سوالات درس دوم دفاعی نهم با جواب

سوالات درس دوم دفاعی نهم با جواب

سوالات تشریحی درس 2 دفاعی نهم

سوالات درس دوم دفاعی نهم با جواب

نام درس : تهاجم و دفاع | موضوع : سوالات متن | پایه نهم

سوالات تشریحی درس 2 دفاعی نهم

سوالات متن دفاعی نهم

گزارشدرس دوم :: تهاجم و دفاع

1 -اگر گروه های سیار مرزبانی در مرزهای آبی کشور پهناور ما برای خدمت و نگهبانی از مرزها آماده نباشند، چه خطراتی کشور را تهدید می کند ؟
جواب ممکن است دشمنان و دزدان دریایی آن ها را غافلگیر کنند و به خاک کشور ما یا کشتی های ما حمله کنند و یا کالای قاچاق وارد کشور شود.

2-تهاجم یعنی چه ؟
جواب تهاجم به معنای شبیخون، هجوم و حمله یک کشور به کشوری دیگر به منظور اشغال و سلطه بر سرزمین است.

3 -تهاجم به یک کشور در چه زمانی آغاز می شود ؟
جواب معمولا قبل از آنکه تهاجمی صورت بگیرد، کشور تهدید کننده سعی می کند، با ایجاد ترس میزان توان و آمادگی دفاعی آن  کشور را آزمایش کند .اگر این کشور در آمادگی کامل نبود، آن وقت تهاجم آغاز می شود .البته ممکن است قبل از تهاجم دست به کار های دیگری مانند تحریم بزند .گاهی نیز بدون تهدید تهاجم انجام می شود.

4- »آمادگی دفاعی « یعنی چه ؟
جواب به هرگونه آمادگی دربرابر تهاجم آمادگی دفاعی گفته می‌شود.

5 -نمونه هایی از آمادگی اعتقادی، روحی و معنوی را بیان کنید .
جواب 1- بالا بردن سطح اعتقادات دینی 2 -ندیدن فیلم های های مخرّب و استفاده نکردن از ماهواره3 -جلوگیری از فساد اخلاقی4 -جلوگیری از شیوع مواد مخدر

6 -نمونه هایی از آمادگی نظامی، سیاسی و اقتصادی را بیان کنید
جواب 1-آمادگی نیروهای نظامی جهت مقابله با دشمن2 -آماده سازی تجهیزات نظامی3 -تالش برای پیشرفت اقتصادی4-ارتباط مؤثر با کشورهای منطقه

7- تهاجم نظامی چگونه است ؟
جواب در تهاجم نظامی، دشمن با ابزارهای مادی مانند هواپیما، تانک و سرباز به قصد اشغال یک کشور اقدام به حمله نظامی می کند، که نمونه آن تهاجم رژیم بعثی صدام به کشور ما و جنگ تحمیلی هشت ساله (1367-1359 ) است . در تهاجم نظامی، یکی از اهداف، اشغال سرزمین و خاک موردنظر است.

8 -تهاجم فرهنگی چگونه است ؟
جواب در تهاجم فرهنگی، دشمن با ابزارهای غیرنظامی دست به حمله می زند .ابزار دشمن در این شکل از تهاجم، ابزار و وسایل فرهنگی است در تهاجم ، فرهنگی اشغال ذهن و اعتقادات و تغییر ارزش ها و باورهای دینی مردم، هدف اصلی دشمن است.

9 -تهاجم نظامی را با تهاجم فرهنگی از لحاظ معیارهای مطرح شده مقایسه کنید.
جواب معیار مقایسه تهاجم نظامی تهاجم فرهنگی
هدف تصرف خاک و سرزمین تصرف فکر و ذهن
مدت تهاجم معمولا کوتاه مدت و محدود تدریجی، بلند مدت و نامحدود
چهره ظاهری نفرت انگیز و پر سر و صدا فریبنده و جذاب
روش معرفی خود اعلام دشمنی و نفرت اظهار دوستی و محبت
ابزار تهاجم توپ، تانک، موشک … امواج ماهواره ها، فیلم های سینمایی و سایر رسانه ها
آثار تهاجم تلفات انسانی، زیان های اقتصادی و… فساد اخلاقی، شیوع مواد مخدر، فروپاشی خانواده ها و…
مکان های مورد تهاجم مراکز اقتصادی، نظامی، مرزی و … مدارس، دانشگاه ها، مراکز فرهنگی و…

10-جنگ را تعریف کنید .
جواب نبرد خشن و مسلحانه ای است که بین دو یا چند اجتماع مستقل اتفاق می افتد.

11-در ابتدای زندگی جمعی انسان ها دلایل شروع جنگ ها چه بود ؟
جواب به دست آوردن غنایم -قدرت نمایی – مقابله به مثل (تلافی کردن حمالت قبلی)

12 -به چه دلایلی ممکن است بین دو کشور جنگ صورت بگیرد؟
جواب 1 -طمع به خاک کشور دیگر و رسیدن به منافع مادی2 -تحت تسلط قرار دادن کشورهای دیگر3- اختلافات مرزی و منطقه ای 4 -اختلافات سیاسی ، قومی و مذهبی5- روحیه خودخواهی و قدرت طلبی حاکمان

13-چرا انسان های عاقل جنگ را دوست ندارند و مخالف وقوع جنگ هستند؟
جواب زیرا می دانند افراد زیادی در جنگ کشته می شوند و آسیب های فراوانی به امکانات و ثروت های مادی و معنوی هر دو طرف وارد می شود.

14 -دفاع از سرزمین و اعتقادات زمینه ی بروز چه عواملی را فراهم می کند ؟
جواب دلاوری جوانان

15-قرآن کریم در مورد اهمیت دفاع چه می فرماید ؟
جواب اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله گسترش اخلاق جوانمردانه -تقویت روحیه سلحشوری و از خود گذشتگی ی بعضی دیگر دفع نمی کرد صومعه ها ، کلیساها ، کنیسه ها و مساجدی که نام خدا در آن ها بسیار برده می شود ، ویران می شد.

16 -ساده ترین تعریف دفاع را بیان کنید .
جواب به مجموعه اقداماتی گفته می شود که انسان برای حفظ و نگهبانی از حیات ، اعتقادات و سرزمین خود و … در برابر خطراتی که او را تهدید می کند ، انجام می دهد.

17-الف) انسان مسلمان نوع و شیوه دفاع خود را چگونه انتخاب می کند ؟
جواب متناسب با شرایط زمانی، مکانی و چگونگی خطر،.. . انتخاب می کند.
ب) از چه چیزهایی دفاع می کند ؟
جواب علاوه بر دفاع از جسم، جان و امور مادی، از ارزش های معنوی نیز دفاع می کند.

18 -چند مورد از موارد دفاع از ارزش های معنوی را نام ببرید
جواب 1 -دفاع از اصول و ارزش های دینی و ملی 2 -دفاع از حق در برابر باطل 3 -دفاع از ناموس در برابر بیگانگان4-دفاع از مظلومان در برابر ظالمان – 5 -دفاع از کشور و سرزمین

19-آیا همیشه کشورهای بزرگ با جمعیت بیشتر در جنگ ها پیروز می شوند ؟
جواب خیر -در طول تاریخ موارد فراوانی وجود دارد که گروه یا کشوری کوچک با تعداد جمعیت کمتر در مقابل تهاجم گروه ها یا کشورهای بزرگ تر دفاع کرده و با پیروزی در جنگ افتخاری بزرگ را نصیب خود کرده است مانند جنگ بدر و جنگ خندق و جنگ تحمیلی 8 سال دفاع مقدس و جنگ ویتنام

21 -دو نمونه از مبارزات دفاعی مردم غیرتمند میهن ما در سال های پیش از پیروزی انقلاب اسالمی را مطرح نمایید
جواب . 1 -تحریم توتون و تنباکو
2 -قیام خونین 15 خرداد3 -نهضت ملی شدن صنعت نفت

21 -آثار و نتایج دفاع در برابر تهاجم بیگانگان چیست ؟
جواب 1 -حفظ سرزمین و حراست از ارزش های جامعه2 -سربلندی مردم و حفظ اعتبار کشور در دنیا3 -پیشگیری از طمع و تجاوز سایر کشورها4 -جلوگیری از ظلم و فساد تجاوزگران5 -جلوگیری از ایجاد ناامنی در جامعه

22 -امام خمینی (ره) در زمان دفاع مردم از دین و سرزمینشان چه فرمودند ؟
جواب امروز ما در حال دفاع هستیم و دفاع از کشور یکی از عبادات بزرگ است.

نکته : تهاجم ممکن است به دو شکل نظامی و فرهنگی انجام شود.
نکته : تهاجم فرهنگی از جهات مختلف خطرناک تر از تهاجم نظامی است.
نکته : تهاجم نظامی یا تهاجم سخت یک کشور علیه کشور دیگر منجر به جنگ می شود.
نکته : ادامه حیات هر ملتی به توانایی و اراده آن ملت در دفاع از کشورشان بستگی دارد.
نکته : خداوند در آیه 249 سوره بقره می فرماید:« چه بسا گروهی اندک که بر گروهی بسیار به اذن خدا پیروز شدند

پیشنهاد میشود از جواب درس 2 دفاعی نهم و همچنین سوالات درس 3 دفاعی نهم برای دسترسی به دیگر مطالب استفاده کنید. و گام به گام دفاعی نهم را در این قسمت دریافت نمایید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 5 | در انتظار بررسی: 0

 • آریا درخشان :

  عالی فقط نمونه سوال هم اضافه کنید

 • آریا :

  عالیه فقط نمونه سوال هم اضافه کنید

 • Ghostab :

  ممنون خیلی به دردم خورد

 • محمد :

  این سوالات با توجه به تغییرات کتاب هاست؟

  • HamGamDars :

   برای کتاب چاپ 1400 داریم آماده میکنیم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.