جواب درس اول علوم پنجم ابتدایی

جواب درس اول علوم پنجم ابتدایی

گام به گام فعالیت های علوم پنجم درس 1

جواب درس اول علوم پنجم ابتدایی

نام درس : زنگ علوم | موضوع : گام به گام | پنجم ابتدایی

گام به گام فعالیت های علوم پنجم درس 1

جواب فعالیت های علوم پنجم

گزارشدرس اول :: زنگ علوم

فعالیت صفحه 4 علوم پنجم

3ــ یکی از فرفره ها را از ارتفاع 2 متری رها کنید. مدت زمانی را که طول میکشد تا فرفره به سطح زمین برسد، اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید. ( ّ توجه: هر آزمایش را 3 بار تکرار کنید.)

شماره آزمایشفرفره1فرفره2
(1)2 ثانیه4 ثانیه
(2)3 ثانیه5 ثانیه
(3)2 ثانیه5 ثانیه

 

فعالیت صفحه 4 علوم پنجم

نتیجه ی کاوش گروه خود را مانند نمونه‌ ی زیر بنویسید.

پاسخ فرفره ای که بال پهن تری دارد، دیرتر به سطح زمین می رسد؛ بنابراین، هرچه بال فرفره پهن تر باشد زمان رسیدن آن به سطح زمین بیشتر میشود.

کاوشگری صفحه 5 علوم پنجم

چه چیزی را باید تغییر داد؟

پاسخ – طول بال فرفره

چه چیزی را باید اندازه گرفت؟

پاسخ -زمان رسیدن فرفره به زمین

چه چیزهایی را نباید تغییر داد؟

پاسخ -ارتفاعی که فرفره را از آن رها میکنیم

-جنس  کاغذ

-طول دم فرفره

-پهنای بال فرفره

 

صفحه 6 علوم پنجم

3ــ فرفره ها را از ارتفاع 2 متری رها کنید. مدت زمانی را که طول میکشد تا هر فرفره به سطح زمین برسد، اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید. (توجه: هر آزمایش را 3 بار تکرار کنید.)

 

شماره آزمایشفرفره1فرفره2
(1)3 ثانیه6 ثانیه
(2)4 ثانیه7 ثانیه
(3)3 ثانیه5 ثانیه

 

4ــ نتیجه کاوش خود را بنویسید.

پاسخ»  درجه اندازه ی طول بال فرفره بیشتر باشد، مدت زمان بیشتری طول می کشد تا به زمین برسد. هنگامی که بال فرفره بلند باشد هوای بیشتری زیر بال جریان پیدا می کند و نیروی بیشتری رو به بالا به فرفره وارد می کند؛ بنابراین فرفره مدت زمان بیشتری در هوا می ماند.

 

فکر کنید صفحه 6 علوم پنجم

اینها دانه های درخت افرا هستند. اگر آنها را از ارتفاع یکسانی رها کنیم، کدامیک زودتر به زمین میرسد؟ چرا؟

پاسخ

ارسالی حمیدرضا : سمت راست چون پهن تر است وبیشتر طول میکشد به زمین رسد زیرا پهن است وطول میکشد هوارا شکافته به زمین رسد

ارسالی امیر محمد : دانه ای که باریک تر است زود تر به زمین میرسد چون هوای کمتری زیر آن جمع میشود و زود تر به زمین میرسد

 

دیدگاه : 1

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *