییییئیییییییی خیلی خوب بود😍😍😍😍

 • مبین :

  عالی حرکی مسگه خوب نیست واقعن عقل تو کلش نیست

 • erfan.sana8288@gmail.com :

  عالی بود اونایی هم که میگن بده مشکل از خودشونه ممنون از سازندش😘

  • Aylin :

   عالی بود واقعا عالی بود متشکرم

 • Asal :

  خوب و کامل بود اما کاش صفحه ی ۴۶ و سوال ۲ صفحه ی ۴۵ هم بود🌟⭐😊🌟⭐

 • Sh :

  ممنون عالییییییییی

 • سلام :

  ممنون

  اگه ادم حال داشت خودش مینوشت ولی اگه مثل الان من ندارید خوبه 😐😅

 • ♪N.M♪ :

  چرا کامل نبود من صفحه ۴۶ و قاطی کردم🤥

  • مبین :

   اسان بود

 • mamaliyyyy1234@gmail.com :

  منم
  خیلی خوب بود

 • Sssss :

  بد نبود ولی از نظر دیگه کامل نبود دو صفحه مونده که نداره چرا اون دو صفحه رو نداشتید؟ ولی خوب بود.

 • نگار :

  صفحات یکم جابجا بود ولی در کل خوب بود فقط کاش صفحه ۴۵ هم میذاشتین

 • حدیث :

  عالی بود😍
  متشکرم از سازنده‌ی این برنامه 🥰
  تنها مشکل این بود که جواب ۱ یا ۲ دو صفحه را نداده بود 😔

 • از دست این کلاس پنجممممم🔫😐 :

  من مث خری که تو گل گیر کرده باشه تو سوال ۲ ص ۴۵ گیر کردمممممممممم😑😑😑

  • نگار :

   دقیقا منم

 • امیر نجفی :

  دسته تون درد نکنه خیلی عالی بود واقعا لذت برد اما اگه هم هنر و سرگرمی هم داشت بهتر میشد ولی به هرحال دمتون گرم

 • رونیا :

  خیلی خوب بود !

  • سمیه :

   خیله خب منم یکم لوس بازی دربیارم اونو که نوشته دیگه سوال دو صفحه ۴۵

   جمله: سرود ملی،خلاصه و فشرده ی افتخارات،عظمت ها و خواسته های یک ملت است.
   (پیام: سرود ملی افتخار کشور عزیزمان ایران است.)

   جمله:میهن دوستان تا آخرین قطره ی خون،در برابر دشمن پایداری خواهند کرد.
   ( پیام: کسانی که ایران رو دوست دارند تا وقتی بمیرند با دشمن می جنگند.)

   جمله: صدای سرود زاغ بورها،سکوت کویر را شکست.
   ( پیام: صدای آواز کلاغ ها سکوت کویر را بهم زد)
   دوستان اگه یه ذره دقت بیشتری کنید میتونید جواب رو پایین جدول ببینید.

   • HamGamDars :

    مرسی عزیزم

 • رامین :

  الیه

 • مهدیار :

  من باهاش تقلب کردم سر کلاس انلاین

  • از دست این کلاس پنجممممم🔫😐 :

   اینترنت برا چیه پس.. 😏😏

   • لعیا :

    شما کلاس دومی هستی یا اولی عزیز؟پنجمی که نیستی

  • Ali :

   باید همین کارو میکردی

 • محمد حسین علی مددی :

  عالی بود هنر و سرگرمی رو نداشت

 • محمد حسین علی مددی :

  عالی بود فقط هنر و سرگرمی رو نداشت

  • پرنیان :

   خوب اونو ک نمی تونه . خودت باید بنویسی اون ک نمی تونن خط تو رو عوض کنن 😂

 • متین طریک :

  عالییییی بود

 • کیانا :

  خیلی خیلی خوب بود مخصوصن اون متن زیبا درباره ی شهید ابراهیم هادی🤩🤩🤩🤩🥰🥰🥰❤❤❤

 • غزل شاهسون :

  واقعا عالی بود
  من تونستم به دخترم تو درس هایش بااین سایت کمک کنم

 • مهدی :

  عالی

 • فاطمه نصر اصفهانی :

  لذت بردم…..
  ممنون از شما که به فکر ما ها هستید…
  😘😘😘

  • مهدی :

   عالی

 • sara :

  عالی بود 😍😍😍 ممنون 🙏 لطفا بقیش هم بزارید 🙂

 • پریا شجاعی :

  عالیییییییییییی بووووووود واقعا دمتون گرم 🤩🤩🤩🤩🤩🤪🤪🤪🤪

 • کیانا :

  بابا حداقل تا آخرش مینوشتی

 • Amir Taha :

  دمت تون گرم عالی بود

 • فائقه :

  عالییییی بووووووووووددددددد

 • ژیار :

  عالیه … خسته نباشید

 • حدیث شیرافکن :

  عالی خیلی عالی از فیلم های اموزشی هم عالیتره
  فقط کاش صفحه ۴۵ هم میگفتین
  در هر صورت عالیه

 • 😘zeinab😘 :

  عالیییییییییییییییییی بود واقعاً

 • 😘zeinab😘 :

  عالییییییییییییی بود

 • شروین :

  عالی بود عالی عالیییییییییییییی

  • Kia :

   خوبه ولی من اگه اون صفحه ی ۴۴ رو که گفته شرح حال بنویسید رو اگه از اینجا بنویسم معلمم می فهمه چون زایس که خودم ننوشتم 😅😅😅😁😂

 • عالی :

  خیلی ممنون که به فکر ما هستسد

 • ه :

  عالی مرسی که به فکر ما دانش آموزان هستید👌😍🙏🙏

 • naghmeh :

  عالی ممنونم به فکر ما دانش اموزان خستید

  • سیسپک :

   افتتاح بود

 • الناز :

  باید تا اخر مینوشتی من توی سئوال ۲ صفحه ۴۵ موندم خوب نبود😕😖

  • HamGamDars :

   ترتیب درس اعدادش رو برامون ارسال کنید

   • پاشا :

    صفحه ۴۱ سوال ۱ ، خاک وطن رو چرا اشتباه زدین

  • Amir Taha :

   من سوال تو صفحه چهل پنج نه تنها که موندم پشمامم ریخت

  • Fifi :

   عزیزم خیلی خوب هست ولی شما نفمیدی مثلا:سردار شجاع
   تو دیگه سردار شجاع رو نمینویسی تو جمله هست

  • Setayesh :

   آره ، منم

   • Setayesh :

    حتی سوال ۴۶ هم نیست

  • عسل فلاح :

   اره منم الان معنیشو نمیدونم؟؟؟
   🌟⭐🌟🌟⭐

   • amirali :

    سرود ملی خلاصه افتخارات عظمت ها و خواسته های یک ملت است: سرود ملی نماد یک ملت است 2:کسانی که ایران را دوست دارد تا وقتی بمیرند با دشمن میجنگند 3: صدای اواز کلاغ ها سکوت کویر را بهم زد

  • یسنا :

   دقیقا،باید تا آخر مینوشتید منم تو سوال 2 صفحه ی 45 موندم😞😐

  • سارا :

   چرا بود

 • 😍 :

  عالیه مخصوصا قسمت نگارشش دمت گرم🥳

 • س :

  عالی

 • Ff :

  ممنون عالی بود دمت گرم

 • Ff :

  ممنون عالی بود

  • فینا :

   اره

 • هلنا :

  عالی بود عالی

  • Niuosha zomorrodi :

   بله عزیزم عالی بود

   • خیلی خوب بود :

    خیلی خوب بود متن آفرین😘😘😘😍

   • نیما رحمتی❤ :

    عالی بود.
    هرچه مشکل داشتم حل شد.ممنون از شما🙏🏻🙏🏻🖐🏻🖐🏻

   • ... :

    🙂 یس

   • ریحانه :

    آره والا من همشو نوشتم
    راستش من عادت دارم قبل از این که خانمم بگه بنویسم🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤗😝😝🤪

   • بنیامین :

    عالی

  • پریسا پور ماهی :

   کجاش خوب بود الکی میگین☹️

   • زهرا سربند :

    خیلی خوب بود افرین .🙃😊😁
    فقط اگر کامل بود که دیگه وای😊🤣
    اون هایی که میگن بده حرف مفت میزنن ..😡

   • نتینیخی :

    شر و ور نگو

   • SABZERO :

    خوبه 👍 عالی بود 👍👍👍👍

   • ستایش :

    واقعا عالیهههههههههههههههههههههههههه😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

  • Setayesh :

   من برا مشق میخواستم مرسی

   • Hossien :

    چرا کامل نیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ولی خب خوب بود

   • LADY :

    آره راست میگی

   • اسمت :

    آره

  • هدیه محمد حسینی :

   عالی بود اگه میشه کاملش رو بزارید خواهشا تا اینجا خیلی خوب بود من خیلی خوشم اومد 🌺شب یلداتونم مبارک دوستانم 🌹🌹🍉🍉😗

  • آیناز :

   کامل نبود لطفا کاملش کنید
   ولی بدک نبود

   • .. :

    امروز این دیدگاه رو نوشتی؟🤩

   • marjanteymori.2018@gmail.com :

    عالیییی

  • ۰۰۰۰۰ :

   خیلی خوب بود
   درجه ۱
   عاللللللللی

   • به تو چه :

    عالییییییییییئ بود

  • arshasphry@gmail.com :

   فوق‌العاده است واقعا دستت درد نکنه

   • ارمیا :

    خوب بود و عالی

  • به تو چه :

   واقعا عالی بود🤑🤑🤗