همگام درس
همیار

کتاب نگارش ششم - همگام درس

شما میتوانید در این قسمت نمونه سوالات و همچنین جواب فعالیت های نوشتاری کتاب نگارش کلاس ششم ابتدایی (دبستان) را مشاهده نمایید.

جواب درس 16 نگارش ششم

گام به گام نگارش ششم درس 16

جواب درس شانزدهم نگارش ششم ابتدایی

گام به گام نگارش ششم درس 16

نام درس : آداب مطالعه | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

جواب درس 12 نگارش ششم

گام به گام نگارش ششم درس 12

جواب درس دوازدهم نگارش ششم ابتدایی

گام به گام نگارش ششم درس 12

نام درس : دوستی و مشاوره | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

جواب درس 11 نگارش ششم

گام به گام نگارش ششم درس 11

جواب درس یازدهم نگارش ششم ابتدایی

گام به گام نگارش ششم درس 11

نام درس : شهدا خورشیدند | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

جواب درس 10 نگارش ششم

گام به گام نگارش ششم درس 10

جواب درس دهم نگارش ششم ابتدایی

گام به گام نگارش ششم درس 10

نام درس : عطار و جلال الدین محمد | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

جواب درس 8 نگارش ششم

گام به گام نگارش ششم درس 8

جواب درس هشتم نگارش ششم ابتدایی

گام به گام نگارش ششم درس 6

نام درس : دریا قلی | موضوع : جواب فعالیت ها | ششم ابتدایی