همگام درس
همیار

گام به گام شیمی دوازدهم ریاضی - همگام درس

در این قسمت برای کتاب شیمی دوازدهم ، گام به گام شیمی دوازدهم ریاضی را قرار داده ایم . که جواب فعالیت های شیمی دوازدهم برای رشته ریاضی آماده شده است.