جواب درس ششم علوم ششم

جواب درس ششم علوم ششم

گام به گام درس 6 علوم ششم

جواب درس ششم علوم ششم

نام درس : ورزش و نیرو (1) | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

گام به گام درس 6 علوم ششم

گام به گام علوم ششم

گزارشدرس 6 :: ورزش و نیرو (1)

فعالیت صفحه 40 علوم ششم

فعالیت صفحه 40 علوم ششم

به تصویرهای مختلف کتاب نگاه کنید.
الف) در هر یک از تصویرها چه فعالیتی در حال اجرا است؟
جواب در همه تصاویر، نیرویی بر یک جسم وارد می‌شود.

ب) نتیجه این فعالیت بر جسم (توپ، تیر و )… چیست؟
جواب وارد کردن نیرو به اجسام مختلف
– وزنه‌برداری: حرکت جسم به سمت بالا به علت وارد کردن نیرو توسط ورزشکار
– تیراندازی: پرتاب تیر به سمت جلو به علت وارد کردن نیرو توسط ورزشکار
– پینگ پونگ: تغییر جهت حرکت توپ توسط راکت
– بادبادک هوا کردن: نیروی باد بر بادبادک وارد شده و موجب حرکت این جسم در هوا می‌شود.
– پرتاب موشک به فضا: غلبه بر نیروی جاذبه زمین توسط موشک و حرکت موشک در هوا
– تغییر جهت توپ: تغییر جهت توپ توسط دروازه‌بان

 

گفت‌وگو صفحه 41 علوم ششم

جدول زیر شامل تعدادی از فعالیت‌های روزانه است. در کدام مورد، جسم کشیده شده یا هل داده می‌شود و یا هم کشیده می‌شود و هم هل داده می‌شود. ردیف اول جدول به عنوان نمونه پر شده است. شما می‌توانید موارد دیگری را به جدول اضافه و یا جایگزین کنید.

شماره  توصیف فعالیت  کشیدن  هل یا فشار دادن
1  بستن درِ کشوی میز ×
2  باز کردن درِ اتاق × ×
3 قرار دادن یک کتاب روی میز ×
4 شوت کردن توپ ×
5 بلند کردن کیف از روی زمین ×
6 جذب یک قطعه آهنی توسط آهن‌ربا ×

 

آیا در این فعالیت‌ها حالتی هست که جسم کشیده نشود یا هل داده نشود؟
جواب خیر

آیا می‌توانیم از این فعالیت‌ها نتیجه بگیریم: برای حرکت دادن هر جسم باید آن را بکشیم و یا هل دهیم؟
جواب بله

 

فعالیت صفحه 41  علوم ششم

فعالیت صفحه 41  علوم ششم

جواب را در بخش نظرات برای ما ارسال نمایید.

جواب ارسالی از طرف Samih :

فعالیت صفحه 41:
ورزش هایی مانند: ورزش های کششی(کشیدن) ، والیبال(بستگی به نوع حرکت دارد) (((مثلا آبشار زدن میشه هل دادن جسم یا استپ کردن توپ میشه متوقف کردن جسم)))، هندبال(بستگی به نوع حرکت دارد) مثلا پاس دادن میشه هل دادن جسم دریافت توپ متوقف کردن جسم و…

فکر کنید صفحه 42 علوم ششم

در شکل‌های زیر با توجه به اثر نیرو بر جسم مورد نظر، جاهای خالی را پر کنید.

فکر کنید صفحه 48 علوم ششم

الف) وارد کردن نیرو به جسم ممکن است سبب شروع حرکت آن شود.
ب) وارد کردن نیرو به جسم ممکن است سبب کند شدن حرکت آن شود.
پ) وارد کردن نیرو به جسم ممکن است سبب سریع شدن حرکت آن شود.
ت) وارد کردن نیرو به جسم ممکن است باعث توقف آن شود.
ث) وارد کردن نیرو به جسم می‌تواند سبب تغییر جهت حرکت آن شود.

 

علم و زندگی صفحه 42 علوم ششم

با انجام دادن فعالیت‌های زیر می‌توانید نیرو را بهتر حس کنید:
١ـ مسابقه مچ‌اندازی در کلاس
٢ـ مسابقه طناب‌کشی بین گروه‌های مختلف کلاس
٣ـ وارد کردن توپ با ضربه سر به دروازه
جواب
4ـ ضربه زدن با چکش به میخ روی دیوار

 

سوال متن صفحه 42 علوم ششم

صفحه 42 علوم ششم

شخصی را در نظر بگیرید که در پشت یک خودروی خاموش ایستاده است.
آیا خودرو به این علت که شخصی پشت آن ایستاده است، حرکت می‌کند؟
جواب خیر، ایستادن شخص باعث حرکت نمی‌شود. هل دادن باعث حرکت آن می‌شود.

آن شخص خودرو را هل می‌دهد؛ یعنی او به خودرو نیرو وارد می‌کند و خودرو ممکن است در جهت نیروی وارد شده شروع به حرکت کند.
پس توجه کنید شخص باید خودرو را هل بدهد تا خودرو شروع به حرکت کند و تا زمانی که او خودرو را هل ندهد، خودرو حرکت نخواهد کرد.
شکل‌های زیر سه وضعیت را نشان می‌دهد که ممکن است برای شما آشنا باشد. آیا می‌توانید در هر حالت تشخیص دهید چه کسی هل می‌دهد و چه کسی می‌کشد؟

صفحه 42 علوم ششم

در شکل (الف) به نظر می‌رسد که دخترها همدیگر را هل می‌دهند در حالی که در شکل (ب) همدیگر را می‌کشند. به همین ترتیب در شکل (پ) مرد کشاورز و گاو، همدیگر را می‌کشند.
در شکل‌های الف و ب دخترها به یکدیگر نیرو وارد می‌کنند. آیا به نظر شما مرد و گاو نیز به هم نیرو وارد می‌کنند؟
جواب بله هر دو در حال کشیدن هستند.

 

فکر کنید صفحه 44 علوم ششم

الف) حداقل، چند جسم باید بر هم اثر کنند تا نیرو ظاهر شود؟
جواب  دو جسم

ب) اگر دو جسم برهم اثر نگذارند، مانند حالتی که شخص در نزدیکی خودرو ایستاده است و خودرو را هل نمی‌دهد، آیا دو جسم به هم نیرو وارد می‌کنند؟
جواب خیر

 

 

علم و زندگی صفحه 44 علوم ششم

در علوم سال سوم با بازی طناب‌کشی آشنا شده‌اید. در این بازی دو تیم مثلاً سه نفره طناب را در دو جهت مختلف می‌کشند. اعضای هر دو تیم تلاش زیادی می‌کنند تا طناب را به طرف خودشان بکشند. گاهی اوقات طناب به سادگی حرکت نمی‌کند.
الف) به نظر شما در چه حالتی با اینکه بر طناب نیرو وارد می‌شود، طناب حرکت نمی‌کند؟
جواب زمانی که دو گروه نیروی هم اندازه به طرفین وارد کرده و نیروها اثر همدیگر را خنثی می‌کنند.

ب) در چه حالتی یکی از گروه‌ها برنده می‌شود؟
جواب گروهی که نیروی بیشتری وارد کرده، گروه دیگر را به طرف خود می‌کشد و برنده مسابقه خواهد شد.

 

آزمایش کنید صفحه 45 علوم ششم

1- یک جسم سنگین را انتخاب کنید که با هل دادن به راحتی حرکت نکند.
2ـ تلاش کنید با وارد کردن نیروی کافی آن را به حرکت درآورید.
3ـ از یکی از دوستانتان بخواهید تا او نیز به جسم در همان جهت هل دادن شما نیرو وارد کند. آیا در این حالت جسم راحت‌تر حرکت می‌کند؟ توضیح دهید.
جواب بله، زیرا نیروها با هم ترکیب می‌شوند و نیروی خالص بیشتری تولید می‌کنند.

4ـ حال از دوستتان بخواهید از طرف مقابل به جسم نیرو وارد کند.
5ـ در کدام حالت، نیروها اثر همدیگر را خنثی کرده‌اند و جسم حرکت نمی‌کند؟
جواب حالتی که به جسم مورد نظر از دو جهت راست و چپ آن نیرو وارد می‌شود. (حالت سوم)

6ــ در کدام حالت، نیروها اثر یکدیگر را خنثی نمی‌کنند و نیروی خالص بیشتری به جسم وارد می‌شود و جسم سریع‌تر شروع به حرکت می‌کند؟ از این آزمایش‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
جواب حالتی که دو نفر، جسم را از یک جهت هل می‌دهند.(حالت دوم)

* از این آزمایش‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
جواب نتیجه می‌گیریم برای هل دادن یا جابجا کردن اشیاء می‌توانیم از کسی کمک بگیریم تا نیروها تقسیم شود و راحت بتوانیم جسم را حرکت دهیم.

وقتی به جسمی در دو جهت مخالف نیرو وارد شود، جسم در کدام جهت حرکت خواهد کرد؟
جواب نیروها خنثی می‌شوند و مانع حرکت جسم.

نیروی خالص وارد بر جسم در کدام جهت است؟

در مخالف جهت هر نفر که مانع جهت دار شدن جسم می‌شوند.
جواب برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها، کاوشگری صفحه بعد را انجام دهید.

 

دیدگاه : 25

 • به توچه :

  خیلی خوب بود

 • داود :

  لطفا کاوشگری رو هم بزارید ممنون برنامه خیلی خوبی دارید

  • AmA :

   داداش چی زدی پس تو بلدی اگه بلد بودی نمیومدی گوگل دنبال سوالات داداش 😉

 • Am :

  خیلی آشقال اصلا خوب نیست آبروی هرچی برنامه رابرده بی کیفیت ترین برنامه هم ازاین برنامه بهترهستش واقعاکه سازندش بایدبره خجالت بکشه اول برویادبگیرچطوربرنامه بسازی بعدبیابرنامه بسازهیف اینترنت که این برنامه راگرعتم واقعاکه آشغال ترین برنامه است حالم بهم خورد.😤😠😤😬😠😤

  • HamGamDars :

   عزیزم بهتره مشکلات این برنامه رو به ما بگید تا هرچه سریع تر برطرف بشه
   این برنامه تازه شروع به کار کرده و توی این مدت کم اینقدر سریع پیش رفته
   پس یک سری مشکلات عادیه که به زودی برطرف میشه

   • Armita :

    ای کاش جوابش رو نمیدادید واقعا بی ادب بود

  • Armita :

   خیلی بی ادبی اگر راست میگی برو خودت برنامه بساز

 • Armita :

  خیلی عالی بود
  متشکر

 • Armita :

  ببخشید چرا کاوشگری رو نذاشتید؟

 • Armita :

  لطفا فعالیت رو هم بگذارید ممنون از لطف شما

 • ناشناس :

  عالی بود ولی لطفا کاوشگری رو هم بزارید

 • علی :

  خوبه فقط کاوشگری صفحه 46 رو نداره

 • علی :

  خوبه فقط کاوشگری صفحه 46 رو نداره🙄🙄🙄🙄🙄

 • علی :

  خوبه فقط کاوشگری صفحه 46 رو نداره🙄🙄🙄🙄🙄مجمتع هفت‌خوان تفنحغ

 • سارینا سعادت دوست :

  عالی بود بینهایت ممنون

 • ابوالفضل :

  خیلی از لطفتون ممنونم خیلی خوبه

 • Sana :

  عالی بود ممنونم
  اگر میشه و براتون امکان داره کاوشگری هم بزارید

 • شایان :

  خیلی خوب بود ممنونم از این برنامه خوب

 • Samih :

  فعالیت صفحه 41:
  ورزش هایی مانند: ورزش های کششی(کشیدن) ، والیبال(بستگی به نوع حرکت دارد) (((مثلا آبشار زدن میشه هل دادن جسم یا استپ کردن توپ میشه متوقف کردن جسم)))، هندبال(بستگی به نوع حرکت دارد) مثلا پاس دادن میشه هل دادن جسم دریافت توپ متوقف کردن جسم و…

   • آرمی :

    خیلی ممنون عالی بود💜بچه ها کسایی که میگن بد بود چرا فحش میدین؟!!!فقط بگین بد بود.
    تازه خود ایشونم گفتن که تازه برنامه شروع به کار کرده.😐

 • ناشناس :

  عالیییییییییییییییییی بود.

  واقعا ممنون

 • ماهی طلایی :

  بسیار عالی هستین، سپاس از شما❤️❤️

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *