کتاب علوم چهارم دبستان - همگام درس

علوم چهارم

در این بخش جواب فعالیت ها و سوالات متن و هم چنین جزوه آموزش و تدریس کتاب علوم چهارم را قرار داده ایم. شما می تواند در سایت همگام درس آن ها را مشاهده و دریافت نمایید.

گام به گام درس 3 علوم چهارم

گام به گام درس 3 علوم چهارم

جواب فعالیت ها | آزمایش کنید | فکر کنید | گفتگو

گام به گام درس 3 علوم چهارم

نام درس : انرژی نیاز هر روز ما | موضوع : گام به گام | چهارم ابتدایی

گام به گام درس 2 علوم چهارم

گام به گام درس 2 علوم چهارم

جواب فعالیت ها | آزمایش کنید | فکر کنید | گفتگو

گام به گام درس 2 علوم چهارم

نام درس : مخلوط ‌ها در زندگی | موضوع : گام به گام | چهارم ابتدایی