جواب درس دوم عربی یازدهم

جواب درس دوم عربی یازدهم

معنی و جواب تمرینات درس ۲ عربی هشتم

جواب درس دوم عربی یازدهم

نام درس : درس دوم | موضوع : گام به گام | پایه دهم ریاضی و تجربی

معنی و جواب تمرینات درس ۲ عربی هشتم

گام به گام درس دوم عربی دهم ریاضی و تجربی / جواب صفحه ۱۸ ،۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۶ ، ۲۷ درس ۲ عربی یازدهم / درس دوم

معنی درس دوم صفحه ۱۸ عربی یازدهم

فی مَحْضَرِ الْمُعَلِّمِ
در محضر معلم

معنی درس دوم صفحه ۱۸ عربی یازدهم

۱- فِی الْحِصَّهِ الْأُولَی کانَ الطُّلّابُ یَسْتَمِعونَ إلَی کَلامِ مُدَرِّسِ الْکیمیاءِ.
معنی: در زنگ اوّل دانش آموزان به حرف های معلّم شیمی گوش می‌کردند.

۲- وَ کانَ بَینَهُم طالِبٌ مُشاغِبٌ قَلیلُ الْأََدَبِ، یَضُّرُ الطُّلّابَ بِسُلوکِهِ.
معنی: و در میانِ آنها دانش آموزی اخلال‌گر و بی ادب بود که با رفتارش به دانش آموزان آسیب می‌رساند.

۳- یَلتَفِتُ تارَهً إلَی الْوَراءِ وَ یَتَکَلَّمُ مَعَ
معنی: یک بار رویش را به عقب بر می‌گرداند و

۴- الَّذی خَلْفَهُ وَ تارَهً یَهْمِسُ إلَی الَّذی یَجْلِسُ جَنْبَهُ حینَ یَکْتُبُ الْمُعَلِّمُ عَلَی السَّبّورَهِ.
معنی: با کسی که پشت سرش بود، صحبت می‌کرد و یک بار وقتی که معلّم روی تخته می‌نوشت، با کسی که کنارش بود، پچ پچ می‌کرد.

۵- وَ فی الْحِصَّهِ الثّانیَهِ کانَ الطّالِبُ یَسأَلُ مُعَلِّمَ عِلْمِ الْأَحیاءِ تَعَنُّتاً.
معنی: و در زنگ دوم همین دانش آموز به قصد مچ گیری از معلّم زیست شناسی سؤال می‌کرد.

۶- وَ فِی الْحِصَّهِ الثّالِثَهِ کانَ یَتَکَلَّمُ مَعَ زَمیلٍ مِثْلِهِ وَ یَضحَکُ.
معنی: و در زنگ سوم، با هم کلاسی مانند خودش صحبت می‌کرد و می‌خندید.

۷- فَنَصَحَهُ الْمُعَلِّمُ وَ قالَ: مَنْ لا یَسْتَمِعْ إلَی الدَّرسِ جَیِّداً یَرْسُبْ فی الِامْتِحانِ. وَلٰکِنَّ الطّالِبَ اسْتَمَرَّ عَلَی سُلوکِهِ.
معنی: معلّم، او را نصیحت کرد و گفت: هرکس به درس خوب گوش فرا ندهد، در امتحان مردود می‌شود؛ ولی آن دانش آموز رفتارش را ادامه داد.

۸- فَکَّرَ مِهرانُ حَولَ هٰذِهِ الْمُشکِلهَِ، فَذَهَبَ إلیَ مُعَلمِِّ الْأَدَبِ الْفارِسیِّ وَ شَرَحَ لَهُ الْقَضیَّهَ وَ قالَ:
معنی: مهران دربارۀ این مشکل فکر کرد و نزد معلّم ادبیات فارسی رفت و موضوع را برایش شرح داد و گفت:

۹- أُحِبُّ أَنْ أَکتُبَ إنشاءً تَحتَ عُنوانِ «فی مَحضَرِ الْمُعَلِّمِ»؛ فَوافَقَ الْمُعَلِّمُ عَلَی طَلَبِهِ، وَ قالَ لَهُ:
معنی: بنویسم؛ معلّم با درخواستش موافقت «در محضر معلّم» دوست دارم انشایی تحت عنوان کرد و به او گفت:

۱۰- إنْ تُطالِعْ کِتابَ «مُنْیَهِ الْمُریدِ» لِزَینِ الدّینِ الْعامِلیِّ «الشَّهیدِ الثّانی» یُساعِدْکَ عَلَی کِتابَهِ إنشائِکَ؛
معنی: اگر کتاب «منیه المرید» زین الدین عاملی «شهید ثانی» را مطالعه کنی تو را در نوشتن انشایت کمک می‌کند.

۱۱- ثُمَّ کَتَبَ مهرانُ إنشاءَهُ وَ أَعطاهُ لِمُعَلِّمِهِ. فَقالَ الْمُعَلِّمُ لَهُ:
معنی: سپس مهران انشایش را نوشت و به معلّمش داد. معلّم به او گفت:

۱۲- إنْ تَقْرَأْ إنشاءَکَ أَمامَ الطُّلّابِ فَسَوفَ یَتَنَبَّهُ زَمیلُکَ الْمُشاغِبُ.
معنی: اگر انشایت را مقابل دانش آموزان بخوانی هم شاگردی اخلال‌گرت آگاه خواهد شد.

معنی درس دوم صفحه ۱۹ عربی یازدهم

معنی درس دوم صفحه ۱۸ عربی یازدهم

۱۳- وَ هذا قِسْمٌ مِن نَصِّ إنشائِهِ.
معنی: و این بخشی از متن انشای اوست.

۱۴- … أَلَّفَ عَدَدٌ مِنَ الْعُلَماءِ کُتُباً فی مَجالاتِ التَّربیَهِ وَ التَّعلیمِ، یَرتَبِطُ بَعضُها بِالْمُعَلِّمِ،
معنی: تعدادى از دانشمندان کتاب هایى در زمینه تربیت و یاد دادن نوشته اند، بعضی از آن ها به معلم مرتبط مى شود و

۱۵ وَ الْأُخریٰ بِالْمُتَعَلِّمِ؛ وَ لِلطّالِبِ فی مَحضَرِ الْمُعَلِّمِ آدابٌ، مَن یَلْتَزِمْ بِها یَنجَحْ؛ أَهَمُّها:
معنی: بقیه اش به دانش آموز؛ دانش آموز در حضور معلم آدابى دارد، هر کس به آن پایبند شد، موفق شد، مهمترین آن:

۱- أَنْ لا یَعصیَ أَوامِرَ الْمُعَلِّمِ.
معنی: اینکه از دستورات معلم سرپیچی نکند.

۲- اَلِاجْتِنابُ عَن کَلامٍ فیهِ إساءَهٌ لِلْأَدَبِ.
معنی: دوری کردن از سخنی که در آن بی ادبی است.

۳- أَنْ لا یَهْرُبَ مِن أَداءِ الْواجِباتِ الْمَدرَسیَّهِ.
معنی: اینکه از انجام تکالیف مدرسه نگریزد.

۴- عَدَمُ النَّومِ فی الصَّفِّ، عِندَما یُدَرِّسُ الْمُعَلِّمُ.
معنی: نخوابیدن در کلاس، وقتی که معلّم درس می‌دهد.

۵- أَنْ لا یَتَکَلَّمَ مَعَ غَیرِهِ مِنَ الطُّلّابِ عِندَما یُدَرِّسُ الْمُعَلِّمُ.
معنی: اینکه وقتی معلّم درس می‌دهد، با دانش آموزان دیگر صحبت نکند.

۶- أَنْ لا یَقطَعَ کَلامَهُ، وَ لا یَسْبِقَهُ بِالْکَلامِ، وَ یَصْبِرَ حَتّیٰ یَفْرُغَ مِنَ الْکَلامِ.
معنی: اینکه سخنِ او را قطع نکند و در سخن، از او پیشی نگیرد و صبر کند تا سخن او تمام شود.

۷- اَلْجُلوسُ أَمامَهُ بِأَدَبٍ، وَ الِاسْتِماعُ إلَیهِ بِدِقَّهٍ وَ عَدَمُ الِالْتِفاتِ إلَی الْوَراءِ إلّا لِضَرورَهٍ.
معنی: نشستن مقابل او با ادب و گوش فرا دادن به او به دقّت و برنگشتن به عقب جز به ضرورت.

۱۶- لَمّا سَمِعَ الطّالِبُ الْمُشاغِبُ إنشاءَ مهران، خَجِلَ وَ نَدِمَ عَلَی سُلوکِهِ فی الصَّفِّ.
معنی: وقتی که آن دانش آموزِ اخلالگر انشای مهران را شنید، شرمنده شد و از رفتارش در کلاس پشیمان شد.

۱۷- قالَ الشّاعِرُ الْمِصریُّ أحمَد شَوقیّ عَنِ الْمُعَلِّمِ:
معنی: شاعر مصری احمد شوقی دربارۀ معلّم گفته است:

۱۸- قُمْ لِلْمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَّبْجیلا *** کادَ الْمُعَلِّمُ أَنْ یَکونَ رَسولا
برای معلّم برخیز و احترامش را کامل به جا بیاور. نزدیک است که معلّم پیامبری باشد.
۱۹ أَ عَلِمْتَ أَشرَفَ أَوْ أَجَلَّ مِنَ الَّذی *** یَبْنی وَ یُنْشِئُ أَنفُساً وَ عُقولا
آیا شناخته‌ای (سراغ داری) شریف‌تر و باشکوه‌تر از معلّمی که جان‌ها و خِردها را می‌سازد و پدید می‌آورد؟

معنی کلمات درس دوم عربی یازدهم

أَجَلّ: گران‌قدرترتَعَنُّت فِی السُّؤالِ: پرسیدن به منظور به سختی و لغزش انداختنعِلْمُ الْأَحیاءِ: زیست شناسی
اِرتَبَطَ: ارتباط داشت (مضارع: یَرْتَبِطُ)تَنَبَّهَ: آگاه شد (مضارع: یَتَنَبَّهُ) = اِنْتَبَهَفَکَّرَ: اندیشید (مضارع: یُفَکِّرُ)
اِسْتَمَعَ: گوش فرا داد (مضارع: یَسْتَمِعُ)حِصَّه: زنگ درسی، قسمتقُمْ: برخیز (قامَ، یَقومُ)
اِلْتَزَمَ: پایبند شد (مضارع: یَلْتَزِمُ)خَجِلَ: شرمنده شد (مضارع: یَخْجَلُ)کادَ: نزدیک بود که (مضارع: یَکادُ)
اِلْتِفات: روی برگرداندنسَبَقَ: پیشی گرفت (مضارع: یَسْبِقُ)مَجال: زمینه
اِلْتَفَتَ: روی برگردانْد (مضارع: یَلْتَفِتُ)سَبّورَه: تخته سیاهمُشاغِب: شلوغ کننده و اخلال‌گر
أَلَّفَ: نگاشت (مضارع: یُؤَلِّفُ)سُلوک: رفتاروافَقَ: موافقت کرد (مضارع: یُوافِقُ)
أَنْشَأَ: ساخت (مضارع: یُنْشِئُ)ضَرَّ: زیان رسانْد (مضارع: یَضُرُّ)وَفّیٰ: کامل کرد (مضارع: یُوَفّی) «وَفِّهِ التَّبجیلَ: احترامش را کامل به جا بیاور.»
تارَهً: یک بار = مَرَّهًعَصیٰ: سرپیچی کرد (مضارع: یَعْصی)هَمَسَ: آهسته سخن گفت (مضارع: یَهْمِسُ)
تَبْجیل: بزرگداشت

جواب و معنی صفحه ۲۰ درس دوم عربی یازدهم

📘  اُکتُبْ جَواباً قَصیراً، حَسَبَ نَصِّ الدَّرسِ.
پاسخ کوتاهی بر حسب نص درس بنویس.

۱- إلی مَن ذَهَبَ مِهرانُ؟
معنی: مهران کجا رفت؟
– ذهب إلى مُعلّم الأدب الفارسی.
معنی: به سوی آموزگار ادب فارسی رفت.

۲- کَیفَ یَجِبُ الْجُلوسُ أَمامَ الْمُعَلِّمِ؟
معنی: چگونه لازم است پیشاروی آموزگار بنشینیم [نشست]؟
– یَجِبُ الجلوس أمامه بأدب.
معنی: واجب است که پیشاروی او با ادب بنشینیم.

۳- کَیفَ کانَتْ أَخلاقُ الطّالِبِ الَّذی کانَ یَلْتَفِتُ إلَی الْوَراءِ؟
معنی: اخلاق دانش آموزی که روی به پشت برمی گرداند، چگونه بود؟
– کان قلیل الأدب.
معنی: کم ادب بود.

۴- مَا اسْمُ الْکِتابِ الَّذی قَرَأَهُ مِهرانُ فی مَجالِ التَّربیَهِ وَ التَّعلیمِ؟
معنی: اسم کتابی که مهران در زمینه آموزش و پرورش خواند چه بود؟
– «مُنیه المُرید»
معنی: اسم!

۵- فی أَیِّ حِصَّهٍ کانَ الطُّلّابُ یَسْتَمِعونَ إلی کَلامِ أُستاذِ الْکیمیاءِ؟
معنی: در چه زنگی دانش آموزان به سخن استاد شیمی گوش می دادند؟

– فی الحضه الأولى
معنی: در زنگ نخست

جواب و معنی صفحه ۲۳ درس دوم عربی یازدهم

📘 اختبَر نفْسَکَ: ترَجِمِ الْآیاتِ، ثمَ عَینْ أدَاهَ الشَّرطِ وَ فعِلَ الشَّرطِ، وَ جوابهُ.
خودت را بیازما: آیه ها را ترجمه کن؛ سپس ادات شرط، فعل شرط و پاسخش را مشخص کن.

۱- ﴿وَ ما تُقَدَّموا لِأَنفُسِکُم مِنْ خَیْرٍ تَجِدوهُ عِندَ اللهِ﴾
معنی: هر آنچه از خوبی برای خودتان پیش بفرستید، آن را نزد خداوند می‌یابید.
أَداهَ الشَّرطِ: ما
فِعلَ الشَّرطِ: تُقَدَّموا
جوابَ الشَّرطِ: تَجِدوا

۲- ﴿إنْ تَنْصُرُوا اللهَ یَنْصُرْکُم وَ یُثَبِّتْ أَقدامَکُم﴾
معنی: اگر خدا را یاری کنید، شما را یاری می‌کند و گام‌ها (قدم‌ها)‌یتان را استوار می‌سازد.
أَداهَ الشَّرطِ: إنْ
فِعلَ الشَّرطِ: تَنْصُرُوا
جوابَ الشَّرطِ: یَنْصُرْ

۳- ﴿وَ إذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلونَ قالوا سَلاماً﴾
معنی: و هرگاه نادانان آن‌ها (ایشان) را خطاب کنند، سخن آرام می‌گویند.
أَداهَ الشَّرطِ: إذا
فِعلَ الشَّرطِ: خاطَبَ
جوابَ الشَّرطِ: قالوا

کلمات سخت این بخش:
 ما تقدموا: هر چه را از پیش بفرستید
یثبت: استوار می سازد
خاطب: خطاب کرد
سلام: سخن آرام

جواب تمرین صفحه ۲۴ درس دوم عربی یازدهم

🔶 تمرین یک_ الاول
📘عَیِّنِ الْجُملَهَ الصَّحیحَهَ وَ غَیرَ الصَّحیحَهِ حَسَبَ الْحَقیقهِ.

جمله درست و نادرست بر حسب حقیقت.

۱- اَلتَّعَنُّتُ طَرحُ سُؤالٍ صَعبٍ بِهَدَفِ إیجادِ مَشَقَّهٍ لِلْمَسؤولِ. صحیح ✅
معنی: مچ گیری طرح پرسش دشوار با هدف ایجاد گرفتاری برای پاسخ دهنده است.

۲- عِلْمُ الأَحیاءِ عِلْمُ مُطالَعَهِ خَواصِّ الْعَناصِرِ. غلط ❌
معنی: زیست شناسی، دانش بررسی خواص عناصر است.

۳- اَلإلتِفاتُ هوَ کَلامٌ خَفیٌّ بَیْنَ شَخصَینِ. غلط ❌
معنی: التفات همان سخن پنهانی میان دو نفر است.

۴- اَلسَّبّورَهُ لَوحٌ أَمامَ الطُّلّابِ یُکْتَبُ عَلَیهِ. صحیح ✅
معنی: تخته سیاه، لوحی در مقابل دانش‌آموزان است که روی آن نوشته می‌شود.

🔶 تمرین دوم_ الثانی
📘 تَرْجِمِ الْآیَهَ وَ الآَحادیثَ، ثُمَّ عَیّن الْمَطلوبَ مِنکَ.

آیه و حدیثها را ترجمه کن سپس آنچه را از تو خواسته شده مشخص کن.

۱- ﴿وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلیمٌ﴾ اَلْبَقَرَه: ۲۷۳
معنی: آنچه را از نیکی انفاق می‌کنید همانا خدا به آن آگاه است.
اَلْمَجرورَ بِحَرفِ جَرٍّ: مِنْ خَیْرٍ، بِهِ

۲- مَن عَلَّمَ عِلماً، فَلَهُ أَجرُ مَن عَمِلَ بِهِ لا یَنقُضُ مِن أَجرِ الْعامِلِ. رَسولُ اللّٰهِ (ص)
معنی: هر کس دانشی را بیاموزد پس پاداشش مانند کسی است که به آن عمل کرده است. از پاداش عمل کننده هیچ کم نمی‌شود.
اِسْمَ الْفاعِلِ: الْعامِلِ

۳- اَلنّاسُ أَعداءُ ما جَهِلوا. اَلْإمامُ عَلیٌّ (ع)
معنی: مردم دشمن آن چیزیند که نمی‌دانند.
اَلْجَمْعَ الْمُکَسَّرَ وَ مُفرَدَهُ: أعداء، جمعه «عدوّ»

۴- إذا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْکَلامُ. اَلْإمامُ عَلیٌّ (ع)
معنی: هر گاه خرد کامل شود سخن کاهش می‌پذیرد.
اَلْفاعِلَ: العقل، الکلام

۵- اَلْعالِمُ حَیٌّ وَ إنْ کانَ مَیَّتاً. اَلْإمامُ عَلیٌّ (ع)
معنی: دانا و دانشمند زنده است اگرچه مرده باشد.
المبتدأ: العالم
الخبر: حیٌّ

۶- قُم عَنْ مَجْلِسِکَ لِأَبیکَ وَ مُعَلِّمِکَ وَ إنْ کُنْتَ أَمیراً. اَلْإمامُ عَلیٌّ (ع)
معنی: از نشستگاهت برای پدرت و آموزگارت برخیز؛ اگرچه فرمانده باشی.
اِسْمَ الْمَکانِ: مَجْلِسِ
اسْمَ الْفاعِلِ: مُعَلِّمِ

جواب تمرین صفحه ۲۵ درس دوم عربی یازدهم

🔶 تمرین سوم _ الثالث
📘تَرْجِمِ الأَفعالَ وَ الْمَصادِرَ التّالیَهَ.
فعل ها و مصدرهای آمده را ترجمه کن.

اَلْماضیاَلْمُضارِعُ وَ الْمُستَقبَلُاَلْأَمْرُ وَ النَّهْیُاَلْمَصْدَر
قَدْ أَنْقَذَ: نجات داده استیُنْقِذُ: نجات می‌دهدأَنْقِذْ: نجات بدهاَلْإنْقاذ: نجات دادن
اِبْتَعَدَ: دور شدلا یَبْتَعِدُ: دور نمی‌شودلا تَبْتَعِدْ: دور نشواَلِابْتِعاد: دور شدن
اِنْسَحَبَ: عقب نشینی کردسَیَنْسَحِبُ: عقب نشینی خواهد کردلا تَنْسَحِبْ: عقب نشینی نکناَلِانْسِحاب: عقب‌نشینی کردن
اِسْتَخْدَمَ: به کار گرفتیَسْتَخْدِمُ: به کار می‌گیرداِسْتَخْدِمْ: به کار بگیراَلِاسْتِخدام: به کار گرفتن
جالَسَ: همنشینی کردیُجالِسُ: همنشینی می‌کندجالِسْ: همنشینی کناَلْمُجالَسَه: همنشینی کردن
تَذَکَّرَ: به یاد آوردیَتَذَکَّرُ: به یاد می‌آوردلا تَتَذَکَّرْ: به یاد نیاوراَلتَّذَکُّر: به یاد آوردن
تَعایَشَ: همزیستی کردیَتَعایَشُ: همزیستی می‌کندتَعایَشْ: همزیستی کناَلتَّعایُش: همزیستی کردن
قَدْ حَرَّمَ: حرام کرده استیُحَرِّمُ: حرام می‌کندلا تُحَرِّمْ: حرام نکناَلتَّحْریم: حرام کردن

جواب تمرین صفحه ۲۶ درس دوم عربی یازدهم

🔶 تمرین چهارم_ الرابع
📘 ضَعْ هذِهِ الْجُمَلَ وَ التَّاکیبَ فی مَکانِهَا الْمُناسِبِ.
این جمله ها و ترکیب ها را در مکان مناسبش قرار بده.

هؤلاءِ ناجِحاتٌ/ هذانِ المُکَیفِّانِ/ تلِکَ الحِصَّهُ/ أوُلئکَ مُسْتمِعونَ/ هؤلاءِ جُنودٌ / هاتانِ البِطاقتَا

مفرد مؤنّث : تلِکَ الحِصَّهُ
مثنّی مذکّر : هذانِ المُکَیفِّانِ
مثنّی مؤنّث : هاتانِ البِطاقتَانِ
جمع مذکّر سالم : أوُلئکَ مُسْتمِعونَ
جمع مؤنّث سالم : هؤلاءِ ناجِحاتٌ
جمع مکسّر : هؤلاءِ جُنودٌ

🔶 تمرین پنجم _ الخامس
📘ضَعِ الْمُتَرادِفاتِ وَ الْمُتَضادّاتِ فی مَکانِهَا الْمُناسِبِ. ( ✅ ، ❌ )
مترادفها و متضادها را در مکان مناسبش قرار بده.

وُدّ / بعُدَ / تکَلَّمَ / إجْلسْ / نهایه / عَداوَه / احترام / أحْیاء / مَرَّهً / نفَعَ / ذنبْ / هَرَبَ

إثْم ✅ ذَنْب
گناه ✅ گناه
تَبْجیل ✅ اِحترِام
بزرگداشت ✅ توجه
تارَهً ✅ مَرَّهً
یک‌بار ✅یک بار
حُبّ ✅ وُدّ
دوستی ✅ دوستی
فَرَّ ✅ هَرَبَ
گریخت ✅ ترک خدمت
أَمْوات ❌ أَحْیاء
مردگان ❌ زندگان
دَنا ❌ بَعُدَ
نزدیک شد ❌ دور شد
قُمْ ❌ جْلِسْ
برخیز ❌ بشین
ضَرَّ ❌ نَفَعَ
زیان رساند ❌ سود رساند
بِدایَه ❌ نِهایَه
آغاز ❌ پایان
سَکَتَ ❌ تَکَلَّمَ
خاموش شد ❌ سخن گفت
صَداقَه ❌ عَداوَه
دوستی ❌ دشمنی

جواب تمرین صفحه ۲۷ درس دوم عربی یازدهم

🔶 تمرین ششم _ السادس
📘أکمِلْ ترَجَمَهَ الْآیاتِ والحَدیثِ، ثمَ عَیِّنْ أدَاهَ الشَّرطِ و فعِل الشَّرطِ، وَ جوابهُ.
ترجمه آیه ها و حدیث را کامل کن سپس ادات شرط، فعل شرط و پاسخ شرط را مشخص کن.

۱- ﴿وَ ما تَفْعَلوا مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْهُ اللهُ﴾ 
معنی: و هرچه را از کار نیک انجام دهید، خدا آن را می‌داند. (از آن آگاه است.)
أَداهَ الشَّرطِ: ما
فِعلَ الشَّرطِ: تَفْعَلوا
جوابَ الشَّرطِ: یَعْلَمْ

۲- ﴿إنْ أَحْسَنْتُم أَحْسَنْتُم لِأَنفُسِکُم﴾ 
معنی: اگر نیکی کنید، به خودتان نیکی می‌کنید.
أَداه الشَّرطِ: إنْ
فِعلَ الشَّرطِ: أَحْسَنْتُم
جوابَ الشَّرطِ: أَحْسَنْتُم

۳- ﴿إنْ تَتَّقُوا اللهَ یَجْعَلْ لَکُم فُرقاناً﴾
معنی: اگر از خدا پروا کنید، برایتان نیروی تشخیص حق از باطل قرار می‌دهد.
أَداه الشَّرطِ: إنْ
فِعلَ الشَّرطِ: تَتَّقُوا
جوابَ الشَّرطِ: یَجْعَلْ

۴- مَنْ سَأَلَ فی صِغَرِهِ، أَجابَ فی کِبَرِهِ. اَلْإمامُ عَلیٌّ (ع)
معنی: هرکس در خردسالی‌اش بپرسد، در بزرگسالی‌اش پاسخ می‌دهد.
أَداه الشَّرطِ: مَنْ
فِعلَ الشَّرطِ: سَأَلَ
جوابَ الشَّرطِ: أَجابَ

🔶 تمرین هفتم_ السابع
📘ضَعْ فِی الدّائِرَهِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ. «کَلِمَهٌ واحِدَهٌ زائِدَهٌ»
در دایره عدد مناسب را بگذار.

جواب تمرین صفحه ۲۶  درس دوم عربی یازدهممعنی زیر طبق نوشته بالا (تمرین حل نشده) نوشته شده است تا دچار سردرگمی پیدا کردن کلمات نشوید! 
۱- شلوغ کننده /—-/  ۵-حرکت دادن چهره به سوی راست و چپ است
۲- زنگ درسی /—-/ ۱-او کسی است که سبب مشکلات است و به نظم زیان می رساند.
۳- آلوده شدن به گناه /—-/ ۴-آنچه مقابل کار کارگر یا کارمند داده می شود.
۴- پاداش /—-/ ۳-ترک امر خدا و ارتکاب گناهان است
۵- روی برگرداندن /—-/ ۶-کارهای انسان و خوی اوست.
۶- رفتار /—-/

 

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.
اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *