همگام درس
همیار

دانلود گام به گام تفکر ششم - صفحه 2 از 3 - همگام درس

برای شما در این قسمت کتاب تفکر و پژوهش ششم را همراه با جواب قرار داده ایم ، شما میتوانید جواب فعالیت های فکر و پژوهش ششم را به صورت رایگان دریافت نمایید.

جواب درس پلنگ ها و گوزن ها تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۷۳ , ۷۴ , ۷۵ و ۷۶

جواب درس پلنگ ها و گوزن ها تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه 73 , 74 , 75 و 76

جواب سوالات پلنگ ها و گوزن ها تفکر ششم

جواب درس پلنگ ها و گوزن ها تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه 73 , 74 , 75 و 76

نام درس : پلنگ ها و گوزن ها | موضوع : جواب فعالیت ها | ششم ابتدایی

جواب درس زیر ذره بین تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۵۱ , ۵۲ , ۵۳ , ۵۴ , ۵۵ و ۵۶

جواب درس زیر ذره بین تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه 51 , 52 , 53 , 54 , 55 و 56

جواب سوالات زیر ذره بین تفکر ششم

 جواب درس زیر ذره بین تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه 51 , 52 , 53 , 54 , 55 و 56

نام درس : زیر ذره بین | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

جواب درس طرح پرسش پژوهشی تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۴۲ , ۴۳ , ۴۴ , ۴۵ و ۴۶

جواب درس طرح پرسش پژوهشی تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه 42 , 43 , 44 , 45 و 46

جواب سوالات طرح پرسش پژوهشی تفکر ششم

جواب درس طرح پرسش پژوهشی تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه 42 , 43 , 44 , 45 و 46

نام درس : طرح پرسش پژوهشی | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

جواب درس روش گردآوری اطلاعات تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۴۰ و ۴۱

جواب درس روش گردآوری اطلاعات تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه 40 و 41

جواب سوالات روش گردآوری اطلاعات تفکر ششم

جواب درس روش گردآوری اطلاعات تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه 40 و 41

نام درس : روش گردآوری اطلاعات | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی