همگام درس
همیار

کتاب فارسی هشتم - همگام درس

در این بخش کتاب فارسی هشتم متوسطه را قرار داده ایم که شما میتوانید تمام مطالب مربوط به آن را مشاهده نمایید. جواب خود ارزیابی و نوشتن فارسی هشتم

معنی درس پرنده آزادی فارسی هشتم (درس شانزدهم) + معنی کودکان سنگ

معنی درس پرنده آزادی فارسی هشتم (درس شانزدهم) + معنی کودکان سنگ

کلمات و شعر های درس 16 فارسی هشتم

معنی درس پرنده آزادی فارسی هشتم (درس شانزدهم) + معنی کودکان سنگ

نام درس : پرنده آزادی | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | پایه هشتم

معنی فارسی هشتم (شعر ها – کلمات -درس به درس)

 1. معنی شعر ستایش هشتم
 2. معنی بیش از اینها فارسی هشتم (درس 1)
 3. معنی خوب جهان را ببین فارسی هشتم + شعر صورتگر ماهر (درس 2)
 4. معنی ارمغان ایران فارسی هشتم + فوت کوزه گری (درس 3)
 5. معنی سفر شکفتن فارسی هشتم + شعر شوق مهدی (درس 4)
 6. معنی راه نیک بختی فارسی هشتم(درس 6)
 7. معنی آداب نیکان فارسی هشتم + حکایت خودشناسی (درس 7)
 8. معنی شعر آزادگی فارسی هشتم (درس 8)
 9. معنی درس نوجوان باهوش فارسی هشتم (درس 9)
 10. معنی درس قلم سحر آمیز فارسی هشتم + حکایت نام خوش بو (درس 10)
 11. معنی درس پرچم داران فارسی هشتم + شعر ای وطن من (درس 11 )
 12. معنی شعر شیر حق فارسی هشتم + حکایت درس 12
 13. معنی کلمات ادبیات انقلاب هشتم (درس سیزدهم)
 14. معنی شعر یاد حسین فارسی هشتم (درس چهاردهم)
 15. معنی درس پرنده آزادی فارسی هشتم (درس شانزدهم) + معنی کودکان سنگ
 16. معنی درس راه خوشبختی فارسی هشتم (درس هفدهم )
 17. معنی شعر نیایش فارسی هشتم

معنی فارسی هشتم (شعر ها – کلمات -درس به درس)

معنی کتاب فارسی هشتم

نام درس : تمام درس ها | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | پایه هشتم

معنی کتاب فارسی هشتم

در این بخش برای شما معنی درس به درس فارسی هشتم را آماده کرده ایم . شما میتوانید در این بخش معنی تمام درس های فارسی هشتم را به صورت رایگان مشاهده نمایید.

حتما پیشنهاد میشود از گام به گام فارسی هشتم نیز دیدن فرمایید. همچنین برای دیگر درس ها میتوانید از طریق منوی پایین یا سمت چپ استفاده نمایید.