جواب فعالیت های درس 22 مطالعات پنجم

جواب درس بیست و دوم مطالعات پنجم

گام به گام مطالعات پنجم ابتدایی درس 22

جواب درس بیست و دوم مطالعات پنجم

نام درس : بازسازی ویرانه ‌ها | موضوع : گام به گام | پنجم ابتدایی

گام به گام مطالعات پنجم ابتدایی درس 22

جواب فعالیت های مطالعات پنجم دبستان

گزارشدرس 22: بازسازی ویرانه‌ها

فعالیت صفحه 111 مطالعات پنجم

1- ایرانیان چه تأثیراتی بر جانشینان چنگیز و تیمور گذاشتند؟

پاسخجانشینان چنگیز و تیمور سعی داشتند با عقاید مردم ایران و آداب و رسوم مردم را یاد بگیرند.

2- به تصویر سکه‌های دوره ایلخانان در کتاب توجه کنید. کلمه‌های «الله و محمد» که روی این سکه‌ها نقش بسته است، نشان دهنده چیست؟
پاسخنشان دهنده تاثیر ایرانیان بر روی ایلخانان میباشد که مسلمان شده اند.

3- با توجه به آنچه امسال در کتاب فارسی درباره خواجه نصیرالدین توسی خوانده‌اید، دلیل هوشمندی این مرد دانشمند و اقدامات مهم او را به اختصار بیان کنید.

4- کاربرگه شماره (17) را انجام دهید.

جواب کاربرگ 17 مطالعات پنجم

برای دریافت جواب درس بعدی روی جواب درس 1 مطالعات پنجم کلیک نمایید. همچنین برای یافتن جواب کاربرگه های مطالعات پنجم و یا جواب هدیه پنجم میتوانید در سایت هنگام درس جست و جو نمایید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *