همگام درس
همیار

جزوه علوم هفتم - همگام درس

جزوه علوم هفتمدر این بخش جزوه های آموزشی کتاب علوم پایه هفتم را قرار داده ایم. این جزوه ها دارای نکات مهم درس علوم تجربی پایه هفتم همراه با مثال های مهم و سوالات داخل متن میباشد.

پیشنهاد میشود از سوالات متن علوم هفتم نیز دیدن فرمایید